Educalingo Cookies werden verwendet, um Anzeigen zu personalisieren und zu Web-Traffic-Statistiken. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter.
akzeptieren
Suchen

Bedeutung von "काणस" im Wörterbuch Marathi

Wörterbuch
WÖRTERBUCH
section

AUSSPRACHE VON काणस AUF MARATHI


काणस  [kanasa]
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WAS BEDEUTET काणस AUF MARATHI

Hier klicken, um die ursprüngliche Definition von «काणस» auf Marathi zu sehen.
Hier klicken, um die automatische Übersetzung der Definition auf Deutsch zu sehen.

Definition von काणस im Wörterbuch Marathi

Siehe Kanas-Kane. काणस—कानस पहा.

Hier klicken, um die ursprüngliche Definition von «काणस» auf Marathi zu sehen.
Hier klicken, um die automatische Übersetzung der Definition auf Deutsch zu sehen.

WÖRTER AUF MARATHI, DIE REIMEN WIE काणस


WÖRTER AUF MARATHI, DIE ANFANGEN WIE काणस

काढावा
काढी
काढू
काण
काणकूण
काणको
काण
काण
काणाडी
काण
काणी पेठ
काणीट
काण
काण
काणेर
काणोसा
काणोसें
काण्णव
काण्णी
काण्णुबाण्णु

WÖRTER AUF MARATHI, DIE BEENDEN WIE काणस

णस
णस
खुणस
णस
घोणस
ठेवणस
ढोणस
णस
णस
णस
सकल्या फणस
सखल्या फणस

Synonyme und Antonyme von काणस auf Marathi im Synonymwörterbuch

SYNONYME

MIT «काणस» VERWANDTE WÖRTER IM WÖRTERBUCH MARATHI

Übersetzung von काणस auf 25 Sprachen

ÜBERSETZER
online translator

ÜBERSETZUNG VON काणस

Erfahre, wie die Übersetzung von काणस auf 25 Sprachen mit unserem mehrsprachigen Übersetzer Marathi lautet.
Die Übersetzungen von काणस auf andere Sprachen, die in diesem Bereich vorgestellt werden, sind zustande gekommen durch automatische statistische Übersetzung, wobei die Basiseinheit der Übersetzung das Wort «काणस» in Marathi ist.

Übersetzer Deutsch - Chinesisch

Kanasa
1.325 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Spanisch

Kanasa
570 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Englisch

kanasa
510 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Hindi

Kanasa
380 Millionen Sprecher
ar

Übersetzer Deutsch - Arabisch

Kanasa
280 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Russisch

Kanasa
278 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Portugiesisch

Kanasa
270 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Bengalisch

kanasa
260 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Französisch

Kanasa
220 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Malaysisch

Kanasa
190 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Deutsch

Kanasa
180 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Japanisch

Kanasa
130 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Koreanisch

Kanasa
85 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Javanisch

kanasa
85 Millionen Sprecher
vi

Übersetzer Deutsch - Vietnamesisch

Kanasa
80 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Tamil

kanasa
75 Millionen Sprecher

Marathi

काणस
75 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Türkisch

Kanasa
70 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Italienisch

Kanasa
65 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Polnisch

Kanasa
50 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Ukrainisch

Kanasa
40 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Rumänisch

Kanasa
30 Millionen Sprecher
el

Übersetzer Deutsch - Griechisch

Kanasa
15 Millionen Sprecher
af

Übersetzer Deutsch - Afrikaans

Kanasa
14 Millionen Sprecher
sv

Übersetzer Deutsch - Schwedisch

Kanasa
10 Millionen Sprecher
no

Übersetzer Deutsch - Norwegisch

Kanasa
5 Millionen Sprecher

Tendenzen beim Gebrauch von काणस

TENDENZEN

TENDENZEN BEIM GEBRAUCH DES BEGRIFFES «काणस»

0
100%
Auf der vorherigen Grafik wird die Häufigkeit der Nutzung des Begriffs «काणस» in den verschiedenen Ländern angezeigt.

