Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
Got it
Download the app
educalingo
Search

Meaning of "构营" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 构营 IN CHINESE

gòuyíng
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 构营 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «构营» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 构营 in the Chinese dictionary

Construction camp construction. 构营 建造。

Click to see the original definition of «构营» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 构营


不营
bu ying
兵营
bing ying
吹角连营
chui jiao lian ying
大本营
da ben ying
奔走钻营
ben zou zuan ying
奥斯维辛集中营
ao si wei xin ji zhong ying
安营
an ying
惨淡经营
can dan jing ying
惨澹经营
can dan jing ying
承包经营
cheng bao jing ying
拔营
ba ying
撤营
che ying
本营
ben ying
柴营
chai ying
标营
biao ying
步步为营
bu bu wei ying
粗放经营
cu fang jing ying
裁营
cai ying
车营
che ying
边营
bian ying

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 构营

怨连兵
怨伤化
造地震
造湖
造山
造心理学

CHINESE WORDS THAT END LIKE 构营

公私合
地学夏令
多种经
戴维
狗苟蝇

Synonyms and antonyms of 构营 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «构营» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 构营

Find out the translation of 构营 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 构营 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «构营» in Chinese.

Chinese

构营
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

Estructura Campamento
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Structure Camp
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

संरचना शिविर
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

كامب هيكل
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Структура лагерь
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

estrutura acampamento
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

গঠন শিবির
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

Structure Camp
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

kem struktur
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Struktur Camp
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

構造キャンプ
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

구조 캠프
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

camp struktur
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Cơ cấu Trại
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

அமைப்பு முகாமில்
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

रचना छावणी
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Yapı kamp
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

struttura di Camp
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

struktura Obóz
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

структура табір
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

structura Camp
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

δομή Κατασκήνωση
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

struktuur Camp
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

struktur Camp
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

struktur Camp
5 millions of speakers

Trends of use of 构营

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «构营»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «构营» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 构营

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «构营»

Discover the use of 构营 in the following bibliographical selection. Books relating to 构营 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
彝族建筑文化探源: 兼论建筑原型及营构深层观念
郭东风(1962~ ),建筑师、监理工程师,中国建筑学会、中国传统建筑园林研究会会员.
郭东风, 1996
2
反客為主:趙構以拖待變 - 第 3 页
姚清水 003 第一章觀火耆 丙子,趙桓又因李邦彥等人一番話,答應金人議和的條件:交納黃金五百萬兩,銀五千萬兩,牛馬萬頭,表緞百萬匹,尊金帝篇伯父,割讓中山、河問、太原三鎮土地,以宰相、親王篇人質 ____ .一庚申,皇帝不顧李綱反對,命少宰張邦昌篇 ...
姚清水, 2004
3
魏晉南北朝城市管理硏究 - 第 59 页
营构(大)匠北魏无材官将军一职,建筑除了间或委任王公兼领之外 0 ,营造机构主要为营构匠。营构匠或称营构主将、营构使、营构督将、营构左督将、营构大将。 "营构大匠,京邑制造,莫不由之" , 0 "以十万夫彻洛阳宫殿,运于邱,构营之制,皆委隆之。
任重, ‎陈仪, 2003
4
毛詩正義: - 第 95 页
上言「四國」,此云「二人」者,二人謂人君與見讒一一人彼此相嫌,交更惑亂,與上章義同,故云「猶交亂合。合,猶交亂」。〇正義曰:構者,構合兩端,令人。箋云:構,合也。合,猶交亂也。【疏】箋「構,〇榛,士中反,又側巾反。讒人罔極,構我二營營青蠅,止于榛。榛,所以爲 ...
李學勤, 2001
5
经济法概论
一万申请仲裁仲裁委员会也不予受理 o 达成仲裁协议的 o 区仲制地请限跨申辖至甚, ,设构饼构机个机裁哪裁仲向仲的对赖选没同商律共协法们共定择方商选 o 双同以裁人共可伸事万人行当双事进由人当构构事,机机当说裁裁由皇仲、仲、,就择乙裁 ...
张洪洲, ‎李华耕, ‎Esphere Media(美国艾思传媒), 2007
6
逆天紅顏(5)【原創小說】: - 第 453 页
領地勢較間也無較為險要,故而構析族一時照法攻破落霞城,只/ /`量在落汽目受城距離另一個構析 I 族所佔領之地較近,故而構析族的補給也十分的順利。月玲瑜龍觀察一陣構析族大營,見構析族大營已經有所防備,顯然八萬大軍露一點行跡。里的行進不 ...
姬千魂, ‎北京太和凱旋, 2015
7
消费心理学新编
... 经教宏者能间民验行费谁空国经进消,长和的在为者成控实家因费的调现国,消场观和,蜘九了市宏史展研有了的历发的拥有场 2 有助于企业进行科学经营决策革不决用橱消情改发构营方利、察新制的结经为以列洞多体营产于行可陈律许济经生结和者 ...
樊文娟, ‎Esphere Media(美国艾思传媒), 2009
8
周易占筮学: 读筮占技术研究 - 第 106 页
不过,要如此一卦一卦的落实,的确不大容易,也决非《易》作者的本意,所以笔者还是同意章学诚的说法:行有天地自然之象,有人心营构之象。天地自然之象,《说卦》为天、为圃诸条,约略足以尽之。人心营构之象,撰车之载鬼,翰昔之登天,意之所至,无不可也。
章秋农, 1990
9
大江東去: 王士元教授八十歲賀壽文集 - 第 359 页
王弼以「營魄」表示「人之常居處也」 o 「載營魄」為述賓結構,「載」是動詞>表示「處常居之宅」 o 王弼之說似是以「營」為「居處」之義,以「魄」代表「人」。根據漢語的構詞規則,中心語一般在修飾語之後,若依「人之常居處」理解,則應該構詞為「魄營」>而非「營魄」
石鋒, ‎彭剛, 2013
10
刀鋒上的文明:宋遼金西夏的另類歷史: - 第 247 页
宋遼金西夏的另類歷史不久,宋將姚平仲夜襲金營未得手,金人嚴責趙構和張邦昌,「(張)邦昌恐懼啼泣,帝(趙構)不為動,斡離不(宗望)異之,更請肅王。」估計趙構當時的「不為動」,是嚇傻了,斡離不這個金酋正是因為見趙構為人木訥呆滯,不似真王子,才把他 ...
赫連勃勃大王(梅毅), 2009

REFERENCE
« EDUCALINGO. 构营 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/gou-ying-3>. Apr 2021 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on