Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
Got it
Search

Meaning of "निघात" in the Hindi dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF निघात IN HINDI

निघात  [nighata] play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES निघात MEAN IN HINDI?

Click to see the original definition of «निघात» in the Hindi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of निघात in the Hindi dictionary

Noun to noun n [0] 1. Inhalation Poke 2. Grateful voice निघात संज्ञा पुं० [सं०] १. आहनन । प्रहार । २. अनुदात्त स्वर ।

Click to see the original definition of «निघात» in the Hindi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

HINDI WORDS THAT RHYME WITH निघात


HINDI WORDS THAT BEGIN LIKE निघात

निघ
निघंटिका
निघंटु
निघ
निघटना
निघट्टना
निघरघट
निघरघटपन
निघरा
निघर्ष
निघर्षण
निघ
निघाति
निघात
निघुष्ट
निघृष्ट
निघृष्व
निघ्न
निघ्रुवि
निचँत

HINDI WORDS THAT END LIKE निघात

घात
अनाघात
अनुघात
अपघात
अप्रतीघात
अभीघात
अभ्याघात
अमित्रघात
अवघात
अव्याघात
आखुघात
घात
आडंबराघात
आत्मघात
उद्घात
उपसंघात
उपोदघात
उरोघात
एकांगघात
घात

Synonyms and antonyms of निघात in the Hindi dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «निघात» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF निघात

Find out the translation of निघात to 25 languages with our Hindi multilingual translator.
The translations of निघात from Hindi to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «निघात» in Hindi.

Translator Hindi - Chinese

Nigat
1,325 millions of speakers

Translator Hindi - Spanish

Nigat
570 millions of speakers

Translator Hindi - English

Nigat
510 millions of speakers

Hindi

निघात
380 millions of speakers
ar

Translator Hindi - Arabic

Nigat
280 millions of speakers

Translator Hindi - Russian

Nigat
278 millions of speakers

Translator Hindi - Portuguese

Nigat
270 millions of speakers

Translator Hindi - Bengali

Nigat
260 millions of speakers

Translator Hindi - French

Nigat
220 millions of speakers

Translator Hindi - Malay

Nigat
190 millions of speakers

Translator Hindi - German

Nigat
180 millions of speakers

Translator Hindi - Japanese

Nigat
130 millions of speakers

Translator Hindi - Korean

Nigat
85 millions of speakers

Translator Hindi - Javanese

Ninggalake
85 millions of speakers
vi

Translator Hindi - Vietnamese

Nigat
80 millions of speakers

Translator Hindi - Tamil

Nigat
75 millions of speakers

Translator Hindi - Marathi

Nigat
75 millions of speakers

Translator Hindi - Turkish

Nigat
70 millions of speakers

Translator Hindi - Italian

Nigat
65 millions of speakers

Translator Hindi - Polish

Nigat
50 millions of speakers

Translator Hindi - Ukrainian

Nigat
40 millions of speakers

Translator Hindi - Romanian

Nigat
30 millions of speakers
el

Translator Hindi - Greek

Nigat
15 millions of speakers
af

Translator Hindi - Afrikaans

Nigat
14 millions of speakers
sv

Translator Hindi - Swedish

Nigat
10 millions of speakers
no

Translator Hindi - Norwegian

Nigat
5 millions of speakers

Trends of use of निघात

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «निघात»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «निघात» in the different countries.

