Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
View details Got it
Download the app
educalingo
Search

Meaning of "构夏" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 构夏 IN CHINESE

gòuxià
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 构夏 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «构夏» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 构夏 in the Chinese dictionary

See summer building "Building Ha". 构夏 见"构厦"。

Click to see the original definition of «构夏» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 构夏


东夏
dong xia
公夏
gong xia
冬温夏
dong wen xia
函夏
han xia
初夏
chu xia
半夏
ban xia
华夏
hua xia
大冠子夏
da guan zi xia
大夏
da xia
害夏
hai xia
广夏
guang xia
度夏
du xia
方夏
fang xia
楚夏
chu xia
膏夏
gao xia
赤夏
chi xia
边夏
bian xia
过夏
guo xia
邓中夏
deng zhong xia
长夏
zhang xia

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 构夏

CHINESE WORDS THAT END LIKE 构夏

每岁孟
黄农虞

Synonyms and antonyms of 构夏 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «构夏» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 构夏

Find out the translation of 构夏 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 构夏 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «构夏» in Chinese.

Chinese

构夏
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

Estructura de verano
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Structure summer
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

संरचना गर्मियों
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

الصيف هيكل
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Структура летом
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

estrutura verão
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

গঠন গ্রীষ্ম
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

Structure été
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

struktur musim panas
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

sommer struktur
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

構造夏
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

구조 의 여름
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

struktur panas
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Cơ cấu mùa hè
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

கோடைகாலத்தில் கட்டப்பட்டது
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

रचना उन्हाळ्यात
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Yapı yaz
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

estate struttura
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

struktura lato
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

структура влітку
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

structura de vară
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

δομή του καλοκαιριού
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

struktuur somer
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

struktur sommar
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

struktur sommer
5 millions of speakers

Trends of use of 构夏

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «构夏»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «构夏» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 构夏

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «构夏»

Discover the use of 构夏 in the following bibliographical selection. Books relating to 构夏 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
当代资本再构: 企业营运的最高境界
本书结合当前资本运作的实际问题,运用中外资本经营成功与失败的典型事例,对资本运营进行了较为深入的理论分析和操作层面的阐述。
夏若江, ‎涂人猛, 2000
2
重構台灣:當代民族主義的文化政治: - 第 199 页
蕭阿勤. 場,與先住民,後住民,省籍等文化、政治、經濟因素無關。所謂「台灣經驗」,包括近四百年來,與大自然搏鬥與相處的經驗,反封建,反迫害的經驗,以及反政治殖民,經濟殖民,和爭取民主自由的經驗。(李喬 1983: 7)在這樣的定義中,葉石濤1977年〈台灣 ...
蕭阿勤, 2013
3
解体与重构/现代中国史学与儒学思想变迁/东方学者丛书: 现代中国史学与儒学思想变迁
从这个道理去看,若要排比夏迹,关涉禹者应该除去,以后启以下为限,这样可使古史学免人宗教的误区。 0 )不过,傅斯年不是疑古论者。他一方面以为禹是神话中角色,但又通过对史料的精细研究,断论历史上确有"夏后"这一概念。以"启"为断限,在此之前是 ...
盛邦和, 2002
4
《王制笺》校笺 - 第 109 页
王锦民, 2005
5
組織重構: 藝術、選擇與領導 - 第 317 页
藝術、選擇與領導 Lee G. Bolman, Lee G Bolman Terrence E Deal, 迪爾. 第十七童想像你現在正是伊莉莎白二世這個威嚴的角色,女王說:「上帝保佑大英帝國及北愛爾蘭,還有其他包含的國土、領土。」這是 1997 年 8 月 31 號,妳按照慣例在蘇格蘭過夏 ...
Lee G. Bolman, ‎Lee G Bolman Terrence E Deal, ‎迪爾, 2006
6
被遺忘的真跡: 吳鎮書畫重鑑 第三冊
了少數我們會在後面再討論的「與可」之構字外,都缺少這種張力。我們發現,雖然《墨竹譜》的作者曾接觸過吳鎮的真跡,但主要依賴的範本應是更近代的畫家甲作品,這無疑在時間上與本質上都更易親近,例如我們可以看到「風」字(圖15.8c)就是一筆一筆地 ...
徐小虎, 2011
7
科學觀的人文重構: 後現代人文視野中的科學 - 第 10 页
後現代人文視野中的科學 楊豔萍. 的信念"上沒有什麼可做的。科學的進步點在於將會使世界遵從人的意願,而不是用個人的智慧去領悟世界。」( F 冊 er , 1994 , p . 497 )顯然後現代主義的科學哲學是用建構論代替了認識論,而這種建構論的主要因素是 ...
楊豔萍, 2008
8
汉语变调构词硏究 - 第 292 页
孙玉文. 词,故变为去声。犹渔师、缝人。(原注:。见(周礼·天官·家宰》。' )渔缝二字并读去声也。贾云'既浦日染' ,非是。"周先生之说值得怀疑,贾昌朝是对的, "染"并非只用在"染人"这一结构中, "渔师" "缝人"的"渔"缝"读去声也不是用来把复合结构从别的平声读 ...
孙玉文, 2000
9
Shusho raiki shūchū
一" "一′扣 mm ′ )酗款昔朔二柿皆音掄恰初亮叨樂昔 0 正玉親云此'一〝飽鏗. _ ′一洛" o 三制啵′ ′ p 一禾予諸、侯宗、廟'之)風亦。=“婁汆睪罵車眈-雜"『构夏禪秋啡堂曰冬蒸謔云夏殷"之燠窒‵周〝則春相眈詒絆蔥一′】一} '一肌一'祠戛掄秋嘗圣蒸 ...
陳澔, ‎Shōeki, ‎昌易, 1724
10
康有为经典文存 - 第 144 页
祭之散名,春曰,曰碲,秋曰尝,冬曰熙。(原本"春日祠,夏目构. ”今依宋本改正。其他条亦作春祠夏构者,皆古文家依(周礼》政之。据(札记》、(王制》、(祭义)无不作春曰枸,夏日碲,秋曰尝,冬日蒸。柿、尝无不对举也。)猎禽兽者,号一曰田°田之散名,春苗,秋菟, ...
康有为, 2003

REFERENCE
« EDUCALINGO. 构夏 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/gou-xia>. Oct 2021 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on