Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
Got it
Search

Meaning of "बैतला" in the Hindi dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF बैतला IN HINDI

बैतला  [baitala] play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES बैतला MEAN IN HINDI?

Click to see the original definition of «बैतला» in the Hindi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of बैतला in the Hindi dictionary

Betta 1 V. [Vattaula] 1. (Goods) whose owner Do not be. Unclaimed. Baitla 2 Numerology Stolen good . (the gambler) . बैतला १ वि० [अ० वैतउल्ला] १. (माल) जिसका कोई मालिक न हो । लावारिस ।
बैतला २ संज्ञा पुं० चोरी का माल । (जुआरी) ।

Click to see the original definition of «बैतला» in the Hindi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

HINDI WORDS THAT RHYME WITH बैतला


HINDI WORDS THAT BEGIN LIKE बैतला

बैठारना
बैठालना
बैडाल
बैडालव्रत
बैडालव्रतिक
बैडालव्रती
बै
बैत
बैतरना
बैतलमाल
बैतालिक
बै
बैदंगर
बैदाई
बैदूर्य
बैदेही
बै
बैनतेय
बैना
बैनी

HINDI WORDS THAT END LIKE बैतला

अँचला
अँधला
पुतला
पोतला
भोँतला
तला
मुक्तकुंतला
मुत्तला
मुब्तला
रक्तला
रेतला
व्याघ्रतला
शकुंतला
शातला
शीतला
सप्तला
सातला
सीतला
सुखतला
सुशीतला

Synonyms and antonyms of बैतला in the Hindi dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «बैतला» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF बैतला

Find out the translation of बैतला to 25 languages with our Hindi multilingual translator.
The translations of बैतला from Hindi to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «बैतला» in Hindi.

Translator Hindi - Chinese

Batla
1,325 millions of speakers

Translator Hindi - Spanish

Batla
570 millions of speakers

Translator Hindi - English

Batla
510 millions of speakers

Hindi

बैतला
380 millions of speakers
ar

Translator Hindi - Arabic

Batla
280 millions of speakers

Translator Hindi - Russian

Batla
278 millions of speakers

Translator Hindi - Portuguese

Batla
270 millions of speakers

Translator Hindi - Bengali

Batla
260 millions of speakers

Translator Hindi - French

Batla
220 millions of speakers

Translator Hindi - Malay

Batla
190 millions of speakers

Translator Hindi - German

Batla
180 millions of speakers

Translator Hindi - Japanese

Batla
130 millions of speakers

Translator Hindi - Korean

Batla
85 millions of speakers

Translator Hindi - Javanese

Batla
85 millions of speakers
vi

Translator Hindi - Vietnamese

Batla
80 millions of speakers

Translator Hindi - Tamil

பட்லா
75 millions of speakers

Translator Hindi - Marathi

बाटला
75 millions of speakers

Translator Hindi - Turkish

Batla
70 millions of speakers

Translator Hindi - Italian

Batla
65 millions of speakers

Translator Hindi - Polish

Batla
50 millions of speakers

Translator Hindi - Ukrainian

Batla
40 millions of speakers

Translator Hindi - Romanian

Batla
30 millions of speakers
el

Translator Hindi - Greek

Batla
15 millions of speakers
af

Translator Hindi - Afrikaans

Batla
14 millions of speakers
sv

Translator Hindi - Swedish

Batla
10 millions of speakers
no

Translator Hindi - Norwegian

Batla
5 millions of speakers

Trends of use of बैतला

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «बैतला»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «बैतला» in the different countries.

