Palabras y Expresiones del rumano

preaadấnc | preabatáj | preabecedár | preabiruí | preablagoródnic | preablagosloví | preabucurá | preabún | preabúnul | preacălcătór | preacântá | preacântát | preachiár | preacinstít | preacinstíta | preaciudát | preacucernicéște | preacurát | preacurătór | preacurând | preacurgătór | preacuviínță | preacuviós | preacuvioșía sa | preacuvioșíe | preadaptáre | preadesclinít | preadespúne | preadeverít | preadolescént | preadolescénță | preadúlce | preadumnezeiésc | preaduná | preafáce | preafărădelége | preafărădumnezeí | preafericíre | preafericít | preaființát | preaființív | preafrumós | preaglăsitór | preagódnic | preagreșí | preaiubít | preaiubitór | preaizbândí | preaîmpistrít | preaîmpleá | preaîmpodobít | preaînált | preaînáltul | preaînălțát | preaîndrăgí | preaîndrăznéț | preaîndumnezeít | preaînființát | preaînfrumusețát | preaînfrumușát | preaînmulțíme | preaînotá | preaînțelepciúne | preaînțelépt | preaînțelepțéște | preaînțelepțít | preaînvățát | preájm | preájmă | prealábil | prealabilménte | prealárg | prealármă | prealát | prealăcuí | prealegére | prealés | prealiáj | prealuminát | pream | preamáre | preamărí | preamăríe | preamăríre | preamărít | preamărturisí | preamâncá | preamâncáre | preamândríe | preambalá | preambaláre | preambalát | preambúl | preambulár | preameritát | preaméșter | preamilostív | preaminuná | preaminunát | preamplificatór | preamúlt | preamulțíe | preamulțíme | preandropáuză | preanemíc | preanestezíe | preanevinovátă | preanotá | preaotéț | preapărí | preapăstrát | preapetréce | preaplấnge | preaplecát | preaplín | preapodobíe | preapodobít | preapodóbnă | preapodóbnic | preaprețiós | preapríndere | preapróst | preaputérnic | preaputernicíe | preaputérnicul | prearăbdá | preareverénd | prearián | prearvuní | preásenă | preasfấnt | preasfânt | preasfânta | preasfințía | preasfințía sa | preasfințía ta | preasfințía voástră | preasfințíe | preasfințít | preasfințítul | preaslăví | preaslăvít | preasporí | preaspurcát | preastimát | preastrăín | preastrălucít | preastrigá | preastrigáre | preasuí | preáșbă | preaședeá | preașezát | preaștí | preatăríe | preátcă | preatómic | preatpișí | preatrúfă | preaținút | preavărsá | preavătămá | preavecinătáte | preavécinic | preavertizáre | preaviteáz | preavíz | preavizá | preavizáre | prebaróc | prebendár | prebéndă | prebiótic | preburghéz | precalculá | precalculáre | precalculát | precalculáție | precambrián | precáncer | precancerós | precanceróză | precapitalíst | precár | precária | precariaménte | precaritáte | precáriu | precarpátic | precất | precáut | precaúție | precauționá | precauțiúne | precădeá | precădére | precânjá | precât | preceás | precedá | precedént | precedénță | precedénție | precédere | precéltic | precépt | preceptist | preceptíst | preceptístă | preceptístic | preceptór | preceptorál | precépție | precepút | precérne | precésie | precesiúne | précestă | precestuí | precestuít | precetí | precheleán | prechemá | prechezășuíre | precíncție | precipitá | precipitábil | precipitabilitáte | precipitándo | precipitánt | precipitáre | precipitát | precipitáție | precipitațiúne | precipitínă | precipitrón | precipíțiu | precipițiúm | precipút | preciróză | precís | précista | précistă | precistíe | precizá | precizábil | precizaménte | precizáre | precízie | preciziúne | preciziúni | preclásic | preclasicísm | preclătí | preclătít | preclimactériu | preclínic | preclinteálă | preclintí | preclintíre | preclintít | precóce | precocitáte | precolumbián | precomándă | precomatós | precómă | precombústie | precompilatór | precomprimá | precomprimáre | precomprimát | preconcasáre | preconcentráre | preconcentrát | preconcépt | preconcépție | preconcepțiúne | preconcepút | precondíție | preconferínță | preconizá | preconizáre | preconizát | preconizáție | preconsolidáre | preconsonántic | preconsultáre | preconștiént | precontráct | precontractuál | precordiál | precordialgíe | precoréctor | precorectúră | precósmic | precovârșí | precreștín | precrític | precugetătór | precúm | precumpăní | precumpăníre | precumpănitór | precunoștínță | precupéț | precupețí | precupețíre | precupețoáie | precupí | precupít | precupitór | precúrge | precurgére | precurmá | precurmáre | precurmát | precurmătór | precursoáre | precursór | precuvântá | precuvântáre | predá | predábil | predáre | predătór | predeálă | predecedát | predecesoáre | predecesór | predélă | predelí | prederegătór | predestiná | predestináre | predestinát | predestináție | predestinațiúne | predestós | predeterminá | predeterminánt | predetermináre | predeterminát | predetermináție | predeterminísm | prediá | prediabét | prediál | predialíst | predicá | predicábil | predicabilitáte | predicamént | predicamentál | predicánt | predicáre | predicát | predicatív | predicativitáte | predicativizá | predicatór | predicatoriál | predicatóriu | predicáție | predicațiúne | prédică | predictábil | predictabilitáte | predictív | predictór | predícție | predicțiúne | predigéstie | prediléct | predilécție | predilecțiúne | predisociáție | predispozánt | predispozíție | predispozițiúne | predispúne | predispúnere | predispús | prédiu | predlojénie | predmét | predominá | predominánt | predominánță | predomináre | predominatór | predomináție | predominațiúne | predomní | predomníre | predomnitór | predoslóv | predoslovíe | predpisánie | predstátel | predúce | preduceá | preducél | predúf | preechípă | preeclampsíe | preelectorál | preelénic | preeminént | preeminénță | preempțiúne | preemțiúne | preeríe | preevghenicós | preexistá | preexistént | preexisténță | prefabricá | prefabricáre | prefabricát | prefabricáție | prefáce | prefácere | prefațá | prefațáre | prefațatoáre | prefațatór | prefáță | prefăcăciúne | prefăcătór | prefăcătoríe | prefăcătúră | prefăcút | prefăcut | preféct | prefectínă | prefectorál | prefectoríe | prefectúră | prefectúș | preferá | preferábil | preferáns | preferánț | preferánță | preferát | preferénță | preferențiál | preferențialísm | preferențiát | preferí | preferínță | preferințiál | preferít | prefetí | prefeudál | prefíce | prefíge | prefigurá | prefiguráre | prefiguratív | prefiguráție | preființá | prefiínță | prefilatelíe | prefiltráre | prefíltru | prefinál | prefípt | prefirá | prefiráre | prefirát | prefíx | prefixá | prefixál | prefixáre | prefixát | prefixáție | prefixoíd | prefixoidál | prefloráție | prefoliáție | preforjáre | preformáre | preformáție | preformațiúne | preformísm | preformíst | preformuí | prefrământá | prefrământáre | prefrământát | prefríge | prefrípt | prefulgerós | prefús | prefușór | prefúște | pregătí | pregătíre | pregătít | pregătitív | pregătitór | pregânjálă | pregenéric | préget | pregetá | pregetáre | preghiéră | pregiuráș | preglaciár | pregnánt | pregnánță | pregustá | pregustáre | pregustát | pregustáție | prehensíbil | prehensíl | prehensiúne | prehensór | prehoméric | prehominiéni | prehotărî | preícă | preimperialíst | preimprimá | preincásic | preindexáre | preindustriál | preindustrializáre | preinfárct | preislámic | preistóric | preistoricián | preistoriciánă | preistórie | preîncălzí | preîncălzíre | preîncălzitór | preîndemână | preîngrijí | preîngrijíre | preînnoí | preînnoíre | preînregistráre | preînregistrát | preînsemná | preînșiințătív | preînștiințá | preîntâmpiná | preîntâmpináre | prejeníre | préjmă | préjmet | prejós | prejudecá | prejudecátă | prejudéț | prejudiciá | prejudiciábil | prejudiciál | prejudiciát | prejudíciu | prejudițiábil | prejudíțiu | prejuduciós | prejunghiá | prejurá | prelárg | prelát | prelátă | prelatín | prelatúră | preláție | prelécție | prelecțiúne | prelégere | prelevá | preleváre | prelevát | preleváție | prelevațiúne | preliminá | preliminár | prelimináre | preliminariaménte | preliminárii | prelimináriu | preliminát | prelínge | prelíngere | prelíns | prelíntă | prelípcă | prelipí | preliubodeái | prelógic | preluá | preluáre | prelúcă | prelucí | prelucíre | prelucrá | prelucrábil | prelucrabilitáte | prelucráre | prelucrát | prelucratív | prelucrătór | prelucúță | preludá | preludáre | prelúde | prelúdiu | prelúng | prelungí | prelungíre | prelungít | prelungitór | prelungoásă | preluxáție | premagnetizáre | premalígn | premấndă | premaritál | premarxíst | prematrimoniál | prematúr | prematuráre | prematuráție | prematuritáte | premătár | premândă | premândeálă | prembuléte | premecí | premedicáție | premeditá | premeditáre | premeditát | premeditáție | premeditațiúne | premeneálă | premení | premeníre | premenít | premenitúră | premenopáuză | premenstruál | premergătór | premérge | premergere | premetí | premiá | premiál | premiánt | premiát | premiér | premiéră | premiére | premiezá | premilitár | premilităríe | premísă | premíte | premitére | prémiu | premixáj | premíză | premodérn | premolár | premonitóriu | premoníție | premonițiúne | premonopolíst | premontáj | premontán | prempletitúră | premúgere | premuitúră | premundáș | premunitív | premuníție | prenadéz | prenarcóză | prenáște | prenatál | prenesénie | prennoít | prenoí | prenoiálă | prenoíre | prenoít | prenoitór | prenotá | prenotáre | prenotát | prenotațiúne | prenotificá | prenoțiúne | prenóvă | prensurá | prentoárce | prenumărá | prenumăráre | prenúme | prenumeránt | prenumeráre | prenumít | prenupțiál | preobliterát | preobrajénie | preobrăzí | preobrăzuí | preocupá | preocupánt | preocupáre | preocupát | preocupáție | preocupațiúne | preolímpic | preoperatór | preoperatóriu | preopiná | preopináre | preopinént | preorál | preorășenésc | preoriticós | preosfințít | préot | preót | preoteásă | preoteșícă | preoțél | preoțésc | preoțéște | preoțí | preoțíe | preoțíme | prepalatál | prepanáție | prepará | preparandálă | preparandiál | preparándie | preparandíst | preparáre | preparát | preparatíve | preparatór | preparatóriu | preparáție | preparațiúne | prepașoptíst | prepăzí | prepebác | prepeleác | prepeléac | prepeleág | prepelecúț | prepelegí | prepelicár | prepelíci | prepelicioáră | prepelicít | prépeliță | prepelițói | prepínge | prepíngere | preponderá | preponderánt | preponderánță | preponderént | preponderénță | prepotént | prepoténță | prepotrivíre | prepózit | prepozitív | prepozitúră | prepozíție | prepoziționál | prepoziționalizá | prepozițiúne | preprínt | preprocesór | prepsihóză | prepuberál | prepubertár | prepubertáte | prepubescent | prepubescént | prepúne | prepúnere | prepurtá | prepús | prepúscă | prepúț | prepuțiál | prepúțiu | prerafaelísm | prerafaelít | prerafaelitísm | prerăstrăbún | prerâurá | prerepartizáre | prerevoluționár | preriál | preríe | prérie | preroditór | prerogatívă | preromán | preromántic | preromantísm | prerúpe | prerúpere | prerúpt | presá | preságiu | presáj | presaláriu | presánt | presáre | presát | presatoáre | presatór | présă | presădí | presădíre | presădít | presărá | presăráre | presărát | presărătúră | preschimbá | preschimbáre | preschimbát | presciént | prescleróză | prescórnic | prescórniță | prescríe | prescríere | prescrípt | prescriptíbil | prescriptibilitáte | prescriptív | prescrípție | prescripțiúne | prescrís | prescúră | préscură | prescuríce | prescuriceá | prescuríță | prescurtá | prescurtáre | prescurtát | prescurtătór | prescurtătúră | preseáră | preseísmic | preselectá | preselectáre | preselectát | preselectór | preselécție | preselecționá | preselecționáre | preselecțiúne | presemnál | presemnalizá | presemnalizáre | présen | présenă | presenescénță | preseníl | presenilitáte | presentimént | presérie | presesiúne | presetúpă | presezón | presgarnitúră | presí | presimțămấnt | presimțământ | presimțí | presimțíre | presínă | présing | presinterizáre | presiográf | presiométru | presístolă | presistólic | presiúne | preslúșnic | presoáre | presocialíst | presocrátic | presométru | presopunctúră | presór | presoreceptór | presortáre | presostát | prespán | prespapiér | prespapier | prespapier pi-é | prespăláre | presporí | presse-papier | presșpán | presșpan | prestá | prestabilí | prestabilíre | prestabilít | prestánt | prestánță | prestáre | prestatál | prestatoáre | prestatór | prestáție | prestațiúne | prestavlénie | prestăvilí | prestelár | prestélcă | presteleáncă | prestéță | prestidigitatór | prestidigitáție | prestidigitațiúne | prestigiós | prestígiu | prestimóniu | prestissimo | prestíssimo | presto | présto | prestogolí | prestoí | prestól | prestrănepót | presuceá | presucí | presucít | presumét | presumețíe | presupozíție | presupunctúră | presupúne | presupúnere | presupús | présur | presurá | présură | presúră | presură-de-iárnă | presură-de-omăt | presură-de-tréstie | presurizá | presurizáre | presurizát | presurizatór | presús | presvíteră | preș | preșcolár | președeá | președențíe | preșédere | președíntă | președínte | președințiál | președințíal | președințíe | preșelí | preșpán | preștí | preștiínță | preștíre | preștiutór | pretá | pretábil | pretăbăcíre | pretcár | prétcă | pretcúță | pretendánt | pretendént | preteníme | pretensionáre | pretensionát | preténție | pretențiós | pretențiozitáte | pretențiúne | preterít | preterițiúne | pretermísie | pretermisiúne | pretestát | pretéxt | pretextá | pretéxtă | pretextuál | pretimpuríu | pretíndă | pretínde | pretíns | pretít | pretónic | prétor | pretorát | pretoriádă | pretoriál | pretorián | pretorianísm | prétoriță | pretóriu | pretórt | pretrofób | pretuberculós | pretúră | preturná | pretutindenár | pretutíndenea | pretutindenésc | pretutíndeni | preț | prețăluí | prețăluíre | prețăluitór | prețiós | prețiosísm | prețiozitáte | prețós | prețuí | prețuíre | prețuít | prețuitoáre | prețuitór | preumán | preumblá | preumbláre | preumblátă | preuniversitár | preurmá | preursí | preursít | preuscáre | preuscát | préuș | prevalá | prevaláre | prevalént | prevalénță | prevalidá | prevár | prevaricá | prevaricatór | prevaricațiúne | prevăluí | prevărsá | prevăzătór | prevăzút | prevedeá | prevedére | preveghénie | preveghetúră | prevelár | prevéli | prevénce | prevení | preveníre | prevenít | prevenitór | preventív | preventóriu | prevénție | prevențiúne | prevérb | preverbáție | preverbiáj | prevernál | prevernál -ă | prevestáș | prevestí | prevestíre | prevestít | prevestitór | preveșteálă | preveștí | previzíbil | previzibilitáte | previzioná | previzionál | previzionáre | previzioníst | previzionístă | previziúne | prevocálic | prevorbí | prevoroávă | prevorovíre | prezáj | prezărí | prezăruít | prezbi | prezbiacuzíe | prezbiestezíe | prezbiofreníe | prezbióp | prezbiopíe | prezbít | prezbíter | prezbiterál | prezbíteră | prezbiteriál | prezbiterián | prezbiterianísm | prezbitériu | prezbitísm | prezbițíe | prézbus | prezént | prezentá | prezentábil | prezentabilitáte | prezentáre | prezentát | prezentatív | prezentatoáre | prezentatór | prezentáție | prezentațiúne | prezentificáre | prezentín | prezentír | prezentísm | prezentuí | prezenturéle | prezénță | prezervá | prezervábil | prezerváre | prezervatív | prezervatór | prezerváție | prezicătoáre | prezicătór | prezíce | prezícere | prezidá | prezidáre | prezidént | prezidențí | prezidențiál | prezidențíe | prezidiál | prezidiruí | prezídiu | prezídium | prezís | prezíuă | preziuă | prezón | prezumá | prezumábil | prezumáre | prezumát | prezúmpție | prezumpțiós | prezúmt | prezumtív | prezúmție | prezumțiós | prezumțiozitáte | prezumțiúne | prezvíteră
Descarga la app de educalingo
ro
diccionario rumano
Descubre todo lo que esconden las palabras en
índice
a ă b c d e f g h i î j k l m n o p r s ș t ț u v x z