Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
Got it
Search

Meaning of "hulâsaten" in the Turkish dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF HULÂSATEN IN TURKISH

hulâsaten play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES HULÂSATEN MEAN IN TURKISH?

Click to see the original definition of «hulâsaten» in the Turkish dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of hulâsaten in the Turkish dictionary

In summary, briefly. hulâsaten Özet olarak, kısaca.

Click to see the original definition of «hulâsaten» in the Turkish dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

TURKISH WORDS THAT RHYME WITH HULÂSATEN


alaten
alaten
def´aten
def´aten
fıtraten
fıtraten
hakikaten
hakikaten
hassaten
hassaten
hilkaten
hilkaten
ihtiyaten
ihtiyaten
krepsaten
krepsaten
muvakkaten
muvakkaten
mükâfaten
mükâfaten
paten
paten
sarahaten
sarahaten
saten
saten
zaten
zaten

TURKISH WORDS THAT BEGIN LIKE HULÂSATEN

hukuklu
hukuksal
hukuksuzluk
hulâsa
hulâsa etmek
huligan
hulliyat
hulûl
hulûl etmek
hulûs
hulûs çakmak
hulûskâr
hulûskârlık
hulya
hulyalaşma
hulyalaşmak
hulyalaştırma
hulyalaştırmak
hulyalı
hulyaya dalmak

TURKISH WORDS THAT END LIKE HULÂSATEN

anten
ariyeten
asaleten
ayrı cinsten
bedaheten
bedesten
beleşten
belirten
belleten
bülten
ten
candan yürekten
canı yürekten
cümleten
damargenişleten
eften püften
çanak anten
çerden çöpten
çiten
çörten

Synonyms and antonyms of hulâsaten in the Turkish dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «hulâsaten» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF HULÂSATEN

Find out the translation of hulâsaten to 25 languages with our Turkish multilingual translator.
The translations of hulâsaten from Turkish to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «hulâsaten» in Turkish.

Translator Turkish - Chinese

hulâsat的
1,325 millions of speakers

Translator Turkish - Spanish

hulâsat la
570 millions of speakers

Translator Turkish - English

hulâsat the
510 millions of speakers

Translator Turkish - Hindi

hulâsat
380 millions of speakers
ar

Translator Turkish - Arabic

hulâsat لل
280 millions of speakers

Translator Turkish - Russian

hulâsat
278 millions of speakers

Translator Turkish - Portuguese

hulâsat o
270 millions of speakers

Translator Turkish - Bengali

hulâsat
260 millions of speakers

Translator Turkish - French

hulâsat la
220 millions of speakers

Translator Turkish - Malay

hulâsat yang
190 millions of speakers

Translator Turkish - German

hulâsat die
180 millions of speakers

Translator Turkish - Japanese

hulâsat
130 millions of speakers

Translator Turkish - Korean

hulâsat
85 millions of speakers

Translator Turkish - Javanese

hulâsat ing
85 millions of speakers
vi

Translator Turkish - Vietnamese

hulâsat sự
80 millions of speakers

Translator Turkish - Tamil

hulâsat
75 millions of speakers

Translator Turkish - Marathi

hulâsat
75 millions of speakers

Turkish

hulâsaten
70 millions of speakers

Translator Turkish - Italian

hulâsat il
65 millions of speakers

Translator Turkish - Polish

hulâsat
50 millions of speakers

Translator Turkish - Ukrainian

hulâsat
40 millions of speakers

Translator Turkish - Romanian

hulâsat
30 millions of speakers
el

Translator Turkish - Greek

hulâsat η
15 millions of speakers
af

Translator Turkish - Afrikaans

hulâsat die
14 millions of speakers
sv

Translator Turkish - Swedish

hulâsat den
10 millions of speakers
no

Translator Turkish - Norwegian

hulâsat den
5 millions of speakers

Trends of use of hulâsaten

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «HULÂSATEN»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «hulâsaten» in the different countries.

