Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
Got it
Search

Meaning of "zakres" in the Polish dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF ZAKRES IN POLISH

zakres play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES ZAKRES MEAN IN POLISH?

Click to see the original definition of «zakres» in the Polish dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Range

Zakres

Scope is a word that can mean a field, sphere, field of work, activity, activity of a tool, instrument or person, or a set of duties and responsibilities of a person. The concept of scope is widely used: ▪ in metrology: ▪ measuring range ▪ in biology, genetics: ▪ range of reactions ▪ tolerance range ▪ in logic: ▪ range of name ▪ in photography: ▪ aperture range ▪ in ecology: ▪ ecological tolerance range ▪ in music ▪ range of musical sounds ▪ in computer science ▪ programming range ▪ in chemistry: ▪ range of color changes ▪ in electroacoustics: ▪ dynamic range ... Zakres to słowo, które może oznaczać pole, sferę, dziedzinę pracy, działania, aktywności jakiegoś narzędzia, przyrządu lub osoby albo określony zbiór obowiązków i odpowiedzialności danej osoby. Pojęcie zakresu jest szeroko stosowane: ▪ w metrologii: ▪ zakres pomiarowy ▪ w biologii, genetyce: ▪ zakres reakcji ▪ zakres tolerancji ▪ w logice: ▪ zakres nazwy ▪ w fotografii: ▪ zakres przysłon ▪ w ekologii: ▪ zakres tolerancji ekologicznej ▪ w muzyce: ▪ zakres dźwięków muzycznych ▪ w informatyce: ▪ zakres w programowaniu ▪ w chemii: ▪ zakres zmiany barwy ▪ w elektroakustyce: ▪ zakres dynamiki dźwięku ...

Click to see the original definition of «zakres» in the Polish dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

POLISH WORDS THAT RHYME WITH ZAKRES


bezkres
bezkres
ciceroniański okres
ciceroniański okres
edwardiański okres
edwardiański okres
kres
kres
nakres
nakres
okres
okres
podokres
podokres
podzakres
podzakres
polokres
polokres
ukres
ukres
widnokres
widnokres
widokres
widokres
wykres
wykres

POLISH WORDS THAT BEGIN LIKE ZAKRES

zakrecac
zakrecanie
zakrecenie
zakrecic
zakrecic sie
zakrecik
zakrecony
zakredytowac
zakrektac
zakreskowac
zakreslac
zakreslacz
zakreslanie
zakreslanka
zakreslenie
zakreslic
zakresowo
zakresowy
zakret
zakretarka

POLISH WORDS THAT END LIKE ZAKRES

abiit ad plures
ad honores
ad patres
ad spectatores
adres
alia res
alieni temporis flores
ambo meliores
ares
avaler des couleuvres
banque daffaires
bateldres
belleslettres
benares
bouvier des flandres
buenos aires
castigat ridendo mores
ceres
charge d affaires
charge daffaires

Synonyms and antonyms of zakres in the Polish dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «zakres» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF ZAKRES

Find out the translation of zakres to 25 languages with our Polish multilingual translator.
The translations of zakres from Polish to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «zakres» in Polish.

