Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
Got it
Search

Meaning of "उडुप" in the Marathi dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF उडुप IN MARATHI


उडुप  [udupa]
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES उडुप MEAN IN MARATHI?

Click to see the original definition of «उडुप» in the Marathi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of उडुप in the Marathi dictionary

Uddup-Pu 1 moon. 2 boats [No. Udu + P = Husband] उडुप—पु. १ चंद्र. २ नौका. [सं. उडु + प = पति]

Click to see the original definition of «उडुप» in the Marathi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

MARATHI WORDS THAT RHYME WITH उडुप


MARATHI WORDS THAT BEGIN LIKE उडुप

उडवागी
उडव्या
उडाउडी
उडाऊ
उडाऊछप्पी
उडाण
उडाणटप्पू
उडाणवीर
उडाफू
उडाळ
उडावणी
उडावू
उडिद
उडिया
उड
उडीद
उडु
उड्डाण
उड्डियान
उड्या

MARATHI WORDS THAT END LIKE उडुप

अधातुरुप
अनुष्टुप
अप्रुप
अभिरुप
अमुप
कर्तुप
ुप
ुप
गुरुप
जिंत्रुप
जित्रुप
ुप
ुप
तुरुप
ुप
मवसुप
लोलुप
शिंगरुप
ुप
सुलुप

Synonyms and antonyms of उडुप in the Marathi dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «उडुप» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF उडुप

Find out the translation of उडुप to 25 languages with our Marathi multilingual translator.
The translations of उडुप from Marathi to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «उडुप» in Marathi.

Translator Marathi - Chinese

乌杜皮
1,325 millions of speakers

Translator Marathi - Spanish

Udupi
570 millions of speakers

Translator Marathi - English

Udupi
510 millions of speakers

Translator Marathi - Hindi

उडुपी
380 millions of speakers
ar

Translator Marathi - Arabic

أودوبي
280 millions of speakers

Translator Marathi - Russian

Удупи
278 millions of speakers

Translator Marathi - Portuguese

Udupi
270 millions of speakers

Translator Marathi - Bengali

উডূপী
260 millions of speakers

Translator Marathi - French

Udupi
220 millions of speakers

Translator Marathi - Malay

Udupi
190 millions of speakers

Translator Marathi - German

Udupi
180 millions of speakers

Translator Marathi - Japanese

ウドピ
130 millions of speakers

Translator Marathi - Korean

있어 Udupi
85 millions of speakers

Translator Marathi - Javanese

Udupi
85 millions of speakers
vi

Translator Marathi - Vietnamese

Udupi
80 millions of speakers

Translator Marathi - Tamil

உடுப்பி
75 millions of speakers

Marathi

उडुप
75 millions of speakers

Translator Marathi - Turkish

Udupi
70 millions of speakers

Translator Marathi - Italian

Udupi
65 millions of speakers

Translator Marathi - Polish

Udupi
50 millions of speakers

Translator Marathi - Ukrainian

Удупі
40 millions of speakers

Translator Marathi - Romanian

Udupi
30 millions of speakers
el

Translator Marathi - Greek

Udupi
15 millions of speakers
af

Translator Marathi - Afrikaans

Udupi
14 millions of speakers
sv

Translator Marathi - Swedish

Udupi
10 millions of speakers
no

Translator Marathi - Norwegian

Udupi
5 millions of speakers

Trends of use of उडुप

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «उडुप»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «उडुप» in the different countries.

