Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
Got it
Search

Meaning of "एकूण" in the Marathi dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF एकूण IN MARATHI


एकूण  [ekuna]
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES एकूण MEAN IN MARATHI?

Click to see the original definition of «एकूण» in the Marathi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of एकूण in the Marathi dictionary

Total-no-Kris 1 So; If there are; Summary; Single- Cottage 'The total of the Tulsi's nephew to be installed on the state- Did you downgrade it? ' -Chandragupta 17 9 2 All together the whole number or the sum. 'Five times five Twenty-five rupees were made. ' -Moll 3 intact (speaking Conclusion As Opinion Vote); Pucca Vastad; A. The total fraud- Luchcha-Soda-Haraami-Fool [No. One + application]. One-Kris Eunuch See one. Zamy-sum-woman Aggregate Sum; Aggregate amount Phrases-the total area of ​​the sentence (decrease in length By increasing the width by decreasing the width or decreasing the width, Though the area will be enclosed, the area will remain the same) = Total- At the same time, at the same time, at the same time, at the same time, at the other hand, the parallel is equal to the other. एकूण-न—क्रिवि. १ तर मग; असें आहे तर; सारांश; एकं- दरींत. 'एकूण त्या वृषलीच्या भाच्याला राज्यावर वसविण्या- करितां तूं असला नीचपणा केलास काय?' -चंद्रगुप्त १७९. २ सर्व मिळून एकंदर संख्या किंवा बेरीज. 'पांचा जणांनी पांच पांच रुपये दिल्हे एकूण पंचवीस झाले.' -मोल. ३ अट्टल (बोलण्याचा निष्कर्ष काढून आलेलें मत म्हणून); पक्का; वस्ताद; उ॰ एकूण लबाड- लुच्चा-सोदा-हरामी-मूर्ख. [सं. एक + अनु] ॰एक-क्रिवि. एकुन- एक पहा. ॰जमा-बेरीज-स्त्री. (अनेक रकमांची) एकंदर बेरीज; एकंदर रक्कम. वाक्प्रचार-एकूण क्षेत्रफळ सारखेंच (लांबी कमी करून रुंदी त्यामानानें वाढविली किंवा रुंदी कमी करुन लांबी त्या- मानानें वाढविली तरी क्षेत्रफळ सारखेंच राहणार यावरून) = एकूण- एकच-एकीकडे कमी तर दुसरीकडे जास्त तेव्हां एकंदर बरोबरी.

Click to see the original definition of «एकूण» in the Marathi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

MARATHI WORDS THAT RHYME WITH एकूण


MARATHI WORDS THAT BEGIN LIKE एकूण

एकुणपन्नास
एकुणवीस
एकुणशंभर
एकुणसत्तर
एकुणसाठ
एकुणात
एकुणेर
एकुणैशी
एकुनएर
एकुलता
एकूणअशीं
एक
एकें
एकेक
एकेचाळ
एकेठंय
एकेरा
एकेरापट
एकेराहुलकस
एकेरी इंजन

MARATHI WORDS THAT END LIKE एकूण

अंथरूण
अजूण
अझूण
आंथरूण
ऊणखूण
एककांद्यालसूण
कांबरूण
कांभरूण
कामरूण
खाणखूण
ूण
चुणचूण
ूण
ठाणठूण
तिहींची खूण
ूण
थाणखूण
ूण
ूण
निक्षूण

Synonyms and antonyms of एकूण in the Marathi dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «एकूण» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF एकूण

Find out the translation of एकूण to 25 languages with our Marathi multilingual translator.
The translations of एकूण from Marathi to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «एकूण» in Marathi.

Translator Marathi - Chinese

1,325 millions of speakers

Translator Marathi - Spanish

cantidad
570 millions of speakers

Translator Marathi - English

total
510 millions of speakers

Translator Marathi - Hindi

संपूर्ण
380 millions of speakers
ar

Translator Marathi - Arabic

مجموع
280 millions of speakers

Translator Marathi - Russian

общее
278 millions of speakers

Translator Marathi - Portuguese

total
270 millions of speakers

Translator Marathi - Bengali

মোট
260 millions of speakers

Translator Marathi - French

global
220 millions of speakers

Translator Marathi - Malay

jumlah
190 millions of speakers

Translator Marathi - German

Gesamt
180 millions of speakers

Translator Marathi - Japanese

トータル
130 millions of speakers

Translator Marathi - Korean

합계
85 millions of speakers

Translator Marathi - Javanese

total
85 millions of speakers
vi

Translator Marathi - Vietnamese

tổng số
80 millions of speakers

Translator Marathi - Tamil

மொத்த
75 millions of speakers

Marathi

एकूण
75 millions of speakers

Translator Marathi - Turkish

toplam
70 millions of speakers

Translator Marathi - Italian

totale
65 millions of speakers

Translator Marathi - Polish

Razem
50 millions of speakers

Translator Marathi - Ukrainian

Загальна
40 millions of speakers

Translator Marathi - Romanian

total
30 millions of speakers
el

Translator Marathi - Greek

Σύνολο
15 millions of speakers
af

Translator Marathi - Afrikaans

totale
14 millions of speakers
sv

Translator Marathi - Swedish

totalt
10 millions of speakers
no

Translator Marathi - Norwegian

Total
5 millions of speakers

Trends of use of एकूण

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «एकूण»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «एकूण» in the different countries.

