Educalingo Cookies werden verwendet, um Anzeigen zu personalisieren und zu Web-Traffic-Statistiken. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter.
akzeptieren
Suchen

Bedeutung von "आकाबाई" im Wörterbuch Marathi

Wörterbuch
WÖRTERBUCH
section

AUSSPRACHE VON आकाबाई AUF MARATHI

आकाबाई  [[akaba'i]] play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WAS BEDEUTET आकाबाई AUF MARATHI

Hier klicken, um die ursprüngliche Definition von «आकाबाई» auf Marathi zu sehen.
Hier klicken, um die automatische Übersetzung der Definition auf Deutsch zu sehen.

Definition von आकाबाई im Wörterbuch Marathi

Siehe Akabai-Akkabai. .See - Wunsch von Avance Mach es "Ich erinnere mich an den ganzen Himmelsschlag Verstehen. «-Arabische Dinge. आकाबाई—अक्काबाई पहा. ॰आठवणें- अवदशेची इच्छा करणें. ‘तर तुम्हाला पुरतीच आकाबाई आठवली आहे असें मी समजतों.’ –अरबी भाषेंतील गोष्टी.

Hier klicken, um die ursprüngliche Definition von «आकाबाई» auf Marathi zu sehen.
Hier klicken, um die automatische Übersetzung der Definition auf Deutsch zu sehen.

WÖRTER AUF MARATHI, DIE REIMEN WIE आकाबाई


WÖRTER AUF MARATHI, DIE ANFANGEN WIE आकाबाई

आकस्मिक
आका
आकांक्षणीय
आकांक्षणें
आकांक्षा
आकांक्षित
आकांक्षी
आकांतणें
आकाटाका
आकातला
आका
आका
आकारण
आकारणी
आकारणें
आकारीब
आकालिक
आकाशांतला बाप
आकाशिकीचारी
आकीर्ण

WÖRTER AUF MARATHI, DIE BEENDEN WIE आकाबाई

अंगलाई
अंगाई
अंधाई
अंबटाई
अंबराई
अखटाई
अगगाई
अटाई
अडगाई
अतताई
अताई
अतिताई
अतित्याई
अदाई
अदेखाई
अधिकाई
अपरूपाई
अपूर्वाई
अप्रुपाई
अब्बाशाई

Synonyme und Antonyme von आकाबाई auf Marathi im Synonymwörterbuch

SYNONYME

MIT «आकाबाई» VERWANDTE WÖRTER IM WÖRTERBUCH MARATHI

Übersetzung von आकाबाई auf 25 Sprachen

ÜBERSETZER
online translator

ÜBERSETZUNG VON आकाबाई

Erfahre, wie die Übersetzung von आकाबाई auf 25 Sprachen mit unserem mehrsprachigen Übersetzer Marathi lautet.
Die Übersetzungen von आकाबाई auf andere Sprachen, die in diesem Bereich vorgestellt werden, sind zustande gekommen durch automatische statistische Übersetzung, wobei die Basiseinheit der Übersetzung das Wort «आकाबाई» in Marathi ist.

Übersetzer Deutsch - Chinesisch

Akabai
1.325 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Spanisch

Akabai
570 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Englisch

akabai
510 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Hindi

Akabai
380 Millionen Sprecher
ar

Übersetzer Deutsch - Arabisch

Akabai
280 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Russisch

Akabai
278 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Portugiesisch

Akabai
270 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Bengalisch

akabai
260 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Französisch

Akabai
220 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Malaysisch

akabai
190 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Deutsch

Akabai
180 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Japanisch

Akabai
130 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Koreanisch

Akabai
85 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Javanisch

akabai
85 Millionen Sprecher
vi

Übersetzer Deutsch - Vietnamesisch

Akabai
80 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Tamil

akabai
75 Millionen Sprecher

Marathi

आकाबाई
75 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Türkisch

akabai
70 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Italienisch

Akabai
65 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Polnisch

Akabai
50 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Ukrainisch

Akabai
40 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Rumänisch

Akabai
30 Millionen Sprecher
el

Übersetzer Deutsch - Griechisch

Akabai
15 Millionen Sprecher
af

Übersetzer Deutsch - Afrikaans

Akabai
14 Millionen Sprecher
sv

Übersetzer Deutsch - Schwedisch

Akabai
10 Millionen Sprecher
no

Übersetzer Deutsch - Norwegisch

Akabai
5 Millionen Sprecher

Tendenzen beim Gebrauch von आकाबाई

TENDENZEN

TENDENZEN BEIM GEBRAUCH DES BEGRIFFES «आकाबाई»

0
100%
Auf der vorherigen Grafik wird die Häufigkeit der Nutzung des Begriffs «आकाबाई» in den verschiedenen Ländern angezeigt.