Examples of use in the Marathi literature, quotes and news about उडुप

EXAMPLES

10 MARATHI BOOKS RELATING TO «उडुप»

Discover the use of उडुप in the following bibliographical selection. Books relating to उडुप and brief extracts from same to provide context of its use in Marathi literature.
1
Upasakadhyayana
शेष है नागनायक, उडुप उडूनि नक्षत्राणि पातोति उडुप: चन्द्र: तत्-संबोधन. हैं उक्त चन्द्र । तथा ग्रहाग्रा: सोम-ममब-गुरु-शुक्र-शनैश्चर-रवि-राहु-केय: यहा: अग्रे येपां ते सर्वे उपर्युवता ...
Somadeva Suri, 1964
2
Siddhánta Kaumudi: :Commentar zu Panini. Herausg. von ...
उपहस्त, इति वेतनादि:u : उत्सट्ट, उडुप, उयुत, उत्पब, उत्युट, पिटक, पिटाक, इयुत्सइटिः 11 कुटिलिका व्याधानां गतिविशेषः कर्मरोपकरणभूले लेाहंच ॥ कुटलया हरति मुगान् अड्रान्वा 8 भस्वा, ...
Bhaṭṭodjidīkṣhita, 1873
3
Kaśmīraśabdāmr̥tam: Kāśmīrī vyākaraṇa
उडुप: । स्पष्ट है : पतुलू-उडुप:-नक्षत्र । नवरस-हुदा-व-वारे 1, ८५ ।: गुदवाचिना रवत्शब्दनिवव्यभिचारकारवितरि उप स्यात् । कवतुलू, । स्वव्यभिचारकारयिता । गांबू । 'गुदा' 'वाचक "चीवर शब्द से स्वयं ...
Īśvara Kaula, ‎Anantarāma Śāstrī, 1985
4
हिन्दी: eBook - पृष्ठ 288
नाव-नौका, तरणी, तरी, वनवाहन, नौ, पलव, उडुप, नैया। नक्षत्र-तारक, उडु, खेचर, तारा। नरक-यमालय, यमपुर, निरथ, नक, रौख। ------- ----- प्रपात-झरना, सोता, निझर। प्रभा-आभा, द्युति, दीप्ति, ज्योति, प्रकाश, ...
Dr. Triloki Nath Srivastava, 2015
5
Sanskrit-Hindi Kosh Raj Sanskaran - पृष्ठ 200
उबूप:टा=उडुप: । उडरिन् [ उद-ती-मल-रार ] ऊपर उडना, उडान लेना -गत्रों विरुत्योदूडयने निराशताम्--र्मा १ । १ २५ । उदडामर (वि० ) [ प्राप्त स० ] 1, रुचिकर, श्रेष्ट 2, प्रबल, भयावह-उड़-व्यस्त-रिदम-यर ...
V. S. Apte, 2007
6
Āyurvedīya mahākośa, arthāt āyurvedīya śabdakośa: ...
सत्तावीस या संखोचा वाचक शब्द. उडुप...पु., न., पिधानमू ( चाहिए ७.२३ ) आच्छादन, झएँकण. उडुपति...नु., सोभ० ( सुनि. २९.८ ) सोम नावादृया चौबीस औख्यापैकी एक औषध. उडुम्बर...पु., उदुम्बर८ ( सुचि.
Veṇīmādhavaśāstrī Jośī, ‎Nārāyaṇa Hari Jośī, 1968
7
Hari Kosh: A Sanskrit-Hindi and Hindi-Sanskrit Dictionary
उडु ख्त्री० न० तारा, पानी। उडुप ! उडूप J उडुीन, न०। उडार, उडना,परों से उड जाना ॥ उत, अव्य० या, वा, बहुत ही और, भी, क्या, आाया ॥ उताहो, अव्य०॥ या, वा। चांद ॥ उत्कट, पु० ॥ बहुत तेज़, मस्ति . हाथी ।
Kripa Ram Shastri, 1919
8
Mahabharat:
... तस्माद दरुह्यॊ पिरयः कामॊ न ते संपत्स्यते कव िचत १९ उडुप पलव संतारॊयत्र िनत्यं भिवष्यित अराजाभॊजशम्ब्दं तवं तत्रावाप्स्यिस सान्वयः २० अनॊ तवं परितपद्यस्व पाप्मानं जरया.
Maharshi Veda Vyasa, 2015
9
Vaidika-Harayāṇavī śabdakośa
षा उउफीर्षक उडुप उत्तम्भन उत्तरायण उत्स उत्सव उदकमण्डलू उदकुम्भ उदचमस उद चन उदर उदस्थाली उदुम्बर उदोदन उद्दालक उब उद्धि उपदीका उपाधि उपल उपमा-भयी उपमा-यु उपस्तरण उपानस भारवाझा ...
Jai Narain Kaushik, 1982
10
Paṇḍitarājajagannāthaviracito Rasagaṅgādharaḥ - व्हॉल्यूम 3
इति रसगशधरमर्मप्रकाले ललितालंकारप्रकरणन् है बालकीड़ा वंश का वर्णन करना चाहता हूँ ऐसे प्रस्तुत वृतान्त के उपन्यास नहीं करने और उडुप से सागर को तैरना चाहता हूँ ऐसे प्रकृत अर्थ के ...
Jagannātha Paṇḍitarāja, ‎Madhusūdana Śāstrī, 1973

REFERENCE
« EDUCALINGO. उडुप [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-mr/udupa>. Jul 2020 ».
mr
Marathi dictionary
Discover all that is hidden in the words on