Las cookies de educalingo se usan para personalizar los anuncios y obtener estadísticas de tráfico web. Además, compartimos información sobre el uso del sitio web con nuestros partners de medios sociales, publicidad y análisis web.
Ver detalles Aceptar

Palabras y Expresiones del bengalí

| ম-কার | ম-ফলা | ম-ম | ম়জ-দুর | মা | মাংস | মাই | মাই-ফেল | মাইক | মাইক্রো-স্কোপ | মাইন | মাইনর | মাইনা | মাইনা-দার | মাইপোষ | মাইরি | মাইল | মাইয়া | মাউই | মাউস | মাও-বাদ | মাওরা | মাকড় | মাকড়সা | মাকড়া | মাকড়ি | মাকনা | মাকাল | মাকু | মাকুন্দ | মাক্ষিক | মাখন | মাখা | মাগ | মাগধ | মাগন | মাগনা | মাগা | মাগি | মাগুর | মাগ্গি | মাঘ | মাঘোত্-সব | মাঙ্গলিক | মাঙ্গা | মাচা | মাছ | মাছি | মাজ | মাজন | মাজা | মাজু-ফল | মাজুর | মাঝ | মাঝার | মাঝারি | মাঝি | মাঝিয়ান | মাঝে | মাঞ্জা | মাট | মাটা-পালাম | মাটাম | মাটি | মাটো | মাঠ | মাঠা | মাড় | মাড়-ওয়ারি | মাড়া | মাড়ি | মাড়ুয়া | মাণবক | মাণিক্য | মাণ্ডবী | মাত | মাত-গুড় | মাতঃ | মাতঙ্গ | মাতঙ্গী | মাতন | মাতব্বর | মাতরিশ্বা | মাতল | মাতলি | মাতা | মাতাল | মাতুঃষ্বসা | মাতুল | মাতৃ | মাতোয়ালি | মাত্র | মাত্রা | মাত্সর্য | মাত্স্য | মাথট | মাথা | মাথাল | মাথি | মাথুর | মাদক | মাদল | মাদার | মাদারির খেল | মাদি | মাদুর | মাদুলি | মাদৃশ | মাদ্রাজি | মাদ্রাসা | মাধব | মাধবী | মাধাই | মাধু-করী | মাধুরী | মাধুর্য | মাধ্ব | মাধ্বী | মাধ্যন্দিন | মাধ্যম | মাধ্যমিক শিক্ষা | মাধ্যাকর্ষণ | মাধ্যাহ্নিক | মান | মান-তাসা | মানক | মানচিত্র | মানত | মানদ | মানদণ্ড | মাননীয় মাননীয়েষু | মানব | মানভঞ্জন | মানমন্দির | মানস | মানহানি | মানা | মানান | মানানো | মানি-ব্যাগ | মানিক | মানিত | মানিনী | মানী | মানুষ | মানে | মানোয়ার | মান্দার | মান্দাস | মান্দ্য | মান্ধাতা | মান্য | মাপন | মাপা | মাফ | মাফলার | মাফিক | মামড়ি | মামদো | মামলা | মামা | মামুলি | মার | মার-কত | মার-ফত | মার-বেল | মার-সিয়া | মারক | মারকাট | মারণ | মারদাঙ্গা | মারপ্যাঁচ | মারমুখি | মারা | মারাঠা | মারাত্মক | মারামারি | মারি | মারীচ | মারুত | মার্ক | মার্কণ্ড | মার্কস-বাদ | মার্কা | মার্কারি | মার্কিন | মার্কেট | মার্গ | মার্গণ | মার্গশির | মার্চ | মার্জার | মার্জিত | মার্জিন | মার্ডার | মার্তণ্ড | মার্দব | মার্বেল-মারবেল | মার্শাল | মাল | মাল-কিন | মাল-কোশ | মাল-ঝাঁপ | মালই-চাকি | মালকোঁচা | মালঞ্চ | মালতী | মালদার | মালপোয়া | মালব | মালবাহী | মালভূমি | মালমশলা | মালশা | মালশি | মালশ্রী | মালসা-মালশা | মালা | মালাই | মালাকার | মালাবারি | মালি | মালিক | মালিকা | মালিকানা | মালিনী | মালিন্য | মালিশ | মালিস-মালিশ | মালী | মালুম | মালুম-কাঠ | মালেক-মালিক | মালো-মালা | মালোপমা | মাল্য | মাল্লা | মাশুক | মাশুল | মাষ | মাষা | মাষ্টার | মাস | মাস-তুত | মাস-শ্বশুর | মাসা-মাষা | মাসান্ত | মাসার্ধ | মাসি | মাসিক | মাসী | মাসুল-মাশুল | মাসোহারা | মাস্টার | মাস্তান-মস্তান | মাস্তুল | মাহ | মাহা | মাহাজনিক | মাহাত্ম্য | মাহিনা-মাইনা | মাহিষ | মাহিষ্য | মাহুত | মাহেন্দ্র | মাহেশ | মায় | মায়া | মায়ূর | মি | মিইয়ে যাওয়া | মিউ | মিউ-জিয়াম | মিউনিসি-প্যালিটি | মিক্স-চার | মিচকে | মিছরি | মিছা | মিছি-মিছি | মিছিল | মিছে-মিছা | মিজ রাব | মিজো | মিঞা-মিয়া | মিট | মিট-মিট | মিটা | মিটার | মিটিং | মিঠাই | মিঠে | মিড় | মিত | মিত-বর | মিতা | মিতাক্ষর | মিতাক্ষরা | মিতাচার | মিতালী | মিতাশন | মিতি | মিতে-মিতা | মিত্র | মিত্রাক্ষর | মিথিলা | মিথুন | মিথ্যা | মিথ্যুক | মিন-মিন | মিনতী | মিনসে | মিনা | মিনার | মিনি | মিনি-বাস | মিনিট | মির | মির-মুনশি | মিরগেল | মিরজাই | মিরাশ | মির্মির | মিল | মিল-মিলে | মিল-মিশ | মিলন | মিলনি | মিলনী | মিলনোত্-সব | মিলা | মিলি-টারি | মিলি-মিটার | মিলিত | মিলিয়ন | মিলেট | মিশ | মিশন | মিশমিশে | মিশর | মিশা | মিশি | মিশুক | মিশুকে | মিশেল | মিশ্র | মিষ্ট | মিষ্টি-কুমড়ো | মিস | মিসি-বাবা | মিসি-মিশি | মিসিস | মিস্টার | মিস্ত্রি | মিহি | মিহির | মিয়নো | মিয়া | মিয়াদ | মিয়ানি | মিয়োনো | মীড়-মিড় | মীন | মীমাংসক | মীমাংসা | মীর | মীর-বহর | মীলন | মী়টিং | মুই | মুকতি | মুকদ্দম | মুকররি | মুকি | মুকির | মুকুট | মুকুতা | মুকুন্দ | মুকুর | মুকুল | মুকেদ-মুকদ্দমা | মুকেরী | মুক্ত | মুক্তা | মুক্তি | মুখ | মুখটি | মুখর | মুখাগ্নি | মুখানো | মুখাপেক্ষা | মুখাবয়ব | মুখামৃত | মুখি | মুখী | মুখুজ্জে-মুখোপাধ্যায় | মুখো | মুখো-মুখি | মুখোপাধ্যায় | মুখোশ | মুখ্য | মুখ্যাভি-নেতা | মুখ্যার্থ | মুগ | মুগধ-মুগ্ধ | মুগা | মুগুর | মুগ্ধ | মুঘল | মুচ-মুচ | মুচ-লেকা | মুচকা | মুচকি | মুচকুন্দ-মুচুকুন্দ | মুচড়ানো | মুচি | মুচু-কুন্দ | মুছা | মুজদা | মুজরা | মুজরিম | মুঝে | মুঞি | মুঞ্জরা | মুটিয়া | মুঠ | মুড়-মুড় | মুড়কি | মুড়া | মুড়ি | মুড়ো-মুড়া | মুণ্ড | মুণ্ডন | মুণ্ডি | মুণ্ডিত | মুণ্ডু | মুত | মুত-ফরাক্কা | মুত-সুদ্দি | মুতা | মুথা | মুদা | মুদারা | মুদি | মুদিত | মুদী-মুদি | মুদ্গ | মুদ্গর | মুদ্দই | মুদ্দত | মুদ্দা-ফরাশ | মুদ্রক | মুদ্রণ | মুদ্রা | মুদ্রিকা | মুদ্রিত | মুন-সেফ | মুন-স্টোন | মুনশি | মুনা-ফিক | মুনা-সিব | মুনাফা | মুনি | মুনিব-মনিব | মুনিম | মুনিশ | মুনিয়া | মুন্ডা | মুন্ডি | মুন্ডু-মুণ্ড | মুন্সি-মুনশি | মুন্সেফ-মুনসেফ | মুফত | মুফতি | মুবারক | মুমুক্ষা | মুমূর্ষু | মুর | মুর-শিদ | মুরগা-মোরগা | মুরগি | মুরছা | মুরজ | মুরজা | মুরতি-মূর্তি | মুরদ | মুরব্বি | মুরলী | মুরারি | মুরি | মুরিদ | মুরুব্বি | মুরোদ-মুরদ | মুর্গি-মুরগি | মুর্দা | মুল-তবি-মুলতুবি | মুল-তান | মুল-তুবি | মুলা-কাত | মুলি | মুলুক | মুলো | মুল্লুক-মুলুক | মুশ-কিল | মুশায়রা | মুষড়ানো | মুষল | মুষা | মুষ্ক | মুষ্টা-মুষ্টি | মুষ্টি | মুসব্বর | মুসম্মত | মুসল-মান | মুসল-মুষল | মুসলিম-মুসলমান | মুসা | মুসা-ফির | মুসা-বিদা | মুসায়রা | মুসুম্বি-মোসম্বি | মুস্তা-কিম | মুস্তাফি | মুহ | মুহব্বত-মহব্বত | মুহম্মদ-মোহাম্মদ | মুহরি | মুহু | মুহূর্ত | মুহ্য-মান | মুয়াজ্জিন | মূক | মূঢ় | মূত্র | মূর্খ | মূর্ছনা | মূর্ছা | মূর্ত | মূর্তি | মূর্ধন্য | মূর্ধা | মূর্বা | মূর্বিকা | মূল | মূলক | মূলা | মূলাধার | মূল্য | মূষ | মূষিক | মৃগ | মৃগেল | মৃড় | মৃণাল | মৃণ্ময় | মৃত | মৃত্ | মৃত্তিকা | মৃত্যু | মৃদঙ্গ | মৃদু | মৃদ্ভাণ্ড | মে | মেও | মেওয়া | মেক-আপ | মেক-দার | মেকানিক | মেকি | মেকুর | মেখলা | মেঘ | মেচার | মেচেতা | মেছুয়া | মেজ | মেজ-বান | মেজ-মেজ-ম্যাজম্যাজ | মেজ-রাব-মিজরাব | মেজাজ | মেজিয়া-মেজে | মেজে | মেজো | মেঝে | মেট | মেটা | মেটুলি | মেটুলি সাপ-মেটেসাপ | মেটে | মেটে-সাপ | মেট্রন | মেট্রিক | মেঠাই-মিঠাই | মেঠো | মেড়া | মেড়ো | মেডেল | মেঢ্র | মেথর | মেথি | মেদ | মেদা-ম্যাদা | মেদি-মেহেদি | মেদিনী | মেদুর | মেধ | মেধা | মেধ্য | মেনকা | মেনি | মেনু | মেনে | মেন্ধি | মেম | মেম্বার | মের-জাই | মেরা-মত | মেরাপ | মেরিনো | মেরু | মেরু-করণ | মেরু-দণ্ড | মেরুন | মেরে-কেটে | মেল | মেলা | মেলা-মেশা | মেলানি | মেলানো | মেশা | মেশিন | মেষ | মেস | মেসো | মেস্তা | মেহ | মেহ-গনি | মেহ-নত | মেহ-ফিল-মহফিল | মেহ-মান | মেহেদি | মেহেরবান | মে়জ | মে়জর | মেয় | মেয়র | মেয়াদ | মেয়ে | মৈ-মই | মৈত্র | মৈথিল | মৈথুন | মৈনাক | মোকদ্দমা | মোকররি | মোকা-বিলা | মোকাম | মোক্তা | মোক্তার | মোক্ষ | মোক্ষম | মোগল | মোঙ্গল | মোচ | মোচক | মোচড় | মোচড়া | মোচন | মোচা | মোচ্ছব-মচ্ছব | মোছা | মোজা | মোজেইক | মোট | মোটর | মোটা | মোটামুটি | মোটে | মোড় | মোড়ক | মোড়া | মোতা | মোতা-বেক | মোতায়েন | মোতি | মোতিয়া | মোথা | মোদক | মোদা | মোদিত | মোদী | মোদের | মোদো | মোদ্দা | মোনা | মোনাবিস-মুনাসিব | মোপেড | মোবারক | মোম | মোম-ছাল-মনছাল | মোমিন | মোর | মোরগ | মোরচা | মোরব্বা | মোরা | মোরে | মোলায়েম | মোল্লা | মোশন পিকচার | মোষ-মহিষ | মোসম্বি | মোসাহেব | মোহ | মোহন | মোহর | মোহা | মোহানা | মোহাম্মদ | মোহাম্মদীয় | মোহিত | মোহিনী | মোহ্যমান | মোয় | মোয়া | মৌ | মৌক্তিক | মৌখ | মৌখিক | মৌচাক | মৌজ | মৌজা | মৌটুসি | মৌতাত | মৌদগল্য | মৌন | মৌমাছি | মৌরসি | মৌরালা | মৌরি | মৌর্বী | মৌর্য | মৌল | মৌল-বাদ | মৌলবি | মৌলানা | মৌলি | মৌলিক | মৌষল | মৌসুম | ম্যাংগানিজ | ম্যাক্সি | ম্যাগাজিন | ম্যাচ | ম্যাজ-ম্যাজ | ম্যাজিক | ম্যাজিস্ট্রেট | ম্যাজেণ্টা | ম্যাট-ম্যাট | ম্যাটা-ডর | ম্যাড়-ম্যাড় | ম্যাডাম | ম্যাদা | ম্যানেজ করা | ম্যানেজার | ম্যাপ | ম্যারাথন | ম্যালেরিয়া | ম্রক্ষণ | ম্রিয়মাণ | ম্লান | ম্লায়-মান | ম্লেচ্ছ
Descarga la app de educalingo
bn
diccionario bengalí
Descubre todo lo que esconden las palabras en