Search

Meaning of "邦器" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 邦器 IN CHINESE

bāng
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 邦器 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «邦器» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 邦器 in the Chinese dictionary

State apparatus ritual instruments and temple sacrificial device. 邦器 礼乐之器及宗庙祭器。

Click to see the original definition of «邦器» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 邦器


便器
bian qi
兵器
bing qi
冰炭不同器
bing tan bu tong qi
冰炭同器
bing tan tong qi
半导体整流器
ban dao ti zheng liu qi
变压器
bian ya qi
变数器
bian shu qi
变速器
bian su qi
变阻器
bian zu qi
宝器
bao qi
宾器
bin qi
币器
bi qi
并州器
bing zhou qi
抱器
bao qi
暗器
an qi
本机振荡器
ben ji zhen dang qi
薄器
bao qi
表决器
biao jue qi
避雷器
bi lei qi
鄙器
bi qi

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 邦器

CHINESE WORDS THAT END LIKE 邦器

不仁之
不器之
不成
不打不成
不訾之
不赀之
产家大
差分放大
布被瓦
常规武
测角

Synonyms and antonyms of 邦器 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «邦器» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 邦器

Find out the translation of 邦器 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 邦器 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «邦器» in Chinese.

Chinese

邦器
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

El control estatal
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

State control
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

राज्य नियंत्रण
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

سيطرة الدولة
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

государственный контроль
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

controlo do Estado
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

রাজ্য নিয়ন্ত্রণ
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

contrôle de l´Etat
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

kawalan kerajaan
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Die staatliche Kontrolle
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

国家管理
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

국가 통제
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

kontrol State
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Nhà nước kiểm soát
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

மாநில கட்டுப்பாடு
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

राज्य नियंत्रण
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Devlet kontrolü
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

controllo dello Stato
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

kontrola państwa
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

державний контроль
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

controlul de stat
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

ελέγχου από το κράτος
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

die staat beheer
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

statskontroll
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

statlig kontroll
5 millions of speakers

Trends of use of 邦器

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «邦器»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «邦器» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 邦器

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «邦器»

Discover the use of 邦器 in the following bibliographical selection. Books relating to 邦器 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
周禮注疏(夏官司馬): - 第 39 页
〇徇,辭俊反。【疏】「凡九三四 證此等所錄亦用豭豚也。凡師田,斬牲以左右簋、尊、彝器皆是。引,宗廟器成,錄之以豭豚者,者,即射器之等,樂器即鐘鼓之等,祭器即籩、豆、俎、以軍器别言,即云邦器者是禮樂之器也。鄭云禮器〇豭,音家。【疏】注「邦器」至「豭豚」 ...
趙伯雄, 鄭玄, 賈公彥, 李學勤, 2001
2
兩周禮器制度硏究 - 第 99 页
凡沈辜侯禳飾其牲,锞邦器。」《禮記,雜記下》曰:「凡宗廟之器,其名者成,則锞之以豭豚。」名者,即有名之器,屬青銅禮用容器。由此可知周原甲骨與後世文獻的說法是一致的。在周滅商而取得政權之初,在「王肇稱殷禮,祀於新邑,咸秩無文」 1 的形勢下,周王承用 ...
吳十洲, 2004
3
春秋左傳正義(昭公): - 第 37 页
〇正義曰:孟不自請,使器,故犛也。既具,饗禮具。使豎牛請日。請云:「邦器謂禮樂之器,及祭器之屬。」此鍾是禮樂之亦像之者, ^職曰:「犛邦器,及軍器。」鄭玄之器成乃覺以豭豚,此叔孫爲孟作鍾,非是宗廟之器,者,成則錄之以豭豚。」是知以豭豬之血也。
杜預, 左丘明, 浦衛忠, 李學勤, 孔穎達, 2001
4
邦斯舅舅: 世紀文豪大系法國篇 - 巴爾扎克
世紀文豪大系法國篇 - 巴爾扎克 巴爾扎克. 圭彌捐央辛列•爭、「的那些在教會做事的,關係都很好。對這些人. \因此,康迪納太太跟施穆克彼此都很熟。這位提供了機會,可以利用她無意中做士個迷,本來可以在教堂裡當個門衛,但他獸團了個跑龍套的過積 ...
巴爾扎克, 2015
5
七經精義. 3
Gan Huang (Qing). 為太師周公、《- --川三中才三 _ xx 」一. 一變「為太傅-- -苦著器成必彎之周禮天府上春寶鐘及寶器夫司馬之於軍器小子之於邦器龜人之於龜器小說芝於鼓圍人常制不然欲以羊易之耶成王時太公名名日其羊姓將以廟也雞人其雞姓將以 ...
Gan Huang (Qing), 1815
6
安娜卡列尼娜: 舊俄文學大師大系-托爾斯泰
器票篇需宁 O 昂鲁器奠更,叉漫了士佰鎗裹。 ... 座都不能想像的袭分鎗—富器的就 W 霜籍八明就代叶舌。 ... 鸥鹭盟盈器墟住冷昌公旦旦大乙么麓莎 M S /也娱寺 M W 把他的手推闇低鎗豆真又好堡苦不堪有时寺微- -他卫吴电待寻好像六三好袭黜彼 ...
托爾斯泰, 2015
7
Zhou li zhu shu - 第 53 卷 - 第 6 页
徇^一丄俎^ ^尊嗜器省是引雜記宗廟器& 1 帀乂^ &旬蒙一不^誓^根豚〇根,黄装騸^器也鄭云澧器者^射器之絮^器卸逮 ... 則襞戈^園洼邦器苤根啄 0 釋扫鄭以簞器^言鉀云邦器者袅褸 4 ^ ^ ^ ^遠^鬥^鬥舞九云侯攘&邦器謂氇樂之器及 I 器^弓月弓月^曰^。
鄭玄, ‎賈公彥, 1965
8
四海寻珍 - 第 95 页
李学勤. 1 期)搜辑甚丰,后来他在《关于加拿大多伦多市安大略博物馆所藏三晋兵器及其相关问题》( f 考古》 1991 年 1 期)文中又有增补。内纪年为十七年,与不列颠博物院此件同时,可以直接对比的,《考古学报》黄文引有 8 件,但《商周金文录遗》 602 以尊古 ...
李学勤, 1998
9
金文文獻集成: 現代文獻 : 銘文及考釋 - 第 75 页
業者大也。厲銘至此當斷句,截字且當人韵。業字在金文中有與陽部字爲韵者,如曾伯霎簠:「曾伯蕖羝聖元武,元武孔ず,克狄睢^,印燮鄉^,金道錫行,具旣畢方。」^自當是業字,而與湯行方等字爲韵,前人因此疑之。然此銘截字亦與王方邦疆〔上〕邦等字爲韵也。
劉慶柱, ‎段志洪, ‎馮時, 2004
10
Erya zhushu
豆員′周日頸窠名邦器即 _ 梠臺~ ~ ...『「'賽三叭棟篇即岍短天屋卜一‵二` ;五苧紹隆斗樵枉小毛藻犬量 T 、泉量轅吉腆也止屾梁...之晨'量'差'】; !場是形皆...方岫也量〝剛鵬木峒「序一妻唰山斗是者匿名喔 7 二...慚屋也棋也扥梁苤蕗一嘛棚鰍晝二...一置" ...
郭璞, ‎邢昺, 1803

REFERENCE
« EDUCALINGO. 邦器 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/bang-qi>. Oct 2023 ».
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on