Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
View details Got it
Download the app
educalingo
Search

Meaning of "破承题" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 破承题 IN CHINESE

chéng
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 破承题 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «破承题» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 破承题 in the Chinese dictionary

Break the title of the imperial examinations essay "break the title" and "title". "Breakthrough" with two sentences break the title meaning; "title" is to undertake the meaning of the title and clarify it. This is the most important two shares at the beginning of the essay. 破承题 科举时代八股文中的"破题"和"承题"。"破题"用两句话点破题目要义;"承题"是承接破题的意义而阐明之。这是八股文开头的最要紧的两股。

Click to see the original definition of «破承题» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 破承题


承题
cheng ti

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 破承题

柴都
产荡业
巢完卵
巢余卵
巢馀卵
破承
愁为笑
除迷信
胆寒心
胆丧魂

CHINESE WORDS THAT END LIKE 破承题

倍立方问
尺规作图不能问
成问
次生环境问
百鸡问

Synonyms and antonyms of 破承题 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «破承题» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 破承题

Find out the translation of 破承题 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 破承题 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «破承题» in Chinese.

Chinese

破承题
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

Cheng romper título
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Cheng breaking title
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

चेंग को तोड़ने के शीर्षक
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

تشنغ عنوان كسر
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Чэн нарушая название
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

Cheng título quebrar
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

চেঙ ভঙ্গ শিরোনাম
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

Cheng titre rupture
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

Pecahkan tajuk
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Cheng brechen Titel
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

チェン壊すタイトル
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

쳉 속보 제목
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Cheng bejat title
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Cheng tiêu đề phá
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

செங் உடைத்து தலைப்பு
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

चेंग ब्रेकिंग शीर्षक
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Cheng kırılma başlıktaki
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

Cheng rottura titolo
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

Cheng łamanie tytuł
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

Чен порушуючи назва
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

Cheng titlu de rupere
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Τσενγκ σπάζοντας τίτλο
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

Cheng breek titel
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

Cheng bryta titel
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

Cheng bryte tittel
5 millions of speakers

Trends of use of 破承题

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «破承题»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «破承题» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 破承题

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «破承题»

Discover the use of 破承题 in the following bibliographical selection. Books relating to 破承题 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
雅趣藏书: 《西厢记》曲语题八股文 - 第 237 页
所谓承题.就是将破出的题意承接下来再加以说明,或者将破题未尽之意加以发明阐述。因为破题只有两句,只可讲述大意,故其意义浑融,又不能挑出题目中所有 ... 夫"字是承上意而点明之词, "盖"字是承上意而推原之词, "甚矣"字是承破意而恳切言之之词。
龚笃清, 2008
2
明代八股文史探 - 第 20 页
朋"字。破题的方法依题而异,千变万化,单句题有单句题的破法,扇题有扇题的破法,两截题、截上题、截下题、口气题、虚冒题、记事题,截搭题俱各有其破法,但总的方法不外破意、破句、破字三种,运用之妙,在乎己意。承题所谓承题,就是将破出的题意承接 ...
龚笃清, 2005
3
中国教育大系 - 第 4 卷 - 第 1535 页
皆法之一定不易者,临文宜留心审择焉。承题式承 6 者,承明破题之意也。破题两句,只可包括大意,承题则承破说明,其格以三句四句为主,间有五六句者。起语用"夫"字, "盖"字。"甚矣"字,亦定式。"夫"者,承破意而指点之辞, "盖"者,承破意而推原之辞, "甚矣"字, ...
《中国教育大系》编纂出版委员会, 1994
4
淸代科舉考試述錄
起講首二字用「意謂」、「若曰」、「以爲」、「且夫」、「嘗思」等字開端,明文起講簡短,文施於承題之末,卽領承題目上文,以說明本題 ... 破題之後爲承題,承者接也,謂將破中緊耍意義承破貴簡括,搭題之破貴渾融,大題之破貴冠冕,小題之破貴靈巧,其耍在於將題目 ...
商衍鎏, 1958
5
淸代科举考试述录及有关著作
句承止三句,不用原起(题)。篇末敷衍圣人言毕,自摅所见,或数十字或百余字,谓之大结。明初之制可及本朝时事,以后功令益密,恐有藉以自銜者,但许言前代,不及本朝,至万历中大结止三四句矣。^夫就制义文体而论,固以八股为主,然篇中之破题、承题、起讲, ...
商衍鎏, ‎商志[tan]., 2004
6
清代科舉考試述略 - 第 217 卷 - 第 105 页
商衍鎏 僅三四句,淸代較長,約十句上下。起、承、轉、合,或由正而反,或由反而正,意耍分明,單行謂之起講。起講首二字用「意謂」、「若曰」、「以爲」、「且夫」、「意」等字開端,明文起講簡短,文施於承題之末,卽傾承題目上^ ,以說明本題發言: ^原委,但後來將原題 ...
商衍鎏, 1958
7
冯梦龙新论 - 第 103 页
有了文题,便可进人该题的八股文写作。八股文有极为苛严的写作程式,它的行文用意必须按题,它的结构必须有破题、承题、起讲、入题、八股或称八比,即提比(又称起比)二股,中比二股,后比二大股,末小比二股(又称束比)共计八股,或称八比。最后为大结。
龚笃清, 2002
8
制藝叢話: 試律叢話
試律叢話 梁章鉅 臧倉所爲讒孟子於魯平公而爲之言也。』王守仁『喜怒哀樂至謂之和』,承題云:『蓋情之未發,性也,故謂至君無見焉」,承題云:『夫君之欲就見賢者,固其好善而忘勢,而魯臣卒沮之,豈非吾道之將廢也歟?此與繼世之不賢耳,不然,其如德何哉?
梁章鉅, 2001
9
淸代政事軍功評述 - 第 3 卷 - 第 1645 页
破題點出題旨,承題則引伸其義。破題有明破暗破,順破逆破,正破反破,分破對破之別。長題之破貴簡括,搭題之破貴渾融,大題之破貴冠冕,小題之破貴益巧。承題則正破以反承,反破以正承,順破以逆承,逆破以順承,但須與破題扣緊。破題於聖貸用代名詞,承題 ...
唐昌晉, 1996
10
綠野仙蹤:
於冰道:「厚承過愛,飽德之至!」忽見桌上放著一張字符,上面寫著題目是「困不失其親亦可宗也」,已寫了幾行在上面。於冰道:「此必先生佳作了?」先生道:「今日是文期,出此題考予門弟子,故先作一篇著伊等看,以作矜式。今止作起破承題;起講了,餘文尚須構思 ...
李百川, 2014

REFERENCE
« EDUCALINGO. 破承题 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/po-cheng-ti>. Jun 2022 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on