Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
Got it
Search

Meaning of "केल" in the Marathi dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF केल IN MARATHI


केल  [kela]
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES केल MEAN IN MARATHI?

Click to see the original definition of «केल» in the Marathi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of केल in the Marathi dictionary

Kel-lal-n 1 stick, bone, head, part 2 dumb, Bunny 3 broken bundle, in the clod of a tree The remaining part 4 Stuffed figure. Kel (Yellow-y) tan-dan, Kelden-no (K.B.) Markaddechi Pillhu; Monkey [Po. Kaldan] I had to go to Ganpati. केल-ळ—न. १ काठीचें दुबेळकें, डोकें, भाग. २ दुबेळें, दुबेळक्याचा कांटा. ३ मोडलेल्या फांदीचा, झाडाच्या खोडावर राहिलेला भाग. ४ काठीला लाविलेली आंकडी.
केल(ळ-य)टें-डें, केल्डें—न. (कों. गो.) माकडाचें पिल्लूं; माकड. [पो. केल्दन] म्ह॰ करायला गेला गणपती तों झालें केलडें.

Click to see the original definition of «केल» in the Marathi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

MARATHI WORDS THAT RHYME WITH केल


MARATHI WORDS THAT BEGIN LIKE केल

केयडो
केयूर
के
केरणें
केरवळ्या
केरवा
केरा
केरावणें
केरावार्‍यात
केरी
केलडें
केलमल
केलाडुं
केलि
केलें
केलेला पुरुष
के
केळचें
केळडें
केळवण

MARATHI WORDS THAT END LIKE केल

उद्येल
उधेल
एरंडेल
एशेल
ऐनेराजमेहेल
ओरडेल
कचेल
कजेल
कट्टेल
कडतेल
कडेल
कत्रेल
कदेल
करजेल
करपेल
करबेल
करवेल
करेल
कवठेल
कांगणेल

Synonyms and antonyms of केल in the Marathi dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «केल» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF केल

Find out the translation of केल to 25 languages with our Marathi multilingual translator.
The translations of केल from Marathi to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «केल» in Marathi.

Translator Marathi - Chinese

卡尔
1,325 millions of speakers

Translator Marathi - Spanish

California
570 millions of speakers

Translator Marathi - English

Cal
510 millions of speakers

Translator Marathi - Hindi

सीएएल
380 millions of speakers
ar

Translator Marathi - Arabic

كال
280 millions of speakers

Translator Marathi - Russian

Кэл
278 millions of speakers

Translator Marathi - Portuguese

Cal
270 millions of speakers

Translator Marathi - Bengali

কেল
260 millions of speakers

Translator Marathi - French

Cal
220 millions of speakers

Translator Marathi - Malay

Kell
190 millions of speakers

Translator Marathi - German

Cal
180 millions of speakers

Translator Marathi - Japanese

カル
130 millions of speakers

Translator Marathi - Korean

85 millions of speakers

Translator Marathi - Javanese

Kell
85 millions of speakers
vi

Translator Marathi - Vietnamese

Cal
80 millions of speakers

Translator Marathi - Tamil

கெல்
75 millions of speakers

Marathi

केल
75 millions of speakers

Translator Marathi - Turkish

Kell
70 millions of speakers

Translator Marathi - Italian

Cal
65 millions of speakers

Translator Marathi - Polish

Cal
50 millions of speakers

Translator Marathi - Ukrainian

Кел
40 millions of speakers

Translator Marathi - Romanian

Cal
30 millions of speakers
el

Translator Marathi - Greek

Cal
15 millions of speakers
af

Translator Marathi - Afrikaans

Cal
14 millions of speakers
sv

Translator Marathi - Swedish

cal
10 millions of speakers
no

Translator Marathi - Norwegian

Cal
5 millions of speakers

Trends of use of केल

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «केल»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «केल» in the different countries.

