Educalingo Cookies werden verwendet, um Anzeigen zu personalisieren und zu Web-Traffic-Statistiken. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter.
akzeptieren
Suchen

Bedeutung von "bîperva" im Wörterbuch Türkisch

Wörterbuch
WÖRTERBUCH
section

AUSSPRACHE VON BÎPERVA AUF TÜRKISCH

bîperva play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WAS BEDEUTET BÎPERVA AUF TÜRKISCH

Hier klicken, um die ursprüngliche Definition von «bîperva» auf Türkisch zu sehen.
Hier klicken, um die automatische Übersetzung der Definition auf Deutsch zu sehen.

Definition von bîperva im Wörterbuch Türkisch

Es ist unbeschreiblich, unaufdringlich, furchtlos, auffällig. Ohne zu zögern, ohne Angst. bîperva Çekinmez, sakınmaz, korkusuz, gözü pek. / Çekinmeden, korkmadan.

Hier klicken, um die ursprüngliche Definition von «bîperva» auf Türkisch zu sehen.
Hier klicken, um die automatische Übersetzung der Definition auf Deutsch zu sehen.

WÖRTER AUF TÜRKISCH, DIE REIMEN WIE BÎPERVA


lârva
lârva
perva
perva
zırva
zırva

WÖRTER AUF TÜRKISCH, DIE ANFANGEN WIE BÎPERVA

binlerce
binlik
binme
binmek
binnetice
binyıl
biokütle
biomedikal
biomekanik
biomikroskop
bir
bir abam var atarım
bir ağızdan
bir alay
bir âlem
bir an
bir an önce
bir ara
bir araba
bir arada

WÖRTER AUF TÜRKISCH, DIE BEENDEN WIE BÎPERVA

abuhava
akva
ayva
açık hava
baklava
balıklava
bedava
berhava
besbedava
bin derde deva
burjuva
cılkava
va
darı unundan baklava
dava
deva
enva
fava
fehva
çılkava

Synonyme und Antonyme von bîperva auf Türkisch im Synonymwörterbuch

SYNONYME

MIT «BÎPERVA» VERWANDTE WÖRTER IM WÖRTERBUCH TÜRKISCH

Übersetzung von bîperva auf 25 Sprachen

ÜBERSETZER
online translator

ÜBERSETZUNG VON BÎPERVA

Erfahre, wie die Übersetzung von bîperva auf 25 Sprachen mit unserem mehrsprachigen Übersetzer Türkisch lautet.
Die Übersetzungen von bîperva auf andere Sprachen, die in diesem Bereich vorgestellt werden, sind zustande gekommen durch automatische statistische Übersetzung, wobei die Basiseinheit der Übersetzung das Wort «bîperva» in Türkisch ist.

Übersetzer Deutsch - Chinesisch

bîperv到
1.325 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Spanisch

bîperv a
570 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Englisch

bîperv to
510 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Hindi

bîperv को
380 Millionen Sprecher
ar

Übersetzer Deutsch - Arabisch

bîperv ل
280 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Russisch

bîperv в
278 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Portugiesisch

bîperv para
270 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Bengalisch

bîperv করতে
260 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Französisch

bîperv à
220 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Malaysisch

bîperv untuk
190 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Deutsch

bîperv zu
180 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Japanisch

bîpervへ
130 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Koreanisch

bîperv 에
85 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Javanisch

bîperv kanggo
85 Millionen Sprecher
vi

Übersetzer Deutsch - Vietnamesisch

bîperv để
80 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Tamil

bîperv செய்ய
75 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Marathi

bîperv करण्यासाठी
75 Millionen Sprecher

Türkisch

bîperva
70 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Italienisch

bîperv a
65 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Polnisch

bîperv do
50 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Ukrainisch

bîperv в
40 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Rumänisch

bîperv la
30 Millionen Sprecher
el

Übersetzer Deutsch - Griechisch

bîperv να
15 Millionen Sprecher
af

Übersetzer Deutsch - Afrikaans

bîperv om
14 Millionen Sprecher
sv

Übersetzer Deutsch - Schwedisch

bîperv till
10 Millionen Sprecher
no

Übersetzer Deutsch - Norwegisch

bîperv til
5 Millionen Sprecher

Tendenzen beim Gebrauch von bîperva

TENDENZEN

TENDENZEN BEIM GEBRAUCH DES BEGRIFFES «BÎPERVA»

0
100%
Auf der vorherigen Grafik wird die Häufigkeit der Nutzung des Begriffs «bîperva» in den verschiedenen Ländern angezeigt.

