Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
Got it
Search

Meaning of "cümleten" in the Turkish dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF CÜMLETEN IN TURKISH

cümleten play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES CÜMLETEN MEAN IN TURKISH?

Click to see the original definition of «cümleten» in the Turkish dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of cümleten in the Turkish dictionary

All together suddenly. cümleten Hep birden.

Click to see the original definition of «cümleten» in the Turkish dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

TURKISH WORDS THAT RHYME WITH CÜMLETEN


ariyeten
ariyeten
asaleten
asaleten
bedaheten
bedaheten
belleten
belleten
damargenişleten
damargenişleten
emaneten
emaneten
eten
eten
fücceten
fücceten
hürmeten
hürmeten
ibreten
ibreten
idareten
idareten
ilâveten
ilâveten
izafeten
izafeten
kefaleten
kefaleten
kerpeten
kerpeten
keten
keten
kreten
kreten
maddeten
maddeten
vehleten
vehleten
vekâleten
vekâleten

TURKISH WORDS THAT BEGIN LIKE CÜMLETEN

cümbür cemaat
cümbüş
cümbüş yapmak
cümbüşçü
cümbüşlü
cümle
cümle âlem
cümle bilgisi
cümle kapısı
cümlecik
cümlenin ögeleri
cümlesi
cümudiye
nha
nun
nüp
nüplük
ppe
r´et
r´et etmek

TURKISH WORDS THAT END LIKE CÜMLETEN

alaten
anten
ayrı cinsten
bedesten
beleşten
belirten
bülten
ten
candan yürekten
canı yürekten
def´aten
merhameten
neticeten
nezaketen
nispeten
siyaseten
çanak anten
çerden çöpten
çiten
çörten

Synonyms and antonyms of cümleten in the Turkish dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «cümleten» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF CÜMLETEN

Find out the translation of cümleten to 25 languages with our Turkish multilingual translator.
The translations of cümleten from Turkish to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «cümleten» in Turkish.

Translator Turkish - Chinese

cümleten
1,325 millions of speakers

Translator Turkish - Spanish

cümleten
570 millions of speakers

Translator Turkish - English

cümleten
510 millions of speakers

Translator Turkish - Hindi

cümleten
380 millions of speakers
ar

Translator Turkish - Arabic

cümleten
280 millions of speakers

Translator Turkish - Russian

cümleten
278 millions of speakers

Translator Turkish - Portuguese

cümleten
270 millions of speakers

Translator Turkish - Bengali

cümleten
260 millions of speakers

Translator Turkish - French

cümleten
220 millions of speakers

Translator Turkish - Malay

cümleten
190 millions of speakers

Translator Turkish - German

cümleten
180 millions of speakers

Translator Turkish - Japanese

cümleten
130 millions of speakers

Translator Turkish - Korean

cümleten
85 millions of speakers

Translator Turkish - Javanese

cümleten
85 millions of speakers
vi

Translator Turkish - Vietnamese

cümleten
80 millions of speakers

Translator Turkish - Tamil

cümleten
75 millions of speakers

Translator Turkish - Marathi

cümleten
75 millions of speakers

Turkish

cümleten
70 millions of speakers

Translator Turkish - Italian

cümleten
65 millions of speakers

Translator Turkish - Polish

cümleten
50 millions of speakers

Translator Turkish - Ukrainian

cümleten
40 millions of speakers

Translator Turkish - Romanian

cümleten
30 millions of speakers
el

Translator Turkish - Greek

cümleten
15 millions of speakers
af

Translator Turkish - Afrikaans

cümleten
14 millions of speakers
sv

Translator Turkish - Swedish

cümleten
10 millions of speakers
no

Translator Turkish - Norwegian

cümleten
5 millions of speakers

Trends of use of cümleten

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «CÜMLETEN»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «cümleten» in the different countries.

