Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
Got it
Download the app
educalingo
Search

Meaning of "ataksja" in the Polish dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF ATAKSJA IN POLISH

ataksja play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES ATAKSJA MEAN IN POLISH?

Click to see the original definition of «ataksja» in the Polish dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

ataxia

Ataksja

Ataxia, ataxia (with stgr. Ατάξις, Ataxia, lat. Ataxia) - a syndrome defining movement coordination disorders in the body. It is one manifestation of many diseases of the central nervous system. Its essence lies in the abnormal interaction of agonist and antagonist muscles in their synchrony and regulation of muscle tone. Ataxia may manifest abnormalities of gait (walk shaky, on a broader basis), clumsiness of the upper limbs particularly when attempting to carry out specific activities and impaired performance of rapid alternating movement (dysdiadochokinesia). Ataxia may be caused by: ▪ failure of the main organ coordination - cerebellum, ▪ damaging the connections cerebellar core centers subcortical and cortical brain (branches cerebellum), ▪ damage to the frontal lobes ▪ damage cords of the spinal cord, carrying the impression of proprioception and vibration. Ataxia can be caused by congenital diseases (eg. Ataksja, niezborność ruchów (z stgr. ατάξις, ataxiā, łac. ataxia) − zespół objawów określających zaburzenia koordynacji ruchowej ciała. Stanowi jedną z manifestacji wielu chorób centralnego układu nerwowego. Jej istota polega na nieprawidłowym współdziałaniu mięśni agonistów i antagonistów w zakresie ich synchronii i regulacji napięcia mięśniowego. Ataksja przejawiać się może nieprawidłowościami chodu (chód chwiejny, na szerszej podstawie), niezgrabnością ruchów kończyn górnych szczególnie przy próbie wykonania określonych czynności oraz zaburzeniami wykonywania szybkich ruchów naprzemiennych (adiadochokineza). Ataksja może być skutkiem: ▪ uszkodzenia głównego narządu koordynacji ruchowej − móżdżku, ▪ uszkodzenia połączeń móżdżku z rdzeniem, ośrodkami podkorowymi i korowymi mózgowia (konary móżdżku), ▪ uszkodzenia płatów czołowych, ▪ uszkodzenia sznurów tylnych rdzenia kręgowego, przenoszących wrażenia czucia głębokiego i wibracji. Ataksja może być spowodowana przez choroby wrodzone (np.

Click to see the original definition of «ataksja» in the Polish dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

POLISH WORDS THAT RHYME WITH ATAKSJA


anafilaksja
anafilaksja
apraksja
apraksja
astrotaksja
astrotaksja
ataraksja
ataraksja
chemotaksja
chemotaksja
chromotaksja
chromotaksja
chronaksja
chronaksja
echopraksja
echopraksja
elektrotaksja
elektrotaksja
epitaksja
epitaksja
filotaksja
filotaksja
fonotaksja
fonotaksja
fototaksja
fototaksja
galwanotaksja
galwanotaksja
geotaksja
geotaksja
haptotaksja
haptotaksja
heterotaksja
heterotaksja
hydrotaksja
hydrotaksja
menotaksja
menotaksja
morfalaksja
morfalaksja

POLISH WORDS THAT BEGIN LIKE ATAKSJA

atacama
atagan
atak
atak frontalny
atakama
atakamit
atakowac
atakowanie
ataktowy
atala
atalanta
atalia
ataman
ataman koszowy siczowy
atamanic
atamanka
atamanowac
atamanowanie
atamanski
atamanstwo

POLISH WORDS THAT END LIKE ATAKSJA

aleksja
amfimiksja
aneksja
anoksja
anoreksja
apomiksja
apopleksja
arefleksja
asfiksja
autorefleksja
praksja
profilaksja
reotaksja
stereotaksja
tachyfilaksja
taksja
termotaksja
tigmotaksja
trofalaksja
trofolaksja

Synonyms and antonyms of ataksja in the Polish dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «ataksja» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF ATAKSJA

Find out the translation of ataksja to 25 languages with our Polish multilingual translator.
The translations of ataksja from Polish to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «ataksja» in Polish.

