Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
Got it
Search

Meaning of "करियात" in the Marathi dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF करियात IN MARATHI


करियात  [kariyata]
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES करियात MEAN IN MARATHI?

Click to see the original definition of «करियात» in the Marathi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of करियात in the Marathi dictionary

Kariat-d-Female Small palace of ten to twelve villages; Here Some of the palaces and some of the palaces of the Mahal, Came into existence Look at the work. [Ar. Doing (Doing = village)] करियात-द—स्त्री. दहा-बारा खेड्यांचा लहान महाल; यांत कांहीं या महालांतील व कांहीं त्या महालांतील खेड्यांचा समा- वेश होतो. कार्यात पहा. [अर. करीतह्. (कर्या = गावं)]

Click to see the original definition of «करियात» in the Marathi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

MARATHI WORDS THAT RHYME WITH करियात


थयथयात
thayathayata

MARATHI WORDS THAT BEGIN LIKE करियात

कराल
करालता
कराळ जाणें
कराष्टमी
कराहा
करि
करिंदा
करिणा
करिणी
करितां
करिया
कर
करीं
करीणा
करीबल
करीर
करीव
करुण
करुणांग
करुणाकर

MARATHI WORDS THAT END LIKE करियात

अंतरायामवात
अंसुपात
अखात
अग्न्युत्पात
अघात
अजबुनात
अजात
अजीबात
अज्ञात
अडात
अतिपात
यातायात
रुईरयात
रुबाईयात
रुरयात
रूरयात
वाहीयात
वाह्यात
विख्यात
ह्यात

Synonyms and antonyms of करियात in the Marathi dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «करियात» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF करियात

Find out the translation of करियात to 25 languages with our Marathi multilingual translator.
The translations of करियात from Marathi to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «करियात» in Marathi.

Translator Marathi - Chinese

Kariyata
1,325 millions of speakers

Translator Marathi - Spanish

Kariyata
570 millions of speakers

Translator Marathi - English

kariyata
510 millions of speakers

Translator Marathi - Hindi

Kariyata
380 millions of speakers
ar

Translator Marathi - Arabic

Kariyata
280 millions of speakers

Translator Marathi - Russian

Kariyata
278 millions of speakers

Translator Marathi - Portuguese

Kariyata
270 millions of speakers

Translator Marathi - Bengali

kariyata
260 millions of speakers

Translator Marathi - French

Kariyata
220 millions of speakers

Translator Marathi - Malay

kariyata
190 millions of speakers

Translator Marathi - German

Kariyata
180 millions of speakers

Translator Marathi - Japanese

Kariyata
130 millions of speakers

Translator Marathi - Korean

Kariyata
85 millions of speakers

Translator Marathi - Javanese

kariyata
85 millions of speakers
vi

Translator Marathi - Vietnamese

Kariyata
80 millions of speakers

Translator Marathi - Tamil

kariyata
75 millions of speakers

Marathi

करियात
75 millions of speakers

Translator Marathi - Turkish

kariyata
70 millions of speakers

Translator Marathi - Italian

Kariyata
65 millions of speakers

Translator Marathi - Polish

Kariyata
50 millions of speakers

Translator Marathi - Ukrainian

Kariyata
40 millions of speakers

Translator Marathi - Romanian

Kariyata
30 millions of speakers
el

Translator Marathi - Greek

Kariyata
15 millions of speakers
af

Translator Marathi - Afrikaans

Kariyata
14 millions of speakers
sv

Translator Marathi - Swedish

Kariyata
10 millions of speakers
no

Translator Marathi - Norwegian

Kariyata
5 millions of speakers

Trends of use of करियात

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «करियात»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «करियात» in the different countries.