Translator Polish - Chinese

范围
1,325 millions of speakers

Translator Polish - Spanish

alcance
570 millions of speakers

Translator Polish - English

scope
510 millions of speakers

Translator Polish - Hindi

क्षेत्र
380 millions of speakers
ar

Translator Polish - Arabic

نطاق
280 millions of speakers

Translator Polish - Russian

сфера
278 millions of speakers

Translator Polish - Portuguese

escopo
270 millions of speakers

Translator Polish - Bengali

পরিসর
260 millions of speakers

Translator Polish - French

portée
220 millions of speakers

Translator Polish - Malay

pelbagai
190 millions of speakers

Translator Polish - German

Anwendungsbereich
180 millions of speakers

Translator Polish - Japanese

スコープ
130 millions of speakers

Translator Polish - Korean

범위
85 millions of speakers

Translator Polish - Javanese

sawetara
85 millions of speakers
vi

Translator Polish - Vietnamese

phạm vi
80 millions of speakers

Translator Polish - Tamil

வரம்பில்
75 millions of speakers

Translator Polish - Marathi

श्रेणी
75 millions of speakers

Translator Polish - Turkish

menzil
70 millions of speakers

Translator Polish - Italian

portata
65 millions of speakers

Polish

zakres
50 millions of speakers

Translator Polish - Ukrainian

сфера
40 millions of speakers

Translator Polish - Romanian

domeniu
30 millions of speakers
el

Translator Polish - Greek

έκταση
15 millions of speakers
af

Translator Polish - Afrikaans

omvang
14 millions of speakers
sv

Translator Polish - Swedish

tillämpningsområde
10 millions of speakers
no

Translator Polish - Norwegian

omfang
5 millions of speakers

Trends of use of zakres

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «ZAKRES»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «zakres» in the different countries.

Examples of use in the Polish literature, quotes and news about zakres

EXAMPLES

10 POLISH BOOKS RELATING TO «ZAKRES»

Discover the use of zakres in the following bibliographical selection. Books relating to zakres and brief extracts from same to provide context of its use in Polish literature.
1
Przegląd wybranych dokumentów normatywnych z zakresu zarządzania ...
18 grudnia 2012 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem w m. st. Warszawie z późniejszymi zmianami Właściwym dokumentem, który ustanawia szczegółowo zakres funkcjonowania systemu jest Zarządzenie Nr 3666/2012 Prezydenta ...
dr inż. Dariusz Wróblewski, 2014
2
Biegły sądowy z zakresu historii prawa: - Strona 9
zakres. pracy. 1.1. Uwagi wstępne Terminu „biegły z zakresu historii prawa” próżno byłoby szukać w podręcznikach i innych opracowaniach naukowych. O ile sama instytucja biegłego sądowego wydaje się dostatecznie opisana i opracowana ...
Jakub Maziarz, 2013
3
Technologia i towaroznawstwo - Strona 7
Cel i zakres towaroznawstwa Towaroznawstwo to nauka, której przedmiotem zainteresowania jest towar oraz czynniki wp∏ywajàce na jego zdolnoÊç zaspokojenia okreÊlonych potrzeb cz∏owieka. Zdolność zaspokojenia określonych ...
Urszula Łatka, 2013
4
Kształcenie kadr w zakresie kultury fizycznej - Strona 100
Ponadto istnieje potrzeba tworzenia zakresów normatywnych, opisujących ciało dziecka będącego w konkretnym środowisku biogeograficznym. Badania przyrządem kołeczkowym z własną modyfikacją Zeyland- Malawki (2003) w populacji ...
Muszkieta R, ‎Napierała M, ‎Skaliy A, 2010
5
Technologia żywności: podręcznik dla technikum : praca zbiorowa
Zakres. i. znaczenie. przetwórstwa. rybnego. Pozyskanie i produkcja wszystkich organizmów wodnych w skali Êwiatowej przekroczy∏y 100 mln t, z czego 75% stanowi∏y ryby z∏owione w morzach, 7% ryby z∏owione w wodach s∏odkich, ...
Mieczysław Dłużewski, 2008
6
Artroskopia stawu biodrowego - Strona 128
zakres. ruchu. oraz. wzmacnianie. operowanego. stawu biodrowego rozpoczyna się 7–10 dni po zabiegu. Obciążanie kończyny dolnej po izolowanym oczyszczeniu obrąbka nie powinno być ograniczone, a zastosowanie kul ograniczone do ...
Michael Leunig, ‎Anil S. Ranawat, ‎Marc R. SAFRAN, 2013
7
Technologia żywności: podręcznik dla technikum - Część 3 - Strona 57
... owocowym lub warzywnym specjalnych cech smakowych, nie. 3.1. Zakres. przetwórstwa. owoców. i. warzyw. Rys. 3.10. Autoklaw poziomy [5] 1 — korpus zamkni ́ty, 2. 57 Przetwórstwo owoców i warzyw Zakres przetwórstwa owoców i warzyw.
Andrzej Jarczyk, 2008
8
Kodeks drogowy: Komentarz z orzecznictwem NSA, SN i TK. Część 1, 2 - ...
Ustawa okreÊla: 1) zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu, 2)2zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, a tak ̋e dzia∏alnoÊç w∏aÊciwych organów i podmiotów w tym zakresie, ...
Stanisław Soboń, 2014
9
Elektrotechnika z automatyką: podręcznik dla technikum - Strona 181
Jaki jest zakres zastosowania przyrządów budowanych w poszczególnych klasach? 6. Dlaczego należy dobierać zakres pomiarowy przyrządu z odczytem wskazówkowym tak, aby jego górna granica była niewiele większa od wartości ...
Witold Jabłoński (elektryk), ‎Grzegorz Płoszajski, 2014
10
Terapia manualna Maitlanda - Strona 21
3.2 Stopnie mobilizacji: sztywny, hipomobilny zakres ruchu (np. sztywność w stawie kolanowym – ruch zgięcia ograniczony do 95 stopni) C R2 (W+++) D - | |W|+++ % – | • | A R1 % L % % B Zakres ruchu Ryc. 3.3 Wartości dodatnie (+) i ujemne ...
K. Banks, ‎Elly Hengeveld, 2013

