Download the app
educalingo
Search

Meaning of "怀刷" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 怀刷 IN CHINESE

怀
huáishuā
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 怀刷 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «怀刷» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 怀刷 in the Chinese dictionary

Huai brush 1. Also as "pregnant?" 2. That monarch fed a towel and other items. Refers to close favored. 怀刷 1.亦作"怀?"。 2.谓君上馈以巾等物品。指亲近获宠。

Click to see the original definition of «怀刷» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 怀刷


冲刷
chong shua
凹版印刷
ao ban yin shua
刊刷
kan shua
刮刷
gua shua
劲刷
jin shua
吹刷
chui shua
孔版印刷
kong ban yin shua
扁刷
bian shua
拘刷
ju shua
括刷
kuo shua
板刷
ban shua
根刷
gen shua
毛刷
mao shua
活字印刷
huo zi yin shua
溜刷
liu shua
白刷刷
bai shua shua
磅刷
bang shua
粉刷
fen shua
铲刷
chan shua
黑刷刷
hei shua shua

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 怀刷

怀
怀
怀
怀
怀圣寺
怀
怀
怀
怀
怀
怀
怀
怀
怀
怀
怀土之情
怀
怀
怀
怀

CHINESE WORDS THAT END LIKE 怀刷

凸版印
剔抽秃
平版印
誊写印
踢收秃
齐刷

Synonyms and antonyms of 怀刷 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «怀刷» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 怀刷

Find out the translation of 怀刷 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 怀刷 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «怀刷» in Chinese.

Chinese

怀刷
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

cepillo de Huai
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Huai brush
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

हुअई ब्रश
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

فرشاة هواي
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Хуай кисти
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

escova Huai
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

হুয়াই ব্রাশ
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

brosse Huai
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

Huai berus
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Huai Bürste
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

懐ブラシ
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

다우 브러시
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

rerumput Huai
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Huai bàn chải
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

ஹூவாய் தூரிகை
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

ह्यूआई ब्रश
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Huai fırça
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

pennello Huai
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

huai szczotki
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

Хуай кисті
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

perie Huai
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Huai βούρτσα
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

Huai kwas
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

Huai borste
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

Huai børste
5 millions of speakers

Trends of use of 怀刷

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «怀刷»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «怀刷» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 怀刷

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «怀刷»

