Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
Got it
Download the app
educalingo
Search

Meaning of "aile" in the Turkish dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF AILE IN TURKISH

aile play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES AILE MEAN IN TURKISH?

Click to see the original definition of «aile» in the Turkish dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.
aile

Family

Aile

The family is considered the smallest unit of society. In the case of the family, it is usually understood that the mother and father sitting in a house, and their unmarried children. This type of family is called the "core family". A new core family emerges when the children in the core are married. But the word of the family also has a wider meaning than that. The family word is used to describe a unit of more relatives, or even a descendant or sulleness. The existence of homosexual families today is also an indisputable fact. The term "family" is also used to describe a wide variety of groups on a daily basis. For example, when he says, "Hasan was a good family," it is clear that Hasan is a responsible father and husband. However, when someone says "My family came from Adana", it means that her mother and father, and perhaps even grandfathers, lived in Adana. When someone else says, "This is a family meeting," it is understood that only relatives will be found at that meeting. These are uncles, nuns, aunts, halalists, nephews, and those who joined the family with marriage. Aile, toplumun en küçük birimi olarak kabul edilir. Aile denince genellikle bir evde oturan anne ve baba ile, varsa onların evlenmemiş çocukları anlaşılır. Bu tip aileye "çekirdek aile" denir. Çekirdek ailedeki çocukların evlenmesiyle de yeni bir çekirdek aile ortaya çıkar. Ama aile sözcüğünün bundan daha geniş anlamı da vardır. Daha çok sayıda akrabadan oluşan birimi, hatta bir soyu ya da sülaleyi tanımlamak için de aile sözcüğü kullanılır. Günümüzde eşcinsel ailelerin varlığı da yadsınamaz bir gerçektir. "Aile" sözcüğü günlük dilde çok değişik grupları tanımlamak için de kullanılır. Örneğin "Hasan iyi bir aileydi" dendiğinde, Hasan'ın sorumlu bir baba ve koca olduğu anlaşılır. Oysa birisi "Benim ailem Adana'dan gelmiş" dediği zaman, annesiyle babasının, hatta belki de dedelerinin Adana'da yaşamış olduğunu belirtir. Bir başkası "Bu bir aile toplantısıdır" dediğinde, o toplantıda yalnızca akrabaların bulunacağı anlaşılır. Bunlar amcalar, dayılar, teyzeler, halalar, yeğenler ve evlilik bağıyla aileye katılmış kişilerdir.

Definition of aile in the Turkish dictionary

family The smallest unity in society that is based on the bonds between marriage and blood, and the relations between the wife, husband, children, siblings. A community of wives, husbands and children. The same chain from the same person. / All of the persons who have a relationship of being a citizen or a relative. All of the relatives and relatives who lived together. Wife, wife. The whole of the people who agree and work together on the same purpose. A language, animal or plant community with a basic character. aile Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik. / Karı, koca ve çocuklardan oluşan topluluk. / Aynı soydan gelen kimseler zinciri. / Aralarında kandaşlık veya hısımlık bulunan kimselerin tümü. / Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü. / Eş, karı. / Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü. / Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu.
Click to see the original definition of «aile» in the Turkish dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

TURKISH WORDS THAT RHYME WITH AILE


alnının akı ile
alnının akı ile
amabile
amabile
arifane ile
arifane ile
asimile
asimile
ayağı ile
ayağı ile
ayağının tozu ile
ayağının tozu ile
ağzının mührü ile
ağzının mührü ile
bile
bile
bile bile
bile bile
bileğinin hakkı ile
bileğinin hakkı ile
bin can ile
bin can ile
bonfile
bonfile
büyük aile
büyük aile
cemile
cemile
defile
defile
deniz yolu ile
deniz yolu ile
dile
dile
âlâyıvâlâ ile
âlâyıvâlâ ile
çekirdek aile
çekirdek aile
çile
çile

TURKISH WORDS THAT BEGIN LIKE AILE

aidat
aidiyet
aile adı
aile bahçesi
aile bütçesi
aile dostu
aile gazinosu
aile hayatı
aile hukuku
aile meclisi
aile ocağı
aile plânlaması
aile reisi
aile saadeti
ailece
ailecek
ailelik
ailesiz
aile
ait

TURKISH WORDS THAT END LIKE AILE

dipsiz kile
el ile
faksimile
fasile
file
gaile
gerile gerile
güherçile
haile
halile
hamile
hava yolu ile
hayırlısı ile
heyamola ile
hile
ihtiyat kaydı ile
ile
jile
jübile
kabile

Synonyms and antonyms of aile in the Turkish dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «aile» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF AILE

Find out the translation of aile to 25 languages with our Turkish multilingual translator.
The translations of aile from Turkish to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «aile» in Turkish.

