Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
View details Got it

Chinese words and Expressions

| 柳安 | 柳暗 | 柳暗花明 | 柳暗花遮 | 柳岸 | 柳八 | 柳编 | 柳蚕 | 柳车 | 柳车变姓 | 柳宠花迷 | 柳床 | 柳翠 | 柳翠井 | 柳翠桥 | 柳带 | 柳堤 | 柳笛 | 柳甸 | 柳斗 | 柳耳 | 柳范 | 柳芳历 | 柳风 | 柳港 | 柳公权 | 柳骨颜筋 | 柳谷 | 柳拐子 | 柳拐子病 | 柳管 | 柳罐 | 柳桂 | 柳郭 | 柳含烟 | 柳湖 | 柳户花门 | 柳花 | 柳花娇 | 柳花裙 | 柳黄 | 柳惠 | 柳昏花螟 | 柳昏花暝 | 柳火 | 柳季 | 柳家新样 | 柳颊 | 柳箭 | 柳江人 | 柳胶 | 柳娇花媚 | 柳街 | 柳街花巷 | 柳街柳陌 | 柳敬亭说书 | 柳径 | 柳菌 | 柳开 | 柳课 | 柳郎 | 柳浪 | 柳浪闻莺 | 柳老悲桓 | 柳脸 | 柳林 | 柳柳惊 | 柳笼栲栳 | 柳隆卿 | 柳楼 | 柳绿花红 | 柳绿桃红 | 柳麻子 | 柳眉 | 柳眉倒竖 | 柳眉剔竖 | 柳眉踢竖 | 柳眉星眼 | 柳媚花明 | 柳门竹巷 | 柳棉 | 柳绵 | 柳陌 | 柳陌花丛 | 柳陌花街 | 柳陌花巷 | 柳陌花衢 | 柳木腿 | 柳暖花春 | 柳蒲 | 柳浦 | 柳七 | 柳泣花啼 | 柳腔 | 柳桥 | 柳琴 | 柳琴戏 | 柳青 | 柳青娘 | 柳情花意 | 柳球 | 柳圈 | 柳泉 | 柳绒 | 柳弱花娇 | 柳塞 | 柳三变 | 柳三眠 | 柳色 | 柳色黄 | 柳色新 | 柳梢 | 柳梢青 | 柳圣花神 | 柳士师 | 柳氏传 | 柳市 | 柳市花街 | 柳树上着刀 | 柳思 | 柳丝 | 柳宿 | 柳台 | 柳态 | 柳塘 | 柳啼花怨 | 柳体 | 柳条 | 柳条包 | 柳条边 | 柳条帽 | 柳条箱 | 柳汀 | 柳屯田 | 柳湾 | 柳下 | 柳下道儿 | 柳下惠 | 柳下季 | 柳下借阴 | 柳线 | 柳箱 | 柳巷 | 柳巷花街 | 柳信 | 柳星 | 柳星张 | 柳性 | 柳絮 | 柳絮才高 | 柳絮才媛 | 柳絮风 | 柳芽 | 柳衙 | 柳亚子 | 柳烟 | 柳烟花雾 | 柳眼 | 柳眼茶 | 柳眼花须 | 柳眼梅腮 | 柳腰 | 柳腰花态 | 柳腰莲脸 | 柳摇金 | 柳叶 | 柳叶刀 | 柳叶吊梢眉 | 柳叶金障泥 | 柳叶眉 | 柳叶曲 | 柳叶篆 | 柳衣 | 柳仪曹 | 柳意 | 柳毅传 | 柳毅传书 | 柳荫 | 柳阴 | 柳阴仔 | 柳营 | 柳营花市 | 柳营花阵 | 柳营江 | 柳营试马 | 柳影 | 柳影花阴 | 柳永 | 柳折花残 | 柳枝 | 柳枝词 | 柳州 | 柳州市 | 柳洲 | 柳庄翁 | 柳庄相法 | 柳子 | 柳子厚体 | 柳子戏 | 柳子祠 | 柳宗元 | 柳夭桃艳 | 柳靥 | 柳莺 | 柳莺花燕 | 柳莺娇 | 柳幄 | 柳衢花市 | 柳悴花憔 | 柳杞 | 柳桊 | 柳旌 | 柳祠 | 柳颦梅笑 | 柳箧子 | 柳跖 | 柳鬟 | 柳黛
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on