Examples of use in the Hindi literature, quotes and news about निघात

EXAMPLES

10 HINDI BOOKS RELATING TO «निघात»

Discover the use of निघात in the following bibliographical selection. Books relating to निघात and brief extracts from same to provide context of its use in Hindi literature.
1
Rig-Veda-Sanhita: the sacred hymns of the Brahmans : ...
पादादिचात्षाष्टिकमाद्युदात्तत्वं ॥ माकिट इति संहितायां युषमत्तत्तक्षुष्वंत:पादमिति षावं। दधषींत्। धृष प्रसहने। लडि बहुलं छंदसीति शप: घुः॥ बहुलं छंदसीति तिप ईडागम: ॥ निघात: ...
Friedrich Max Müller, ‎Sāyaṇa, 1856
2
Riksangraha, or, A university selection of Vedic hymns
अवतेनोंटि रूप' है निघात: । सन् । असे: शतांरे रूप' । प्रत्ययखर: । आँहैहत्ये । हन हिंसग्गखोस्लिरय भावे हनस्त चेति क्यपृतकारश्चझत्तादेश: । कृदुत्तरपदखर: है आवत् । अवतेश्चादसे' लहि रूप" ।
Sāyaṇa, ‎Vishnu Govind Bijāpurakar, 2000
3
Vaidika-svara-bodha
पाणिनि ने इस अनुदात्ततर को सन्नतर सज्ञा' दी है ।२ 'नारदीय शिक्षा' में अनुदात्त से भिन्न एक निघात स्वर का उल्लेख किया गया है ।३ वास्तव में निपात शब्द अनुदात्त के लिये ही प्रयुक्त ...
Vrajabihārī Caube, 2004
4
Saṃskr̥ta-vyākaraṇa meṃ kārakatattvānuśīlana: Pāṇinitantra ...
यह जान को कि मैं जा रहा हूँ )-इसमें निघात हो सकें' है कात्यायन ने 'आम-तस्य च' ( पा० ८।१।१९ ) सूत्र के अन्तर्गत एक वातिक दिया है कि निघात तथा (ए-मदू-अमर के आदेश ( त्वा, ते, अ, व:, मा, मे, नी ...
Umāśaṅkara Śarmā, 1994
5
Ratana rāso: Bhūmikā
प्रपात अघात निघात निघात । रुक्यरैं कपिराव न राव न भ्रात 11 दृर्व चहुँवान छछोहे सार । लये दल मिच्छ झपेटि जुझार 11 ५ नै ३ + ...1... + चढ़यौ नृप पाय रकेबनि चपि । भये दल आसुर कंपि विकंपि 11 ...
Kumbhakarṇa, ‎Kāśīrāma Śarmā, ‎Raghubir Sinh, 1982
6
Handbook to the study of the Rigveda: The seventh mandala ...
वतियुष्मादस्नदीदा वक्तव्या इति निघात पदावधावपि समानवाक्यल्वंमत्व पायोसिं न परांगवद्धाववत्परस्परान्वयेा पीत्यलम। ऋतुम्.1 झज्म: क्रतुः | प्रत्ययस्वरेणादरुदत्तः I आशाथ ...
Peter Peterson, 1890
7
Rig-Veda-Samhitâ: Mandalas II-VI: - Page 183
अतो गुण इति पूर्वरूपल्वं ॥ निघात: ॥ चीर्णि शुता ची सहसांण्यग्रिं चिंशर्च देवा नर्व चासपर्यन् । औष्ठ न्धृतैिरलूंणन्बर्हिर्रस्मा आदिडोतांरं न्यंसादयंत ॥ ९॥ चीर्णि। शता। ची।
Friedrich Max Müller, 1890
8
R̥gveda-saṃhitā - Page 168
निन्हवादाद्युदात्तलं । यतिपासि । पा रत्तरै१1 । दाख थानों रक्षणार्थत्वाव्र पिबादेश८ । यइन्दयोगाव्र निघात: । चारि: । क्रता । टा । जमादयज्यछेदष्टि विवारुप्यंत इत्यच नादेशाभाव: ।
Sāyaṇa, ‎Friedrich Max Müller, 1966
9
Mahābhāṣya pradīpoddyota - Volume 1
(कै) पदत्वेति । (कै) श्रत एव देवदत्त: पचल्वित्यच 'पदख' दूल्यि मानो निघात: सिध्यति। पचतु ते श्रीदनमित्यच '। छात्य विधौयमानस्तमयादिश्व सिध्याति ॥ भाये विधिग्रहण किमर्थमिति ॥
Nāgeśabhaṭṭa, ‎Bahuvallabha Śāstri, 1901
10
Vīravinoda - Volume 2, Parts 1-7
निघात शस्त्र घात पात स्वर्ग द्वार पायकें ॥ २ ॥ दिलोप क्रोध गुर्जरेश दुर्ग ते पलायगो ॥ अनोत मग्गा फेर लोन विक्रमार्क आयगो ॥ कुमार पथ्थ पुत ताहि मार दुर्ग ईश भी ॥ तदोश भ्रात गुप्त ...
Śyāmaladāsa, 1890

NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «निघात»

Find out what the national and international press are talking about and how the term निघात is used in the context of the following news items.
1
नागरी सुविधांसाठी पालिकेसमोर आंदोलन
... कोणत्याही स्वरुपाच्या मुलभूत सोयी सुविधा योग्य पद्धतीने पुरविल्या जात नाही, असा आरोप त्यांनी केला. यासंदर्भात अनेकांना विनंती, अर्ज केल्यानंतरही प्रश्न निकाली निघात नसल्याने आंदोलनाची वेळ आल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. «maharashtra times, Oct 15»

REFERENCE
« EDUCALINGO. निघात [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-hi/nighata-1>. Aug 2020 ».
hi
Hindi dictionary
Discover all that is hidden in the words on