Translator Polish - Chinese

共济失调
1,325 millions of speakers

Translator Polish - Spanish

ataxia
570 millions of speakers

Translator Polish - English

ataxia
510 millions of speakers

Translator Polish - Hindi

गतिभंग
380 millions of speakers
ar

Translator Polish - Arabic

ترنح
280 millions of speakers

Translator Polish - Russian

атаксия
278 millions of speakers

Translator Polish - Portuguese

ataxia
270 millions of speakers

Translator Polish - Bengali

অসমক্রিয়া
260 millions of speakers

Translator Polish - French

ataxie
220 millions of speakers

Translator Polish - Malay

ataxia
190 millions of speakers

Translator Polish - German

Ataxia
180 millions of speakers

Translator Polish - Japanese

運動失調
130 millions of speakers

Translator Polish - Korean

운동 실조
85 millions of speakers

Translator Polish - Javanese

ataxia
85 millions of speakers
vi

Translator Polish - Vietnamese

mất điều hòa
80 millions of speakers

Translator Polish - Tamil

தள்ளாட்டம்
75 millions of speakers

Translator Polish - Marathi

स्नायूंच्या
75 millions of speakers

Translator Polish - Turkish

ataksi
70 millions of speakers

Translator Polish - Italian

atassia
65 millions of speakers

Polish

ataksja
50 millions of speakers

Translator Polish - Ukrainian

атаксія
40 millions of speakers

Translator Polish - Romanian

ataxie
30 millions of speakers
el

Translator Polish - Greek

αταξία
15 millions of speakers
af

Translator Polish - Afrikaans

ataksie
14 millions of speakers
sv

Translator Polish - Swedish

ataxi
10 millions of speakers
no

Translator Polish - Norwegian

ataksi
5 millions of speakers

Trends of use of ataksja

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «ATAKSJA»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «ataksja» in the different countries.

Examples of use in the Polish literature, quotes and news about ataksja

EXAMPLES

10 POLISH BOOKS RELATING TO «ATAKSJA»

Discover the use of ataksja in the following bibliographical selection. Books relating to ataksja and brief extracts from same to provide context of its use in Polish literature.
1
Olejki 18000 Słowa słownik medyczny w polskim: Essential ...
2613 ataksja Problem koordynacji mięśniowej, nie ze względu na apraksja, osłabienie, sztywnośd, spastycznośd lub utraty czucia. spowodowany uszkodzeniem rdzenia móżdżka i jądrach podkorowych. mogą zakłócad zdolnośd do chodzid, ...
Nam Nguyen, 2015
2
Essential 18000 English-Polish Medical Words Dictionary:
2614 ataxia problems with coordination or proper use of muscles ataksja problemy z koordynacją i prawidłowego korzystania z mięśni 2615 ataxia loss of balance. ataksja utrata równowagi. 2616 ataxia (gr. from a negative + taxis order) failure ...
Nam Nguyen, 2015
3
Genetyka zwierząt - Strona 35
Hipotetyczny rodowód dwóch psów dotkniętych ataksją pochodzących z jednego miotu od normalnych rodziców Należy wymienić liczby oznaczające wszystkie psy, których genotyp jest z pewnością znany i podać genotyp każdego z nich. 18.
Frederick Bruce Hutt, 1972
4
Etudes linguistiques - Tom 9 - Strona 183
amencja ang., łac. // splątanie (myślenia i mówienia) // zamęt; anartria inter. // bełkot; łac. apnoea // bezdech; apraksja inter. // bezczynność [!]; ataksja inter. // bezład; łac. audimutitas // słuchoniemota; łac. dyspnoea // duszność; dysakuzja ros., ...
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, 1997
5
Aktualne problemy w piel?gniarstwie pediatrycznym Current ...
atetoza (wykonywanie ruchów mimowolnych, nie kontrolowanych) ataksja (w ataksji występują zaburzenia równowagi, niezborność ruchów, drżenie zamiarowe kończyn przy wykonywaniu bardziej precyzyjnych czynności). Najbardziej ...
Danuta Jadamus-Niebrój, ‎Anna Gaw?da, 2014
6
Słownik lekarski angielsko-polski - Strona 134
... atarazia [,eit3'neksia] ataraksja, stan spokoju i zobojętnienia a tarasy [,eita'rseksi] ataraksja atavism ['stavizm] atawizm atavisdc [,»t9'vistik] atawistyczny atasia [s^teksia] ataksja, bezład cardiac a. migotanie przedsionków cerebellar a. ataksja ...
Przemysław Słomski, 1991
7
Essential 120000 English-Polish Words Dictionary: - Strona 147
... atavist 7183 atavistic atawistyczny 7184 atavists atavists 7185 ataxaphasia ataxaphasia 7186 ataxia ataksja 7187 ataxiagram ataxiagram 7188 ataxiagraph ataxiagraph 7189 ataxiaphasia ataxiaphasia 7190 ataxias móżdżkowe 7191 ataxic ...
Nam Nguyen, 2015
8
Diagnostyka laboratoryjna
Działania niepożądane: stężenia >1,5mmol/l – drżenia mięśniowe, ataksja, senność; stężenia > 3,0 mmol/l – dodatkowo drgawki, odwodnienie, śpiączka; stężenia > 4 mmol/l potencjalnie śmiertelne. Obniżone Stężenie W Surowicy Zbyt małe ...
Birgid Neumeister, 2013
9
Anestezjologia - Tom 1
Przeciwwskazania: • miastenia, - ataksja, • ostre zatrucie alkoholem, opiatami lub lekami nasennymi. Wybór środka: Benzodiazepiny różnią się swoimi właściwościami farmakokinetycznymi. Różnice farmakodynamiczne zaś nie są duże.
Reinhard Larsen, 2013
10
Młoda Psychologia tom 1 - Tom 1 - Strona 479
Objawy ogniskowe to: napady drgawkowe, niedowład połowiczy, zaburzenia mowy, ataksja oraz uszkodzenia nerwów czaszkowych w przypadku guzów jamy tylnej czaszki. Chociaż w guzach pochodzenia glejowego o wszystkich stopniach ...
Marta Maćkiewicz, 2012