Examples of use in the Marathi literature, quotes and news about एकूण

EXAMPLES

10 MARATHI BOOKS RELATING TO «एकूण»

Discover the use of एकूण in the following bibliographical selection. Books relating to एकूण and brief extracts from same to provide context of its use in Marathi literature.
1
Vyavasay Vyavasthapan / Nachiket Prakashan: व्यवसाय व्यवस्थापन
ठेवी पतसंस्थांचया ठेवीचे एकूण ठेवीशी प्रमाण % एकूण ठेवीत बचत ठेवी बचत ठेवीचे एकूण ठेवीशी प्रमाण एकू ण ठ वीत चाललू खात्याचया ठेवी चालू खात्यातील ठेवीचे एकूण ठेवीशी प्रमाण ...
Dr. Avinash Shaligram, 2013
2
Antargat Niyantran Vyavasthapan / Nachiket Prakashan: ...
व्याजातील नक्त दुरावा भागभांडवल पर्याप्त प्रमाण भागाची नकत किंमत ४ ) काय कमी इाले पाहिजे ९9 ९9 ९9 ९9 एकूण निष्क्रिय जिंदगी खात्यातील रक्कम निष्क्रिय जिंदगी खातेदार ...
Dr. Avinash Shaligram, 2013
3
Sahakari Vittiy Sanstha Nivadnuk Margadarshak / Nachiket ...
कु ) असे ठेव कर्ज प्रमाण काढताना आर्थिक व्यवहार करणान्या ( प्रमुख्याने पतसंस्था ) संस्थांचया ठेवी बाळगावयाच्या आहेत . ई ) ठेवीवरील व्याजाचा सरासरी दर ठेवीवर दिलेले एकूण व्याज ...
Dr. Avinash Shaligram, 2014
4
Patsansthansathi Sahakari Paripatrake / Nachiket ...
एकूणा अनुत्पादित मालमत्ता व एकूण उत्पादित मालमत्ता यांचे कुगुणोत्तर काढण्याचे सूत्र १ ) एकूण कर्जे : पतसंस्थेची एकूण असणारी कर्ज रक्कम २ ) ढोबळ एनपीए : एनपीए स्टेटमेंट प्रमाणे ...
Anil Sambare, 2008
5
Patsanstha Vyavasthapan: पतसंस्था व्यवस्थापन
तपशील एकूण उत्पन्नाशी प्रमाणे दिलेले व्याज ५५ % सेवकांवरील खर्च २o % व्यवस्थापनावरील खर्च १o % तरतुदी ५ % नाफा १o % संस्थेची नफा - स्थिती ही गुणवत्ता जोखण्यची आणखी एक बाब ...
Dr. Avinash Shaligram, 2008
6
Lekha Parikshan & Sabha vyavasthapan / Nachiket Prakashan: ...
याप्रमाणे द्यावयाच्या एकत्रित गुणाचे चित्र खालीलप्रमाणे आहे . ब्रुक . . | तपशील एकूण गुण Weightage ९ | CapitalAdequacy १o o १५ २ ASSet ClaSSifiCatiOn १o o २५ ३ Management १o o १५ ४ Earning Appraisal १o ...
Dr. Avinash Shaligram, 2013
7
Kimmat Vishleshan / Nachiket Prakashan: किंमत विश्लेषण
एकूण व्यवहार =ठेव + कर्जे +गुंतवगूक यांची सरासरी पातळी व्यवस्थापन खर्च = एकूण खर्च वजा – संचालकांवरील खर्च - सेवकांवरील खर्च - तरतूद रक्कम – दिलेल्या कराची रकम अंदाजपत्रकाच्या ...
Dr. A. Shaligram, 2010
8
Mahārāshṭra kr̥shijīvana: saṅkhyakīya darśana
लब र-ई/रा; पिये: एकूण मसाअयाज य: सीरोंव इतर एकूण केबी यहीं फल-मध: फल-बि बटाटा । एकम । एकूण एकूण अन्न जिये: . इत्र . भाजपा कर भाया भराई/चब;-"-..-पि के १ भीया २ गोरिया ३ साकोली के ३ ५९ १ ६ र ० ३ ८ ...
Gokhale Institute of Politics and Economics, 1961
9
YOGADA SHRI DNYANESHWARI -PART 1 (OF 4 PARTS IN MARATHI ...
एकूण गुरुभक्तिपर ओव्यांची ज्ञानेश्वरीतील संख्या नक्कीच लक्षणीय आहे. या सर्वे विवेचनावरून लक्षात येईल की जेकहा ज्ञानदेव एखाद्या विषयाला पत्रास किंवा अधिक ओव्या देत ...
Vibhakar Lele, 2014
10
Kanishth Shreni Sevak Margadarshak / Nachiket Prakashan: ...
अशा प्रकारे निष्क्रीय जिंदगी खात्यात अडकलेल्या रकमेचे एकूण , एकूण कर्ज येणे । बाकीचया प्रमाणाला एकूण निष्क्रीय जिंदगी प्रमाण ( ग्रॉस ओन पी ओ ) म्हणतात . हे प्रमाण १o % पेक्षा ...
Dr. Avinash Shaligram, 2014

NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «एकूण»

Find out what the national and international press are talking about and how the term एकूण is used in the context of the following news items.
1
राष्ट्रकुल वेटलिफ्टिंग स्पर्धा : चानूची दुहेरी …
युवा मुलींच्या ५३ किलो गटात भारताच्या प्रमिला क्रिसानीने स्नॅच (८० किलो), क्लीन व जर्क (१०९ किलो) तसेच एकूण १८९ किलो वजन उचलून तिहेरी विजेतेपद मिळवले. याच वजनी गटात भारताच्या मत्सा संताशीने स्नॅच (८२ किलो), क्लीन व जर्क (१०८ किलो) तसेच ... «Loksatta, Oct 15»

REFERENCE
« EDUCALINGO. एकूण [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-mr/ekuna-1>. Mar 2020 ».
mr
Marathi dictionary
Discover all that is hidden in the words on