Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
Got it
Search

Meaning of "अचाट" in the Marathi dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF अचाट IN MARATHI


अचाट  [acata]
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES अचाट MEAN IN MARATHI?

Click to see the original definition of «अचाट» in the Marathi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of अचाट in the Marathi dictionary

Unbeaten Very; Extremely; Fantastic; Immense; Extraterrestrial; Beyond; Infinite; Irrevocable; Fantastic; Fajil; Unregarded 'They Both words are unbearable. ' Libya 1.147; 'Latanwari Achatlata.' -Abha 2.9 4; 'Gift-free quantity Shringaradi Achat. ' -New 21 103; (Q. Speak, write, do). 1 Waste mine mas- Live in; 2 Laxmi must get mixed with unmatched wisdom. [No. Inferiority; Pvt. Achchat Achchat-Achat] Achat-V. False; Fajil; Malicious 'Kaliya's boys are only rarely Arm yourself. ' -Saroo 1.67 [No. A + chat = foxy] अचाट—वि. फार; अतिशय; विलक्षण; अफाट; लोकोत्तर; बेसुमार; अपरिमित; अतर्क्य; चमत्कारिक; फाजील; अनिर्बद्ध. 'ते दोन्ही शब्द अचाट ।' -ज्ञा १.१४७; 'लाटांवरी अचाटलाटा ।' -एभा २.९४; 'रत्नमुक्तमाणीक राशी । शृंगारादि अचाट ।' -नव २१. १०३; (क्रि॰ बोलणें, लिहिणें, करणें) म्ह॰ १ अचाट खाणें मस- णांत जाणें; २ अचाट बुद्धि खेळवावी बळेंच लक्ष्मी मेळवावी. [सं. अत्यर्थ; प्रा. अच्चत्थ अच्चट्ट-अचाट]
अचाट—वि. चावट; फाजील; लुच्चा. 'केलीं मुलें हीं अवघीं अचाटें ।' -सारु १.६७. [सं. अ + चाट = लबाड]

Click to see the original definition of «अचाट» in the Marathi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

MARATHI WORDS THAT RHYME WITH अचाट


MARATHI WORDS THAT BEGIN LIKE अचाट

अच
अचळपद
अचळय
अचळवी
अचळागौर
अचळोजी
अचांगणें
अचांगळी
अचांगी
अचांचल्य
अचानक
अचापल्य
अचा
अचा
अचा
अचिंत
अचिंतित
अचिंत्य
अचिकित्सनीय
अचिद्

MARATHI WORDS THAT END LIKE अचाट

अंतर्पाट
अटघाट
अटपाट
अटाट
अडनाट
अडवाट
अढेपाट
अप्राट
अफाट
अबाट
अभिस्त्राट
अरकाट
अवाट
अव्हाट
आघाट
आटघाट
आटछाट
आटपाट
आटफाट
आटाघाट

Synonyms and antonyms of अचाट in the Marathi dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «अचाट» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF अचाट

Find out the translation of अचाट to 25 languages with our Marathi multilingual translator.
The translations of अचाट from Marathi to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «अचाट» in Marathi.

Translator Marathi - Chinese

Acata
1,325 millions of speakers

Translator Marathi - Spanish

Acata
570 millions of speakers

Translator Marathi - English

acata
510 millions of speakers

Translator Marathi - Hindi

Acata
380 millions of speakers
ar

Translator Marathi - Arabic

Acata
280 millions of speakers

Translator Marathi - Russian

Acata
278 millions of speakers

Translator Marathi - Portuguese

Acata
270 millions of speakers

Translator Marathi - Bengali

দুষ্ট প্রতিভা
260 millions of speakers

Translator Marathi - French

Acata
220 millions of speakers

Translator Marathi - Malay

genius jahat
190 millions of speakers

Translator Marathi - German

Acata
180 millions of speakers

Translator Marathi - Japanese

Acata
130 millions of speakers

Translator Marathi - Korean

Acata
85 millions of speakers

Translator Marathi - Javanese

genius demonic
85 millions of speakers
vi

Translator Marathi - Vietnamese

Acata
80 millions of speakers

Translator Marathi - Tamil

பேய் மேதை
75 millions of speakers

Marathi

अचाट
75 millions of speakers

Translator Marathi - Turkish

şeytani deha
70 millions of speakers

Translator Marathi - Italian

Acata
65 millions of speakers

Translator Marathi - Polish

Acata
50 millions of speakers

Translator Marathi - Ukrainian

Acata
40 millions of speakers

Translator Marathi - Romanian

Acata
30 millions of speakers
el

Translator Marathi - Greek

Acata
15 millions of speakers
af

Translator Marathi - Afrikaans

Acata
14 millions of speakers
sv

Translator Marathi - Swedish

Acata
10 millions of speakers
no

Translator Marathi - Norwegian

Acata
5 millions of speakers

Trends of use of अचाट

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «अचाट»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «अचाट» in the different countries.