Translator Turkish - Chinese

家庭
1,325 millions of speakers

Translator Turkish - Spanish

familia
570 millions of speakers

Translator Turkish - English

family
510 millions of speakers

Translator Turkish - Hindi

परिवार
380 millions of speakers
ar

Translator Turkish - Arabic

عائلة
280 millions of speakers

Translator Turkish - Russian

семья
278 millions of speakers

Translator Turkish - Portuguese

família
270 millions of speakers

Translator Turkish - Bengali

পরিবার
260 millions of speakers

Translator Turkish - French

famille
220 millions of speakers

Translator Turkish - Malay

keluarga
190 millions of speakers

Translator Turkish - German

Familie
180 millions of speakers

Translator Turkish - Japanese

家族
130 millions of speakers

Translator Turkish - Korean

가족
85 millions of speakers

Translator Turkish - Javanese

kulawarga
85 millions of speakers
vi

Translator Turkish - Vietnamese

gia đình
80 millions of speakers

Translator Turkish - Tamil

குடும்ப
75 millions of speakers

Translator Turkish - Marathi

कुटुंब
75 millions of speakers

Turkish

aile
70 millions of speakers

Translator Turkish - Italian

famiglia
65 millions of speakers

Translator Turkish - Polish

rodzina
50 millions of speakers

Translator Turkish - Ukrainian

сім´я
40 millions of speakers

Translator Turkish - Romanian

familie
30 millions of speakers
el

Translator Turkish - Greek

οικογένεια
15 millions of speakers
af

Translator Turkish - Afrikaans

familie
14 millions of speakers
sv

Translator Turkish - Swedish

familj
10 millions of speakers
no

Translator Turkish - Norwegian

familie
5 millions of speakers

Trends of use of aile

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «AILE»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «aile» in the different countries.

Examples of use in the Turkish literature, quotes and news about aile

EXAMPLES

10 TURKISH BOOKS RELATING TO «AILE»

Discover the use of aile in the following bibliographical selection. Books relating to aile and brief extracts from same to provide context of its use in Turkish literature.
1
SON KALE AİLE: son kale aile - Sayfa 189
Aile Toplantısı Aile, toplumların temel yapılarıdır. Aile toplumların gelişmesini, geleceğini belirlerler. Sevgi, saygı, hoşgörü, birlik beraberlik, kardeşlik, dostluk, arkadaşlık gibi olgular insanlık için çok önemlidir. Bütün insanlar bu olgulara sahip ...
Yasemin DAVARCI, ‎Sait ÖZDEMİR, 2013
2
Aile İçi Eğitim:
Yetimin “iyi muamele” şartıyla aile içerisinde barındırılıp yetiştirilmesi hususunda ısrar edilmesi; kadının, çocukla alâkadar olmaktan ibaret annelikvazifesini engelleyici meşguliyetlerden âzâde tutulması; muhtaç ailelere, çocukları sebebiyle ...
İbrahim Canan, 2014
3
Son Sığınak Aile:
ÇAĞIMIZDA AİLE BAĞLARININ zayıflamasında,onun doğasında olan zorluklardan kaçınmada ve boşanmaların artmasında, yaşam felsefesindeki değişimin büyük rolü vardır. Aile kurumunun yıkılmaya yüz tutması,ailebireyleri arasındaki ...
Nevzat Tarhan, 2010
4
Kadın ve Aile İlmihali:
Aile, toplumun en önemli direğidir. Aile nasılsa toplum da öyle olur. Hatta aile, hem dünya hem de ahiret saadetini kazanma adına büyük bir vesiledir. Aile, buram buram cennet kokan bir bahçedir. Aile, insanın başını sokup kendini dinleyeceği ...
Rasim HANER , ‎Yüksel ÇAYIROĞLU, ‎Aykut AVCI, 2014
5
Efendimiz'in Aile ve Sosyal Hayatı:
ert ve aile olarak, Efendimiz (sallallahualeyhivesellem)gibihuzurlu birhayatyaşamak istiyorsak, öncelikle hayatın manasını çok iyi anlamamız gerekir. AllahResûlü hayatın anlamını öğrenmemiz için neler buyurmuştur? Müslüman bir insanın ...
Ali Budak, 2014
6
Mutlu Bir Yuva İçin Kadın ve Aile İlmihali:
Aile. Bireyleri. Sofrada. Bir. Araya. Geliyor. mu? Bu zamanda sofra o kadar büyük bir fonksiyon icra ediyor ki, onun yerine başka bir âdeti getirip koysanız,imkânıyok,onun yerinitutmaz. Nasıl tutar ki? Ailenin edebi, nezaketi,hassasiyeti,şefkati, ...
Mehmed Paksu, 2005
7
Aile Risalesi: - Sayfa 127
Aile hayatım mahveden bir illet: Gıybet (Barla Lahikası, 218. Mektup; Gıybet bahsinin zeyli) Yirmi İkinci Mektubun Hatimesindeki bahse bir zeyldir. alt-_;zçî-iggéwgıaıîşi Gıybet şu âyetin kat”î hükmüyle nazar-1 Kur'ân”da gayet menfur ve ehl-i ...
Bediüzzaman Said Nursi, 2011
8
Aile Reisi ve Baba Olarak Hz. Peygamber:
Bu sebeple insan ailenin bir ferdidir, aile de cemiyetin bir bölümüdür. Öyle ise, ferdî ve içtimâî pek çok meselemiz doğrudan veyadolaylı olarak aileye bağlıdır.Bugün cemiyetimizi ve hatta bir bütün olarak insanlığı bir kısım ızdırap ve problemler ...
Prof. Dr. İbrahim Canan, 2014
9
OTİZM / AUTISM AİLE BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI: Terapedia ...
Terapedia Pediatrik Rehabilitasyon Merkezi Tarafından Yayınlanan AİLE BİLGİLENDİRME KİTAPÇIKLARI SERİSİ 3 Teacher on Special Education Barış Yıldırım, PT/FZT Haşim Bozkurt. Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi: Zorunluluğu eğitim ...
Teacher on Special Education Barış Yıldırım, PT/FZT Haşim Bozkurt, 2014
10
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE(DEHB) / ATTENTION ...
Terapedia Pediatrik Rehabilitasyon Merkezi Tarafından Yayınlanan AİLE BİLGİLENDİRME KİTAPÇIKLARI SERİSİ 4 Teacher on Special Education Barış Yıldırım, PT/FZT Haşim Bozkurt, Teacher on Special Education Pınar Altunışık. Her çocuk ...
Teacher on Special Education Barış Yıldırım, PT/FZT Haşim Bozkurt, Teacher on Special Education Pınar Altunışık, 2014

