Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
View details Got it
Download the app
educalingo
Search

Meaning of "日幢" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 日幢 IN CHINESE

chuáng
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 日幢 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «日幢» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 日幢 in the Chinese dictionary

Japanese dizzy kind of. The optical phenomenon in the atmosphere. 日幢 晕的一种。大气中的光学现象。

Click to see the original definition of «日幢» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 日幢


五方幢
wu fang chuang
仙幢
xian chuang
宝幢
bao chuang
chuang
幢幢
chuang chuang
彤幢
tong chuang
担幢
dan chuang
旗幢
qi chuang
法幢
fa chuang
灵幢
ling chuang
牙幢
ya chuang
石幢
shi chuang
碧幢
bi chuang
碧油幢
bi you chuang
经幢
jing chuang
邪见幢
xie jian chuang
陀罗尼幢
tuo luo ni chuang
霓幢
ni chuang
青幢
qing chuang
黑幢幢
hei chuang chuang

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 日幢

程表
程月课
出冰消
出不穷
出处天子
出而作
出三竿
出印象
德兰半岛
德兰海战
东月西
短心长
短夜修

CHINESE WORDS THAT END LIKE 日幢

折慢
羽葆
驭风
驺虞

Synonyms and antonyms of 日幢 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «日幢» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 日幢

Find out the translation of 日幢 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 日幢 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «日幢» in Chinese.

Chinese

日幢
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

Día Edificio
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Building Day
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

इमारत दिन
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

يوم بناء
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

День Строительство
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

Dia edifício
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

দিন বিল্ডিং
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

jour Bâtiment
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

Bangunan hari
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

von Gebäuden
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

ビルデイ
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

건물 의 날
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Bangunan Day
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

ngày Công trình
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

தினம் கட்டிடம்
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

दिवस इमारत
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Gün Bina
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

Costruire Giorno
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

budynek Dzień
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

день Будівництво
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

Ziua de constructii
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Ημέρα κτίριο
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

gebou Day
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

byggnad Dag
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

Building Day
5 millions of speakers

Trends of use of 日幢

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «日幢»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «日幢» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 日幢

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «日幢»

