Educalingo Cookies werden verwendet, um Anzeigen zu personalisieren und zu Web-Traffic-Statistiken. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter.
akzeptieren
Lade App herunter
educalingo
Suchen

Bedeutung von "驴驹媚" im Wörterbuch Chinesisch

Wörterbuch
WÖRTERBUCH
section

AUSSPRACHE VON 驴驹媚 AUF CHINESISCH

mèi
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WAS BEDEUTET 驴驹媚 AUF CHINESISCH

Hier klicken, um die ursprüngliche Definition von «驴驹媚» auf Chinesisch zu sehen.
Hier klicken, um die automatische Übersetzung der Definition auf Deutsch zu sehen.

Definition von 驴驹媚 im Wörterbuch Chinesisch

Donkey Komame legendäre rohe Esel Fohlen Mund im Fleisch enthalten. Gürtel von der Frau gebracht, daher der Name. 驴驹媚 传说中初生驴驹口中所含的肉状物。妇人带之增媚,故名。

Hier klicken, um die ursprüngliche Definition von «驴驹媚» auf Chinesisch zu sehen.
Hier klicken, um die automatische Übersetzung der Definition auf Deutsch zu sehen.

WÖRTER AUF CHINESISCH, DIE ANFANGEN WIE 驴驹媚

唇不对马口
唇不对马嘴
唇马嘴
唇马觜
打滚
肝肺
筋头
驴驹拔撅
脸答挂
脸瓜搭
马头
马畜
马债
鸣狗吠
鸣犬吠

WÖRTER AUF CHINESISCH, DIE BEENDEN WIE 驴驹媚

便僻侧
便
承欢献
春光明
逞娇斗
阿谀谄

Synonyme und Antonyme von 驴驹媚 auf Chinesisch im Synonymwörterbuch

SYNONYME

MIT «驴驹媚» VERWANDTE WÖRTER IM WÖRTERBUCH CHINESISCH

Übersetzung von 驴驹媚 auf 25 Sprachen

ÜBERSETZER
online translator

ÜBERSETZUNG VON 驴驹媚

Erfahre, wie die Übersetzung von 驴驹媚 auf 25 Sprachen mit unserem mehrsprachigen Übersetzer Chinesisch lautet.
Die Übersetzungen von 驴驹媚 auf andere Sprachen, die in diesem Bereich vorgestellt werden, sind zustande gekommen durch automatische statistische Übersetzung, wobei die Basiseinheit der Übersetzung das Wort «驴驹媚» in Chinesisch ist.

Chinesisch

驴驹媚
1.325 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Spanisch

Colt pro
570 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Englisch

Colt pro
510 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Hindi

बछेड़ा समर्थक
380 Millionen Sprecher
ar

Übersetzer Deutsch - Arabisch

كولت الموالية
280 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Russisch

Кольт про
278 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Portugiesisch

Colt pro
270 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Bengalisch

অশ্বশাবক মেই
260 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Französisch

Colt pro
220 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Malaysisch

The keledai Mei
190 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Deutsch

Colt pro
180 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Japanisch

コルトプロ
130 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Koreanisch

콜트 프로
85 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Javanisch

The colt Mei
85 Millionen Sprecher
vi

Übersetzer Deutsch - Vietnamesisch

Colt pro
80 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Tamil

குதிரைக்குட்டி மே
75 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Marathi

शिंगरू मे
75 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Türkisch

tay Mei
70 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Italienisch

Colt pro
65 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Polnisch

Colt pro
50 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Ukrainisch

Кольт про
40 Millionen Sprecher

Übersetzer Deutsch - Rumänisch

Colt pro
30 Millionen Sprecher
el

Übersetzer Deutsch - Griechisch

Colt pro
15 Millionen Sprecher
af

Übersetzer Deutsch - Afrikaans

Colt pro
14 Millionen Sprecher
sv

Übersetzer Deutsch - Schwedisch

Colt pro
10 Millionen Sprecher
no

Übersetzer Deutsch - Norwegisch

Colt pro
5 Millionen Sprecher

Tendenzen beim Gebrauch von 驴驹媚

TENDENZEN

TENDENZEN BEIM GEBRAUCH DES BEGRIFFES «驴驹媚»

0
100%
Auf der vorherigen Grafik wird die Häufigkeit der Nutzung des Begriffs «驴驹媚» in den verschiedenen Ländern angezeigt.

