Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
Got it
Search

Meaning of "उंबरा" in the Marathi dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF उंबरा IN MARATHI

उंबरा  [[umbara]] play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES उंबरा MEAN IN MARATHI?

Click to see the original definition of «उंबरा» in the Marathi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Thumb

उंबरा

Umbrella is the thick wide and flat wood set on the lower door of the wooden door. It's made of a trunk उंबरा म्हणजे लाकडी दाराच्या चौकटीत खालचे बाजूस बसविलेले जाड रुंद आणि सपाट लाकूड. हा उंबराच्या खोडापासून बने.

Definition of उंबरा in the Marathi dictionary

Umbra, Umra-Pu. 1 Lancock at the bottom of the door. 2 (L) house; Inhabited 'There is a hundred lumber in this village.' 'There is a lumber in these cities.' [No. Umbra = door square Learn languages; 'Umargaoghavali:' - Hemchandra Pvt. Umbar; Give it Ummar.]. Housecloth -A 394 .- Stay in the house; See the thresholds. Remove the sabbath, Do not let the mother stay, Insert the same kind of Yerrajara, Know the top. Upper pimple Top box of door window Lower thumb Door Bottom line Doors outside the door The mosquito is called lumbar and the braided loin clothed It says. उंबरा, उमरा—पु. १ दाराच्या चौकटीचें खालचें लांकूड. २ (ल.) घर; वस्ती. 'या गांवांत शंभर उंबरा आहे.' 'या शहरांत लाख उंबरा आहे.' [सं. उंबर = दाराच्या चौक- टीचें वरचें लांकूड; 'उम्बरोगृहदेहलिः' -हेमचंद्र प्रा. उंबर; दे. उम्मर.] ॰उंबरपट्टी स्त्री. घरपट्टी. -ख ३९४. ॰चढणें- घरांत जाणें; उंबरठा चढणें पहा. र्‍याची साल काढणें, -माती राहूं न देणें, उंबरा झिजविणें एखाद्याच्या घरीं एक- सारख्या येरझारा घालणें, वरचेवर जाणें. वरचा उंबरा पु. दाराच्या चौकटीची वरची बाजू. खालचा उंबरा पु. दाराच्या चौकटीची खालची बाजू. दरवाजाच्या बाहेरच्या चौकटीच्या लांक- डास उंबरा म्हणतात व आंतील चौकटीच्या लांकडास लतकोरा म्हणतात.
Click to see the original definition of «उंबरा» in the Marathi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

MARATHI WORDS THAT RHYME WITH उंबरा


MARATHI WORDS THAT BEGIN LIKE उंबरा

उंब
उंब
उंबत्रा
उंबर
उंबरघाट
उंबरठा
उंबरवट
उंबरा
उंबरेड
उंबर्‍या
उंबलणें
उंबला
उंबलें
उंब
उंबळणें
उंबळा
उंबळी
उंबळें
उंबाळा
उंब

MARATHI WORDS THAT END LIKE उंबरा

बरा
बरा
काबरा
केबरा
गोबरा
घाबरा
बरा
ठसठाबरा
ठुबरा
बरा
डुबरा
डोबरा
तोबरा
बरा
बरा
मुक्बरा
लाहाबरा
लुबरा
वोराबरा
शिबरा

Synonyms and antonyms of उंबरा in the Marathi dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «उंबरा» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF उंबरा

Find out the translation of उंबरा to 25 languages with our Marathi multilingual translator.
The translations of उंबरा from Marathi to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «उंबरा» in Marathi.

Translator Marathi - Chinese

梧桐
1,325 millions of speakers

Translator Marathi - Spanish

sicomoro
570 millions of speakers

Translator Marathi - English

sycamore
510 millions of speakers

Translator Marathi - Hindi

गूलर
380 millions of speakers
ar

Translator Marathi - Arabic

شجر جميز
280 millions of speakers

Translator Marathi - Russian

платан
278 millions of speakers

Translator Marathi - Portuguese

Sycamore
270 millions of speakers

Translator Marathi - Bengali

ডুমুর-গাছবিশেষ
260 millions of speakers

Translator Marathi - French

Sycamore
220 millions of speakers

Translator Marathi - Malay

Thumb
190 millions of speakers

Translator Marathi - German

Bergahorn
180 millions of speakers

Translator Marathi - Japanese

シカモア
130 millions of speakers

Translator Marathi - Korean

무화과 나무의 일종
85 millions of speakers

Translator Marathi - Javanese

anjir
85 millions of speakers
vi

Translator Marathi - Vietnamese

loại cây sung
80 millions of speakers

Translator Marathi - Tamil

காட்டத்தி
75 millions of speakers

Marathi

उंबरा
75 millions of speakers

Translator Marathi - Turkish

çınar
70 millions of speakers

Translator Marathi - Italian

sicomoro
65 millions of speakers

Translator Marathi - Polish

jawor
50 millions of speakers

Translator Marathi - Ukrainian

Платан
40 millions of speakers

Translator Marathi - Romanian

sicomor
30 millions of speakers
el

Translator Marathi - Greek

φίκος
15 millions of speakers
af

Translator Marathi - Afrikaans

Sycamore
14 millions of speakers
sv

Translator Marathi - Swedish

sykomor
10 millions of speakers
no

Translator Marathi - Norwegian

Sycamore
5 millions of speakers

Trends of use of उंबरा

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «उंबरा»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «उंबरा» in the different countries.

