Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
Got it
Search

Meaning of "नावड" in the Marathi dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF नावड IN MARATHI


नावड  [navada]
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES नावड MEAN IN MARATHI?

Click to see the original definition of «नावड» in the Marathi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of नावड in the Marathi dictionary

Dislike Disapproval; Disapproval; Hate; Distasteful [No + favorite] Dismiss - Akri Do not like; No interest Dislike, Nafta-V Likes, dislikes; Dislike; Offensive M. 1 Disappearance occurred in the village of Pali. 2 disliked salt and coconut = disembodied people Bad costs. नावड—स्त्री. अप्रीति; नापसंति; तिटकारा; अरुचि. [न + आवडणें] नावडणें-अक्रि. पसंत न पडणें; आवड नसणें. नावडता, नावडा-वि. पसंत, आवड नसलेला; नापसंत; अप्रिय. म्ह॰ १ नावडतीची आली पाळी गांवाची झाली होळी. २ नावडीचें मीठ आळणी = नावडत्या माणसानें कांहींहि केलें तरी तें वाईटच लागतें.

Click to see the original definition of «नावड» in the Marathi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

MARATHI WORDS THAT RHYME WITH नावड


MARATHI WORDS THAT BEGIN LIKE नावड

नाळी
नाळीक
नाव
नावकंड
नावगा
नावली
नाव
नावांजणी
नावाड्गा
नावाणणें
नावाणिगा
नावाणीक
नावाणें
नावाथणें
नावाथिला
नावानावा
नावेक
नाव
नाव्हगंड
नाव्ही

MARATHI WORDS THAT END LIKE नावड

अगवड
अधवड
अनिवड
अपरवड
वड
अवडचिवड
आदवड
आधवड
वड
उजिवड
उज्वड
उपवड
उष्टवड
ओंवड
करवड
कलवड
वड
काल्हवड
कासाची लागवड
किवड

Synonyms and antonyms of नावड in the Marathi dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «नावड» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF नावड

Find out the translation of नावड to 25 languages with our Marathi multilingual translator.
The translations of नावड from Marathi to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «नावड» in Marathi.

Translator Marathi - Chinese

反感
1,325 millions of speakers

Translator Marathi - Spanish

No me gusta
570 millions of speakers

Translator Marathi - English

dislike
510 millions of speakers

Translator Marathi - Hindi

घृणा
380 millions of speakers
ar

Translator Marathi - Arabic

كراهية
280 millions of speakers

Translator Marathi - Russian

неприязнь
278 millions of speakers

Translator Marathi - Portuguese

antipatia
270 millions of speakers

Translator Marathi - Bengali

অপছন্দ
260 millions of speakers

Translator Marathi - French

aversion
220 millions of speakers

Translator Marathi - Malay

suka
190 millions of speakers

Translator Marathi - German

Abneigung
180 millions of speakers

Translator Marathi - Japanese

嫌悪
130 millions of speakers

Translator Marathi - Korean

싫어함
85 millions of speakers

Translator Marathi - Javanese

rak
85 millions of speakers
vi

Translator Marathi - Vietnamese

không thích
80 millions of speakers

Translator Marathi - Tamil

வெறுப்பு
75 millions of speakers

Marathi

नावड
75 millions of speakers

Translator Marathi - Turkish

beğenmeme
70 millions of speakers

Translator Marathi - Italian

antipatia
65 millions of speakers

Translator Marathi - Polish

antypatia
50 millions of speakers

Translator Marathi - Ukrainian

неприязнь
40 millions of speakers

Translator Marathi - Romanian

antipatie
30 millions of speakers
el

Translator Marathi - Greek

αντιπάθεια
15 millions of speakers
af

Translator Marathi - Afrikaans

hou nie van nie
14 millions of speakers
sv

Translator Marathi - Swedish

motvilja
10 millions of speakers
no

Translator Marathi - Norwegian

dislike
5 millions of speakers

Trends of use of नावड

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «नावड»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «नावड» in the different countries.