Examples of use in the Turkish literature, quotes and news about hulâsaten

EXAMPLES

10 TURKISH BOOKS RELATING TO «HULÂSATEN»

Discover the use of hulâsaten in the following bibliographical selection. Books relating to hulâsaten and brief extracts from same to provide context of its use in Turkish literature.
1
Barla Lâhikası (Lûgatçesizdir):
Risalei Nur mektuplarından bu mektubunuzun bendeki tesirlerini hülâsaten arz edeyim: Sıhhat ve âfiyetinizin devamı, şükrümü; bu gibi mesâilin hallini isteyenlerin vücudu, ümidimi; nazarımda ilimsayılacakher şeyi sizdenöğrendiğim için,bu ...
Bediüzzaman Said NURSİ, 2014
2
Üç Feyizli Nur:
... hatıraları hulâsaten şöyledir: Eskiden ismim Mehmed Fevzi idi. Üstad, “Mehmed Feyzi olsun.” dedi ve öyle oldu. Üstad, Dağda Hastalanmıştı Bir gün dışarıdan bir kadın, “Hocaefendi seni çağırıyor.” diye bana bildiriyordu. Uykudan kalkarak ...
Necmeddin Şahiner, 2014
3
Bir İman Âbidesi Zübeyir Gündüzalp:
Biz de hulâsaten deriz ki:RisaleiNur, gayet fasîhve vecizdir. Sözün kıymeti, i'cazındadır, kısalığındadır. Bir meselei imaniye ve Kur'âniye, umuma ders verilirken, mücmel olarak tedrisinde, daha fazla istifaza ve istifade vardır. Ey Üstadımız ...
Ahmed ÖZER, 2014
4
Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi 2: - Sayfa 132
Burada da hulâsaten arz edelim kiHz. Îsâ ile Deccâl birbirlerinden isimleri ile kayıtlamak suretiyleayrılırlar. Deccâl'e, Mesîhdenilmesi kendisinden hayır mesh edilip alındığı içindir.Birgözü tamamıyla silinmiş gibi dümdüzkörolduğu içinbuismin ...
Ahmet Davudoğlu, 2014
5
Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi 1: - Sayfa 29
Şemsü'lEimme dahi bu bâbda hulasaten şunları söylemiştir: “Hilâf yoktur ki küffâr imanla muhataptır çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanları imana davetiçin gönderilmiştir. Yine hilâf yoktur ki küffârmeşru kılınan ukûbât ...
Ahmet Davudoğlu, 2014
6
Ağabeyler Anlatıyor - 1:
Halıcı Hüseyin Ağabey, bizimarzumuz üzerine, “şahsımı nazara vermek için değil, şahsımanevî hesabına Üstad'ımız Bediüzzaman Hazretlerini ziyaretlerimi ve 1971 mahkeme hatıralarımı hulasaten anlatmayaçalışacağım” diyerekhatıralarını ...
Ömer Özcan, 2006
7
İşârâtü'l İ'câz (Lûgatçesizdir):
... yalnızbir kısmını hülâsaten “altımesele” zımnında beyan edeceğiz. Birinci. Mesele. Enbiyâyı sâlifînde nübüvvete medarve esas tutulan noktalar veonların ümmetleriyle olan muameleleri hakkında –yalnız zaman ve mekânın tesiriylebazı ...
Bediüzzaman Said NURSİ, 2014
8
Sözler (Lûgatçesizdir):
Bediüzzaman Said NURSİ. olabilir. Bunun için, bâzı lugatlerin mânâlarını söyleyerek aynen okumak daha müessir ve daha efdaldir. İstanbul Üniversitesi'ndeki kardeşlerimiz de böyle okuyorlar. Biz de hulâsaten deriz ki: Risâlei Nur, gayet fasih ...
Bediüzzaman Said NURSİ, 2014
9
Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi 6: - Sayfa 119
Yüze vurmaktansakınması gerekir. “ÇünküAllahÂdem'i kendi suretinde yaratmıştır...” cümlesi sıfat hadislerindendir. Buhadislerin hükmüİman bahsinde arzedilmişti. Hulâsaten burada daarz edelim kiulemadan bazılarına göre cümledeki zamir ...
Ahmet Davudoğlu, 2014
10
Hadislerle Nasihatler (2): Mehmed Zahid Kotku
Bu; muhtelif rivayetlerde, müteaddit kimseler tarafından sorulan sorulara verilen cevaplardan bir tanesidirve bunlardan aldığımız mâlumat hulasaten kişinin sevdiği ile beraber haşrolunacağıdır. Her ne kadar sevdiği kimsenin derecesine ...
Mehmed Zahid Kotku, 2014

NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «HULÂSATEN»

Find out what the national and international press are talking about and how the term hulâsaten is used in the context of the following news items.
1
Risale-i Nur'un hocası, Risale-i Nur'dur
Biz de hulâsaten deriz ki: Risale-i Nur, gayet fasîh ve vecîzdir. Sözün kıymeti, îcazındadır, kısalığındadır. Bir mesele-i imâniye ve Kur'âniye, umuma ders ... «Risale Haber.com, Jan 14»

REFERENCE
« EDUCALINGO. Hulâsaten [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-tr/hulasaten>. Apr 2020 ».
tr
Turkish dictionary
Discover all that is hidden in the words on
index
a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v w x y z