Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
Got it
Search

Meaning of "क्रोधायमान" in the Marathi dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF क्रोधायमान IN MARATHI


क्रोधायमान  [krodhayamana]
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES क्रोधायमान MEAN IN MARATHI?

Click to see the original definition of «क्रोधायमान» in the Marathi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of क्रोधायमान in the Marathi dictionary

Corpuscle Angry; Angry The businessman says Going on. It will come crashing down. ' [No. Artificial] क्रोधायमान—वि. रागावलेला; क्रुद्ध. 'व्यवसायी सांगतां जाऊन । अवली होईल क्रोधायमान ।' [सं. कृद्धयमान]

Click to see the original definition of «क्रोधायमान» in the Marathi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

MARATHI WORDS THAT RHYME WITH क्रोधायमान


MARATHI WORDS THAT BEGIN LIKE क्रोधायमान

क्रेतव्य
क्रेता
क्रेन
क्रेप
क्रॉप
क्रोटन
क्रो
क्रोडीकरण
क्रोडों
क्रोध
क्रोधणें
क्रोधा
क्रोधाग्नि
क्रोधिष्ठ
क्रोमाइट
क्रो
क्रोष्ट
क्रौंच
क्रौन
क्रौर्य

MARATHI WORDS THAT END LIKE क्रोधायमान

अकमान
अघटमान
अतिमान
अनमान
अनुमान
अपमान
अभिमान
मान
अलेमान
अवमान
असमान
अस्तमान
अस्मान
आरमान
आस्मान
मान
उन्मान
उपमान
कंपमान
किमान

Synonyms and antonyms of क्रोधायमान in the Marathi dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «क्रोधायमान» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF क्रोधायमान

Find out the translation of क्रोधायमान to 25 languages with our Marathi multilingual translator.
The translations of क्रोधायमान from Marathi to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «क्रोधायमान» in Marathi.

Translator Marathi - Chinese

Krodhayamana
1,325 millions of speakers

Translator Marathi - Spanish

Krodhayamana
570 millions of speakers

Translator Marathi - English

krodhayamana
510 millions of speakers

Translator Marathi - Hindi

Krodhayamana
380 millions of speakers
ar

Translator Marathi - Arabic

Krodhayamana
280 millions of speakers

Translator Marathi - Russian

Krodhayamana
278 millions of speakers

Translator Marathi - Portuguese

Krodhayamana
270 millions of speakers

Translator Marathi - Bengali

krodhayamana
260 millions of speakers

Translator Marathi - French

Krodhayamana
220 millions of speakers

Translator Marathi - Malay

krodhayamana
190 millions of speakers

Translator Marathi - German

Krodhayamana
180 millions of speakers

Translator Marathi - Japanese

Krodhayamana
130 millions of speakers

Translator Marathi - Korean

Krodhayamana
85 millions of speakers

Translator Marathi - Javanese

krodhayamana
85 millions of speakers
vi

Translator Marathi - Vietnamese

Krodhayamana
80 millions of speakers

Translator Marathi - Tamil

krodhayamana
75 millions of speakers

Marathi

क्रोधायमान
75 millions of speakers

Translator Marathi - Turkish

krodhayamana
70 millions of speakers

Translator Marathi - Italian

Krodhayamana
65 millions of speakers

Translator Marathi - Polish

Krodhayamana
50 millions of speakers

Translator Marathi - Ukrainian

Krodhayamana
40 millions of speakers

Translator Marathi - Romanian

Krodhayamana
30 millions of speakers
el

Translator Marathi - Greek

Krodhayamana
15 millions of speakers
af

Translator Marathi - Afrikaans

Krodhayamana
14 millions of speakers
sv

Translator Marathi - Swedish

Krodhayamana
10 millions of speakers
no

Translator Marathi - Norwegian

Krodhayamana
5 millions of speakers

Trends of use of क्रोधायमान

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «क्रोधायमान»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «क्रोधायमान» in the different countries.