Examples of use in the Marathi literature, quotes and news about केल

EXAMPLES

10 MARATHI BOOKS RELATING TO «केल»

Discover the use of केल in the following bibliographical selection. Books relating to केल and brief extracts from same to provide context of its use in Marathi literature.
1
Gruhavaidya
हुंखद्धा, उपजी आय औचावष्टि रक्त पड़., या विवर्शरोंचा नाया करते, केती गुण, दंड अरे या अतीव, क१द य, ककर, गोसाल हितकर व 'रेवा-पक, कप] व रक्तता वार नाशक अहे गोवलेने केल यबीने गोड, गुपाने थई ...
Vaidya Suyog Dandekar, 2010
2
LAVANGEE MIRCHEE KOLHAPURCHEE:
काय केल? : वहय, वहय, काय केल? (एवढश्चात आई येते.) : हातात हंटर घेऊन इचारा की मुडद्याला. : वयनीसाब, तुमी परवानगी छा. हृाची कातडी लोळवतो. : त्वॉड सांबाब्ठुन बोला. जाद-कमी बोलायचं करन ...
Shankar Patil, 2013
3
Ādivāsīñcī goḍa gāṇī
२ ४ सून समील लिय र उभा, ना चान उमस केल र । धरती समीक रेहन र उभा, ना धरती उमस केल र । कतरे समील रेहन रे उभा, ना कतरे उमस केल र । गाए अभीक रेहन र उभा, ना गाकर उमस केल र । गोता समील रेक र उभा, ना ...
Govinda Gāre, ‎Mahādeva Gopāḷa Kaḍū, 1986
4
Mahārāshṭa paricaya, arthāt, Sãyukta Mahārāshṭrācā jñānakośa
यादव राजे चिऋथ व शशथिदु विरचित जेते होते- ब1शा९मने पूर्वकाहिल प१रवसज्य व औसुराज्य व उत्रिकड१ल लसज्य काब१ज करून यादव-त्याचा विस्तार केल, ( २) र-मयुग-हा कालखंड विस्कृचे दोन अवतार ...
Cintāmaṇa Gaṇeśa Karve, ‎Sadāśiva Ātmārāma Jogaḷekara, ‎Yaśavanta Gopāḷa Jośī, 1954
5
Pāñcālī
शस्थावर गोच आक्रमण केले, जयल्लेनाचा याने वध केल, विकलवर याने विजय (मेलविल, विवाह, दुर्मर्षण जंचा याने पराभव केल, भगवत्, अंबष्ट, अलेबुष, सुदधिण इत्याक्षशी संआम कल याने धनुर्वरि ...
Pralhāda Narahara Jośī, 1965
6
Jonāsa Ārka
आगि गोबर ती बकिया रापडत उशती तोमति ते जजिठत्याही दिवस प्रापत छोड़ता गोवयावं होर बने क्या जाने वाट होऊन तो ला प्राष्णध्या मजाक केल/वत जापची अदा होती योशव स्वत:माये उत भूत ...
Aruṇa Hebaḷekara, 1999
7
Śikhāñcā itihāsa
१८ ० ० क्यों आलय फत्याबाद वेतनों भेशिबाच ।१वसांत नदय/नै तागोग याचा पराभव केल, नाय-टला-श पठाण राजा हा बल' शरण आय हुई आमस याने सुधियानाचा कांटों भाग अन पुष्टि निदवर स्वारी केलर ...
Narahara Vishṇu Gāḍagīḷa, 1963
8
Patrakara-maharshi Ga. Vi. Ketakara
( केल ) हली गेला, शेपूट राहिले 1. प्रतियोगी सहकारिति अर्थ ( केल ) क-लस-यया ठरावाची संकांत ( पूवार्ध ) कांग्रेस-या ठरावाची संत्कीत ( उतरती ) इतिहास" पुनरावृत्ति राष्ट्र" पक्षाची ...
G. V. Ketkar, ‎Sumana Ketakara, ‎Aravinda Ketakara, 1981
9
Mātīcā vāsa: kādambarī
आ:पासाहेबव विचार, हु' मग ठरले ना : हैं, हु' कराय-बाच, है, 'य मग परतावल जा आगि अरी केल तोड0यासारररी आहे ते पाहुन हैव- हैं, मास्थाचप्रमाणे कांनाहि आनंद झल्लेला दिसत होता कारण केल ...
Acyuta Barve, 1962
10
Bharat Ke Ateet Ki Khoj - पृष्ठ 200
बैद एडवर्ड केल का निधन हो गया । केल के जीवन के को में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है लेकिन हम यह जानते हैं कि अपने स्वाध्याय से वे संस्कृत में इतने पर-गत हो गए थे कि पाणिनि के एकीकरण ...
Om Prakash Kejariwal, 2009

NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «केल»

Find out what the national and international press are talking about and how the term केल is used in the context of the following news items.
1
कच्चे केले का रायता
kachhe kele ka raita केले के व्यंजनों की थीम पर आधारित यह 'रूपायन रसोई की रानी' प्रतियोगिता की विजेता संभल निवासी डॉ. वीना रानी की खास रेसिपी है जो इस प्रतियोगिता की तीन विजेताओं में से एक हैं। इस प्रतियोगिता के अन्य दो विजेताओं की ... «अमर उजाला, Sep 13»

REFERENCE
« EDUCALINGO. केल [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-mr/kela>. Feb 2020 ».
mr
Marathi dictionary
Discover all that is hidden in the words on