Examples of use in the Turkish literature, quotes and news about cümleten

EXAMPLES

10 TURKISH BOOKS RELATING TO «CÜMLETEN»

Discover the use of cümleten in the following bibliographical selection. Books relating to cümleten and brief extracts from same to provide context of its use in Turkish literature.
1
Asfalt ovalarda yürüyen abdal: Behçet Necatigil - Sayfa 35
Mazmun denilen bu anlam, şiirde ön planda değil, arkada gizlenmiş olurdu. Tıpkı bir aynadaki hayal gibi şiirlerin de yansıttığı bir hayal dünyası vardı. Soyut bir dünya... İşte dizedeki mazmun soyut şiir, yani divan şiiridir. “Gitmiş hepsi cümle/ten” ...
Bilkent Üniversitesi. Türk Edebiyatı Merkezi, 2010
2
Çok yönlü bir sufinin gözüyle son dönem Osmanlı hayatı - Sayfa 325
İşte validem ve haremim ve Çelebi Efendi cümleten konağa gittik. Akşam oldu, mabeyinden geldi. Bizleri böyle göricek fevkalâde memnun oldu: "Hayrolsun, böyle teşrif ettiğiniz yok idi, ne oldu?" dedi. Hanenin ih- tirâkından haber [327] vericek ...
Halil İbrahim, ‎Mustafa Koç, ‎Eyyüp Tanrıverdi, 2006
3
Kur'an-ı Kerim Tefsiri: Hak Dini Kur-an Dili
Veya o gece cümleten (toptan) Levh'ten dünya semasına indirildi ve Cebrail (a.s.) sefereye (yazıcı meleklere) imlâ etti, sonra da Peygamber'e yirmi üç senede kısım kısım indiriyordu." Fahruddin Razî de şöyle kaydetmiştir: Rivayet olunur ki: ...
Elmalılı Hamdi Yazır, 2015
4
Tezkire-yi Esrar Dede - Sayfa 473
Gazel: Âb zencîrin sürür 'aşkunla bir şûridedür Seyr içün rûşen-cemâlün her hayâli didcdür ' gördi bu vâdî-yi 'aynımuz] gör ki budur âyınimiiz Ü, 2 bakma] bakar S, 0, J cümleten nisâr] cümleten târ Ü„ Ü2, cümleten yâd Ü4 4 Tokuz] ve dajji ...
Esrar Dede, ‎İlhan Genç, 2000
5
Büyük Osmanlı entrikası: Hamidiye alayları - Sayfa 419
Cümleten padişahın onayına bağlı bulunan Hamidiye Hafıf Süvari Alaylarının umum askeri şahaneden olup, silah altına alınacak dört Hamidiye Alayından birinin, Van'a sevki padişahın iradesine uygun bulunduğundan, bu Alayın Van'a ...
Kemal Süphandağ, 2006
6
Evliya Çelebi Seyahatnamesine göre 17. yüzyılda ses ... - Sayfa 112
Musa Duman. "davul < Ar . tabl" davul (DA VVL)(5); tabıl çal-(TBL)O) [Mol. davul; davulci; Par. tavul, tabıl (TVL, TBL); tavulci (TVLCY); tabıl (TBL); tavul çal- (TVL); tabl-ı âsâyiş (çal-); tabıl (TBL); Har. daulhâne; Men. tâbl, hlk. davul(TAVL) ...
Musa Duman, 1995
7
Kültür, dil, kimlik: Behçet Necatigil'in şiir dünyası - Sayfa 32
... yaninda getirdigi §u beyti okur: "Çâr 'unsûr üzre baglanmi§ gider tâbût-i ten Cümleten bu halk-i 'âlem irtihâl üstindedür"37 Beyti çok begenen Necatigil, "Nev'i efendinin ye- rinde olsaydim 'cümleten' kelimesini 'cümle/ten' diye ayinrdim." der.
Rahim Tarım, 2002
8
Tasavvuf sözlüğü: Istılâhât-ı insân-i kâmil - Sayfa 1047
Zîrâ demişlerdir ki vücûd-i Hak cümleten vechdir. Pes, cümleten vech olan vücûda, cümleten basar olan vücûdun basarı taalluk eder. Fehmi dakîk nesnedir. Allah Teâlâ feth ve keşf eyleye. Pes, bu ma'nâya olan rü'yete mu'tezilî dahi kail ...
Seyyid Mustafa Râsim Efendi, ‎İhsan Kara, 2008
9
Hasan Sezayî divanı - Sayfa 294
n görürsün cälem-i hayyü'l-ebed içre Libäsi sebz bir mahbübuñ olmissun hirïdän 29 Kamu genc-i nihäna seni eylerler emïn anda Olursun cümleten kenz-i Hudânuñ hazine-dän 30 Neye baksañ ani ol an hayäta mazhar eylersin ...
Ali Rıza Özuygun, 2005
10
Abdülhak Hâmid'in mektupları - 2. cilt - Sayfa 615
Bâki hemîşe cümleten sağ ve var ve bahtiyar olasınız. Amin. Bihürmeti seyyidilmürselîn. Peder-i mütehassiriniz Abdülhak Hâmid 2 Kânun-ı şâni 1905 İki gözümün nuru kızım Hâmide'ciğim, 1 Bu defa bir mektubunu alarak pek memnun oldum.
Abdülhak Hâmit, ‎İnci Enginün, 1995

