Download the app
educalingo
Search

Meaning of "变化不穷" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 变化不穷 IN CHINESE

biànhuàqióng
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 变化不穷 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «变化不穷» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 变化不穷 in the Chinese dictionary

Varying refers to the diversity of change, there is no exhaustion. 变化不穷 指变化多种多样,没有穷尽。

Click to see the original definition of «变化不穷» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 变化不穷

故易常
后掠翼飞机
变化
变化不
变化多端
变化莫测
变化如神
变化
变化万端
变化无常
变化无方
变化无穷
变化有时

CHINESE WORDS THAT END LIKE 变化不穷

不穷
井养不穷
人穷志不穷
其乐不穷
出奇不穷
变化无
变幻无
变炫无
奥妙无
安富恤
层出不穷
应对不穷
悲路
日出不穷
滔滔不穷
百巧千
百巧成
笔困纸

Synonyms and antonyms of 变化不穷 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «变化不穷» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 变化不穷

Find out the translation of 变化不穷 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 变化不穷 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «变化不穷» in Chinese.

Chinese

变化不穷
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

Los cambios no son pobres
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Changes are not poor
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

परिवर्तन गरीब नहीं हैं
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

التغييرات ليست سيئة
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Изменения не бедные
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

As alterações não são pobres
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

পরিবর্তন দরিদ্র নয়
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

Les changements ne sont pas pauvres
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

Tiada perubahan
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Änderungen sind nicht schlecht
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

変更が悪いではありません
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

변경 사항은 가난 하지 않습니다
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Ganti ora miskin
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Thay đổi không nghèo
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

மாற்றம் ஏழை அல்ல
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

काहीही बदल झाला नाही
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Değişim fakir değil
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

Le modifiche non sono poveri
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

Zmiany nie są biedni
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

Зміни не бідні
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

Modificările nu sunt săraci
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Οι αλλαγές δεν είναι φτωχοί
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

Veranderinge is nie arm
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

Förändringar är inte fattiga
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

Endringer er ikke fattige
5 millions of speakers

Trends of use of 变化不穷

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «变化不穷»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «变化不穷» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 变化不穷

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «变化不穷»

Discover the use of 变化不穷 in the following bibliographical selection. Books relating to 变化不穷 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
变态不穷——花鸟画:
此时的花鸟画在表现对象的生理结构、色泽变化的同时,更加重视表现对象的生命本质。视觉真实的写实花鸟画在宋代发展到了顶峰,随着中国画的发展,文人对绘画注入了极大的热情,水墨花鸟画至元代终于蔚然成风。这也与宋元易代,文人士大夫藉书画 ...
郑明武 李妮, 2015
2
全宋文 - 第 358 卷
子曰「書不盡言,言不盡意」,聖人之意固非言之所能盡也。故舍辭 ... 《易》有卦畫,伏義盡之矣;卦畫有辭,文王、所以窮神知化,國柞所以祈天永命,率繇此道也。 ... 學者所以格物致知,聖人萬生在宇宙間,相搆相揉,相推相代,且變化萬狀,而《易》亦與之變化不窮
曾棗莊, ‎劉琳, ‎四川大學. 古籍整理研究所, 2006
3
全元文 - 第 8 卷
吾言固不足以載《易》,因是而期於言也,日書諸佔畢,聊識吾私,然不期於傳也。謂《易衍》者, ... 言不文,傳不遠,陋,夙嗜《易》,《易》幽頤不易入,探索既久,若有窺見聖人之迹之萬一者,意曰:「《易》近之矣。」然不 ... 此《易》道所以為變化不窮,此變化所知《易》者也。
李修生, 1999
4
道家易學建構 - 第 63 页
但在另一方面,《繫辭》作者已然百接就變化本身加以討論。繫辭)中即對「變化」本身加以解釋,所謂「一闔一闢謂之變,往來不窮謂之通. ,造正呼應《繫辭) :「.. ..日新之謂盛德。生生之謂易.. ..通變之謂事,陰陽不測之謂坤」一段中對變化概念的重視。由此見出《繫 ...
陳鼓應, 2003
5
知识与智慧(漫漫求知路 ):
方圆之道,是人生智慧的凝结,它的形式变化多端,可以称为“以屈求伸”。也可称为“ ... 这意味着你不胆怯,敢于拼搏,能够摆脱失败情感的左右。精于方圆之道,需要在 ... 往来”就是造成变化,变化而通泰,就是成就合理的、合目标的人生。说到这里,我们还 ...
李华伟, 2013
6
左手厚黑右手孔孟:
那些什么都不肯放弃的人,是不可能获得多的。 ... 后来他无意中把纸卷成筒状在手上玩,过后把纸展开,发现这张纸形成了一个不容易被消除的极小弧度,再将纸往桌子上竖放时, ... 往来不穷”就是造成变化,变化而通泰,就是成就合理的、合目标的人生。
侯清恒, 2014
7
礼之道:中华礼义之学的重建:
自己是一个平民,却愿意有财富。贵为诸侯,可以无私家之富。像这样的人,就可以说是贤人了。点睛:能和光同尘,出污泥而不染,不失自性,这需要极高的修为。六、所谓圣人者,知通乎大道,应变而不穷,能测万物之情性者也。大道者,所以变化而凝成万物者也 ...
翟玉忠, 2015
8
易经中的谋略之道
宇宙是永恒的,但是世间万物却是变化的,“人面不知何处去,桃花依旧笑春风”。在世事的变化 ... 当时,17岁的小农夫亚默尔也想去碰碰运气,然而,他却穷得连船票都买不起,只好跟着大篷车,一路风餐露宿赶往加州。 ... 荀子曾说:“举措应变而不穷。”能够随着 ...
田由申, ‎Esphere Media(美国艾思传媒), 2012
9
最爱读国学系列:孙子兵法·三十六计
但是对士卒待遇丰厚却不能使用,对士卒溺爱却不能指挥,违反纪律而不能惩治,那就好像娇惯坏了的孩子一样,是不可以用来同敌作战的。原文知吾 ... 也含有不盲动的意思。3举而不穷:指作战时所采取的战略战术是变化无穷的。4不殆:不会有危险。译文只 ...
薛瑾, ‎文礼波, ‎Esphere Media(美国艾思传媒), 2015
10
《黄帝内经》理论与方法论 - 第 39 页
一阔一辟谓之变,往来不穷谓之通。”《系辞下》亦言: “刚柔相推,变在其中矣。”刚柔、阔辟、往来,都是指性质相反的两个方面、两种力量,可以总括为阴阳,阴阳的相互作用推动着事物的变化。故《系辞下》又喻乾坤为易之门,乾卦属阳,坤卦属阴,阳刚而阴柔,一阴 ...
邢玉瑞, 2004

REFERENCE
« EDUCALINGO. 变化不穷 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/bian-hua-bu-qiong>. Dec 2023 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on