Download the app
educalingo
Search

Meaning of "长髯主簿" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 长髯主簿 IN CHINESE

簿
chángránzhǔ
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 长髯主簿 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «长髯主簿» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 长髯主簿 in the Chinese dictionary

Long 髯 main book sheep nickname. 长髯主簿 羊的别称。

Click to see the original definition of «长髯主簿» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 长髯主簿


髯主簿
ran zhu bu

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 长髯主簿

铗归来
虺成蛇
赳赳
鬣公

CHINESE WORDS THAT END LIKE 长髯主簿

主簿
入铁主簿
簿
簿
簿
十钱主簿
簿
簿
簿
感风簿
点鬼簿
簿
簿
簿
主簿
簿
簿
都邑簿
长须主簿
髯须主簿

Synonyms and antonyms of 长髯主簿 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «长髯主簿» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 长髯主簿

Find out the translation of 长髯主簿 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 长髯主簿 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «长髯主簿» in Chinese.

Chinese

长髯主簿
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

Zhang Ran libro principal
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Zhang Ran main book
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

झांग मुख्य पुस्तक दौड़ा
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

ران تشانغ الكتاب الرئيسي
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Чжан Ran главную книгу
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

Zhang Ran livro principal
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

দীর্ঘ দাড়ি প্রধান বই
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

Zhang Ran livre principal
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

janggut panjang buku utama
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Zhang Ran Hauptbuch
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

張は、メインブック蘭
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

장 주 책 을 실행
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Long jenggot buku utama
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Zhang Ran cuốn sách chính
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

நீண்ட தாடி முக்கிய புத்தகம்
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

लांब दाढी मुख्य पुस्तक
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Uzun sakal ana kitap
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

Zhang Ran libro principale
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

Zhang Ran główny książkę
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

Чжан Ran головну книгу
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

Zhang Ran carte principal
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Zhang Ran κύριο βιβλίο
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

Zhang Ran belangrikste boek
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

Zhang Ran huvud bok
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

Zhang Ran viktigste bok
5 millions of speakers

Trends of use of 长髯主簿

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «长髯主簿»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «长髯主簿» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 长髯主簿

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «长髯主簿»