Zitate, Bibliographie und Aktuelles übe आकाबाई auf Marathi

BEISPIELE

10 BÜCHER, DIE MIT «आकाबाई» IM ZUSAMMENHANG STEHEN

Entdecke den Gebrauch von आकाबाई in der folgenden bibliographischen Auswahl. Bücher, die mit आकाबाई im Zusammenhang stehen und kurze Auszüge derselben, um seinen Gebrauch in der Literatur kontextbezogen darzustellen.
1
Nivaḍī (Ciṭaṇiśī) Daptarāntīla kāgadapatrāñcī varṇanātmaka ...
... लोक्गंनी देगा केल्याकल आरपाजी पाटील यास राय काकटे याने (५७७-५७१, ) है आकाबाई दिदि मांना पाठवरायासंचंयी पालखो पाठवरायाबाबत तसेच खचीची व्यवस्था करीत असल्यावाबत रखमाबाई ...
Maharashtra (India). Dept. of Archives, ‎Viṭhṭhala Gopāḷa Khobarekara, ‎Maharashtra (India). Kolhapur Record Office, 1971
2
Saptaśatī Gurucaritrasāra
... रा शतिलोजे घरी जाती देती लोभ रा अहा० रा ३ रा बंसानी मासी पुरविली पाठ :: रति आकाबाई पकाती फूट रा अहा० रा प्र ग्र किती क ले है किती काई है रा माहेरी २कदरे ने मज गोकिरा रा अहाथा |!
Swami Vāsudevānandasarasvatī, 1976
3
Āḍagāvacã pāṇī
त्याचा अवतार तरी काय : अहणुब मला वाटल, की या दुहरी माणसाला है सगाई घवघवीत घबाड सोडून जाप-बी आकाबाई का आठवते पी. पुश्चिया नशिबार्च : म्हभून गी त्याला पुन्दा अहद-ले, (ई अरे बाबा !
Śaṅkararāva Rāmacandra Kharāta, 1970
4
Śivadīna Kesarīnātha, vyaktī āṇi vāṅmaya
... अस्तर करणी १ ५ अह मेला मरून मेला बाई | मन मुरसी बैसले निजठाई || १ आता कने मज उरले नाहि | जाले मोत्र्ववट सुदर आकाबाई || २ कर्मकाकन हातिचे कुटले कि है मग घरात जप करीत काले आता दृकाचि ...
Maṅgalā Vaishṇava, 1985
5
Svarājyāntīla duphaḷī: khristābda 1700 pāsūna te ...
... निवृत्ति व सोपान मुक्ताबाई व जया आकाबाई व वेर/बरई नामदेव व एकनाथ, रामदास व तुकाराम, शेखमहम्भद व शकर वह/नर दामाजी व उम्र भानुदास व कुर्मदासा बोधलेवृवा व र/तोवर पवार केशवस्वानी व ...
Nāthamādhava, 1971
6
Mahārāshṭrīyāñcē kāvyaparīkshaṇa - व्हॉल्यूम 1
... ५०त १५र आकवथ-९९ १कि७र्व दै६६र्व १७०त १७२ब आकाबाई-श्टश्, १हे/२ २०४ प्रिनदास ( आगीनदास ) शाहीर स्व जा ९९ सुरट एका-र५४ , का . .+ ० आजगविकर जा रा-४२र्व सु५० राजा देई . आत्माराम-श्५३र्व १५९ का .
Shridhar Venkatesh Ketkar, 1964
7
Ghāśīrāma Kotavāīa
... शिकवती थकलो ) परंतु कोहीच्छा फल छाले नाहीं आणि ही बाई तर आमचे पस्त आकाबाई आली अछि तेठहां मज म्हाताप्याकखे पहून या तिमांस सज्जन देरायाची आज्ञा म्हावर ते कोतवाल ऐकेना.
Moroba Cannoba, ‎Narahara Raghunātha Phāṭaka, 1961
8
Śrīrāmakr̥shṇa-caritra - व्हॉल्यूम 1
--तरी भी म्हटलेच की माझा निरंजन, त्या-यति इत्-सया अंजन (दोष, डाग) नाही, आणि त्याला अशी कशी आकाबाई आठवली ] हैं, ज-रनर-काला उद्देशून त्यांनी काढलेले हे उदगार ऐकून, इतर मंडार्टीना ...
Narahara Rāmacandra Parāñjape, 1967
9
Bāppā: Sāmājika Kādambarī
याच वेछो आपल्याला ही प्रवासाची आकाबाई आठवरर्गरा त्र जा वादन स्वकी मांबइ लकेया दूरावस्र्थची कल्पना त् मांना असहम वाटू लागती आणि , कुद्धापकालीतल्या एकुलेपणारन्या ...
Pāṅduraṅg Gopāl Lohokare, 1962
10
Aryancya sananca pracina va arvacina itihasa
परंतु महाराष्ट्रतील संताने त्यांध्याहीपेक्षा महत्वाची कामगिरी केली. चर्णिदेव व ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई आणि जनी, आकाबाई आणि वेणुबाई, नामदेव आणि एकनाथ, रामदास आणि ...
Vamana Mangesa Dubhashi, 1979

REFERENZ
« EDUCALINGO. आकाबाई [online] <https://educalingo.com/de/dic-mr/akabai-1>, Nov 2020 ».
mr
Wörterbuch Marathi
Entdecke mehr Wörter auf