Las cookies de educalingo se usan para personalizar los anuncios y obtener estadísticas de tráfico web. Además, compartimos información sobre el uso del sitio web con nuestros partners de medios sociales, publicidad y análisis web.
Aceptar
Descarga la app
educalingo
Buscar

Significado de "फोड" en el diccionario de maratí

Diccionario
DICCIONARIO
section

PRONUNCIACIÓN DE फोड EN MARATÍ

फोड  [[phoda]] play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

QUÉ SIGNIFICA फोड EN MARATÍ

Pulsa para ver la definición original de «फोड» en el diccionario maratí.
Pulsa para ver la traducción automática de la definición en español.

definición de फोड en el diccionario maratí

Grasa 1 lodo; Recoger; Colitis ulcerosa; Borgoña o ronca El tamaño de una burbuja que se asemeja a la enfermedad. 2 papad Si está asado, aparece en la hoja hirviendo Flaps 3 explosiones; Legibilidad; Salir del secreto. 4 Vivo; Explicación, revelación 'Aquí está el ejemplo Blow it up '. -Girl 1 pieza; Parte dividida; Falk; (Fruta, tubérculos, etc.). 2 (Rey.) Encorvado Piezas de 'Lankarda Bore'. 3 diferencias; Discapacidad [No. Explosión Pvt. Ampollas; Hola Foda] फोड—पु. १ गळूं; उठाणूं; व्रण; भाजल्यामुळें किंवा खरूज इ॰ रोगानीं शरीरावर उठणारे बुडबुड्यासारखे आकार. २ पापड इ॰ भाजले असतां त्यावर, उबराच्या पानावर दिसणारे वर आलेले फोडाप्रमाणें फुगारे. ३ परिस्फोट; वाच्यता; गुप्त गोष्ट बाहेर फूटणें. ४ विशद करून; स्पष्टीकरण, खुलासा. 'हें उदाहरण मला फोड करून सांग.' -स्त्री. १ तुकडा; फोडून केलेला भाग; फाक; शकल (फळें, कंद इ॰चें). २ (राजा.) ओबडधोबड काढलेले तुकडे 'लांकडाची फोड.' ३ भेद; वियुक्तता. [सं. स्फोट; प्रा. फोड; हिं. फोडा]

Pulsa para ver la definición original de «फोड» en el diccionario maratí.
Pulsa para ver la traducción automática de la definición en español.

PALABRAS DEL MARATÍ QUE RIMAN CON फोड


PALABRAS DEL MARATÍ QUE EMPIEZAN COMO फोड

फोकी
फोकोटी
फोखूत
फो
फोगदर
फोगाप वचप
फोगी
फोगेट
फो
फोटो
फोडणी
फोडणें
फोडनिशी
फोडशी
फोडसें
फोडाळ
फोडाळणें
फोड
फोडीव
फोतड

PALABRAS DEL MARATÍ QUE TERMINAN COMO फोड

कासफोड
केस्तोड
ोड
क्रोड
खडेफोड
खतोड
खरोड
ोड
खोडाखोड
गट्टेछोड
गरातोड
गलजोड
गळेफोड
गुणफोड
ोड
घडामोड
ोड
चांचोड
चामफोड
ोड

Sinónimos y antónimos de फोड en el diccionario maratí de sinónimos

SINÓNIMOS

PALABRAS DEL MARATÍ RELACIONADAS CON «फोड»

Traductor en línea con la traducción de फोड a 25 idiomas

TRADUCTOR
online translator

TRADUCCIÓN DE फोड

Conoce la traducción de फोड a 25 idiomas con nuestro traductor multilingüe.
Las traducciones de फोड presentadas en esta sección han sido obtenidas mediante traducción automática estadística a partir del idioma maratí.

Traductor maratí - chino

1.325 millones de hablantes

Traductor maratí - español

Llagas
570 millones de hablantes

Traductor maratí - inglés

sores
510 millones de hablantes

Traductor maratí - hindi

घावों
380 millones de hablantes
ar

Traductor maratí - árabe

القروح
280 millones de hablantes

Traductor maratí - ruso

Язвы
278 millones de hablantes

Traductor maratí - portugués

sores
270 millones de hablantes

Traductor maratí - bengalí

ঘা
260 millones de hablantes

Traductor maratí - francés

Sores
220 millones de hablantes

Traductor maratí - malayo

kudis
190 millones de hablantes

Traductor maratí - alemán

Sores
180 millones de hablantes

Traductor maratí - japonés

130 millones de hablantes

Traductor maratí - coreano

염증
85 millones de hablantes

Traductor maratí - javanés

sores
85 millones de hablantes
vi

Traductor maratí - vietnamita

lở loét
80 millones de hablantes

Traductor maratí - tamil

புண்கள்
75 millones de hablantes

maratí

फोड
75 millones de hablantes

Traductor maratí - turco

yaralar
70 millones de hablantes

Traductor maratí - italiano

Sores
65 millones de hablantes

Traductor maratí - polaco

wrzody
50 millones de hablantes

Traductor maratí - ucraniano

виразки
40 millones de hablantes

Traductor maratí - rumano

răni
30 millones de hablantes
el

Traductor maratí - griego

πληγές
15 millones de hablantes
af

Traductor maratí - afrikáans

sere
14 millones de hablantes
sv

Traductor maratí - sueco

sores
10 millones de hablantes
no

Traductor maratí - noruego

sår
5 millones de hablantes

Tendencias de uso de la palabra फोड

TENDENCIAS

TENDENCIAS DE USO ACTUALES DEL TÉRMINO «फोड»

0
100%
En el mapa anterior se refleja la frecuencia de uso del término «फोड» en los diferentes paises.