Examples of use in the Marathi literature, quotes and news about क्रोधायमान

EXAMPLES

10 MARATHI BOOKS RELATING TO «क्रोधायमान»

Discover the use of क्रोधायमान in the following bibliographical selection. Books relating to क्रोधायमान and brief extracts from same to provide context of its use in Marathi literature.
1
Mrutunjay Markandeya / Nachiket Prakashan: मृत्युंजय मार्कंडेय
हातात त्रिशूल केलेले, विलयन, रूदावतारी, महादेव अत्यंत क्रोधायमान होउग्न मेघगर्जना करीत यमधर्मराजावर रागावले. शिवशंकरा-लया तेजोमय प्रकाशाने क्मधर्मराज दिफूज्ञा गेला.
Pro. Vijay G. Yangalwar, 2011
2
A Dictionary, English and Marathi: Compiled for the ... - पृष्ठ 34
रागावलेला, रागें भरलेला, रागास आलेला, क्रोधायमान, कोपायमान, कुपित, कुद्ध, क्रोधारूद, कीधान्वित, क्रोधयुक्त, कीपयुक्त, जातक्रोध, सकीध, तप्त, संतप्त, रूष्ट. -in high degree; as expressed ...
James Thomas Molesworth, ‎Thomas Candy, 1847
3
Devarshi Narad / Nachiket Prakashan: देवर्षी नारद
... पत्नीच्या प्रजोत्पादनची आज्ञा केली. पण नारदांनी येऊन त्याही मुलांना पूर्वीचया सारखच नारदाने केलेली दुर्दशा पाहून दक्ष क्रोधायमान झाला आणि त्यने नारदास पुढीलप्रमाणे ...
Pro. Vijay Yangalwar, 2014
4
Timepass:
तो, समजा, घरी आलाच, तरमी कदाचित त्याला क्रोधायमान अवस्थेत आढलेन, किंवा माझा मूड कमालीचा 'ऑफ' इालेला असेल, किवा मी घरात नसेनही.. कदाचित मी गोव्यालाही गेलेली असेन, ...
Protima Bedi, 2011
5
A Dictionary English and Marathi, Compiled for the ... - पृष्ठ 34
रागाने & c . रागें भरून - येउन , क्रोधभावाने , कोधबुद्धया , क्रोधदृष्टया , कोध & c . पूर्वक , डीठे चटवून . ANGRv , a . रागावलेला , रागें भरलेला , रागास आलेला , क्रोधायमान , कोपायमान , कुपिन ...
James-T ..... Molesworth, ‎Thomas Candy, 1847
6
KABANDH:
सिंहमुख विलक्षण क्रोधायमान झालेले. डोव्यांमध्ये लालभडक अंगार, सिंहाच्या डोळयांतले लाल दिवे पेटलेले - म्हणजे 'साधना चालू, प्रवेश बंद' जागच्या जागी आणि जशी कही त्याची दया ...
Ratnakar Matkari, 2013
7
Srisvami Samartha : Anantakoti brahmandanayaka rajadhiraja ...
... केठों आपण श्रीसमर्थास भरवावे, म्हणुन साल 'ई तेल ताशी है उस वास्ते कुवेके आड होके तुम काढा केड महारा-पुढे केले- तेर महाराज क्रोधायमान होऊन म्हणाले-न स्वामीसुतांची गोष्ट : ६५.
Gopāḷabuvā Keḷakara, 1975
8
Aryancya sananca pracina va arvacina itihasa
... नत पडली क्रोधायमान झाला असता रुद्राप्रमाणे हनुमंतही अजिका व भयानक असून त्याख्या पराक्रमपुढे महान् बीराचे तेज फिक्के पढे, असे रामायणात वणिले अस-ल्यामुले त्याला रुदाचा ...
Vamana Mangesa Dubhashi, 1979
9
Trāṭakavidyā, sadhanā va siddhī
अत्यंत क्रोधायमान झालेल्या माणसाज्या दृष्टीला जर या साधनेव्या साधकाने दृष्टी भिडविली तर तो शांत सालाच पाहिजे. इतर कोणाचेहीं न ऐकणारी हैकेखोर माणसं या साधनेव्या ...
Anila Ṭikāīta, 1981
10
Kuḷadharma-kulācāra-kuladaivate
आणि ते क्रोधायमान होऊन प्रगट आले आणि त्यांनी बह्मदेवाला 'तुला भ्रूतलावर कुणी विचारणार नाही' असा शाप दिला आणि गाईंला "तूगुखाने बाण खाशील व केवडा आपणास निषिद्ध राहील ...
Gajānana Śã Khole, 1991

NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «क्रोधायमान»

Find out what the national and international press are talking about and how the term क्रोधायमान is used in the context of the following news items.
1
यमराज की बहन यमुना है न्यारी
जमीन के भीतर से ऐसी आवाज निकलती है मानो किसी वाष्पयंत्र से क्रोधायमान भाप निकल रही हो और उन झरनों से सिर से भी ऊंची उड़ती बूंदें सर्दी में भी मनुष्य को झुलसा देती हैं। ऐसे लोक-चमत्कारी स्थान में शुद्ध जल से स्नान करना असंभव-सा है। «दैनिक जागरण, Aug 12»

REFERENCE
« EDUCALINGO. क्रोधायमान [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-mr/krodhayamana>. Jul 2020 ».
mr
Marathi dictionary
Discover all that is hidden in the words on