Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
Got it
Search

Meaning of "अथाक" in the Marathi dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF अथाक IN MARATHI


अथाक  [athaka]
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES अथाक MEAN IN MARATHI?

Click to see the original definition of «अथाक» in the Marathi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of अथाक in the Marathi dictionary

Athak, Athang-v. (Poetry) bottom, Thaw, Thang cost Do not; Very open; Underfloor 'Peace and forgiveness of peace Athak Sagar Tuen -Plan 171 [No. Temporary = very open; Pvt. Uncomfortable = unseen] अथाक, अथांग—वि. (काव्य) तळ, ठाव, थांग लागत नसलेलें; अतिशय खोल; अतलस्पर्श. 'क्षमा आणि शांतीचा दुजा अथाक सागर तूं । ' -प्रला १७१. [सं. अस्थाग = फार खोल; प्रा. अत्थग्घ = अगाध]

Click to see the original definition of «अथाक» in the Marathi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

MARATHI WORDS THAT RHYME WITH अथाक


MARATHI WORDS THAT BEGIN LIKE अथाक

त्लस
त्वातत्वा
त्विख
अथ
अथज्या
अथर्गण
अथर्वण
अथर्वणें
अथवा
अथांबी
अथापि
अथारी
अथा
अथिमाय
अथिल
अथिलेपण
अथ
अथेति
दंडनीय

MARATHI WORDS THAT END LIKE अथाक

अन्नविपाक
अपधाक
अफलाक
अबधाक
अल्पाक
आणभाक
आपधाक
आमाक
इतफाक
इत्तिफाक
इबाक
इल्हाक
उणाक
उत्रापावलाक
उराक
एकसत्ताक
एकसैंपाक
कज्जाक
कणाक
करेपाक

Synonyms and antonyms of अथाक in the Marathi dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «अथाक» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF अथाक

Find out the translation of अथाक to 25 languages with our Marathi multilingual translator.
The translations of अथाक from Marathi to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «अथाक» in Marathi.

Translator Marathi - Chinese

Athaka
1,325 millions of speakers

Translator Marathi - Spanish

Athaka
570 millions of speakers

Translator Marathi - English

athaka
510 millions of speakers

Translator Marathi - Hindi

Athaka
380 millions of speakers
ar

Translator Marathi - Arabic

Athaka
280 millions of speakers

Translator Marathi - Russian

Athaka
278 millions of speakers

Translator Marathi - Portuguese

Athaka
270 millions of speakers

Translator Marathi - Bengali

athaka
260 millions of speakers

Translator Marathi - French

Athaka
220 millions of speakers

Translator Marathi - Malay

athaka
190 millions of speakers

Translator Marathi - German

Athaka
180 millions of speakers

Translator Marathi - Japanese

Athaka
130 millions of speakers

Translator Marathi - Korean

Athaka
85 millions of speakers

Translator Marathi - Javanese

Wayang
85 millions of speakers
vi

Translator Marathi - Vietnamese

Athaka
80 millions of speakers

Translator Marathi - Tamil

athaka
75 millions of speakers

Marathi

अथाक
75 millions of speakers

Translator Marathi - Turkish

athaka
70 millions of speakers

Translator Marathi - Italian

Athaka
65 millions of speakers

Translator Marathi - Polish

Athaka
50 millions of speakers

Translator Marathi - Ukrainian

Athaka
40 millions of speakers

Translator Marathi - Romanian

Athaka
30 millions of speakers
el

Translator Marathi - Greek

Athaka
15 millions of speakers
af

Translator Marathi - Afrikaans

Athaka
14 millions of speakers
sv

Translator Marathi - Swedish

Athaka
10 millions of speakers
no

Translator Marathi - Norwegian

Athaka
5 millions of speakers

Trends of use of अथाक

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «अथाक»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «अथाक» in the different countries.