Examples of use in the Marathi literature, quotes and news about करियात

EXAMPLES

10 MARATHI BOOKS RELATING TO «करियात»

Discover the use of करियात in the following bibliographical selection. Books relating to करियात and brief extracts from same to provide context of its use in Marathi literature.
1
Menu Sanhita: the Institutes of Menu: with the commentary ...
... दगद्धादपबीम्बततिहत| एधिराम्हानिचापजग्रनककुबैलाररकबलचदतररागाथा| उराहोतदिदि | अदि ररनरुसिंराद्वाका दगज्जणयमें न स्ड़न्तखा पचिधानोरूपमिवं बकिनेराचयबलानी चिसाम करियात ...
Manu ((Lawgiver)), ‎Kullūkabhaṭṭa, 1830
2
Amr̥tasiddhī: chandopanishada
यये कशाला : ] कोणत्याही संयया महोलबी बत शालेय वातावरण" गोड गोधल असती वरक खाल-पहिया सर्व कर्मचावाना करियात गोदी/हुत (लई आली, तरी चलकून घेतली जते विद्यार्थी तर (शिक्षक-या ...
Dattatrey Vishnu Tendulkar, 1985
3
Avighāta
कार्तबीर्य अम्त-नाय-या विदवासू सेवकामी या अधिरउया हैहवास नगरीय सुखरुपपणे करियात यश मिठर्णवेले. आपस्था वंशाचा परशुराम" केलेला नाश पगहा तो कोव-ठा कुमार चितीत झाला- लाला ...
Candrahāsa Śeṭye, 1992
4
Vaidya-daptarantuna Nivadalele Kagada - व्हॉल्यूम 5
... चि संवत सुर/दैर पाए वद्ध ईराड़६रागी जानेवारी ९/पैरा/रार राजेओं रिइस्वनाथबला यदि स्वामी गोसावी यक्ति सेवेसी आबाजा नामेश कमाविसदार करियात कुही स्प्रि नमस्कार दिनीरी उपरी.
Sankara Vaidy, 2000
5
Mahārāshṭretihāsācī sādhanẽ - व्हॉल्यूम 2
... र्यधुरंचर विश्वासनिधी राजमान्य राजश्री हिकुराव योरपते सरदेसमुख ममलकतम दार तार मोकदमानी है वडगाव करियात निमसड+ मायणी सुभा आँत रवटाउ सु हुर का समान अकार मया अलका राजश्री ...
Vasudeo Sitaram Bendrey, 19
6
Kāpaśīkara senāpatī Ghorapaḍe gharāṇyācī kāgadapatre
... मेले होलवादी १ है है १ है है १ है है है करियात तासगावष्टि कसबा तासगाय फैले गोरे मेरे चिचणी फैले मेगस्ठा औ/ने हदतूर मीले धभाणी फैले पम्हारी औजे कुरची औजे काती फैले पगदी है है है ...
Shankar Hari Wartikar, 1971
7
Records of the Shivaji Period
Vithal Gopal Khobrekar, 1974
8
Dāte-kula-vr̥ttānta
... शेके गणपतिपुर्वर ९. विनायक गोदिद अ-. जन्म २२ आक्टीबर है ९२२क मेदिका १९४५ माये डाक आणि तार करियात बोकरर सध्या पोस्टल मेटर महये स्टेके पत्नी विजयारताररा ,शिक्षण ईग्रजी १ ०. पिता ...
Baḷavanta Sadāśiva Dātye, 1976
9
Ādarśa bhāshā-vijn̄āna-tatva
कल से कलह उमरा 7 उमराव : देहली से देहलीज (अरबी) करिया (गाँव) से (भोजपुरी) करियात (व) आहित अचरागम---शब्द के प्रारंभ में कोई नया अक्षर आकर भी मिल जाता है : जैसे-गुल से मआबी, : स्वीट से ...
Badrī Viśāla Vidyārthī, 1962
10
Śarkī rājya Jaunapura kā itihāsa
राबी, बदल/पुर, बादा, करियात अल आबाद देहातों की संख्या मैं७२ तथा मैंर आबाद देहातों की संयश ६८ थी जन संख्या ४४६२९ भी तहसील कना कुल चेत्रफल २२९ १२३ एकड पा ३६ है: का जील है यही जिले की ...
Iqbal Ahmad, ‎Sayyid Iqbāl Aḥmad Jaunpūrī, 1968

NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «करियात»

Find out what the national and international press are talking about and how the term करियात is used in the context of the following news items.
1
मैप तैयार, उपद्रवियों पर कड़ी नजर
नगर थाना उपेंद्र सिंह, काजी मोहम्मपदपुर अशोक महतो, मिठनपुरा सुजीत कुमार, सदर थाना प्रमोद कुमार सिंह, अहियापुर अशोक कुमार दास, ब्रह्मापुरा मनोज कुमार देव, बेला केशरी चंद्र, मोतीपुर लाल कुमार पासवान, कांटी गोल्डेन कुमार, पानापुर करियात ... «दैनिक जागरण, Oct 15»

REFERENCE
« EDUCALINGO. करियात [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-mr/kariyata>. Jul 2020 ».
mr
Marathi dictionary
Discover all that is hidden in the words on