Discover the use of 怀刷 in the following bibliographical selection. Books relating to 怀刷 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
韩非子权术人生(传世名家经典文丛):
人主久语,而左右鬻怀刷。其患在胥僮之谏厉公,与州侯之一言,而燕人浴矢也。说一势重者,人主之渊也;臣者,势重之鱼也。鱼失渊而不可复得也,人主失其势重于臣而不可复收也。古之人难正言,故托之于鱼。赏罚者,利器也,君操之以制臣,臣得之以拥主。
蔡景仙, 2013
2
清代学术笔记丛刊 - 第 19 卷 - 第 34 页
... 士諫案中射亦作中謝古致二字遞用呂氏春秧共肴扁判有中謝佐制者高務伸謝官名皮託張儀傳梭陳珍濘申謝對楚王索.石中謝蓀誦待御之官然則中與申諧俏甲等同義而韓非子者乃云官有上申丁案諸書批不免有上射之丈莽傭說拋懷刷八礦仙九託卷二月 ...
徐德明, ‎吴平, 2005
3
韩非子 - 第 1 卷 - 第 219 页
... 六曰敌国废置。牝六者,主之所察也。经一权借权势不可以借人。上失其一,臣以为百。故臣得借则力多,力多则内外为用,内外为用则人主壅。其说在老聃之言失鱼也。是以人主久语,而左右鬻怀刷气其患在胥僮之谏厉公,与州侯之一言,而燕人浴矢 ...
秦学颀, 1995
4
语言文字学志 - 第 55 卷 - 第 8 页
故臣得借,则力多;力多,则内外为用;内外为用,则人主壅。其说在老聃之言失鱼也。是以人主久语,而左右脔怀刷。其患在胥僮之谏厉公,与州侯之一言,而燕人浴矢也。"《内储说下,说一》释曰: "势重者,人主之渊也;臣者,势重之鱼也。鱼失于渊而不可复得也,人主 ...
申小龙, 1998
5
《韩非子》语言研究 - 第 98 页
久语怀刷,小资也,犹以成富,况于吏势乎? "《集释》: "奇猷案:吏势无义,疑当作利势,利、吏音近而误。此承上言,利与富相应,势与重相应。"资,助也。改"吏势"为"利势" ,语义并不通。"势"是与"久语怀刷"相应的,这样的小资助尚可使其致富,何况是权势呢?
魏德胜, 1995
6
中国典故辞典 - 第 471 页
校、学置经师一人。乡曰庠,聚曰序。序、庠置《孝经》师- -人。也作庠序,见《汉书,平帝纪》,后以"序庠"泛指学校,参见"庠序" , 1 、 I 〉【怀綱】刷,理发用具。《韩非子,内储说下》 I "靖郭君相齐,与故人久语,则故人富。怀左右刷,则左右重。久语怀刷,小资也,犹以成富, ...
杨任之, 1993
7
文白对照二十二子: 文子,韩非子 - 第 601 页
其说在老聃之言失鱼也。;是以:人:主:夂语,而左右鬻怀刷。其患在胥僮.之谏厉公、:与:州:挺'之【化.言"爾燕^洛^也^ 11 ^ 1111 0 ?;「' - -一 I'; :/.. -' ;\ V ― ;卜.';十^ 3 ^ ^丄入^说\ ^ ^ ^ ^ ? :入: ^、,、:勢重者, :人主:之渊也; '臣者:、势重之鱼也。鱼失子渊而汁可复得 ...
张清华, ‎方亚平, ‎梁长森, 1996
8
Huang qing jing jie - 第 71 卷
... 一忡 ˊ 』咖五喇叭湖猶苗隊」 _ ]恅恆也唰嚨一皿}恆吃 w 換一一成觀亦蒙.一一之′『五池... {〕一′『一'扣【咖[恆.恅 _ 履一]喊驅」一次躋 _ 囉偶」燧駐地以弗一.一】一比哪腫一睫 _ 五.喊恤兀妄一〝亦睽一'一之`五)地在儒明懷刷個[伊上(洗一一五不可獨 ...
Yuan Ruan, 1829
9
亭林全集
屾'肪辨阿騷胸曉圭曰聊浦郡葉〝房一盅康鬮本′房子國而史記哪胸吧叭彝哪 h 童王教廢徒房陳匡庫悍鵬〞床桐叭廈大穗、、~鍘傅氏曰大德謂彗叭弗懷"刷謀賦'王歇 IˉIˊl llllllll)lll lll'llll||Q'll′|| |l ]慷汀湘′迫橈汪′ . ~〕~馴恤佃 i 咿 l 十 I " l ' II " I ' ll _ 一 ...
顧炎武, ‎潘來, 1695
10
Xunxuan Kong shi suo zhu
吏晉嘟怀刷溶汙圭‵‵_ ‵,‵ l‵ ′H〔‵‵〝‵ ^山(【′‵′) ' `席‵ ) . d ...蜘竇 Mˉ ‵'_ ‵ ‵〝'‵〝〝‵'‵_‵‵ ` {′〝{翡、聾竇 L 麗唱窒一(日`吶〕歲月』洗伊高跟來唁公鯽岫鈿幃肋盹岫朧屾屾〝 _ 公如丑曰次于乾侯雛夏四月王子叔倪卒秋七月『 ...
孔廣森, ‎Bd. 1: Gongyang Chunqiu jingzhuan tongyi. Da Dai Liji buzhu ZALT, ‎Bd. 2: Shi sheng lei. Lixue zhiyan. Jingxue zhiyan. Shao guang zheng fu shu nei pian. Pian li wen ZALT, 1817

NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «怀刷»

Find out what the national and international press are talking about and how the term 怀刷 is used in the context of the following news items.
1
卡塔尔夺冠队员奖350万+路虎球迷也发9千
... 叹350万人民币外加缅缅躁躁豪车陆虎的重奖,同阳阳阳炔民炔时去决赛现场侦因姥跪助威的球迷也徐它光它怀刷有功在身,每贱贱人将领诸诸到约9千人民币奖励。 «新浪网, Nov 14»

REFERENCE
« EDUCALINGO. 怀刷 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/huai-shua>. Dec 2023 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on