Citas, bibliografía en maratí y actualidad sobre फोड

EJEMPLOS DE USO

10 LIBROS DEL MARATÍ RELACIONADOS CON «फोड»

Descubre el uso de फोड en la siguiente selección bibliográfica. Libros relacionados con फोड y pequeños extractos de los mismos para contextualizar su uso en la literatura.
1
Phod / Nachiket Prakashan: फोड
आज गंभीर झालेला बेरोजगारीचा प्रश्न आणि त्या प्रश्नामुळे सुशिक्षित बेरोजगाराच्या ...
श्री. सुरेश पाटील, 2014
2
Essential 18000 English-Marathi Medical Words Dictionary:
1605 american board of eye surgeons ophthalmologist certification organization. affiliated with the american college of eye डोऱा थचक्रकत्वकाना अभरयकन फोड नत्रथचक्रकत्वक प्रभाणऩत्र वस्था. डोऱा थचक्रकत्वकाना ...
Nam Nguyen, 2015
3
Portugīja-Marāṭhā sambandha
... जोपर्थत तो योहुँगीजाईया आश्रयास राहील तोपयेत न्याया फोड सार्वअंवेरोधी करवाया गोवा सरकार सहन करणार नाहींपरंतु नाग साव-ताने वित्सिरेशध्या इशा८याची दखल केतली नसाबी.
Sadāśiva Śaṅkara Desāī, 1989
4
Shree Gurucharitra Jase Aahe Tase / Nachiket Prakashan: ...
राजा म्हणाला , ' माइया मांडीवर मोठा फोड झाला आहे . फार वेदना होतात . आपण कृपादृष्टी करावी . ' हे ऐकून स्वामी हसले व म्हणाले , ' फोड कोठे आहे ? ' राजा फोड पाहू लागला आणि काय ...
Shri Bal W. Panchabhai, 2013
5
Essential 25000 English-Hindi Law Dictionary:
फोड अक्सय 1 एक र्ोऩी - प्रफधकीम, ऩमर्ऺी, जाच ऩडतार, मा एक सार्जननक मा ननजी व्माऩाय, र्र्श्र्ास, मा अन्म सगठन मा सस्था [क फोड ऩय सराहकाय शजक्तमा होन क व्मजक्तमों क एक सभह .
Nam Nguyen, 2015
6
Marathi Katha 2015 / Nachiket Prakashan: मराठी कथा 2015
लालचटक फोड, वल्ला पापड भुजल्यावर येतात तसे त्याचे दोन्ही तळहात फोडानं भरले होते. 'आह्या..बापा तुया हातालेतं टरंटरं..फोड आल्हे! तू काही उपटू नको भो पन्हाटचा. निज जरा सावलीत.
अनिल सांबरे, 2015
7
A School Dictionary, English and Maráthí - पृष्ठ 71
सुस्वी, आर्नदी. Blister s. फोड %n, फुगा n. २ शास्तर 2m. 3 2. 2. फोड%n. आणणें. * 2. 2. फोड zn. उठणें, येणें, Blithe a. आनंदी, हृस्तमुख. Bloat 2. 2. फोपसा होणें, कापूस Block s. ठीकळा %n, टोणका %m, ढोण /m.
Shríkrishṇa Raghunáthshástrí Talekar, 1870
8
Roj Navin 365 Khel / Nachiket Prakashan: रोज नवीन 365 खेळ
O १९ मे : फुगा फोड शर्यत प्रकार १ प्रारंभ रेषेच्या मागे सर्व खंळणारे उभे राहतात. प्रत्येक खेळाडू जवळ अर्ध फुगलेला फुगा देण्यात येतो. फुग्यची तोंडी रबरी नाडचाने बांधलेली असावी.
प्रा. डॉ. संजय खळतकर, 2015
9
अत्यावश्यक 18000 वैद्यकीय शब्द शब्दकोश मराठी: Essential ...
310 आफ endodonticsअभरयकन फोड. 311 आफ aminobenzoate. 312 आफ धनाग्र-ब्रक उददीऩनाच. 313 आफ antisheepफीटा-ळरययातीर भाक्रपनचा एक प्रकाय. 314 आफ वलमळष्ट लगात न फवणाया अडचण ऩष्ठबागालयीर ...
Nam Nguyen, 2015
10
तृतीय रत्न: नाटक
पादरी: टटुमक्, माआलम नही मा र साहाब टमारे बादशहावो ने इनहो के ब तो 'क फोड डाला , सो अचतुछ किया। यह सच ह`, ला कोना उनहो ने उनहो' से ' हमारे मजब तकरीर करकरके उनहो के हातोस ' फोड नही '.
जोतिबा फुले, 2015

NOTICIAS EN LAS QUE SE INCLUYE EL TÉRMINO «फोड»

Conoce de qué se habla en los medios de comunicación nacionales e internacionales y cómo se emplea el término फोड en el contexto de las siguientes noticias.
1
जुलाई में आएगी फिगो एस्पायर, 1 लाख में कराएं …
नई दिल्ली। फोड इंडिया की नई आ रही कॉम्पेक्ट सेडान कार फिगो एस्पायर इसी साल जुलाई में लॉन्च होगी। लॉन्च से पहले कंपनी इस कार का इंडिया रोड़ शो "What Drives You" कर रही है जो 6 मई से शुरू हो रहा है। फिगो एस्पायर इंडिया रोड़ शो के दौरान इस कार ... «Patrika, Jun 15»

REFERENCIA
« EDUCALINGO. फोड [en línea] . Disponible en <https://educalingo.com/es/dic-mr/phoda>. Jun 2021 ».
Descarga la app de educalingo
mr
diccionario maratí
Descubre todo lo que esconden las palabras en