Zitate, Bibliographie und Aktuelles übe bîperva auf Türkisch

BEISPIELE

10 BÜCHER, DIE MIT «BÎPERVA» IM ZUSAMMENHANG STEHEN

Entdecke den Gebrauch von bîperva in der folgenden bibliographischen Auswahl. Bücher, die mit bîperva im Zusammenhang stehen und kurze Auszüge derselben, um seinen Gebrauch in der Literatur kontextbezogen darzustellen.
1
Esrâr Dede: hayatı, şiir dünyası ve dı̂vânı - Sayfa 293
Fe'ilâtün Mefâ'ilün Fe'ilün 1 Nigehin girdi kana bî-pervâ 'Âkibet kıydı câna bî-pervâ 2 Gamze beytü'l-harâm-ı rûyunda Mey içer kana kana bî-pervâ 3 Günde bin bî-günâhı ol zâlim Katl eder bî-bahâne bî-pervâ 4 El-vedâ' etdirir fütâdelerin ...
Osman Horata, 1998
2
Hasan Bey-Zâde târîhi: tahlil-kaynak tenkidi - Sayfa 735
Ol zamânda781 vâki' Ramazân-ı şerîfde, halâs oldum i'tikâdı ile gicelerde, bî-pervâ, kahvelere çıkup, yârân u ihvânı ile sohbeüer ider iken, bir gice, yine, mâh-ı mezbûrda , kahvenün birinde, dak u lakda iken, taraf-ı pâdişâhîden782 ...
Ahmed Paşa (Hasan Beyzâde), ‎Şevki Nezihi Aykut, 2004
3
Üstad Ali Ulvi Kurucu: hatıralar - 2. cilt - Sayfa 113
Bunu da söyler..." Şu Bî-perva Uzanmış Taş Mustafa Sabri Efendi ile Akif Beyin şiir ve şairliği hakkında da çok sohbetlerimiz oldu. Akif Beye hayrandı ve onun kalemine çok güveniyordu. Defalarca şöyle demişti: O Çanakkale yazılır şey mi?
Ali Ulvi Kurucu, ‎M. Ertuğrul Düzdağ, 2007
4
Divan şiiri poetikası (17. yüzyıl) - Sayfa 224
Hoş olan şey, insanın beğenisini toplayan ilgisini çeken şeydir. Hoş kavramı göreceli olmasına rağmen genellikle kastedilen insanlarda tatlı bir duygu uyandıracak tarzda olmasıdır: Söz Neşâtî böyle hoş-tab 'ane bî-pervâ gerek Şâ'irün ...
Abdulkadir Erkal, 2009
5
Eski şairlerimiz: divan edebiyati antolojisi - 8. sayı - Sayfa 371
Âilemi gurbette oldu sâmi mihnet bir yana Üstüme dogmaz o mâhi burct devlet bir yana Oldu tâli' sâkini burci nühuset bir yana Gitti devlet bir yana bastan saâdet bir yana "Yâr bî- pervâ felek bl- rahm devran bî- sükûn "Derd çok hemderd yok ...
Mehmet Fuat Köprülü, 1934
6
Ali Nihad Tarlan'dan Divan Şiiri dersleri - Sayfa 198
GAZEL 297 1. beyit Gönülde aşk-1 bi-pervâ mekân ister mi, ister yâ Hümâ-yı evc-i himmet âşiyân ister mi, ister yâ Bi-pervâ: Kayıtsız. I-Iimmet: Kâinattan, mâsivâdan sıyrılabilme, ruh kuvveti. İkinci mısra birincinin ispatıdır. Hümâ kuşu güya ...
Güler Güven, ‎Hayri Ataş, 2009
7
Türk Edebiyatı - 2. cilt - Sayfa 263
Dost bipervâ, felek birâhm, devran bîsukûn Derd cok, heraderd yok, düsman kavi tàli zebûn (Fuzuli) Kef kef gecer denizler ask île muzdarîb-hâl Daglar çikâyet eyler sabr n siikun elinden (Nev'i) Gübitan-i dehre geldik renk yok, bu kalmamis ...
Ahmet Kabaklı, 1985
8
Dı̂vân - Sayfa 245
Salacıoğlu Mustafa Celvetı̂, Mustafa Tatçı, Cemâl Kurnaz, Yaşar Aydemir 245. bî-nevâl 59 bû 74, 157 bî-nisân 57, 160 bu dem 75 bî-pâyân 90 bu gün 115 bî-pervâ 183 bu vakti ho? gör 120 bî-pervâ kilmak 178 bu yol 95 bî-pervâ-yi 'ask 1 74 ...
Salacıoğlu Mustafa Celvetı̂, ‎Mustafa Tatçı, ‎Cemâl Kurnaz, 2000
9
Türk musikisi güfteler hazı̂nesi - 1. cilt - Sayfa 241
Usûlü: Agir Sengin Nakis Agir Semâî Hammâmîzâde Semâî Ismail Dede Efendi Bir dilber-i nâdîde bir kaameti müstesnâ (Tekrar) Ankây-i dil ü câni sayd eyledi bî-pervâ Gel kandesin ey meh-ru feryâdim isit yâhu Göz yasim ile her sû oldu yine ...
Sadun Aksüt, 1993
10
Şebinkarahisar I. Tarih ve Kültür Sempozyumu: 30 Haziran-1 ...
B. NUTK-İ BÎ-PERVÂ VE AKL-İ DÂNÂ BEYNİNDE MUHÂVERE Bu eser, "Nev-Peydâ" adıyla 1287 (1872) tarihinde Terakki Matbaasında basılmıştır. 76 sayfadan oluşur ve başına not olarak düşülen bu isimle şöhret bulmuştur. Pervasız söz ...
Ali Çelik, 2000

NACHRICHTEN, IN DENEN DER BEGRIFF «BÎPERVA» VORKOMMT

Erfahre, worüber man in den einheimischen und internationalen Medien spricht und wie der Begriff bîperva im Kontext der folgenden Nachrichten gebraucht wird.
1
Ali Paşa'ya neden Hekimoğlu denildi?
Ne garip adamdır, böyle vakitte bîperva (çekinmeden) istifini bozmayıp cesurane tekâpu (hürmete gayret) eyler, ne korkmaz gayur adamdır, demiş. Neticede ... «Haber7.com, Feb 14»

REFERENZ
« EDUCALINGO. Bîperva [online] <https://educalingo.com/de/dic-tr/biperva>, Jul 2019 ».
tr
Wörterbuch Türkisch
Entdecke mehr Wörter auf
Index
a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v w x y z