Download the app
educalingo
Search

Meaning of "宝性" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 宝性 IN CHINESE

bǎoxìng
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 宝性 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «宝性» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 宝性 in the Chinese dictionary

Polarity 1. Preservation of nature. Buddhist language. That Tathagata Tibet. True gold in the feces, its sexual immutable; Tathagata possession of the living beings in trouble, without distortion, such as the nature of the clean, so that Po. Sutra "what a treasure by nature" in the name of this. 宝性 1.保全天性。 2.佛教语。即如来藏。真金在粪秽中,其性不变;如来藏性在众生烦恼中,不失真如清净之性,故谓宝性。佛经《究竟一乘宝性论》之名本此。

Click to see the original definition of «宝性» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 宝性


傲性
ao xing
变性
bian xing
常性
chang xing
必然性
bi ran xing
必然性与偶然性
bi ran xing yu ou ran xing
憋性
bie xing
成性
cheng xing
成瘾性
cheng yin xing
才性
cai xing
本性
ben xing
材性
cai xing
柴毁灭性
chai hui mie xing
爆发性
bao fa xing
爆炸性
bao zha xing
秉性
bing xing
笔性
bi xing
背光性
bei guang xing
背日性
bei ri xing
豺狼成性
chai lang cheng xing
长性
zhang xing

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 宝性

相花
相枝

CHINESE WORDS THAT END LIKE 宝性

创造
刺激
地带
垂直地带
存心养

Synonyms and antonyms of 宝性 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «宝性» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 宝性

Find out the translation of 宝性 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 宝性 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «宝性» in Chinese.

Chinese

宝性
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

Bao sexo
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Bao sex
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

बाओ सेक्स
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

باو الجنس
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Бао секс
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

Bao sexo
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

দ্য ট্রেজার
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

Bao sexe
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

khazanah
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Bao Sex
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

バオセックス
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

바오 섹스
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

bandha
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Bảo sex
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

பொக்கிஷம்
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

खजिना
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Hazine
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

Bao sesso
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

Bao seks
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

Бао секс
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

bao sex
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Bao σεξ
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

Bao seks
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

Bao kön
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

Bao sex
5 millions of speakers

Trends of use of 宝性

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «宝性»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «宝性» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 宝性

EXAMPLES

7 CHINESE BOOKS RELATING TO «宝性»

Discover the use of 宝性 in the following bibliographical selection. Books relating to 宝性 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
論漢譯《究竟一乘寶性論》的文本與思想特色: - 第 26 页
寶性論》不只唯「信」佛語,另外提出法身隨順人間所產生的四顛倒想和四無明住地障想之「信法」、「般若」、「禪定」、「大悲」和「常恆清涼不變恒及有法」之「信實有」、「信畢竟得」、「信諸功德」的「信解」功能。緒論中說明本書以漢譯《寶性論》為依據,由於過去 ...
蔡孔章, 2014
2
(頻伽精舍校刊)大藏經總目 - 第 30-34 卷
7 佛說海意菩薩所間淨印法門經第二固-乾———等為光三者異生性善性二者隨信行次寶性三者隨法行人寶性四者無湘行寶性五者須祖寶性者含寶性七者阿那含寶性八者阿羅漢寶性九者緣覺寶性超越如是沈寶性已第十乃名一切佛琪所咖持深心堅固 ...
羅迦陵, 1913
3
佛教思想的傳承與發展: 印順導師九秩華誕祝壽文集 - 第 189 页
(有學位) ,至得性(無學位)。如來藏系經論中,沒有像(佛性論〉的三因說,它主要是參照(瑜伽師地論〉中「菩薩地」的三持說而來(注 82 〉。另外,「三性品」中廣明三自性、三無性的意義,這也是(寶性論〉不曾提到的瑜伽教義。「顯體分」中的「如來藏品」以三義說明 ...
印順, ‎釋恆淸, 1995
4
大般若經:
寶印三摩地。師子遊戲三摩地。妙月三摩地。月幢相三摩地。一切法涌三摩地。觀頂三摩地。法界決定三摩地。決定幢相三摩地。 ... 寶性三摩地。捨喧諍三摩地。飄散三摩地。分別法句三摩地。決定三摩地。無垢行三摩地。字平等相三摩地。離文字相三摩地。
本來無一物, 2015
5
家庭中医药800问:
狗宝为狗的胃中结石。李时珍说:“狗宝生癞狗腹中,状如白石,带青色,其理层叠,亦难得之物也”。狗宝性平,味甘咸,有小毒;入胃经。具有降逆气、开郁结、解热毒的功效。《本草纲目》载有治痈疽发背之“狗宝丸”及治反胃嗝气之“丁丹崖祖传狗宝丸”;又言其能治“ ...
王惟恒, 2012
6
D8899 圭峰禪師原人論發微錄 (1卷)
在菩薩為万行之源。在諸佛為万德之源。五—秉顯性教者。即同憚詮序中顯示真心即性教。彼對禪宗直顯心性宗。故云即性。 ... 自性清淨。皇且通相。二者。離垢清淨。是其別 相。寶性論中。亦有二義。一自性清淨。謂性淨解脫。二離垢清淨。謂離障解脫。
宋釋淨源撰, 2014
7
永明延寿禅师全书 - 第 3 卷 - 第 1371 页
故《宝性论》云:诸佛如来身,如虚空无相。为°胜智者作六根境界,示现微妙色,出显妙音声,令嗅佛戒香,与佛妙法味,便觉三昧触,令知深妙法。常化众生,是真如之后魏勒那摩提译《究竟一乘宝性论》卷一。后魏勒那摩提译《究竟一乘宝性论》卷四。后魏勒那摩提 ...
延寿, ‎刘泽亮, 2008

REFERENCE
« EDUCALINGO. 宝性 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/bao-xing-5>. Dec 2023 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on