Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
Got it
Search

Meaning of "आणभाक" in the Marathi dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF आणभाक IN MARATHI


आणभाक  [anabhaka]
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES आणभाक MEAN IN MARATHI?

Click to see the original definition of «आणभाक» in the Marathi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of आणभाक in the Marathi dictionary

Anabolic-Female Female 1 An oath made of sworn oath or The word 'hangs jahlia abercrombie' - ef 12.256. [And + no. Language Bid] 2 oaths to be taken at the wedding. Because of this agreement, both parties are bound to deal with resolutions. आणभाक-ष—स्त्री. १ शपथेनें दृढ केलेला करार किंवा वचन 'लटकें जाहलिया आणभाकेसि' -एभा १२.२५६. [आण + सं. भाषा म. भाक] २ लग्नांत कंकणबंधनाच्या वेळीं घ्यावयाची शपथ. या करारामुळें दोन्ही पक्ष ठरावाप्रमाणें वागण्यास बांधले जातात.

Click to see the original definition of «आणभाक» in the Marathi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

MARATHI WORDS THAT RHYME WITH आणभाक


MARATHI WORDS THAT BEGIN LIKE आणभाक

आण
आण ने
आणआणूं
आणको
आणक्रिया
आणखी
आणणावळ
आणणें
आणप्रमाण
आणशपथ
आण
आणाआण
आणापट्टी
आणि
आणिक
आणिकचि
आणियाळें
आण
आणीक
आणीकसारखा

MARATHI WORDS THAT END LIKE आणभाक

अथाक
अन्नविपाक
अपधाक
अफलाक
अबधाक
अल्पाक
आपधाक
आमाक
इतफाक
इत्तिफाक
इबाक
इल्हाक
उणाक
उत्रापावलाक
उराक
एकसत्ताक
एकसैंपाक
कज्जाक
कणाक
करेपाक

Synonyms and antonyms of आणभाक in the Marathi dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «आणभाक» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF आणभाक

Find out the translation of आणभाक to 25 languages with our Marathi multilingual translator.
The translations of आणभाक from Marathi to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «आणभाक» in Marathi.

Translator Marathi - Chinese

Anabhaka
1,325 millions of speakers

Translator Marathi - Spanish

Anabhaka
570 millions of speakers

Translator Marathi - English

anabhaka
510 millions of speakers

Translator Marathi - Hindi

Anabhaka
380 millions of speakers
ar

Translator Marathi - Arabic

Anabhaka
280 millions of speakers

Translator Marathi - Russian

Anabhaka
278 millions of speakers

Translator Marathi - Portuguese

Anabhaka
270 millions of speakers

Translator Marathi - Bengali

anabhaka
260 millions of speakers

Translator Marathi - French

Anabhaka
220 millions of speakers

Translator Marathi - Malay

anabhaka
190 millions of speakers

Translator Marathi - German

Anabhaka
180 millions of speakers

Translator Marathi - Japanese

Anabhaka
130 millions of speakers

Translator Marathi - Korean

Anabhaka
85 millions of speakers

Translator Marathi - Javanese

Nonprofit
85 millions of speakers
vi

Translator Marathi - Vietnamese

Anabhaka
80 millions of speakers

Translator Marathi - Tamil

anabhaka
75 millions of speakers

Marathi

आणभाक
75 millions of speakers

Translator Marathi - Turkish

anabhaka
70 millions of speakers

Translator Marathi - Italian

Anabhaka
65 millions of speakers

Translator Marathi - Polish

Anabhaka
50 millions of speakers

Translator Marathi - Ukrainian

Anabhaka
40 millions of speakers

Translator Marathi - Romanian

Anabhaka
30 millions of speakers
el

Translator Marathi - Greek

Anabhaka
15 millions of speakers
af

Translator Marathi - Afrikaans

Anabhaka
14 millions of speakers
sv

Translator Marathi - Swedish

Anabhaka
10 millions of speakers
no

Translator Marathi - Norwegian

Anabhaka
5 millions of speakers

Trends of use of आणभाक

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «आणभाक»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «आणभाक» in the different countries.