Zitate, Bibliographie und Aktuelles übe काणस auf Marathi

BEISPIELE

10 BÜCHER, DIE MIT «काणस» IM ZUSAMMENHANG STEHEN

Entdecke den Gebrauch von काणस in der folgenden bibliographischen Auswahl. Bücher, die mit काणस im Zusammenhang stehen und kurze Auszüge derselben, um seinen Gebrauch in der Literatur kontextbezogen darzustellen.
1
Bāndhāvaracyā bābhaḷī:
पार पालटून टाकती द्वार्व]पाकचर लागले सामानसुमानाची मांडामांड ठाक्जीक इराती उमा ककी संधू रूप्रगली आणि सदा बाहेरकेया ओटीवर राक है गान बसाया अडगद्वातला सुनार काणस ...
Gajānana Digambara Māḍagūḷakara, 1963
2
Mantrāvegaḷā
उल:९ल सिली तरी संगमावर कुणी होपले नए अलपिष्टनसशोब, तीन-चार गोरे साहेब जागि आध-जियत नाव यान घेऊन अपनों कचेरीतटेबलासशेर बस-टेबल/वर प्रकअंगहीं दोन गोहे काणस लखन हैवले हैंते (याच ...
N. S. Ināmadāra, 1969
3
Guruvarya Kr̥shṇarāva Arjuna Keḷūsakara: ātmacaritra va ...
... ठेवली अहे गुरवर्याकया आत्मवृत्तात त्याला अनेक संथति दिसून मेणारे अतिशधित है विशेषण हार आत्मवृत्तात इराद्धाते माफी (नादारंरा ठेवरार काणस दृक्ताहोका, कमान/ मला शेकहँण्ड ...
Kr̥shṇarāva Arjuna Keḷūsakara, ‎Dhananjay Keer, 1977
4
Buddhisāgara Nānā Phaḍaṇīsa: eka sas̃maraṇīya ...
... आतषबजोची आरास मकोहुली होती कागदी नक्षत्रमाला व ज्योत बेगडाचे बाग दोन्ही बाज/था जिलेबीला फरे धरून चालले होती मेणबत्मांध्या मेदाई उयोतीचे काणस साम्या मिरव. चुकीभर ...
Manamohana, 1972
5
Itihāsātīla sahalī - व्हॉल्यूम 1
... तिमिर संहरी || १ १ कै| काणस कोदेछ पोत दुशाखा हिलाल समया तता समया अगणित मोमबातिचा प्रकाश अंतपुरी (| १ २ ग सावंक्ज्यो सुवास लदभीसमा फिरति सदरी || दति मेचकी किती कितिक ला बोले ...
Yeshwant Narsinha Kelkar, 1951
6
Ṡakakarte Ṡrī-Ṡiva Chatrapatī Mahārāja hyāñcẽ ...
वस्तू-वरत है अर है व/सिता-माध्यमा-कान ४. जिन है और है जिन्ररारवला चीजा जू. आरसा नजर केती त्याजवरून कौल देऊन तह ठराविला याप्रमामें फिरंगी औजवरि (पुजि) चि० आदर्श/णा ६. कानस-काणस) ...
Malhāra Rāmarava Ciṭaṇīsa, ‎Raghunath Vinayak Herwadkar, 1967
7
Kirloskara kathā - व्हॉल्यूम 1
... जागती छुमारा अगदी जका उगक्ति अगदी मास्या मेजारी गुम लाले है नी देभाची याचना करणराकरिता डले उधडले तो उगमचा गाती अंभूगगुयाने खडकावर खुलखुलाकासी आपटश्ती व काणस वर कला ...
Mu. Śã Kirloskara, ‎Rāma Kolārakara, 1979
8
Marāṭhī sãśodhana - व्हॉल्यूम 1-2
... तशहा सीगत्र्णना मोमात्या (मेणबस्यगा हिलाल, जाल ही उनिद्वाची साधने नोंदली अहित यार्तल प्रत्येक शब्द परदेशी अहे कंदिलाचा एक प्रकार जो काणस तोहि भारतीय नाले वाद्यति नगार ...
Marāṭhī sãśodhana-patrikā, ‎Anant Kakba Priolkar, 1966
9
Āgarakara-lekhasaṅgraha
बोलल्याचालल्यागल आमची क्षमा मारितती व सगठाद्याणी शेकहद्धि करून निघुन मेला है दुसरा एक निश्चत वेडसर लंगडा भामटा काणस चीरल्याच्छा आला होता, त्याची महत्वाकाक्षा काय ...
Gopal Ganesh Agarkar, ‎Ganesh Prabhakar Pradhan, 1971
10
Peśave Savāī Mādhavarāva
... बेगडाचे बाग दोन्ही बाजूसया जिलेच्छा बीला परि धरून चालले होती मेणबत्द्यारया गंदगी उयोत पले काणस साप्या मिरवगुकीभर दुतपर्ग शिलगवले होती सगठाधात औतुकाचे म्हण वे अगदी पुरे ...
Manamohana, 1967

REFERENZ
« EDUCALINGO. काणस [online] <https://educalingo.com/de/dic-mr/kanasa-3>, Jul 2020 ».
mr
Wörterbuch Marathi
Entdecke mehr Wörter auf