Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
Got it
Search

Meaning of "पापहा" in the Hindi dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF पापहा IN HINDI

पापहा  [papaha] play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES पापहा MEAN IN HINDI?

Click to see the original definition of «पापहा» in the Hindi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of पापहा in the Hindi dictionary

Papha v I [Sankh Paphhan] Sin destroyer Abase of sin Doer पापहा वि० [सं० पापहन्] पाप का नाशक । पाप का हनन करनेवाला ।

Click to see the original definition of «पापहा» in the Hindi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

HINDI WORDS THAT RHYME WITH पापहा


HINDI WORDS THAT BEGIN LIKE पापहा

पापलेन
पापलोक
पापलोक्य
पापवाद
पापविनाशन
पापशमनी
पापशोधन
पापसंकल्प
पापसूदनतीर्थ
पापह
पाप
पापांत
पापाख्या
पापाघम
पापाचार
पापात्मा
पापापनुत्ति
पापाशय
पापाह
पापाही

HINDI WORDS THAT END LIKE पापहा

अंजहा
अंबुरुहा
अग्निरुहा
अचाहा
अजदहा
अतिगुहा
अत्यूहा
अदलतिहा
अधकहा
अनकहा
अनखौहा
अनचहा
अनचाहा
अनचीन्हा
अनब्याहा
दर्पहा
पहा
पहा
पहा
सर्पहा

Synonyms and antonyms of पापहा in the Hindi dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «पापहा» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF पापहा

Find out the translation of पापहा to 25 languages with our Hindi multilingual translator.
The translations of पापहा from Hindi to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «पापहा» in Hindi.

Translator Hindi - Chinese

Papha
1,325 millions of speakers

Translator Hindi - Spanish

Papha
570 millions of speakers

Translator Hindi - English

Papha
510 millions of speakers

Hindi

पापहा
380 millions of speakers
ar

Translator Hindi - Arabic

Papha
280 millions of speakers

Translator Hindi - Russian

Papha
278 millions of speakers

Translator Hindi - Portuguese

Papha
270 millions of speakers

Translator Hindi - Bengali

Papha
260 millions of speakers

Translator Hindi - French

Papha
220 millions of speakers

Translator Hindi - Malay

Papha
190 millions of speakers

Translator Hindi - German

Papha
180 millions of speakers

Translator Hindi - Japanese

Papha
130 millions of speakers

Translator Hindi - Korean

Papha
85 millions of speakers

Translator Hindi - Javanese

Papha
85 millions of speakers
vi

Translator Hindi - Vietnamese

Papha
80 millions of speakers

Translator Hindi - Tamil

Papha
75 millions of speakers

Translator Hindi - Marathi

सिन्हा
75 millions of speakers

Translator Hindi - Turkish

Papha
70 millions of speakers

Translator Hindi - Italian

Papha
65 millions of speakers

Translator Hindi - Polish

Papha
50 millions of speakers

Translator Hindi - Ukrainian

Papha
40 millions of speakers

Translator Hindi - Romanian

Papha
30 millions of speakers
el

Translator Hindi - Greek

Papha
15 millions of speakers
af

Translator Hindi - Afrikaans

Papha
14 millions of speakers
sv

Translator Hindi - Swedish

Papha
10 millions of speakers
no

Translator Hindi - Norwegian

Papha
5 millions of speakers

Trends of use of पापहा

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «पापहा»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «पापहा» in the different countries.

