Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
Got it
Search

Meaning of "दोहीला" in the Marathi dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF दोहीला IN MARATHI


दोहीला  [dohila]
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES दोहीला MEAN IN MARATHI?

Click to see the original definition of «दोहीला» in the Marathi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of दोहीला in the Marathi dictionary

Dual-v. (V.) The treacherous [No. Treason; Pvt. Two] दोहीला—वि. (व.) द्रोह करणारा. [सं. द्रोह; प्रा. दोह]

Click to see the original definition of «दोहीला» in the Marathi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

MARATHI WORDS THAT RHYME WITH दोहीला


MARATHI WORDS THAT BEGIN LIKE दोहीला

दो
दो
दोर्दंड
दोलंहणा
दोला
दोवलॉ
दोशिण
दोशीं
दो
दोषा
दो
दोसीना
दोस्त
दोह
दोहडावणें
दोह
दोहरा
दोही
दोही
दोहेरा

MARATHI WORDS THAT END LIKE दोहीला

अंकिला
अंगवला
अंबुला
अकला
अकेला
अक्षमाला
अचला
अजवला
अटाला
अडला
अदला
अधला
अधेला
अनवला
अपला
अपलाला
अपापला
अबगाळला
अबला
अबोला

Synonyms and antonyms of दोहीला in the Marathi dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «दोहीला» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF दोहीला

Find out the translation of दोहीला to 25 languages with our Marathi multilingual translator.
The translations of दोहीला from Marathi to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «दोहीला» in Marathi.

Translator Marathi - Chinese

土肥
1,325 millions of speakers

Translator Marathi - Spanish

Dohi
570 millions of speakers

Translator Marathi - English

Dohi
510 millions of speakers

Translator Marathi - Hindi

Dohi
380 millions of speakers
ar

Translator Marathi - Arabic

DOHI
280 millions of speakers

Translator Marathi - Russian

Dohi
278 millions of speakers

Translator Marathi - Portuguese

Dohi
270 millions of speakers

Translator Marathi - Bengali

dohi
260 millions of speakers

Translator Marathi - French

Dohi
220 millions of speakers

Translator Marathi - Malay

dohi
190 millions of speakers

Translator Marathi - German

Dohi
180 millions of speakers

Translator Marathi - Japanese

土肥
130 millions of speakers

Translator Marathi - Korean

Dohi
85 millions of speakers

Translator Marathi - Javanese

dohi
85 millions of speakers
vi

Translator Marathi - Vietnamese

Dohi
80 millions of speakers

Translator Marathi - Tamil

dohi
75 millions of speakers

Marathi

दोहीला
75 millions of speakers

Translator Marathi - Turkish

Dohi
70 millions of speakers

Translator Marathi - Italian

Dohi
65 millions of speakers

Translator Marathi - Polish

Dohi
50 millions of speakers

Translator Marathi - Ukrainian

Dohi
40 millions of speakers

Translator Marathi - Romanian

Dohi
30 millions of speakers
el

Translator Marathi - Greek

Dohi
15 millions of speakers
af

Translator Marathi - Afrikaans

Dohi
14 millions of speakers
sv

Translator Marathi - Swedish

Dohi
10 millions of speakers
no

Translator Marathi - Norwegian

Dohi
5 millions of speakers

Trends of use of दोहीला

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «दोहीला»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «दोहीला» in the different countries.

Examples of use in the Marathi literature, quotes and news about दोहीला

EXAMPLES

7 MARATHI BOOKS RELATING TO «दोहीला»

Discover the use of दोहीला in the following bibliographical selection. Books relating to दोहीला and brief extracts from same to provide context of its use in Marathi literature.
1
Debates; Official Report - व्हॉल्यूम 12,अंक 2,भाग 3-8
... अपेक्षित वादीव उत्पआन कर्वविषयक चौथी बाढ व कारभाराच्छा खचति होणारी स्वाभाविक वाढ या दोहीला तोड द्यावे लागगार अहे या होगा मला एक गोष्ट आपल्या निदर्शनास आणावयार्वक अहे ...
Maharashtra (India). Legislature. Legislative Assembly, 1964
2
Purushakendrī
... न गवसलेले पकीखिर मिठाविरायासासी देलणकरने दोहीपरा रधुन्/ करोगे अपरिहार्य ठरली एकदाची बाजी कोकून की मेन टू मेन है पुरुधाने पुरुधाला+ मेटावे तसे देलणकर दोहीला सामोरा मेला.
Chāyā Dātāra, 1984
3
Āhe he asã āhe
ही आपण सदसदूविवेकबुदीला दिलेती लाच नाहीं आपण परत हिदुस्थानात जायचं की नाहीं बापाजका राहायचे की नाहीं बापाला देर्ण १ १ १ पण इयं ती हीटमेट मिठात नाही आधि रलेई/दोहीला जायं ...
Gauri Deshpande, 1986
4
Jamunāke tīra
त्यानी मुहामच तिला सिक्तिवेरायाकरिता ती आणखी वद्ध जो नि शिवत्व मेराही केवला आई कहीं जद्धाष्ठायची है पाग कति है ( निमुथागे उदृयोलीस्या आधी रोज आमाष्टिया त्यर दोहीला ...
Vasudhā Pāṭīla, 1968
5
Graha-gati-siddhānta: kiṃvā, jyotirgaṇitācīṃ mūlatatveṃ
परमाणुते गमन कोणत्या दिशेने किती परिमाणाचे होईलं है ठरविती येते, प्रेरणा म्हणजे शक्ति हिध्याशी तिजपाभून् उत्पन्न झालेला वेग समप्रमाणल असता, प्रेरणा आणि वेग हआ दोहीला ...
Ṡivarāma Gaṇapatarāva Pavāra, 1968
6
Samagra vāṅmaya - व्हॉल्यूम 1
... ऐकावे ऐकावे | त्यापरि त्र वान बैर ध्यछ बैई रीतिनीतिला स्मित ऐसे ज्ञान सदा सेवावे | या दोहीला पतीसा जैर्थ ते न विचारी ध्याब बैई १ बैहे रीतिनीति ही प्रभा खरोखर ज्ञानरूप रत्नाची ...
Dāsagaṇū (Maharaja), ‎Anant Damodar Athavale, 1960
7
Māṅga āṇi tyāñce māgate
एक पाधिरूण ललक दोहीला । यम. सराय दिला, खरा सुर" दे मला । जाय मापने बठश्चिया घरी । बठशिना मोम गोहिल । ठेयुपनी तेरी केलर ' सीन शिरा होते हो स्था बसठयाठा । एक शिग उपटलं, बेसन सोचती ।
Prabhākara Bhā Māṇḍe, 1999

REFERENCE
« EDUCALINGO. दोहीला [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-mr/dohila>. May 2020 ».
mr
Marathi dictionary
Discover all that is hidden in the words on