Examples of use in the Marathi literature, quotes and news about उंबरा

EXAMPLES

10 MARATHI BOOKS RELATING TO «उंबरा»

Discover the use of उंबरा in the following bibliographical selection. Books relating to उंबरा and brief extracts from same to provide context of its use in Marathi literature.
1
THE LOST SYMBOL:
त्यांनी एका दाराचा उंबरा ओलांडला व त्यांच्या मागे ते दार आवाज करत सरकून बंद झाले . पीटर मधेच थांबला व तयाने विचारले , ' काय रे , काही त्रास होऊ लागला आहे का ? ' डोळयांवरची पट्टी ...
DAN BROWN, 2014
2
MRUTYUNJAY:
इथला उबरा अन् उंबरा करील पैदा लहनथोर सेवा-संबा!!!' राजे आपल्या आका अलीची नालस्ती काही रोकत नहीत, हे बघून रुहुल्ला झटक्यात एकाजागी घट्ट करणप्यासाठी सांडशीपकडच घालायचा ...
Shivaji Sawant, 2013
3
Yashasathi Kalpakta / Nachiket Prakashan: यशासाठी कल्पकता
शटर पूर्ण जमिनीला टेकवायचे तर तिथे थोडा उंचवटा किंवा उंबरा केला पाहिजे , परंतु त्यमुळे जड वस्तू वाहन नेणान्या ट्रॉलीज तिथे अडतील . यावर रिसर्च विभागाच्या लोकांना काही उपाय ...
प्रफुल्ल चिकेरूर, 2014
4
PAULVATA:
... आहेत की तिथला घरटी एक तरी माणुस लष्करात असतो. मध्यंतरी कही कामनिमित्तानं अशा एका गवी जाण्याचा योग आला. ते गांव बघून थक्क झालो. पचशे उंबरा असलेल्या त्या गवात एकही तरुण ...
Shankar Patil, 2012
5
KALI AAI:
सखाराम ड्रायवहर चहासाठी अजून उंबरा चढून येत नवहता. जाळ वाया जात होता. आधण उकलून आटायच्या बेताला आले होते. साखर-चहचे डबे भरलेले होते. कपबशी मांडून तयार होती आणि मोटार अजून ...
Vyankatesh Madgulkar, 2013
6
EK EKAR:
पाऊल टकण', या वाक्प्रचारॉना आता कहही अर्थ उरलेला नहीं. सापसुरळी, बैंडेड रेसर, बेडकं, खरी या उंबरा नसलेल्या मागच्या दारातून घरात येतात अशी खत्री झाल्यावर मी दोन गोष्ठी केल्या.
Vyankatesh Madgulkar, 2013
7
PANDHRI MENDHARE HIRAVI KURNE:
लाकडी शिडीच्या पायच्या चढून वर जायचं, मग उंबरा. रस्त्यातून जाताना मान वर करून बघितलं की, दाराशी हवा खात बसलेल्या बायका दिसायच्या. डोंगरांचया रांगा होतया. तया पलीकडे ...
Vyankatesh Madgulkar, 2013
8
TARPHULA:
गठणच उडाली होती, आडवा हात करून तेि वाटेश्तच उभे होते, त्यांच्या अंगवरून आत उंबरा ओलांडुन तो आत आला आणि झडप घातल्यासारखी करून आबॉनी एका होतने त्याची एकापाठोपाठ चारसहा ...
Shankar Patil, 2012
9
VAPURZA:
पुणे-मुंबई शहरात मइयासरख्या शिकलेल्या, मइयाहून उंबरा न लाभल्यने दुसया उबयाच्या आतच झिजून झिजून आयुष्य घालवतत. पहला उबरा ओलांडताना स्वत: चं बळ जास्त वापरावं लागत नाही.
V. P. Kale, 2013
10
VATA:
जवळच एक तळ आहे. त्यापलीकडे उघडच्यावरच ईश्वर-पार्वतीचं देऊळ आहे आणि हे देऊळ, खंडोबाचं देऊळ, तळ यांच्यामध्ये पांढरंउटून गेल्याच्या खुणा आहेत. शंभर एक उंबरा पूर्वीचा असावा.
Vyankatesh Madgulkar, 2013

REFERENCE
« EDUCALINGO. उंबरा [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-mr/umbara-1>. Jan 2021 ».
mr
Marathi dictionary
Discover all that is hidden in the words on