Examples of use in the Hindi literature, quotes and news about पापहा

EXAMPLES

10 HINDI BOOKS RELATING TO «पापहा»

Discover the use of पापहा in the following bibliographical selection. Books relating to पापहा and brief extracts from same to provide context of its use in Hindi literature.
1
Ātmapurāṇam: Upaniṣadratnam ... - Volume 3
रवधिचेयु स्थितं देवमुपाक्यादो रवमागता: । ।७७ये संसारकाखापुविद्यानामल्दी य: पस्त: स्थित: है विश्व- प्रज्ञायते यस्थाद अमीरों पापहा मुमान् । ।७७४ पैशयय समय यय प्यास: विया ।
SĚ aṅkaraĚ„nanda, ‎DivyaĚ„nanda Giri (SvaĚ„miĚ„.)
2
Agnipurāṇam: Hindīvyākhyopetam
Śivaprasāda Dvivedī, 2004
3
Manusmr̥ti: Hindībhāshya, prakshiptaślokānusandhānayukta, ...
२५ ही (१५) (व जहां (श्याम: लौहिताक्ष: पापहा) कृष्णवर्ण, रक्तनेत्र भयंकर पुरुष के समान पापों का नाश करने हारा (दण्ड: चरति) दण्ड विचरता है (नेता साधु पश्यति क) परन्तु ...
Manu ((Lawgiver)), ‎Surendrakumāra, 1981
4
Menu Sanhita: the Institutes of Menu - Volume 1
... सङ्गीयेंर्यरन् चर्चशास्त्रीयनियमाश्वत्तुर्वर्गफलाउत्सीदेयु: चैार्यसाहसादिना च परखापकारात् सव्र्वलेाकसंचेाभाश जायेत ॥ २४ ॥ यच शयामेालेाहिताचेादण्डश्रति पापहा
Manu, ‎Kullūkabhaṭṭa, 1830
5
Bhaishajayratnavali Shri Govind Dass Virchita
२ अस्यानन्तरं 'रिबनेव गवाह हन्ति चपशुरिव पापहा । बलवर्णकरो हुम आयुष्य, गोवर्धन । परं वाजीकरा श्रेष्ट: पटुदो मंत्रसिद्धिदा । अरोगी दीर्घजीवी स्याद्रीगी रोगाद्विमुच्यते है ...
Jaideva Vidyalankar, ‎Lalchandra Vaidh, 2002
6
Kathasaritsagar: Kashmir Pradesh Vasina, ...
निमविले७थ स अवा तय पापहा: सर: । चन्दखामी यवो कातुमनन्तहृदसंज्ञान्न ।। आगकद्धति तत: खाक यावकावत्समन्तत: । हाकष्टशष्ट शुआव नाले तत्र स द्विज: ।। ताकारर्ण च पुच्छ-धत" तयेवमवदत्नन: ।
J. L. Shastri, 2008
7
Camatkara-Cintamani Of Bhatta Narayana With Sanskrit ...
अपात्र हैययवान्: पापहा । शुभयुते निअयेन धनधान्य-दमाद वामिश्वहि: । अखविन्-गष्टिशाखश: सौरखवान्तर्वेशाखवित्, दृडगात्र: ।।" अर्थ-ज-ममन में बुध हो तो विद्यावान विवाद करनेवाला, और ...
Brajbiharilal Sharma, 2008
8
Rasendrasara--Samgraha Of Gopalkrishna Bhatt
हरि-त अन्दानलं सव-ममदल विसूजिकान । रर्लहिगुशोदरर्थका-यकृत्पाचत्वकामखासू । । १३१ ।ते सवनिव पद होय च-य-पर-व पापहा । बल-करों हृद्य आयुष्य. बी९र्यवद्धनि: ।। १३२ ही पर वाजी-र: श्रेष्ठ: पन्नी ...
Narendra Nath, 2007
9
Ekalingmahatmya Eklingam Mandir Ka Sthalpuran Va Mewaar Ke ...
धम्त्राजोपुथ दण्डेन विभेद गिरिमस्तकसू ।। ८ 1, तस्थाद भेदा-नदी जाता पुण्यतोया सरस्वती । बहुप्रवाहा गति शोतेरुष्णय: मवाचि-पु-जले: ।। ९ ।। ऋणहा पापहा देवी ख्याति याता पतले ।
Premlata Sharma, 1976
10
Rājanīti aura darśana: rājanītiśāstra kā dārśanika vivecana
य आमं, लोहिशतो दण्डश्चरति पापहा । प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत्माधु पश्यति, है २ ५: । नहीं है । समाज के तय भी सामान्य कल्याण के तुलनीय-मलहि-अध्याय-औ' : ३२ राजनीति और दर्शन.
Vishwanath Prasad Varma, 1956

REFERENCE
« EDUCALINGO. पापहा [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-hi/papaha-1>. May 2020 ».
hi
Hindi dictionary
Discover all that is hidden in the words on