10 NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «AILE»

Find out what the national and international press are talking about and how the term aile is used in the context of the following news items.
1
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Bakanlığımız hayır ve dua …
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşen Gürcan, bakanlık olarak toplumun bakıma muhtaç, dezavantajlı gruplarına hizmet görevini üstlendiklerini belirterek, "Bu ... «Radikal, Sep 15»
2
Yeni Bakan Ayşen Gürcan kapattığı Twitter hesabından bunları yazmış
Yeni Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşen Gürcan'ın '3 çocuk projesi'nin' mimarı olduğu ortaya çıktı. Kendi 3 çocuğunu eşinden boşandıktan sonra yalnız ... «Hürriyet, Aug 15»
3
Emekliye aile yardımı geliyor
2 milyona yakın emekliye aile yardımı için düğmeye basıldı. Memur emeklilerine eş ve çocuk yardımı bu ay karara bağlanacak. 2 çocuklu emekli 425 lira ek ... «Sabah, Aug 15»
4
"TOKİ konutlarında artık 1+1 dairelere izin vermiyoruz"
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, HABERTÜRK Ankara Bürosu'nu ziyaret etti. Türkiye'de çekirdek aileye doğru bir yöneliş olduğuna değinen ... «HABERTURK, May 15»
5
İstanbul'da aile hekimleri iş bırakma eylemi başlattı
Aralarında aile hekimleri, ebe ve hemşirelerin de bulunduğu bir grup sağlık çalışanı, Beşiktaş'taki Demokrasi Meydanı'nda üç günlük iş bırakma eylemi başlattı. «Medimagazin, May 15»
6
Aile hekimleri greve gidiyor!
Aile hekimleri, Sağlık Bakanlığı'nın getirdiği hafta sonu nöbet uygulamasına tepki olarak 20, 21 ve 22 Mayıs'ta üç günlük grev yapacak. Ancak grevin 19 Mayıs ... «Milliyet, May 15»
7
Aile hekimliğinden sonra aile diş hekimliği geliyor
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, aile hekimliğinin ardından aile diş hekimliğini de hizmete alacaklarını ifade ederek, "Güçlü bir aile hekimliğini sistemini ... «Milliyet, May 15»
8
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI AYŞENUR İSLAM:
Yalova'da boşandığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Seda Camgöz'ün babasını ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, "Türkiye'de ... «Milliyet, May 15»
9
"Aile danışmanı" 7 bin uzman alınacak!
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Aile Eğitimi Programı (AEP) için bu yılın ikinci yarısında uzman alımına başlayacaklarını belirterek, "Şu anda 7 ... «Sabah, May 15»
10
"İstatistiklerle Aile, 2014" verileri açıklandı
Koruyucu aile oranı incelendiğinde, en fazla koruyucu ailenin yüzde 9,7 ile İstanbul'da olduğu görüldü. İstanbul'u yüzde 8,4 ile İzmir, yüzde 5,5 ile Ankara, ... «TRT Haber, May 15»

REFERENCE
« EDUCALINGO. Aile [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-tr/aile>. Jun 2021 ».
Download the educalingo app
tr
Turkish dictionary
Discover all that is hidden in the words on
index
a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v w x y z