Search

Meaning of "女人拜" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 女人拜 IN CHINESE

rénbài
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 女人拜 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «女人拜» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 女人拜 in the Chinese dictionary

Woman thanks to the woman stand knees. One said with both hands as the chest, the body slightly bent for the ceremony. 女人拜 女子立拜屈膝之状。一说以两手当胸前,身体微曲为礼。

Click to see the original definition of «女人拜» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 女人拜


妇人拜
fu ren bai

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 女人拜

朋友
强人
女人
女人
沙弥
尚书

CHINESE WORDS THAT END LIKE 女人拜

厂礼
长揖不

Synonyms and antonyms of 女人拜 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «女人拜» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 女人拜

Find out the translation of 女人拜 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 女人拜 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «女人拜» in Chinese.

Chinese

女人拜
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

adoración Mujer
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Woman worship
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

नारी की पूजा
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

امرأة العبادة
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Женщина поклонение
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

adoração mulher
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

নারী পূজা
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

Femme culte
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

ibadah wanita
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Frau Anbetung
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

女性崇拝
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

여성 예배
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

sembahyang Woman
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Người phụ nữ tôn thờ
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

பெண் வழிபாடு
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

स्त्री उपासना
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Kadın ibadet
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

donna culto
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

kult kobiety
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

жінка поклоніння
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

cult femeie
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

γυναίκα λατρείας
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

aanbidding vrou
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

kvinna tillbedjan
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

kvinne tilbedelse
5 millions of speakers

Trends of use of 女人拜

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «女人拜»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «女人拜» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 女人拜

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «女人拜»

Discover the use of 女人拜 in the following bibliographical selection. Books relating to 女人拜 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
拜伦: 浪漫主义大诗人
加入革命党泰丽撒是一个让拜伦着迷的女人伦是个宿命论者,他还记得小时候那个女巫师说的,他会有两次婚姻,第二次是外国人,他们会生活得很幸福。他觉得这个人就是泰丽撒。泰丽撒一天天地影响着拜伦,她把自己逐渐地渗入到拜伦的灵魂。
付思明, 2014
2
女人芬芳:
1823年夏,拜伦从热那亚渡海向希腊进发,临出发前,或许是出于偶然,他给歌德捎去一封信,歌德则赋诗作答。 ... 最杰出的天才诗人拜伦,却并非什么“情圣”,相反,这个极富叛逆精神的男人从心底里极度蔑视爱情,女人对于他而言,不过是他随心所欲的玩物。
楚婉苓, 2015
3
佛學辭書集成 - 第 7 卷 - 第 17 页
朱文公云,古者 0 女^ ^拜,爲^ , . ^兩膝齊跪,手^地-一而頭不"下. ^也-拜手. " -亦 I 、南北钥:有^ ^ 8 ^人, .曰.伸〃腰,再拜,跪, . ... 女拜則尙. .右|一夕《#《一 10 -尹. \《^ |一一 2 2 ^兩手. ! ^隊 I 些子翁躯"傳燈一山解云.女人拜.女人立拜.屈^膝而巳.又曰,届" ^夫砵^ ...
凡痴居士, 1996
4
Shuoling
___ '泌"扣'_ ′ ]」〝〝ˋ " '憐世女人拜稍軟任大未之有杜菲女人妡菁也蘇手瞻舟中瓏、『 m 太人彈琴訶有云歛拄螞蕪鯛軼昴則古入湧于【廊雕歉柱矣 _ 一,屾一" ‵拜典 ˊ 一′ "- ."___ ^〝_ 屾扒人蟬曰側八鯽同糧太枷〕鉀蚵拜刪識卿〝指'即棹虹糾斬橇斕 ...
吳震方, ‎Bd. 1: Dongye jianji. Longshu yuwen. Fengan yuhua. Annan zaji. Huabi shi. Yunlang oubi. Jin'ao tuishi biji. Hu cong xi xun rilu. Saibei xiaochao. Songting xingji. Tianlu zhiyu ZALT, ‎Bd. 2: Feng Changbaishan ji. Shi Liuqiu jilüe. Min xiaoji. Dian xing jicheng. Donghai jicheng. Yueshu. Yuexi ouji. Dian Qian jiyou. Jingdong kaogu lu. Shandong k, 1705
5
《普門自在》公案拈提集錦:
且道:道吾作女人拜,意在何處?一切男人女人作禮,豈有二法?道吾何妨作女人拜?平實又何妨作男人禮?是故或有大師來見,平實且正經八百頂禮大法師;頂禮已畢,起身卻要問伊大法師:「會麼? 」若不會平實意,便好取杖趁出門去!若道會者,卻牽伊手,同入書房 ...
平實導師, 2004
6
禪宗全書: 雜集 - 第 435 页
麻谷作,女人拜 7 師云。雋夕 7 叮也。歸宗云。是什麼心行。師乃相喚砸。不又界丈夫拜掙夕二八八六亡 7 夕乞一山解云。女人拜。女人立拜。屈。膝而已-乎尹、二八手,當己胸前芷二子鞠躬。物紀原云。禮曰。刀拜則尚呂左手 7 女拜則言少八之言步夕八八沐 ...
藍吉富, 2004
7
闻香识女人: 女人全书
女人全书 魏凤莲 沈建菲. 而立,哭得撕心裂肺。她中年丧夫、老年丧子,想到大清江山社稷,想到登基的孙子玄烨还那么幼小,她不禁心如刀割,泪如泉涌。顺治十八年正月初九,玄烨在祖母孝庄太皇太后的亲自主持下继承大统。玄烨登基两个月后,江南桐城县 ...
魏凤莲 沈建菲, 2014
8
圣经故事(3册)(选题报告1):
刘振鹏. 井边论道耶稣离开犹大,再回加利利,在经过撒马利亚时,他来到了当地的叙加镇。这里离雅各给他儿子约瑟的那块地不远,雅各井就在那里。中午时分,因为赶路疲倦,耶稣就坐在井旁休息,门徒们都到镇上买食物去了。这时,一个撒马利亚女人前来打 ...
刘振鹏, 2013
9
域外漢籍珍本文庫: 子部 - 第 6 卷 - 第 15 页
女人拜。女人立拜屈什膝而已.又曰; .卉.丰 K 當台胎莉;些子茹招。杞庶云.社日刀拜則俏 u 左手 7 女拜則尚若呂, ,之亞, , " 4 (仁二八肖八只居。喪之社.男拜稽額.女子則否.是古拜一也.古時日長踞故夫仞.五言之仁冰之卜夕陵叫推坤此.則由。漢而本"其拜楷 ...
域外漢籍珍本文庫編纂出版委員會, 2008
10
百僧一案: 参悟禅门的玄机 - 第 51 页
雪峰马上"展丈夫拜" ^涅槃"作女人拜"。雪峰感到可笑.调佤道: "莫是女人么? "涅槃又拜两次.并且用竹杖画地.绕着雪峰乘坐的轿子画了三圈。雪峰自然明白其中的含义.所以道"某甲(自称)三界内人.你三界外人。你前去.某甲后来。"这则公案给我们提供了 ...
周裕锴, 2007

REFERENCE
« EDUCALINGO. 女人拜 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/nu-ren-bai>. Sep 2023 ».
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on