Examples of use in the Marathi literature, quotes and news about नावड

EXAMPLES

10 MARATHI BOOKS RELATING TO «नावड»

Discover the use of नावड in the following bibliographical selection. Books relating to नावड and brief extracts from same to provide context of its use in Marathi literature.
1
A School Dictionary, English and Maráthí - पृष्ठ 147
२ नापर्सती y, नावड/: ' Dis-figure 2. ?. कुरूप -विरूप करणें, बिघडवणें. Dis-g0rge o. 2. ओोकणें... २ बाहेर टकणें. 3 माघारी परत देणें, Dis-grace' 8. बदलौकिक प्रतिष्ठा /, फजिती /: २ g. ?, बढ़लौकिक 72, इ० करणें, ...
Shríkrishṇa Raghunáthshástrí Talekar, 1870
2
YOGADA SHRI DNYANESHWARI -PART 1 (OF 4 PARTS IN MARATHI ...
... १९) गृहसक्की, २०) स्त्रीलंपटत्व, २१) स्वार्थबुट्टो, २२) एकांताची नावड व २३)आत्मविवेची नावड व परतत्वदर्शनाची असमर्थता ही चिहे ज्ञानेश्वरीत अज्ञान या नांवाने प्रकट केलेली आहेत.
Vibhakar Lele, 2014
3
Bhagwan Buddha aani tyancha Dhamma: - व्हॉल्यूम 1
... आकलन न झाल्यामुळे चालू पिढी गोंधळात, गडबडगुंडच्यात सापडली गहन आहे. तरी पण मला तो अगदी स्पष्ट समजला आहे." भागा. तिसरा: त्यांची. आवड-नावड. १. त्यांना दारिद्रय नापसंत होत ...
Dr B. R. Ambedkar, 2014
4
Doctorji Aani Guruji : Aaglyaveglya Athvani / Nachiket ...
विश्व हिंदु परिषदेच्या मद्रास येथील विद्वत्परिषदेच्या चर्चेत या विषयासबंधी बोलताना 'शुद्धीकरण या शब्दाविषयी तयांनी आपली नावड स्वच्छ शब्दात व्यक्त केली होती. एखादा ...
श्री. भा. वर्णेकर, 2014
5
A Dictionary, English and Marathi: Compiled for the ... - पृष्ठ 200
विसंधित, संधिविशिष्ट, संधिचयुत, चयुनसंधि, स्थानच्युत, स्थानभ्त्रष्ट. DrsK, n. बिंबn. मंडलn. DrsLIKE, n. acersion, distdste, disrelish, dissatisftction. नावड/. अनावडf. अवउर्णn.o. ये, पड, अग्रीति,/: अभक्ति,fi.
James Thomas Molesworth, ‎Thomas Candy, 1847
6
Striyāñcī navakathā: vāṭā āṇi vaḷaṇe
४ १ ) मनात विलक्षण नावड सूना मुल/ना जन्म देध्यात काय स्वारस्य असा तिचा अमन अहे अथति नावड यर जन्यलेख्या अपत्चाची का एखाद्या यम' है लागते. आता तिनं लग्रही टोल. अर्थात परब-मणे ...
Maṅgalā Varakheḍe, 1996
7
Uttarāyaṇa, Tātyāsāheba Keḷakara, 1932-1947
... रेडिजोची लता नावड आणि रेश्चिलेया गाश्याची तर स्थाहीमेक्षा नावड पण तम दिवशी सर्व वायर स्वीनी कुहुंहियबिरोबर ऐकला आणि दुसन्या दिवशी स्था९चा मर अभिजित बाला जबल देऊन, 'चल, ...
Śa. Śrī Purāṇika, 1991
8
Śabdamādhava - व्हॉल्यूम 1
उदयला प्रवासाबड़लची एवरी नावड का होती असा प्रशन त्याला श्वचितच कुणी विचारला असेल, पण तो मात्र स्वत::उया मनाला हा प्रश्न विचारीत असे, आणि तो स्वत:च त्या प्रबनाचं उत्तर ...
Mādhava Kāniṭakara, 1982
9
Anubhavāmr̥ta-rasarahasya - व्हॉल्यूम 1
... करीत असेल, तर असा एखादा मार्ग अथवा अशी एखादी प्रक्रिया असत् संभवनीय आहे की, मला माना अनुभवास येणार सर्व संबंषांकड़े आवड-नावड- निवडशून्य अशा सत्य-धिक व साक्षी वृतीने पाणि ...
Purushottama Yaśavanta Deśapāṇḍe, 1962
10
Kharā Pātañjala yoga: āmūlāgra krāntīcā cirantana ālekha
या क्रियेमुले सारखी गती देत रहा" आपले समय जीवन म्हणजे निगल-पूर्व-पूर्व-संस्कारन-अशी जी आपली आवड व नावड यत्-या आधारपर करप्यात एणा८या निवड., मुले पडून येत राह/पारी जीवन, ही रीत हे ...
Purushottama Yaśavanta Deśapāṇḍe, 1979