Examples of use in the Marathi literature, quotes and news about आणभाक

EXAMPLES

10 MARATHI BOOKS RELATING TO «आणभाक»

Discover the use of आणभाक in the following bibliographical selection. Books relating to आणभाक and brief extracts from same to provide context of its use in Marathi literature.
1
Sārtha Śrīekanāthī Bhāgavata
तुला माश्याभुलेंच निर्भयता प्राप्त होईल ५४. "पण तू' शब्दात' बहीं सापदत' नाहींस आणि क्रिया क्या तुला कन्हींच' नाहीं. तेव्हा" तुसी आणभाक तरी खरी भानाबी काय १ " अशी जा र्काहीं ...
Ekanātha, ‎Kr̥shṇājī Nārāyaṇa Āṭhalye, ‎Rāmacandra Kr̥shṇa Kāmata, 1970
2
Jaḍaṇaghaḍaṇa
१६-ई २-ई ९३ ३ ला भी , आणभाक है गोष्ट लिहिली. १ ०-४-ई ९ ३४ ला की रानिरेर्थ रनारंस्र्गत है २ ९ स्-४-- १ ९ ३ ४ ला , किहीर है अती ३ ० व्य-४- १ ९ ३ है ला " मातीची मांजी ) या रोसी भी लिहिल्या त्या ...
Vaman Krishna Chorghade, 1981
3
Ānandavanabhuvana
गोदाम, रोज सकई उठाय-र एकम लिप्त स्मरण केल-स, तर सकतीं पाव झबून जातील ! हैं, थोडा वेल सगल" शति होती महादेवब अवसान बांधून म्हटलं, अ' जाधव प्रहीं अब गजा(पा--दोधे एक आणभाक करा-" अ' कसली ...
Gopāla Nīlakaṇṭha Dāṇḍekara, 1961
4
Navā sandeśa
... तुज-ही आणभाक तुस्था हातावर (हात मारून कैली ती माणस-चिपक; ।मी -मडणु.र नाहीं म्हणुन नन्हें तशी आणभाक द्यायलाच नको: पणतोकांहीं दोनआयाँचे मुदडि पशु माणस-सारखे दिसतालते ...
Vitthal Vaman Hadap, 1961
5
Hara hara Mahādēva
देवता त्याचा छेद पुरवावा, अर मग भल-त्याने त्याला आणभाक (नुत अप-स्था वै८यासलों सबब दृष्टि अगोदर (योल, त्याचाराहीं ययत्बी तरवार चलाते दहाबीस मल महार वेस्ट स्थाने आपला नाहीं ...
Gopāla Nīlakaṇṭha Dāṇḍekara, 1968
6
MRUTYUNJAY:
श्रीच्या कल्याणकारी राज्यची आणभाक शंभूमहादेवासमोर घेणया एका राजचा लसलसता अंकुर एका कुणबिणच्या पदरात होता. धाराऊ नवप्रमाणे शंभूबाळांच्या दुधाच्या 'धरेच" "आऊ' बनली ...
Shivaji Sawant, 2013
7
CHAVA:
त्या मूर्तीची आठवण येताच राजे विचारात हरवले - ' श्रींच्या गोमटचा राज्यची आणभाक आम्ही रायरेश्वरावर घेतली . हर मनसुब्यात येश देण्यास प्रत्यक्ष श्रीच सारी श्रींची कृपा !
Shivaji Sawant, 2014
8
KINARE MANACHE:
आता। सभवती दिसतहत, ते आवघच चेहरे अनौलखी आहत' ('अनोळख', पू. ३९) किंवा, 'मग पटापट मिटतच गेले दरवाजे नांतर शिवलेले ऑोठ, गिठिलेली आणभाक ... आणि एका बंद दाराशी मी उभी मट्टच घर होते ते, ...
Shanta Shelake, 2010
9
Śrī Chatrapati Śivājī Mahārāja.-- - व्हॉल्यूम 1
... प्रति आपल्या ताकयति मेतला होता आखिल भारतार्तल ३० ०-४० ० वंर्ष परकीय स्चिखाली मेल्यानतिर हुई हिदवी स्वरधिया "पूची पहिली आणभाक मावजी स्थानिक जातिस रोहिवेश्ररासंई हा स.
Vasudeo Sitaram Bendrey, 1972
10
Mahātmā Phule gaurava grantha - व्हॉल्यूम 1
... उबले असे मानले जाती विनोबाजीपूहीं बरोबर १०० वर्ष आधी महात्मा फुले गांनी सत्यशर्माची दीक्षा केतकी आणि सर्वोदयाची आणभाक वातली० म्हणजे विभाषा सूत्री है सत्यमेव जाते है ...
Jotīrāva Govindarāva Phule, ‎Hari Narake, ‎Y. D. Phadke, 1991

REFERENCE
« EDUCALINGO. आणभाक [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-mr/anabhaka>. Jul 2020 ».
mr
Marathi dictionary
Discover all that is hidden in the words on