Examples of use in the Hindi literature, quotes and news about बैतला

EXAMPLES

10 HINDI BOOKS RELATING TO «बैतला»

Discover the use of बैतला in the following bibliographical selection. Books relating to बैतला and brief extracts from same to provide context of its use in Hindi literature.
1
Madhyapradeśa ke svatantratā saṅgrāma sainika
तीबरखेड, तहसील मूलताई, ।१हीं पता-बैतूल गंज, जिला कि बैतला जिला पला है::, ल रा--: मु-5-43 तक नजरबन्द. पतति-सांई खेमा, तह, मूलताई, जिला बैतूल. एवं 1948 में लगभग 9 वर्ष का कारावास. है से रील ...
Madhya Pradesh (India). Bhāshā Sañcālanālaya, 1984
2
Gurjara kāla cakra (manoharā)
... उतारा भी उनी के णमानों को गादी पय बैतला | उनको नागभदट लितीय ने गदभादी से उतार कार कम्नोज की अपनी भाजधारी बनाय | हम रश्मय कन्नोज उन्तरी भारत का रर्वयन नगर कहरमाया और प्रतिहार ...
Padmasiṃha Varmā, ‎Jaya Javāna Jaya Kisāṇa Ṭrasṭa (New Delhi, India), 1990
3
Pilgrim's progress ...
... दया करा, वासे उवास बोलले यया शठहासारिखा यने दूसरा एक भला तोला चटाविला१, पाप्रज्ञार्य आने मया जीवन बैतला अस, परत तेथे एक जाप येउन खाने आस सांगिल, असे करई न", अगुन धरे आले.
John Bunyan, 1853
4
Sãśodhanamuktavali: Lekhaka Vāsudeva Vishṇu Mirāśī - Volume 5
... उपाध्याय, भर शिवराममूर्ति के नवभारत जानेवारी, १९६५. इत्यादीनी आगि आम्हीहि भाग बैतला होता रेछहा त्या महोत्सवप्रसंगी कालिदासाचा ७४.
Vasudev Vishnu Mirashi
5
Phāḷaṇīce divasa: arthāt, Hindusthānācyā phāḷanīcā itihāsa
... नाक वेस्गस शह/नक्ष- तर महमद शपरोचा मुलगी-हिते जिनकाको बाजू होरा दिला कोश सरकारने राअंड हेबल क्गंन्फरगर भरविली होती तिचिथात तिने भाग बैतला होआ ही आणखी एक पंजाबी की होले ...
Govinda Ātmārāma Kulakarṇī, 1989
6
Urmī: kathā-saṅgraha
... अर्षच्छा वागध्यात निभितच फरक वहि लागला ती पुन्हा प्रसन्न दिरई लागली. अरारे था दिवस भला म्हणाली, "मेन आता मला काटनी नाही तुस्या लप्ररे काकानी भार बैतला ३ है ( उन्हीं.
Kamal Apte, 1966
7
Rnankita
दृखएपपाचा मबता देऊन बावल लागत असती किमया तितली व्यायवहारी होती, शिवाय तिला नोकरीची आश होती- तिने निरोप बैतला गोता. जी - सहा दिवस वाट पन सातारा दिवशी लि" स्वत:हुथ यस ...
Uddhava Jayakr̥shṇarāva Śeḷake, 1979
8
Krāntiphule
होया निधताना सायेनी ला विसनायाचं मनोमन दर्शने देऊन त्याचा निरोप बैतला है दामोदर मात्र मंदिराचा कठास दिसेनासा होईयोति त्या कठासाकहे होया संया आसर्मतात तो आवाज ...
Bhalchandra Dattatraya Kher, 1994
9
Samagra Sāvarakara - Volume 2
बने या कामी कोशल कट केला नवल. यनेपाद पतीले बैतला नवल. परंतु ताल हे सपने अधिकवाना पटले नाही: लाने बारा जारोपीवर गोधीवधाचा ज-हब--...-.-.........----.--.-.-..-.--...-.-.. ४ म ही दि ज र म म मैं है मैं म है ब .
Vinayak Damodar Savarkar
10
Tasabīra āṇi takadīra: Śrī. Ke. Kshī. yāñcī vaisaktika āṇi ...
... मल विनोद-चे नाव निघष्णचे कारण कोणत्याही महत्वा-व्या कामात भी (यव सबलता प्रेत असे हेच होय. गोष्ट, विशिष्ट वाला गेल्यावर या बाबतीतही मी महवन विनोदजी उला बैतला होता.
Śrīkr̥shṇa Keśava Kshīrasāgara, 1976

REFERENCE
« EDUCALINGO. बैतला [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-hi/baitala>. Jan 2021 ».
hi
Hindi dictionary
Discover all that is hidden in the words on