Examples of use in the Marathi literature, quotes and news about अचाट

EXAMPLES

10 MARATHI BOOKS RELATING TO «अचाट»

Discover the use of अचाट in the following bibliographical selection. Books relating to अचाट and brief extracts from same to provide context of its use in Marathi literature.
1
Maharshi Abhiyanta : Visheshwariyya / Nachiket Prakashan: ...
1नेधुत्डिसंसौदची अचाट कार्टा १७ परदेश-शेरा ) मुबई. प्रात सरकारचे सेबेत असतस्ना. डाहैंएमदृविथेश्चरेय्याची सर्वप्रथम परदेश दोन्यावर पाठविण्यात आले होते. तेव्हा त्याची इटली ...
Pro. Vijay G. Yangalwar, 2009
2
Samagra Sāvarakara vāṅmaya - व्हॉल्यूम 2
गोल अशा हरा धनदाट जगलार्त[ल जावरफिना जाठवचियाच सेन्याचा जातात तेठहा त्मांना हम जलवा रक्तबबाल करून माधादया प्रिटीत आहेत पराक्रम अचाट है आजही त्या जगलात ते कापव्यास लेकर ...
Vinayak Damodar Savarkar, 1963
3
Marāṭhī vr̥ttapatrāñcā itihāsa
... बाताया, तात्या बातम्या, सविस्तरपशे प्रसेगाचे प्रत्यक्ष चित्र उसे कते वाचक-ना दे0याचा शन्यास अष्णुतराव१ना किती होता, याचे अग्रेतर लेया एका अचाट गोपन समजत येपसारखे अहे : ९ २० ...
Rāmacandra Keśava Lele, 1984
4
Samayasāra: cintanikā
... आत्म्याची तुलाच अंलिख पस्त नाहीं मिध्यात्वारत्रया अचाट शक्तीची तुस्यावर मोहिनी पडली की तुस्रा आत्मा इराहां कट वस्त्रासारखा दिश्र लागतर पुदगल द्रटयाकखे नि त्यारर्वया ...
Sumatibai Shah, ‎Kundakunda, 1966
5
AGNINRUTYA:
शिवाजीच्या उदयापासून तो बाजीरावाच्या अस्तपर्यत मराठवांचा प्रतापरूपी सूर्य सर्व महाराष्ट्रविर प्रकाशमान होत असता त्या अवधीमध्ये मराठवांच्या हातून अचाट शौर्याच्या अशा ...
V. S. Khandekar, 2013
6
Digvijaya
... घडले होती है केवठा मेयोलियनच्छा तायी असलेल्या अचाट बुद्धिसानंर्याका घडले होर्त| प्रचंड आतर्शजैसासामुठि धडलं होते | या लाध्या अचाट कुत्यामुले कुति औरिदयन सेनिकच सादरले ...
Bhalchandra Dattatraya Kher, ‎Rājendra Khera, 2001
7
Dādāsāheba Phāḷake
या स्वभावामुधि अशक्य कोनीतल्या अनेक गोटी हा माथार शक्य करू शकलरा अपहापूई असे अनेक चमत्कार रजतपानावर दाखपूशकलरा असे चमत्कार की ते पाहिल्यक्तिर त्र्यावेपुया अचाट ...
Isak Mujawar, 1970
8
Svarājyācī ghaṭanā: khristābda 1646 pāsūna te khristābda ...
बादशाह तर बिलकुल लक्ष देन नाहर तेठहां ते स्वाधीन करून मेऊन नी आमाकया जहागिरीचा बंदोबस्त करणार अहे हैं , उशोग स्तुत्य आहे है कर्त/ववाद माणमांवे उशोग असेच अचाट असतात तुर ...
Nāthamādhava, 1971
9
Subhāsha kathā
7 विसाठया शत-कांत केवल भारतांतच नर-हे, तर सात-या जगांत नेताजी सुभाषचंद्र बोस ह्यरिव्यासारखा अचाट लिबतीरे नि अचाट आतीर बीर पुरुष होऊनच गेला नह" असे म्हणावे मलागेल.
Prahlad Keshav Atre, 1964
10
Anubhava āṇi ākāra
केले है मांगताना नासिका म्हणते कर ईई मला काहीतरी अचाट करायचे होती आणि है माहीं काम है सर्यानीच चीगले काम केले तर वाईट कुणीतरी करायला हवंच की. आणि चागल्याधा मला अनुभव ...
Pralhāda Vaḍera, 1979