Discover the use of 日幢 in the following bibliographical selection. Books relating to 日幢 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
敬畏法律 - 第 391 页
封耳吝职回瞄"导里" '抖耳吝砧士'造呈矗碎乌却裸了曹黄量圭土丫皇'造垂丫础嘛乌匆换膏贯曹造最'丁圭 u 话衫印茸非 6 写口士一曹肖耳圭 u 话衫造 qF 与矽骂乙谆具孝呻封丫国中细垂确鞘鞋邱峙丫幸日。些畜叮土昆'磁票曲神耳祟进皇职驹驻幸日幢着 ...
朱伟一, 2006
2
大寶積經:
日上智菩薩。月上智菩薩。無垢上智菩薩。金剛智菩薩。遠塵智菩薩。光幢菩薩。妙高幢菩薩。寶幢菩薩。無礙幢菩薩。華幢菩薩。淨幢菩薩。日幢菩薩。端嚴幢菩薩。離垢幢菩薩。遍照幢菩薩。陀羅尼威德菩薩。寶威德菩薩。大威德菩薩。金剛智威德菩薩。
本來無一物, 2015
3
Yunbian yiyu
日幢旌幢也〝′ '一- -帥』生本!姑蔚晉鋪襯. __ _ 七朧聚 l 池`陝峽詣矸改溈帥萁佼摩」'「喔屾眳 M 呦砒日麻`咘陣肩幅戀就萹註四丈【日疋}倆饅 _ 咀"甘擾'酸漠馬鍰傅修飾嫚隔艦 _____ll 触岫又潢雅匡幅滿牠‵ ′'‵‵‵‵{_'〝}{_〝{"']嗝' I 呔聲十一一] ...
諸玉衡, ‎3 Hefte in einem Umschlag ZALT, ‎Bibliothek Arthur von Rosthorn ZALT, 1842
4
Tongya
方以智 姚文夑. 閣下門下之剔 O 古者三公開閣那由寸此曲侯伯亦有閣故書一圭舢部犬也. . 0 學悔洼此人一部之長呼焉部犬接此吱一」軍有幢日幢主北周分軍主{〈一口肌一幢]王七口肌此{齋隋又有諸幢圭九赭. .一,〝世日世,走餘測但稱公子而已此之水生之 ...
方以智, ‎姚文夑, 1800
5
保卫童年: 基于生命化教育的人文对话
鳃适笨弱墅毋性劫捣唯弱墅可抑劫捣嘲七嚣吕目阜镐匡蚤吾贯。扣回胡古茹刊阵碑菲吾描。刊乌甜胡首幸惮时百雏。圭垂刊傅碑胡手誓革国。圭垂刊尊目功韶碑哩丰导名刮扣胡菲丝嘲县目垂取婢手吏钮碑书鹅鞘肖。排捎菲丝胡白目革甘累圣荡日幢真挡 ...
张文质, ‎林少敏, 2004
6
可卡因传奇: - 第 188 页
旦幢封圭聘垂旱登叫。 ... 州刁奋蛊,幢累鞋斟再古'宙鳞弊扔甲塑轨匈呵玛健弱鹏汇玛业毕古寻苹囊'告垂吉一工谢荡日丫斗舆。 ... 上多勘宴圭童刮轴啤佰捏告轨日幢鞋" &硼辛 m 雅幢垂 ̈明章锣牛正邱曲悦闪砷"叭 ma 吗贯叨汀 98L 叫亡靴拒叟斜昌回滩 ...
斯特里特费尔德, 2005
7
Historical Records of the Ban Family Volume Three - 第 91 页
Qingyang Liu. 徐幹為軍司馬。漢代太守之副職為丞,邊郡另外設有長史,掌兵馬。建武十四年( 38 年)劉秀下詔罷邊郡之丞,以長史領其職。蓋長史本為太守之幕僚長,東漢精簡機構,遂合長史與丞二職為一。其後又有因邊郡防務緊張而增設的專職領兵官「將 ...
Qingyang Liu, 2014
8
清华大学1989年硕士学位论文摘要汇编: 第二分册 - 第 209 页
孵狙呈刮日职莲捣叨础呈潮劈与韶傅劈午回百士逻草椎多"士中"士可出性。器茧叩士审百孰型召、郸傅码 09 坞吾明多鞋出巫'潍辐傅挫号出性门担挫皇甜劈。圆抑朱一工鲜驹'士日幢计澎肖出型□朝幢盯一第 W 拇皇甜鲜哩'里互士 o1 吝瞄回胡桂苦嘴七 ...
方守贤, ‎梁岫如, 2001
9
大寶積經:
十億金剛師子摩尼寶難勝莊嚴、十億日藏摩尼寶間錯廁填廣大嚴飾、十億不思議摩尼寶出種種色為妙莊嚴、十億如意寶出 ... 遠塵智菩薩、光幢菩薩、妙高幢菩薩、寶幢菩薩、無礙幢菩薩、華幢菩薩、淨幢菩薩、日幢菩薩、端嚴幢菩薩、離垢幢菩 薩、遍照幢 ...
唐三藏法師菩提流志奉詔譯, 2015
10
Daishi yishu: Mao Zheng Shi kaozheng. Gaoxi Shijing buzhu. ...
預注云燼吹餘木潢雅儘〝′孑餘也羲本蛔)譙丈俊材千叭地債韻智迵千人日葉訓說文昨搬刑] ] {麟也所以舞也豆詩左謊萹鄭箋 ... ___ _ _、′ ‵_l】】—l|l_′ ' l )丰二'l _ l 慚幢殧江翳也鯽 _ 瞄諏地楚日韌閘西闆東喈日幢之也遵之馮俊或因此起義|塵〝呔蜘 ...
戴震, ‎28 Hefte. Jeweils 14 Hefte zwischen zwei Holzdeckeln ZALT, ‎Bibliothek Arthur von Rosthorn ZALT, 1780

REFERENCE
« EDUCALINGO. 日幢 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/ri-chuang>. Oct 2021 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on