Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
Got it
Search

Meaning of "वारवा" in the Marathi dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF वारवा IN MARATHI


वारवा  [varava]
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES वारवा MEAN IN MARATHI?

Click to see the original definition of «वारवा» in the Marathi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of वारवा in the Marathi dictionary

Varva-Pu Pick a genus. वारवा—पु. एक जातीचां घेवडा.

Click to see the original definition of «वारवा» in the Marathi dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

MARATHI WORDS THAT RHYME WITH वारवा


MARATHI WORDS THAT BEGIN LIKE वारवा

वारधुंद
वारनीस
वारपार
वारया वेधणें
वारली
वारलें
वारळी
वारवंडा
वारव
वारवणें
वारविलासिनी
वारव
वारशी
वारशीक
वार
वारसंडणें
वारसट
वारसा
वारसी
वाऱ्हाव

MARATHI WORDS THAT END LIKE वारवा

चक्षुःश्रवा
रवा
झेलरवा
रवा
तिरवा
दुरवा
रवा
निसरवा
नेरवा
रवा
रवा
बेपरवा
रवा
मुतैनरवा
मुरवा
मोरवा
रवा
लाखरवा
रवा
शिरवा

Synonyms and antonyms of वारवा in the Marathi dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «वारवा» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF वारवा

Find out the translation of वारवा to 25 languages with our Marathi multilingual translator.
The translations of वारवा from Marathi to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «वारवा» in Marathi.

Translator Marathi - Chinese

Varava
1,325 millions of speakers

Translator Marathi - Spanish

Varava
570 millions of speakers

Translator Marathi - English

varava
510 millions of speakers

Translator Marathi - Hindi

Varava
380 millions of speakers
ar

Translator Marathi - Arabic

Varava
280 millions of speakers

Translator Marathi - Russian

Варава
278 millions of speakers

Translator Marathi - Portuguese

Varava
270 millions of speakers

Translator Marathi - Bengali

varava
260 millions of speakers

Translator Marathi - French

Varava
220 millions of speakers

Translator Marathi - Malay

Varava
190 millions of speakers

Translator Marathi - German

Varava
180 millions of speakers

Translator Marathi - Japanese

Varava
130 millions of speakers

Translator Marathi - Korean

Varava
85 millions of speakers

Translator Marathi - Javanese

varava
85 millions of speakers
vi

Translator Marathi - Vietnamese

Varava
80 millions of speakers

Translator Marathi - Tamil

varava
75 millions of speakers

Marathi

वारवा
75 millions of speakers

Translator Marathi - Turkish

varava
70 millions of speakers

Translator Marathi - Italian

Varava
65 millions of speakers

Translator Marathi - Polish

Varava
50 millions of speakers

Translator Marathi - Ukrainian

Варава
40 millions of speakers

Translator Marathi - Romanian

Varava
30 millions of speakers
el

Translator Marathi - Greek

Varava
15 millions of speakers
af

Translator Marathi - Afrikaans

Varava
14 millions of speakers
sv

Translator Marathi - Swedish

Varava
10 millions of speakers
no

Translator Marathi - Norwegian

Varava
5 millions of speakers

Trends of use of वारवा

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «वारवा»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «वारवा» in the different countries.

