Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
View details Got it

Chinese words and Expressions

| 方碍 | 方板 | 方苞 | 方宝 | 方本 | 方比 | 方笔 | 方币 | 方边左右 | 方便 | 方便门 | 方便面 | 方便囊 | 方便旗 | 方便之门 | 方便主子 | 方表 | 方别 | 方宾 | 方伯 | 方伯连帅 | 方伯谦 | 方步 | 方部 | 方材 | 方才 | 方彩 | 方操 | 方槽 | 方策 | 方册 | 方差 | 方长宜 | 方车 | 方陈 | 方城 | 方程 | 方程式 | 方程式赛车 | 方程组 | 方驰 | 方尺 | 方处 | 方穿 | 方船 | 方床 | 方垂 | 方寸 | 方寸不乱 | 方寸地 | 方寸乱 | 方寸万重 | 方寸心 | 方寸已乱 | 方寸之地 | 方寸之木 | 方寸匕 | 方达 | 方单 | 方当 | 方道 | 方道彰 | 方德 | 方等 | 方等声 | 方底 | 方底圆盖 | 方地 | 方鼎 | 方都 | 方队 | 方额 | 方儿 | 方法 | 方法论 | 方方面面 | 方方窍窍 | 方方正正 | 方分 | 方坟 | 方幅 | 方府 | 方概 | 方盖轺 | 方刚 | 方钢 | 方割 | 方格 | 方根 | 方功 | 方弓 | 方贡 | 方古 | 方光乌 | 方广 | 方轨 | 方国 | 方弘 | 方红 | 方侯 | 方厚 | 方壶 | 方虎 | 方户 | 方皇 | 方回 | 方贿 | 方积 | 方极 | 方籍 | 方技 | 方伎 | 方剂 | 方计 | 方纪 | 方家 | 方家红 | 方驾 | 方驾齐驱 | 方检 | 方将 | 方教 | 方洁 | 方解石 | 方介 | 方巾 | 方巾长袍 | 方巾丑 | 方巾阔服 | 方巾气 | 方今 | 方谨 | 方近 | 方径 | 方局 | 方具 | 方诀 | 方君 | 方峻 | 方客 | 方空 | 方孔钱 | 方块 | 方块字 | 方框图 | 方溃 | 方括号 | 方腊起义 | 方来 | 方来未艾 | 方兰生门 | 方雷氏 | 方棱 | 方楞 | 方离 | 方里 | 方厉 | 方立 | 方廉 | 方良 | 方量 | 方亮 | 方领 | 方领矩步 | 方领圆冠 | 方流 | 方略 | 方略策 | 方马 | 方脉 | 方面 | 方面大耳 | 方面官 | 方面军 | 方明 | 方明坛 | 方名 | 方命 | 方命圮族 | 方谋 | 方目 | 方目纱 | 方牧 | 方内 | 方袍 | 方袍客 | 方蓬 | 方平 | 方屏 | 方奇 | 方起 | 方峭 | 方切 | 方且 | 方情 | 方丘 | 方曲 | 方攘 | 方人 | 方任 | 方三拜 | 方伞 | 方丧 | 方色 | 方山 | 方山冠 | 方山巾 | 方山子 | 方扇 | 方上 | 方邵 | 方社 | 方神 | 方慎 | 方生方死 | 方胜 | 方施 | 方石 | 方实 | 方始 | 方式 | 方士 | 方事 | 方收 | 方叔 | 方书 | 方术 | 方术士 | 方数 | 方帅 | 方水 | 方朔 | 方朔桃 | 方斯蔑如 | 方司格 | 方俗 | 方所 | 方桃譬李 | 方天 | 方天画戟 | 方天戟 | 方田 | 方田法 | 方亭侯 | 方挺 | 方瞳 | 方头 | 方头不劣 | 方头不律 | 方土 | 方土异同 | 方外 | 方外交 | 方外客 | 方外侣 | 方外人 | 方外十友 | 方外士 | 方外司马 | 方外游 | 方外友 | 方外之国 | 方外之人 | 方外之士 | 方外之学 | 方望 | 方围 | 方维 | 方位 | 方位词 | 方位角 | 方闻 | 方闻科 | 方闻之士 | 方物 | 方夏 | 方先生 | 方限 | 方相 | 方相氏 | 方响 | 方向 | 方向舵 | 方向盘 | 方心 | 方兴未艾 | 方兴未已 | 方行 | 方兄 | 方絮 | 方轩 | 方雅 | 方严 | 方言 | 方言矩行 | 方扬 | 方佯 | 方羊 | 方洋 | 方药 | 方颐 | 方夷 | 方仪 | 方以类聚 | 方裔 | 方毅 | 方诣 | 方殷 | 方音 | 方游 | 方舆 | 方隅 | 方语 | 方域 | 方喻 | 方辕 | 方员 | 方员可施 | 方圆 | 方圆可施 | 方圆难周 | 方圆殊趣 | 方岳 | 方载 | 方凿圆枘 | 方泽 | 方张 | 方丈 | 方丈僧 | 方丈室 | 方丈盈前 | 方丈洲 | 方丈字 | 方帐 | 方兆 | 方召 | 方折 | 方者 | 方珍 | 方贞 | 方针 | 方枕 | 方诊 | 方镇 | 方阵 | 方整 | 方正 | 方正不阿 | 方正不苟 | 方正贤良 | 方正之士 | 方正字 | 方直 | 方执 | 方止 | 方趾 | 方趾圆颅 | 方志 | 方志敏 | 方峙 | 方制 | 方质 | 方中 | 方重 | 方舟 | 方州 | 方诸 | 方竹 | 方竹杖 | 方准 | 方拙 | 方桌 | 方滋未艾 | 方子 | 方字 | 方足 | 方足圆颅 | 方堙 | 方辔 | 方圜 | 方徼 | 方弼 | 方骖并路 | 方骧 | 方畿 | 方枘 | 方枘圆凿 | 方枘圜凿 | 方辇 | 方毂 | 方祀 | 方祠 | 方慝 | 方颡 | 方舄 | 方舸 | 方鲠
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on