6 NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «नावड»

Find out what the national and international press are talking about and how the term नावड is used in the context of the following news items.
1
मेंदूला विचारा, तुला काय आवडतं?
फक्त प्रत्येक मेंदूची आवड-नावड वेगवेगळी असते. आणि ती आवड फक्त आपण ओळखली पाहिजे! त्यासाठी आपल्या मेंदूत आपण डोकावून पहायला हवं, त्यालाच विचारायला हवं की, तुला काय आवडतं? मेंदूला विचारा. 3 प्रश्न. 1) आपल्याला कोणती गोष्ट पटकन जमते ... «Lokmat, May 15»
2
तुम्हीही हे करून बघा!
एकदा गणित हा विषय किती गमतीदार आहे हे कळू लागले की मुले गणिताशी खेळू शकतात आणि भीती, नावड यासारख्या गोष्टींचा संबंधच उरत नाही. गणिताशी किती मजेदार पद्धतीने खेळता येते हे दाखवणारी श्री. अरिवद गुप्ता यांनी बनवलेली पुढील वेबसाइट ... «Loksatta, Apr 15»
3
पालिका शाळेत माजी विद्यार्थ्यांकडून गणिताचे …
वास्तवात गणित हा आपल्या जन्मापासून सोबती असतो आणि आजूबाजूला घडणाऱ्या घटनांमधून त्याच्याशी नियमित परिचय होतो, मात्र हे समजून न घेता फक्त पुस्तकी गणित पाहिल्याने अनेकांना या विषयाची नावड निर्माण होते. गणिताची भीती मनातून ... «Loksatta, Feb 15»
4
निर्गुण निराकारासाठी सगुण साकार
या जगात किती रंग-रूप असणारी माणसं आहेत. ती एकसारखी तर नाहीतच; परंतु त्यांच्या असण्यातलं वैशिष्ट्य हेच त्यांचं व्यक्तित्व असतं. हे कोणाला आवडेल; कुणाला नाही. आवड-नावड ही त्या माणसाच्या दृष्टीवर अवलंबून असते. पाहणाऱ्याचा परिसर ... «maharashtra times, Jan 15»
5
शाळा, शिक्षा आणि शिक्षण
शाळा सोडण्याच्या कारणांचा विचार केल्यास आर्थिक, कौटुंबिक, पालकांचा निरुत्साह मुलींबाबतची असुरक्षितता, भीती, नावड, आजारपण अशी कारणे दिसतात. शिक्षणानुभवापासून दुरावलेली मुलं संघटित क्षेत्रातील नोकऱ्यांच्या संधींपासून ... «maharashtra times, Sep 14»
6
हुकमी मटार
सकाळचा-संध्याकाळचा नाश्ता किंवा अगदी जेवणालाही वेगळी रंगत देण्याची या पदार्थाची खासियत. अशाच करंज्या मटारसोबत फ्लॉवर घालूनही करता येतात. मुले तसेच भाज्यांची नावड असलेल्यांच्या पोटी आनंदाने भाज्या उतरवण्याची ही बिनतोड ... «maharashtra times, Jan 14»

REFERENCE
« EDUCALINGO. नावड [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-mr/navada-2>. Aug 2020 ».
mr
Marathi dictionary
Discover all that is hidden in the words on