Discover the use of 长髯主簿 in the following bibliographical selection. Books relating to 长髯主簿 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
最爱读国学系列:弟子规·增广贤文·声律启蒙·幼学琼林
译文龙是鳞虫类之长,老虎是万兽之王。麒麟、凤凰、乌龟和龙合称为四灵;狗、猪和鸡是古人歃血为盟时所用之物,所以合称为三物。骅骝都是古时良马的名称,太牢、大武都是牛的名称。原文羊曰柔毛,又曰长髯主簿;豕名刚鬣1,又曰乌喙(huì)将军。
卢平忠, ‎卢宁, ‎Esphere Media(美国艾思传媒), 2015
2
历代咏物诗 - 第 418 页
【注释】 1 长髯主簿:羊的别称,崔豹《古今注》: "羊.一名长髯主簿。"长髯,即长须。坟首:大头。《诗经,小雅,苕之华》: "胖羊坟首,三星在暨。" 2 卫阶:晋代人,字叔宝,少年时尝乘羊车人市,见者以为玉人。初平:黄初平,神仙传说中的人物,曾有叱石成羊之传说。
黄益庸, ‎衣殿臣, 2000
3
本草思辨錄:
羊以西北方產者為美,有長髯可當長髯主簿之目(《古今注》),又好登歷山崖傾仄處,略無怖意,其腎氣之充固,非他畜比。惟於五行咸具中,以得火土之氣為尤多,故仲聖用治寒疝腹痛與產後腹中㽲痛,取其氣熱味甘,足以溫脾緩中,而藥之能溫脾緩中者尚有之, ...
周巖, ‎朔雪寒, 2015
4
三寶太監西洋記:
發跡來南海,長鳴向北州。匈奴今未滅,畫地取封侯。第四個是正北方韃靼國差來的番官番吏,進上了一道文表,貢上了二十隻羱羊。這羱羊形似吳牛,角長六尺五寸,滿嘴髭髯,正是:長髯主簿有佳名,羵首柔毛似雪明。牽引駕車如衛玠,叱教起石羨初平。出郊不失 ...
羅懋登, ‎朔雪寒, 2014
5
幼学琼林:彩图注音版:
【解读】 lónɡ shì lín chónɡ lèi zhī zhǎnɡ lǎo hǔ shì wàn shòu zhī wánɡ qí lín fènɡ huánɡ wū 龙是鳞虫类之长,老虎是万兽 ... 称作柔毛或 chánɡ rán zhǔ bù zhū zōnɡ hěn yìnɡ zhū zuǐ wū hēi suǒ yǐ chēnɡ zuò ɡānɡ liè hé wū huì jiānɡ 长髯主簿
程允升, 2015
6
陈天尺剧作研究
【双调】【收江南】呀,可怜你壮心伏枥,一皂骥曾同。若不是长髯主簿,先借重试刀锋。一任你苌宏血碧,也染上自由钟。今日,孤赐你金牌一面,挂你项上,权当做特别勋章,还要重烦这位大夫送你往桃林一遭。从此后你蹄啮逍遥,再不要心惊肉悚。你好觅那长林丰 ...
张晓燕, ‎王汉民, ‎Esphere Media(美国艾思传媒), 2015
7
香港黃大仙: - 第 40 页
溪頭鶴樹春長在,洞口人間日易斜。一水暗迴間繞澗,五雲長住不還家。白羊成隊難收拾,喫盡溪邊巨勝花。(唐曹唐《皇 ... (宋鄭士懿《臥羊山詩》)長髯主簿有佳名,羵首柔毛似雪明。牽引駕車如衛士,叱教起石羨初平。出都不失成君義,跪乳能知報母情。千載匈奴 ...
吳麗珍, 2012
8
蒙学要览 - 第 427 页
祭祀用太牢时,须以牛作祭品,后遂以太牢称牛。武,足迹;牛足迹大,故称牛为大武。羊曰柔毛,又曰长髯主簿;豕名刚漱,又曰乌喙将军。羊胡须长,故称长髯主簿。《主簿,旧时官府的官名,负责文书簿籍。〉菜:猪马等颈后及脊背上的长毛。猪之拔〖猪鬃〉坚硬,故称 ...
林家骊, ‎江兴祐, 1991
9
白话幼学琼林 - 第 223 页
鸟兽新增文十三联【屎文】麟为毛虫之长,虎乃兽中之王。麟凤龟龙,谓之四灵,犬豕与鸡, .谓之三物。據弭骅骝,良马之号,太牢大武,乃牛之称。羊曰柔毛,又曰长髯主簿,豕名刚 X ,又曰乌喙将军。鹅名舒雁,鸭号家凫。鸡有五德,故称之曰德禽,雁性随阳,因名之曰 ...
程允升, 1990
10
中华名人轶事: - 第 2 卷 - 第 582 页
仕东魏为司徒主薄,以明于吏事、敢于决断著称。入北齐,历任阳平太守、魏尹刺史、齐梁刺史、少师、尚书右仆射等职。所历有政声,然以无学术、不善谈而不为士人所尊。"长髯公"北齐许惇为司徒主簿,以明断见知,时人号曰: "入铁主簿"。后迁阳平太守,政为 ...
车吉心, ‎王育济。, 2002

NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «长髯主簿»

Find out what the national and international press are talking about and how the term 长髯主簿 is used in the context of the following news items.
1
羊年说羊:生肖羊是清心寡欲心态平和的象征
在干支中,“乙”是天干第二位,代表种子已经出土发芽向上伸长;在地支中,“未”是笫 ... 如:因山羊颔下有须,于是羊就有“长髯主簿”之称,此外,羊还有柔毛、少牢、雨工、 ... «人民网, Feb 15»

REFERENCE
« EDUCALINGO. 长髯主簿 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/zhang-ran-zhu-bu>. Dec 2023 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on