Zitate, Bibliographie und Aktuelles übe 驴驹媚 auf Chinesisch

BEISPIELE

10 BÜCHER, DIE MIT «驴驹媚» IM ZUSAMMENHANG STEHEN

Entdecke den Gebrauch von 驴驹媚 in der folgenden bibliographischen Auswahl. Bücher, die mit 驴驹媚 im Zusammenhang stehen und kurze Auszüge derselben, um seinen Gebrauch in der Literatur kontextbezogen darzustellen.
1
唐人小說校釋: - 第 1 卷
其數一者,謂一方叩求也。發殺皆,猶古人所佩之麟。觸為解結之物。其數一者,謂有待一人為解鬱結也。驢駒媚,媚藥也。榕緻繞癩卷八三癱擷掛物擷湘憾志云:「驢駒初生未墮地,口中有物如肉,名驢駒媚。婦人帶之有媚。」其數少許者,謙不求多九、霍小玉二一 ...
王夢鷗, 1983
2
池北偶談:
驢駒媚座客偶舉唐小說《霍小玉傳》中有驢駒媚,不知何物。按僧贊寧《物類相感志》云:「凡驢狗〔駒〕初生未墮地,口中有一物如肉,名媚,婦人帶之能媚。」 姓異一、兩、雙、五、六、七、柒、八、九、第二、第五、第八、九百,皆姓也。《聞見記》載縣令妻伍氏、縣丞妻 ...
王士禎, 2014
3
唐五代语言词典/近代汉语断代语言词典系列 - 第 239 页
【驴駒拔撅】 10 〗 0 化; " 6 唐代酷吏所设制的一种酷刑。张鹫《朝野佥载》卷 ... 相思子二,叩头虫一,发杀紫一、驴驹媚少许。" (见《广记》卷四八七)【驴年】 10 ^化古人用十二生肖记年,十二属中无驴,故"驴年"表示不可能,没有实现的日子。《大正藏》卷四七《云门 ...
江蓝生, ‎曹广顺, 1997
4
唐传奇笺证 - 第 177 页
明刘個(促织志〉:有元身而两截,形刚而性媚,掊其后,首则前顿,声曙曝然。仰置之,弹而上,还复其故处,不能遂覆 ... 是叩头虫也有取其"性媚"的意思。关于"发杀觜"是一种什么东西,现在还未见记载,据清周亮工《书影〉卷五云:〈霍小玉传〉所载驴驹媚,发杀觜,似媚 ...
周绍良, 2000
5
情史類略:
或有親情,曲曲勸諭,生意稍解。後旬日,生復自外歸,盧氏方鼓琴於,忽見自門拋一斑犀細花合子,方圓一寸餘,裡有輕綃作同心結,墜於盧氏懷中。生開視之,見相思子二,叩頭蟲二,發殺嘴一,驢駒媚少許。生當時憤怒叫吼,聲如豺虎,引琴撞擊其妻,詰令實告。
詹詹外史, ‎朔雪寒, ‎馮夢龍, 2014
6
中國古典小說四講: - 第 104 页
生開而視之,見相思子二,叩頭蟲一,發殺觜一,驢駒媚少許。生當時憤怒叫吼,聲如豺虎,引琴撞擊其妻,詰令實告。盧氏亦終不自明。爾後往往暴加捶楚,備諸毒虐,竟訟於公庭而遣之。盧氏既出,生或侍婢媵妾之屬,蹔同枕席,便加妒忌。或有因而殺之者。生嘗遊 ...
賴芳伶, 2015
7
中国古代巫术 - 第 415 页
李氏认为"此亦吉丁之类,媚药也" ,又详述其性状为: "大如刀豆,头面似鬼,其甲黑硬如龟状,四足二角,身首皆如泥金装成,盖亦蠹虫所化者。 ... 正如周亮工所说,与红豆、叩头虫并列的发杀嘴和驴驹媚必定也是唐代传用的媚药,但究系何物已不可知。此外,古代 ...
胡新生, 1998
8
中国古代文学作品选 - 第 590 页
生开而视之,见相思子®二、叩头虫一、发杀紫®一、驴驹媚®少许。生当时愤怒叫吼,声如豺虎,引琴撞击其妻,诘令实告,卢氏亦终不自明。尔后往往暴加捶楚® ,备诸毒虐,竟讼于公庭而遣®之。卢氏既出吼生或侍婢塍妾之属,暂同枕席,便加妒忌,或有因而杀之 ...
张文东, ‎周建忠, ‎刘林, 2003
9
文史英华: . Xiao shuo juan - 第 48 页
一娘者,容态润媚.生甚悦之。每相对坐,尝谓营曰: "我尝于某处得某姬,犯某事,我以某法杀之。"日日陈说,欲令惧己,以肃清闺门。出则以浴斛覆营于床,周回封署.归必详视,然后乃开。又畜一短剑,甚利,顾谓侍婢曰: ... 驴驹媚:传说驴驹初生未堕地时,口内有一肉 ...
白寿彝, 1993
10
唐宋传奇选: 注译本 - 第 81 页
E1333 相思子,红豆,古时用来寄托相思的情意,所以叫相思子.王维«相思»诗= “红豆生南国,春来发几枝;愿君蓼采撷,此物最相思。”发杀紫(灿是铡待考。据帏影»第五卷说= “似媚药无疑。”驴驹媚=媚药. «物类相思志» , “凡驴驹初生,未堕地,口中有一物如肉, ...
张文潜, 1983

REFERENZ
« EDUCALINGO. 驴驹媚 [online] <https://educalingo.com/de/dic-zh/lu-ju-mei>, Jun 2021 ».
Laden Sie die educalingo App herunter
zh
Wörterbuch Chinesisch
Entdecke mehr Wörter auf