Las cookies de educalingo se usan para personalizar los anuncios y obtener estadísticas de tráfico web. Además, compartimos información sobre el uso del sitio web con nuestros partners de medios sociales, publicidad y análisis web.
Ver detalles Aceptar

Palabras y Expresiones del bengalí

| ভঁইসা | ভা | ভাঁওতা | ভাঁজ | ভাঁজা | ভাঁট | ভাঁটা | ভাঁটুই | ভাঁড় | ভাঁড়ানো | ভাঁড়ামি | ভাঁড়ার | ভাং | ভাংচি | ভাংটা | ভাংরা | ভাই | ভাই-রাস | ভাইস-চ্যান্সেলর | ভাইস-রয় | ভাও | ভাওয়াইয়া | ভাক্ত | ভাগ | ভাগ-বত | ভাগনা | ভাগনি | ভাগফল | ভাগা | ভাগা-ভাগি | ভাগাড় | ভাগানো | ভাগিনেয় | ভাগী | ভাগীদার | ভাগ্য | ভাগ্যি | ভাগ্যিস | ভাঙ | ভাঙ-চুর | ভাঙড় | ভাঙন | ভাঙা | ভাঙা-ভাঙা | ভাঙাগড়া | ভাঙানি | ভাঙানো | ভাঙ্গি | ভাজ | ভাজক | ভাজন | ভাজনা | ভাজা | ভাজা-ভাজা | ভাজি | ভাজিত | ভাজ্য | ভাট | ভাটক | ভাটা | ভাটি | ভাটিয়ার | ভাটিয়ালি | ভাড়া | ভাড়া খাটা | ভাণ | ভাণ্ড | ভাণ্ডারা | ভাণ্ডীর | ভাত | ভাত মারা | ভাতা | ভাতার | ভাতি | ভাতিজা | ভাতুড়িয়া | ভাতুয়া | ভাদ্দর-বউ | ভাদ্দুরে | ভাদ্র | ভাদ্র-বধূ | ভান | ভানা | ভানু | ভাপ | ভাপা | ভাব | ভাব করা | ভাব-বাচ্য | ভাব-বাদ | ভাবক | ভাবন | ভাবনা | ভাবনীয় | ভাবা | ভাবাত্মক | ভাবিক | ভাবিত | ভাবিনী | ভাবী | ভাবুক | ভাবুনে | ভাবোচ্ছ্বাস | ভাব্য | ভাম | ভামিনী | ভার | ভারত | ভারত-নাট্যম | ভারত-বর্ষ | ভারত-বর্ষীয় | ভারতী | ভারতীয় | ভারপ্রাপ্ত | ভারা | ভারাক্রান্ত | ভারার্পণ | ভারি-ভুরি | ভারী | ভারুই | ভারোত্তোলন | ভার্গব | ভার্যা | ভাল | ভালাই | ভালুক | ভালো | ভালো-বাসা | ভালো-মানুষ | ভাশুর | ভাষ | ভাষণ | ভাষা | ভাষ্য | ভাস | ভাস-মান | ভাসন্ত | ভাসা | ভাস্কর | ভাস্বতী | ভাস্বান | ভায় | ভায়া | ভায়াদ | ভি আই পি | ভিক্ষা | ভিক্ষু | ভিক্ষুক | ভিজিট | ভিজে | ভিটামিন | ভিটে | ভিড় | ভিডিয়ো | ভিত | ভিতর | ভিত্তি | ভিদ্য-মান | ভিন্দি-পাল | ভিন্ন | ভিপি | ভিম-রুল | ভির-কুটি | ভিরমি | ভিল | ভিশতি | ভিষক | ভিসা | ভিস্তি | ভিয়ান | ভীত | ভীতু | ভীম | ভীম-পলশ্রী | ভীম-রতি | ভীমা | ভীরু | ভীষণ | ভীষিত | ভীষ্ম | ভুঁই | ভুঁইয়া | ভুঁড়ি | ভুঁদো | ভুক | ভুক-ভুক | ভুক্ত | ভুক্তি | ভুখ | ভুগা | ভুজ | ভুজগ | ভুজু-ভাজুং | ভুজ্জি | ভুঞ্জন | ভুঞ্জা | ভুট-ভাট | ভুটানি | ভুট্টা | ভুড়-ভুড় | ভুড়ুক-ভুড়ুক | ভুতি | ভুতুড়ে | ভুনি-খিচুড়ি | ভুবঃ | ভুবন | ভুর-ভুর | ভুল | ভুলানো | ভুশ | ভুশণ্ডি | ভুশুড়ি | ভুষ্টি-নাশ | ভুসি | ভুসো | ভূ | ভূকম্প | ভূত | ভূতি | ভূতুড়ে | ভূদেব | ভূপালি | ভূবিজ্ঞান | ভূম | ভূমা | ভূমি | ভূমিকা | ভূমিগর্ভ | ভূমিষ্ঠ | ভূমিসংস্কার | ভূম্যধি-কারী | ভূরি | ভূর্জ | ভূর্লোক | ভূলোক | ভূশণ্ডি | ভূশয্যা | ভূষণ | ভূসম্পত্তি | ভূয়ঃ | ভূয়িষ্ট | ভৃগু | ভৃঙ্গ | ভৃঙ্গার | ভৃঙ্গারিকা | ভৃঙ্গি | ভৃত | ভৃতি | ভৃত্য | ভৃষ্ট | ভেঁপু | ভেংচানো | ভেউ ভেউ | ভেক | ভেঙানো | ভেজা | ভেজাল | ভেট | ভেটকি | ভেটা | ভেটের-খানা | ভেড়া | ভেড়ি | ভেত্তা | ভেদ | ভেনিয়ু | ভেন্ডার | ভেপসা-ভ্যাপসা | ভেবড়া | ভেবা | ভেরি | ভেরেন্ডা | ভেল | ভেল-পুরি | ভেল-ভেট | ভেলকি | ভেলা | ভেলি | ভেষজ | ভেস-লিন | ভেস্তা | ভৈক্ষ | ভৈরব | ভৈরবী | ভৈরোঁ | ভৈল | ভৈষজ | ভোঁ | ভোঁ-ভোঁ | ভোঁতা | ভোঁদড় | ভোঁদা-ভুঁদো | ভোঁস | ভোকো | ভোক্তব্য | ভোক্তা | ভোগ | ভোগা | ভোগার্হ | ভোগাসক্ত | ভোগায়-তন | ভোগী | ভোগ্য | ভোজ | ভোজ-পুরি | ভোজ-বাজি | ভোজ-বিদ্যা | ভোজালি | ভোজ্য | ভোট | ভোম | ভোমর | ভোমরা | ভোর | ভোল | ভোলা | ভোল্ট | ভোল্টেজ | ভৌ | ভৌগোলিক | ভৌত | ভৌতিক | ভৌম | ভৌমিক | ভৌমী | ভ্যাঙানো | ভ্যাজর-ভ্যাজর | ভ্যাজাল | ভ্যাদা | ভ্যান | ভ্যান-তারা | ভ্যান-ভ্যান | ভ্যানর-ভ্যানর | ভ্যাপসা | ভ্যাবড়া | ভ্যাবা | ভ্যালা | ভ্রংশ | ভ্রম | ভ্রম-মাণ | ভ্রমণ | ভ্রমর | ভ্রমা | ভ্রমাত্মক | ভ্রমান্ধ | ভ্রমি | ভ্রমি-যন্ত্র | ভ্রষ্ট | ভ্রাতুষ্পুত্র | ভ্রাতৃ | ভ্রাত্রীয় | ভ্রান্ত | ভ্রান্তি | ভ্রামক | ভ্রামণিক | ভ্রামর | ভ্রাম্য | ভ্রু | ভ্রূণ
Descarga la app de educalingo
bn
diccionario bengalí
Descubre todo lo que esconden las palabras en