10 NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «ATAKSJA»

Find out what the national and international press are talking about and how the term ataksja is used in the context of the following news items.
1
Acyduria mewalonianowa (kwasica mewalonianowa)
Do najbardziej charakterystycznych objawów choroby acyduria mewalonianowa (kwasica mewalonianowa) należą, obok opóźnienia umysłowego, ataksja oraz ... «Gazeta.pl, Oct 15»
2
Nobel z chemii: Za naprawę DNA
... która objawia się zwiększoną częstością występowania nowotworów skóry i przedwczesnym starzeniem się, czy ataksja-teleangiektazja, czyli nadwrażliwość ... «Polityka, Oct 15»
3
Zatańczą, aby Patrycja mogła kontynuować leczenie. Dołącz do nich!
Tam został stwierdzony niedowład prawej strony oraz ośrodkowego układu nerwowego, oczopląs oraz ataksja móżdżkowa. Została zakwalifikowana do ... «NaszeMiasto.pl, Sep 15»
4
Gdy otula go pajęczyna Charlotty, może bawić się tak, jak... Gdy …
Rodzice przez dwa lata usiłowali wykonać w Polsce badania, żeby potwierdzić lub wykluczyć chorobę o nazwie ataksja –teleangiektazja: rzadki, genetycznie ... «Dziennik Polski, May 15»
5
Był cenionym informatykiem, ale choruje na rzadką chorobę. „Myślą …
Sylwester Gąsiewski jeszcze niedawno pracował. Projektował strony internetowe, pomagał zakładać internetowe sklepy. Teraz nie daje rady. Ataksja ... «TVP, Jan 15»
6
Ostra ataksja móżdżkowa, ostre zapalenie móżdżku i zespół …
Ostrą ataksję móżdżkową początkowo opisywano jako zespół kliniczny o ostrym początku, charakteryzujący się zaburzeniami czynności móżdżku, które ... «Medycyna Praktyczna, Jan 15»
7
W DayZ zabawimy się w Hannibala
Objawy to bezwład kończyn, skrajne wahania nastrojów, ataksja, niekontrolowany śmiech lub płacz. O kuru słyszeliśmy już chociażby w Dead Island. «Polygamia.pl, Nov 14»
8
Rodzina Witkowskich
Ataksja rdzeniowo - móżdżkowa Bardzo proszę ludzi o wielkich sercach , o pomoc w uzbieraniu środków na rehabilitacje która odbywa się na platformie ... «Wiadomosci 24, Nov 13»
9
Rzadka dziecięca choroba kluczem do pokonania Alzheimera i …
Zespół AT (ataksja-teleangiektazja) zwany też zespołem Louis-Bar to rzadka, uwarunkowana genetycznie choroba związana z mutacją w genie ATM. Efektem ... «Interia, Oct 13»
10
Gry sterowane ruchem ciała mogą pomóc dzieciom z ataksją
Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa to grupa chorób genetycznych, która przyczynia się do ograniczenia i zaburzeń w koordynacji ruchowej przez zmiany w obrębie ... «Wirtualna Polska, Nov 12»

REFERENCE
« EDUCALINGO. Ataksja [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-pl/ataksja>. Mar 2021 ».
Download the educalingo app
pl
Polish dictionary
Discover all that is hidden in the words on
index
a b c d e f g h i j k l ł m n o p q r s ś t u v w x y z ż