10 NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «अचाट»

Find out what the national and international press are talking about and how the term अचाट is used in the context of the following news items.
1
शक्तीचे स्वरूप आणि साधनेचे पर्व अनुग्रह शक्ती …
सृष्टीच्या जन्म आणि प्रसारातील अनुग्रहित (कृपा) शक्तीच्या लीला तर अचाट असतात. महाप्रलयात याचे तिरोधान (नकारात्मक रूप) शक्ती सक्रिय असतात हे आपण पाहतो, अनुभवतो. आगम तांत्रिक साहित्यातील प्रस्तावना अशी आहे की, शिवशक्तीची समरस ... «Divya Marathi, Oct 15»
2
'फडताडा'साठी तडमड
समोरच्या अभेद्य वाटणाऱ्या कडय़ाला माणसाच्या अचाट इच्छाशक्तीनं कुठंतरी भेद दिला असावा असं वाटत होतं. पोळ्या, लसूण-शेंगदाण्याची चटणी, दही, गोडलिंबू आणि खजूराचं लोणचं आणि मग त्यावर गूळ-खवा पोळी असं जेवण आणि मग त्यावर ताक असं ... «Loksatta, Oct 15»
3
मेळघाटचे डिजिटल कनेक्ट
'खूप अचाट गोष्टी ठरवायच्या आणि त्या पूर्ण करताना दमछाक करून घ्यायची, असे आम्ही केलेले नाही. गावकऱ्यांच्या सहभागातूनच हे काम केले जाणार आहे. त्यामुळे, त्यांना सहज शक्य होतील, अशा लहान लहान गोष्टी केल्या जाणार आहेत. हरिसालमधील ... «maharashtra times, Oct 15»
4
जब दीप जले आना..
... या प्रश्नाने रसिकांच्या मनात चिंता निर्माण होण्याच्या आतच असे बदल आत्मसात करण्याची या अजब दुनियेची अचाट ताकद जैन यांच्याही पाठीशी उभी राहिली. त्याच काळात नव्याने घराघरांत पोहोचू लागलेल्या दूरचित्रवाणी या माध्यमातही जैन ... «Loksatta, Oct 15»
5
स्मरणशक्तीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड
कोटा : अचाट स्मरणशक्तीने गिनिज वर्ल्ड रेकॉर्ड करणाऱ्या राजस्थानमधील राजवीर मीणा या २१ वर्षाच्या विद्यार्थ्यांने भल्याभल्यांना थक्क केले. ९ तास आणि २७ मिनिटात पायचे दशांशानंतरचे ७० हजार अंक क्रमवार मुखोद्गत म्हणत त्याने १० ... «Lokmat, Oct 15»
6
वर्षपूर्तीचे डोहाळे?
नागपूरच्या भाजपा संघटनेच्या राजकारणाचा बळी ठरल्याने त्यांना पुण्याला पाठविले होते. आता ते थेट मुख्यमंत्री कार्यालयात आले आहेत. भन्नाट कल्पनांचा अचाट खजिना या माणसाकडे आहे. पण पक्ष आणि सरकारकडून या कल्पना कितपत स्वीकारल्या ... «Lokmat, Oct 15»
7
बदलता महाराष्ट्रमध्ये 'आपण आणि पर्यावरण …
पाण्याच्या शोधासाठी माणसे जशी मैलोन्मैल भटकंती करतात अगदी त्याचप्रमाणे पर्यावरणातील इतर सजीवही पाण्यासाठी आपल्या सर्व शक्ती पणाला लावतात आणि त्यामुळेच अनेक अचाट गोष्टी आपल्याला पाहायला, अनुभवायला मिळतात. सर्व सृष्टीत ... «Loksatta, Sep 15»
8
BLOG : प्रशिक्षकांची परीक्षा
त्यामुळे या खेळाडूंच्या अचाट गुणवत्तेचा आणि इंप्रोवायझेशनचा अभ्यास करून खेळताना त्यांच्या मनसुब्यांविषयी तर्क बांधून गोलंदाजीत जो चातुर्य दाखवेल तो यशस्वी होईल.डी विलियर्सचे मनसूबे ओळखून गोलंदाजी करणारा यशस्वी होईल. «Loksatta, Sep 15»
9
हुश्श्य! आटोपल्या बुवा एकदाच्या आंघोळी!
'अचाट शक्तीचे अफाट प्रयोग' अशी त्याची जाहिरात केली जात असे. त्याच धर्तीवर फुटकळ शक्तीचे वायफळ प्रयोग करणारे तथाकथित हटयोगीही कुंभमेळ्यात पायलीला पन्नास मिळतात व लोकदेखील त्यांच्या कच्छपी लागतात. यंदाच्या कुंभाचे त्यातल्या ... «Lokmat, Sep 15»
10
आल्फ्रेड टायरोन कूक
'मी कोणतेही अचाट कृत्य केलेले नाही. मी केवळ माझे कर्तव्य बजावत होतो.. वीरचक्राचा हा जो बहुमान आहे, तोही तुमचाच' असे नम्रपणे सांगत कूक यांनी त्यांचे वीरचक्र पदक हवाई दलातील आपल्या माजी तुकडीच्या सुपूर्द केले. यानिमित्ताने, १९६५ च्या ... «Loksatta, Sep 15»

REFERENCE
« EDUCALINGO. अचाट [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-mr/acata>. Jul 2020 ».
mr
Marathi dictionary
Discover all that is hidden in the words on