Examples of use in the Marathi literature, quotes and news about वारवा

EXAMPLES

10 MARATHI BOOKS RELATING TO «वारवा»

Discover the use of वारवा in the following bibliographical selection. Books relating to वारवा and brief extracts from same to provide context of its use in Marathi literature.
1
Vedatattva-prakāśa, Vaidikaitihāsārtha-nirṇaya
जात पूर्णप्रभाग कन्या प्रकाश देनेहारी और अन्धकार नाश करनेहारी है वह कुल, परिवार धन्य है । अब आगे ऋचाओं के अर्थ पर ध्यान देके विचारना चाहिये । कन्या वारवा यती सोम मनि इता-विदार ।
Śivaśaṅkara Śarmā, 1962
2
A concordance to the principal Upaniṣads and Bhagavadgītā: ...
वारवा इन्हें सर्व भूने गाया-ते अब हीर सर्व भूते मनिसितार पाले जाय सर्वा भूतानि सर्व खतिर बब सर्वर्मिदमस्थाल: 4. शणों वा हुई सर्व भूतए परे बीर सई वामवा२न एने हेल सर्व रोदयाक्ष'न पते ...
G.A. Jacob (ed.), 1999
3
Sāmājika vijñāna Hindī viśvakośa - व्हॉल्यूम 1 - पृष्ठ 251
वारवा उल्लेख वालिदास ने 'रघुवंश' में किया है-यश-के रधुवंशोते: । ' कहिया ने ही ' अभिज्ञान शकुन्त' में अभिषेक का प्रयोग धर्म.नान के लिए किया है-अभिषेकी/धाय वाश्यपाय ।' पुन: 'रघुवंश' ...
Shyam Singh Shashi, 1993
4
Thaṭṭāmaskari: Rameśa Mantrī
त्याने अंगावर योरडताना त्या वारवा-ल्याने अथा हुरसाल शिखा हासढ़लप्त की माम नएकाचा नायक तिथेच निश्चित आला. मी जय जाऊन त्याला विचारते/महाशय. आपलं नाव काय , , तो मयर संशयाने ...
Rameśa Mantrī, 1975
5
Līḷācaritra
... कवणे अं अवसरु देती , जज मग के यहक्षतिले : हर बय ' तुली वारवा जाई हूँ मागीत्साजीने एस ' जज मग ममयाँ उन वशहदेवा गेली तेथ सडशिमार्जने केले ' हैगमन्हींका भरते ' मग गोसलयल वाट परत उसकी ' ।
Mhāimbhaṭa, ‎Viṣṇu Bhikājī Kolate, 1978
6
Mājhe sārvajanika jīvana
... या सिवान तर केवल महिल-साठी सहन महक भवनात व्यवस्था केली होती मुंबई, महारशतील सर्व प्रमुख गो-त्-काणे, बेलगाव-वारवा वनो सोमा लब/ची वेले, सर्व टिवाणश गटप्राटाने भलायही देत होते.
Vāmana Bāpaṭa, 1989
7
Nāṭakakāra Khānolakara
... प्रेषित आहेस. माझा दूत आभा" ' शफमली ' मछा शात्मली यह-मते- हूँ' भी अहि तरी कोण : एक सबंध वारवा किनारा, एका दमात (येऊन अणारी एका महासागराची लाट औहे भी लाट 1 एक जि-वत माए, सुख आ ...
Viśvanātha Bhālacandra Deśapāṇḍe, 1979
8
The Contribution of Women to Sanskrit Literature: Drama. ... - पृष्ठ 18
देवी ओछागां2 णिअ-मादुलभाचुअं3 मिअंक्चम्माणं वारवा'रेण विपद-महिला-त्र करिदि'" । च० त०-रदच्छदे अधेरे९पि । कापि अतिसूख्या रेखा बिभजन-साधन-रूपा । अधरस्य लम्बदृवग-'स्नेन्नघोडापै ...
Jatindrabimal Chardhuri, 1940
9
Vilāsavaikahā
... एक बोरे तेनी अ१श्रप मागी शेवातु" जीवन बवाववा विवाते कसी तेनो गुने नहि जपता उदार वर पलता वारवा छती तेने शरण आप. (५-७) चीरने शोधव, नीयत राजाना है४नेको ते जगाए अब पहींउय९ व-सेने ...
Sādhāraṇa, ‎R. M. Shah, 1977
10
Japu evaṃ usake ṭīkākāra: kalā aura dr̥shṭi ke viśishṭa ...
इस पवार जपु के वारवा परम्परा गुरु नानक से प्रारम्भ होकर आई गुरदास तक चली अली है । भाआरण बोलचाल के भरा ने इन वा-गे को कुका कह दिया जाता है पर जैद्धहून्तिक रुप से ऐसा कहना कय है ।
Narendra Pāla Siṃha, 2001

REFERENCE
« EDUCALINGO. वारवा [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-mr/varava-2>. May 2020 ».
mr
Marathi dictionary
Discover all that is hidden in the words on