10 NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «ZAKRES»

Find out what the national and international press are talking about and how the term zakres is used in the context of the following news items.
1
SN zbada pytanie prawne o zakres lustracji
Sąd Najwyższy rozpatrzy pytanie prawne, czy lustracja obejmuje każdą współpracę z tajnymi służbami PRL, czy jedynie taką, która zmierzała do zwalczania ... «Gazeta Wyborcza, Nov 15»
2
Ważne przepisy: Zgoda na nowy zakres usług
Czy operator telekomunikacyjny może samodzielnie zmienić nam regulamin świadczenia usług? Czy taki regulamin nas obowiązuje? Co zrobić, jeśli nie ... «Dziennik Zachodni, Oct 15»
3
Zanim ustalimy, czy prace są jednakowe, musimy porównać zakres
Jest to konieczne, bo zatrudnieni wykonujący tożsame zadania mają prawo do identycznego wynagrodzenia za pracę. Ignorancja w tym zakresie może ... «GazetaPrawna.pl, Sep 15»
4
Zakres obowiązków w CV opisany językiem korzyści – wyróżnij się …
Jeśli wasze CV zawiera podsumowanie zawodowe i wykaz kluczowych kompetencji oraz aplikujecie na stanowisko, którego opis jest zgodny z waszymi ... «Nowoczesna Firma, Sep 15»
5
Rozprawa TK ws. SKOK: pytania m.in. o zakres nadzoru KNF
30.07. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Trybunał Konstytucyjny kontynuuje rozpatrywanie wniosków dotyczących konstytucyjności przepisów ustaw o ... «Wyborcza.biz, Jul 15»
6
Marszałek o połączeniu WCO ze szpitalami spółki Copernicus …
Chcę uspokoić pacjentów, że wszystkie działania są podyktowane nie oczekiwaniami w zakresie redukcji kosztów, ale lepszego wykorzystania potencjałów. «Radio Gdańsk, Jul 15»
7
Atos poszerzy zakres działalności
Atos poszerzy zakres działalności ... związanej z wdrażaniem najlepszych praktyk w zakresie zarządzania infrastrukturą informatyczną i jej dopasowaniem do ... «PropertyNews.pl, Jun 15»
8
Zakres upoważnienia do reprezentowania przedsiębiorcy …
W dniu 26 lutego 2014 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której stwierdził, że osoba upoważniona w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy ... «Onet.pl, Jun 15»
9
Nowy zakres kontroli doraźnych wykonywanych przez Prezesa …
Dotychczas obowiązujący zakres kompetencji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie przeprowadzania kontroli doraźnych został rozszerzony. 0 0 0. «PortalSamorzadowy.pl, Apr 15»
10
Big Data: liczy się zakres, a nie ilość danych
Przesadna koncentracja na gromadzeniu dużej liczby danych Big Data nie jest efektywna. Lepiej jest zadbać o ich zakres i różnorodność były jak największe, ... «Computerworld, Mar 15»

REFERENCE
« EDUCALINGO. Zakres [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-pl/zakres>. Apr 2020 ».
pl
Polish dictionary
Discover all that is hidden in the words on
index
a b c d e f g h i j k l ł m n o p q r s ś t u v w x y z ż