Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
Got it
Search

Meaning of "motioner" in the English dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF MOTIONER

motioner  [ˈməʊʃənə] play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

GRAMMATICAL CATEGORY OF MOTIONER

noun
adjective
verb
adverb
pronoun
preposition
conjunction
determiner
exclamation
Motioner is a noun.
A noun is a type of word the meaning of which determines reality. Nouns provide the names for all things: people, objects, sensations, feelings, etc.

WHAT DOES MOTIONER MEAN IN ENGLISH?

Definition of motioner in the English dictionary

The definition of motioner in the dictionary is one who puts forth a proposal or motion. Other definition of motioner is anything that induces or precipitates an action.


WORDS THAT RHYME WITH MOTIONER


actioner
ˈækʃənə
commissioner
kəˈmɪʃənə
conditioner
kənˈdɪʃənə
confectioner
kənˈfɛkʃənə
executioner
ˌɛksɪˈkjuːʃənə
freshener
ˈfreʃənə
parishioner
pəˈrɪʃənə
partitioner
pɑːˈtɪʃənə
pensioner
ˈpɛnʃənə
petitioner
pɪˈtɪʃənə
portioner
ˈpɔːʃənə
practitioner
prækˈtɪʃənə
probationer
prəˈbeɪʃənə
resolutioner
ˌrezəˈluːʃənə
revolutioner
ˌrevəˈluːʃənə
stationer
ˈsteɪʃənə
tensioner
ˈtenʃənə
traditioner
trəˈdɪʃənə
vacationer
vəˈkeɪʃənə
versioner
ˈvɜːʃənə

WORDS THAT BEGIN LIKE MOTIONER

motific
motile
motility
motion
motion capture
motion of censure
motion picture
motion sickness
motion study
motional
motionist
motionless
motionlessly
motionlessness
motivate
motivated
motivation
motivation research
motivational
motivational research

WORDS THAT END LIKE MOTIONER

air-conditioner
Chelsea Pensioner
fabric conditioner
family practitioner
fashioner
fire commissioner
general practitioner
hair conditioner
high commissioner
Lord High Commissioner
medical practitioner
missioner
nurse practitioner
old age pensioner
Parliamentary Commissioner
provisioner
questioner
religioner
resident commissioner
toner
visioner

Synonyms and antonyms of motioner in the English dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «motioner» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF MOTIONER

Find out the translation of motioner to 25 languages with our English multilingual translator.
The translations of motioner from English to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «motioner» in English.

Translator English - Chinese

motioner
1,325 millions of speakers

Translator English - Spanish

motioner
570 millions of speakers

English

motioner
510 millions of speakers

Translator English - Hindi

motioner
380 millions of speakers
ar

Translator English - Arabic

motioner
280 millions of speakers

Translator English - Russian

motioner
278 millions of speakers

Translator English - Portuguese

motioner
270 millions of speakers

Translator English - Bengali

motioner
260 millions of speakers

Translator English - French

motioner
220 millions of speakers

Translator English - Malay

Perisik
190 millions of speakers

Translator English - German

motioner
180 millions of speakers

Translator English - Japanese

motioner
130 millions of speakers

Translator English - Korean

motioner
85 millions of speakers

Translator English - Javanese

Motioner
85 millions of speakers
vi

Translator English - Vietnamese

motioner
80 millions of speakers

Translator English - Tamil

motioner
75 millions of speakers

Translator English - Marathi

गतिशीलता
75 millions of speakers

Translator English - Turkish

motioner
70 millions of speakers

Translator English - Italian

motioner
65 millions of speakers

Translator English - Polish

motioner
50 millions of speakers

Translator English - Ukrainian

motioner
40 millions of speakers

Translator English - Romanian

motioner
30 millions of speakers
el

Translator English - Greek

motioner
15 millions of speakers
af

Translator English - Afrikaans

Motioner
14 millions of speakers
sv

Translator English - Swedish

motioner
10 millions of speakers
no

Translator English - Norwegian

motioner
5 millions of speakers

Trends of use of motioner

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «MOTIONER»

The term «motioner» is regularly used and occupies the 61.450 position in our list of most widely used terms in the English dictionary.
0
100%
FREQUENCY
Regularly used
72
/100
The map shown above gives the frequency of use of the term «motioner» in the different countries.
Principal search tendencies and common uses of motioner
List of principal searches undertaken by users to access our English online dictionary and most widely used expressions with the word «motioner».

FREQUENCY OF USE OF THE TERM «MOTIONER» OVER TIME

The graph expresses the annual evolution of the frequency of use of the word «motioner» during the past 500 years. Its implementation is based on analysing how often the term «motioner» appears in digitalised printed sources in English between the year 1500 and the present day.