Examples of use in the Marathi literature, quotes and news about अथाक

EXAMPLES

10 MARATHI BOOKS RELATING TO «अथाक»

Discover the use of अथाक in the following bibliographical selection. Books relating to अथाक and brief extracts from same to provide context of its use in Marathi literature.
1
Śrījñāneśvarī gūḍhārtha dīpikā - व्हॉल्यूम 2
... चाची लाज चादर भा, उयाच्छा मनाहां जात नाही ||५४४ || आणि मुखे असलेला मुत्यु को होईना यया जो तणीइषयों आजच सावध होतो ||५४ए (| पओं पणि/ अथाक अदि असे कोणी रगंरितल्यारर जाए अधुना ...
Bābājī Mahārāja Paṇḍita, 2000
2
A School Dictionary, English and Maráthí - पृष्ठ 188
हीं तो, बेठाव, अथाक, Fa/wor-ed p.o. रुपा ./. केलेला, Ra-tiguef 8. श्रम /n, कष्ट /n, शी- | . अनुगृहीत. णा /n, ग्लानि,/: २ 2. 7. श्रमवणें, Fa/wor-er 8. लैपा /' -अनुग्रह n. कष्टवणें, शिणवणें, ग्लानि./: आ-| करणारा.
Shríkrishṇa Raghunáthshástrí Talekar, 1870
3
Upanishads: the Isâ, Kena, Katha, prasna, munda, mandukya
... तचा अजापक्तिवमभूवकाक्तिलश्रंक्तिवधारधितवाकितायं अनि आरम्बने | अथाक नम्बरं इ कियलंभार्ववेधिहभि| यप्रच्छा| वे भगगाक रेशेव देवरा अर्चा जरीरलचणरे धिधारवके विशेवेण धाररोपु ...
Sankara Acharya, ‎Ananda Giri, ‎Edward Röer, 1850
4
Śrīguru Granthasāhiba - व्हॉल्यूम 1
है: गोबर बहु रज किए रथ अथाक ही तुमने बहु रंगे-मनेक प्रकार के रंगों वाले मिर-श्रेष्ट घोडे और गोबर--- उत्तम हाथी संग्रह किए हैं 1: तथा अथाक---न थकने वाले बैलों एवम, घोडों वाले बहुत से रथ भी ...
Arjun Singh, 1980
5
The Raghu Vansa, Or Race of Raghu: A Historical Poem ; ...
... देचवानी भचध२ प्रचभकमेव है निगद्यसे कथद्ध तत भय फिदृर्वलीपक जाजकिवरा निचाताय उई किम र्श प्रवथर्तसे वित दिलंश्चि अजस्ई नित्यं न अथाक तु भाई रा जि लेरकेति | के दूच स्वथा सकनाभा ...
Kālidāsa, 1832
6
Mahātmā Phule āṇi tyāñcī paramparā: preraṇā-śikavaṇa-viparyāsa
... है राजकीय मवालीचे सतत पाठिराखे असल्यामुजि ते जापूकाय सामाजिक सुधारशेचेही पातीराखे होले हा तो अथाक समज होया होगा सरकारचा राजकीय मवाठगंना सतत पातिबा होआ है अथति खोच ...
Prabhākara Vaidya, 1982
7
Gāndhī parisara: lalita lekha
... बादुचाही विश्वास होतका दृधीजी या आश्रमाचं आध्यास्थिक ऐश्वर्य बाढवध्यागल सतत जागरुक अथाक सेहेचालपेस-सनेवालीसमओं त्योंना क्षगाची उ संत नकती जग हालवशाटका घटना भारतात ...
Madhukara Kece, 1991
8
Strīcā ātmaśodha
... असते कोच असले पाहिने सुस्वातीस प्रेम बसरायास सदुण बुहीं अथाक सौदर्य ही मिमितमात्र असताता पगी तो प्रेम परिणतहोतेसहारासानेचा दृमेधिकपेमास्ही विकास सहचराकया दोषकिटे ...
Mr̥ṇālinī Śāha, 2000
9
A Dictionary, English and Marathi: Compiled for the ... - पृष्ठ 254
अथाक, अथांग, बिठाव, भगाभ, अलश्रमn. कष्टn. य्णकm. भागवटाnn. भागालीकf. शोणm. मांदगीfi.श्रांति/. परिश्रमm. ग्लानि,f. कांति,f. आयासnn. 7o FArrGUE, o. o. aceary, v.. To TIRE. श्रमवर्ण, शिणवर्ण ...
James Thomas Molesworth, ‎Thomas Candy, 1847
10
Bhārata o Eśiẏāra śikshābyabasthā
फैपूओं है ले०क६ ... जो नया देपुदधि त्तएरारा फैल कासार्याहे अथाक तेजिचबधु शान जाप लार्त/न उध्याब अथाक ऐ०क होक्] शान | को काजामुब यणरत्न श्हुब [रथकात्ब बुर्तश्द रवचिइ फरिस्ब परा तो ...
S. C. Roy, 1962

REFERENCE
« EDUCALINGO. अथाक [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-mr/athaka>. Jul 2020 ».
mr
Marathi dictionary
Discover all that is hidden in the words on