10 NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «CÜMLETEN»

Find out what the national and international press are talking about and how the term cümleten is used in the context of the following news items.
1
Kendi kalesine
Zira o aşamayı cümleten geçtik çoook önceleri. Oyunun tekniğini taktiğini, yeteni yetemeyeni de günlerdir konuşuyoruz zaten. Söylenecek, 'irdelenecek' pek bir ... «Cumhuriyet, Oct 15»
2
Sağlık Bakanı bile güvenmezken, binlerce kalp hastası nasıl …
Cümleten geçmiş olsun” diye göndermeli tepkide bulundu. Gazetemize konuşan bir tıp uzmanı ise adada kalp nakli bile yapmışken sağlık bakanının şifa aramak ... «Kıbrıs Postası, Oct 15»
3
Açlık Oyunları'nın son filmine yeni fragman geldi
... bölüm" çekeceksen de bari samimiyetle geçen filmde unuttuğumuz yerleri falan anlat, ne bileyim? Bunu buraya iliştiriyorum. Cümleten izleyelim, ibret olsun. «Radikal, Sep 15»
4
Geek haberleriyle geçen haftanın turu (31.08 - 06.07)
... dizisine kadar; türlü türlü konu, türlü türlü haberle birlikte; gelin geek dünyasında geçen haftanın kısa bir tablosunu çıkartalım, minnak bir tura çıkalım cümleten! «Radikal, Sep 15»
5
Eddie Redmayne, transseksüel Lili Elbe rolünde karşımıza çıkacak!
Yönetmen Tom Hooper, görüntü yönetmeni Danny Cohen ve müzisyen Alexandre Desplat cümleten gelip The Danish Girl'e katılmışlar. Filmin başrolünü de ... «Radikal, Sep 15»
6
Plüton'da yeni gelişme: O kalbin altından çıkan gizem!
İnsanoğlunun yarattığı en hızlı araç olarak Plüton'a giden New Horizons, ilk aşamada bize Plüton'un çok tatlış bir fotoğrafını yollamış, biz de cümleten bu küçük ... «Milliyet, Jul 15»
7
Hannibal gitti ya, artık geri de dönmeyecek muhtemelen...
... sezonunun ardından yayından kalkacağı kararıyla Mads Mikkelsen'in yeni sezon hâllerini çizmek için hazırda bekleyen Tumblr gençlerini cümleten üzmüştü. «Radikal, Jul 15»
8
Daredevil en sonunda yeni Elektra'sını buldu
Cümleten hayırlı olsun. Aylardır kendi aramızda Netflix'in 2 sezonunu yayınlamak için özel olarak yer açtığı Daredevil hakkında iki konu hakkında konuşup ... «Radikal, Jul 15»
9
Yılmaz Özdil yazdı: Şuursuz beyinsiz bir yazı…
Cümleten hayırlı demokrasi şölenleri ve manzaralı rezidanslar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı. Özdil'in kaleme aldığı yazı şöyle: Okuyanlar hatırlar. «Ulusal Kanal, Jul 15»
10
En Makbul Yemek Duaları - Yemek Duası 2015 Nihat Hatipoğlu
Yemeğe başlamadan önce besmele ile başlamak gerekir, yemek duası etmek yemeğin bereketini arttırır. Sofraya oturunca cümleten sofra duası okumak ve ... «Çoruh Postası, Jun 15»

REFERENCE
« EDUCALINGO. Cümleten [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-tr/cumleten>. Apr 2020 ».
tr
Turkish dictionary
Discover all that is hidden in the words on
index
a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v w x y z