Examples of use in the English literature, quotes and news about motioner

EXAMPLES

10 ENGLISH BOOKS RELATING TO «MOTIONER»

Discover the use of motioner in the following bibliographical selection. Books relating to motioner and brief extracts from same to provide context of its use in English literature.
1
Modern Social Politics in Britain and Sweden:
Motioner i andra kammaren, nr. 76, 1882. Motioner i andra kammaren, nr. 11, 1884. Motioner i andra kammaren, nr. 152, 1900. Motioner i andra kammaren, nr. 32, 1908. Motioner i andra kammaren, nr. 193, 1909. Motioner i andra kammaren , ...
Hugh Heclo, 2010
2
Money, Markets, and the State: Social Democratic Economic ...
Sveriges Riksdag, Motioner I Andra Kammaren 1912:250 and Sveriges Riksdag, Motioner I Forsta Kammaren 1912:98. For a detailed discussion see Ohman 1970: 43-49 and Steiger 1971: 108-10. 21. Sveriges Riksdag, Motioner I Forsta ...
Ton Notermans, 2007
3
The Routledge History of Childhood in the Western World
Parliamentary minutes, Motioner i Andra kammaren, 214, 7-9; Lagutskottets Utlåtande N:o 20, Bih. till Riks. Prot. 1911, 7 Saml. 1 Afd. 19 Häft (Nr 20), 1-3. Helena Bergman, “Att fostra till föräldraskap: barnavårdsmån, genuspolitik och ...
Paula S. Fass, 2013
4
The Bible Word-Book: A Glossary of Archaic Words and Phrases ...
Motioner, sb. A promoter. That no man would lift up the heel, no, nor dog move his tongue against the motioners of them. The Translators to the Reader, p. CV. Moteur : m. A mouer, stirrer; persuader, prouoker; a motioner. Cotgrave, Fr. Diet.
William Aldis Wright, 2010
5
The Madisonian Turn: Political Parties and Parliamentary ...
aPrivate member bills (motioner) can either be in the form of amendments to government proposals (and must then be clearly related to the government proposal) or submitted during a period of “any bill goes” when the MPs can propose ...
Torbjörn Bergman, Kaare Strøm, 2011
6
Old age in Sweden: a program of social security
321. 1935. 4 saml. Nr. 584. Motioner i Andra kammaren, Av herrar Sandström och Thorell i anledning Kungl. Mafts proposition, Nr. 221, angående anslag till främjande av bostadsförsörjning för mindre bemedlade, barnrika familjer. 322. 1935.
Helen Fisher Hohman, United States. Social Security Board, 1940
7
Skrifter
Bland de många motioner som förordade en ökad centralisering är den som författats av landssekretariatet särskilt värd att uppmärksammas. Enligt dess förslag — vilket var skrivet som ett utlåtande över de övriga motioner som inkommit ...
Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala, 1976
8
Property, Tenancy and Urban Growth in Stockholm and Berlin, ...
Motioner i forsta kammaren (FK) 1911,1917 Motioner i andra kammaren (AK) 1884, 1902, 1917 Statistisk arsbok for Stockholms stad 1905, 1910 Stockholms stadsfullmaktige: (SSF) Protokoll och handlingar Beredningsutskottets Utlatanden ...
Håkan Forsell, 2006
9
Unions, Employers, and Central Banks: Macroeconomic ...
Motioner Del 1. Stockholm: Landsorganisationen. LO. 1991c. LO-kongressen. Motioner Del 2 . Stockholm: Landsorganisationen. Mahon, Rianne. 1994. "Wage- earners and/or co-workers?" Economic and Industrial Democracy, 104 UNIONS,  ...
Torben Iversen, Jonas Pontusson, David Soskice, 2000
10
Family Policy Paradoxes: Gender Equality and Labour Market ...
Official documents AK protocol (Andra Kammarens [Second Chamber] protokoll), 1929-69 AK motions (motioner), 1930-69 FK protocol (Första Kammarens [First Chamber] protokoll), 1929-69 FK motions (motioner), 1930-69 Motions, ...
Åsa Lundqvist, 2011

10 NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «MOTIONER»

Find out what the national and international press are talking about and how the term motioner is used in the context of the following news items.
1
Annoying and disturbing noise targeted in proposed new Pittsburgh …
MOTIONER GOING BY IN THE MIDDLE OF THE NIGHT, OKAY, LIVE MUSIC FROM CARS THAT ARE LEAVING. REPORTER: PITTSBURGH'S ... «WTAE Pittsburgh, Jul 15»
2
Bojkott mot Israel - blir bojkott mot Coop
Det har inkommit motioner under ett antal år som har blivit nedröstade på grund av att det har varit för få anhängare till motionen men så var det ... «Expressen, Jun 15»
3
En döende rörelse håller hov
Alla motioner som rörde invandringen hänsköts till kongressen 2017 – andra teman stod på helgens dagordning. Därmed valde man medvetet ... «Samtiden, May 15»
4
Läraren som kan göra skillnad i svensk skolpolitik
Underlagen har vi sedan bearbetat och kompletterat. Tack vare det gemensamma arbetet har vi nu 50-70 färdiga motioner, säger Jakobsson. «Samtiden, May 15»
5
Romers livsvillkor är ofta sämre än andras
Riksdagen kommer också i dag att behandla motioner om romsk inkludering, på förslag från Alliansens ledamöter i konstitutionsutskottet. «Aftonbladet, Apr 15»
6
Karlsson tar SD i en ny riktning
De utvecklade sin politik och blev duktiga på att skriva motioner. Partiet visade också upp en helt annan sammanhållning än NyD. «Aftonbladet, Dec 14»
7
Cowboys 2014 Training Camp Practice Summary: Moving The …
What was interesting was that this elusive motioner was different from play to play; we saw players as varied as Tyler Klutts and Cole Beasley ... «Blogging The Boys, Jul 14»
8
'Boxtrolls' Trailer: 'Families Come in All Shapes and Sizes'
As you can see, this 3D stop-motioner is about a rather non-traditional family: a boy and some tunnel-dwelling boxes. Yep, as the narrator ... «NextMovie, Jul 13»
9
Ben Heck Minority Report Kinect Glove Motion Controller (video)
The Ben Heck motioner controller glove has six degrees of motion control, together with gyroscope, making the design fairly advanced as a DIY ... «Geeky gadgets, Jun 12»
10
Gör något åt rättssystemets elände
Det finns för all del riksdagsledamöter som driver frågan, men deras motioner och utspel möts mest av gäspningar. Vi kommer alltså fortsätta att ... «Aftonbladet, Dec 11»

REFERENCE
« EDUCALINGO. Motioner [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-en/motioner>. Sep 2020 ».
en
English dictionary
Discover all that is hidden in the words on
index
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z