Kuki Educalingo digunakan untuk memperibadikan iklan dan mendapatkan statistik trafik laman web. Kami juga berkongsi maklumat tentang penggunaan laman web dengan media sosial, pengiklanan dan rakan analisa kami.
Lihat butiran Faham

Marathi perkataan dan Ungkapan

ओंकारेश्वर | ओंकीर | ओंगण | ओंगल | ओंगळ | ओंचणें | ओंचा | ओंजळ | ओंझळ | ओंट | ओंटभरण | ओंटळा | ओंटवणी | ओंटा | ओंटी | ओंटीभरण | ओंड | ओंडकर | ओंडण | ओंडवण | ओंडा | ओंढण | ओंढा | ओंढ्यालोंबी | ओंणखुचें | ओंदण | ओंध | ओंधट | ओंब | ओंबकळणें | ओंबकळा | ओंबट | ओंबण | ओंबणें | ओंबळणें | ओंबी | ओंबील | ओंलतेर | ओंवड | ओंवण | ओंवरा | ओंवळ | ओंवळणें | ओंवळी | ओंवळ्याभोंवळ्या | ओंवसणें | ओंवाळणी | ओंसणें | ओणत | ओणव | ओणवणें | ओणवा | ओणोली | ओळ | ओळंगर | ओळंगा | ओळंबणें | ओळंबळणें | ओळंबा | ओळंबॉ | ओळक | ओळकं | ओळकंबणें | ओळकी | ओळख | ओळखंबणें | ओळखण | ओळखणें | ओळखदेख | ओळखी | ओळग | ओळगणा | ओळगणें | ओळगवट | ओळगावणें | ओळण | ओळणें | ओळत | ओळदांडी | ओळसा | ओळा | ओळांगर | ओळाणे | ओळी | ओळींबा | ओळीचा
mr
Kamus Marathi
Temui semuanya yang tersembunyi dalam perkataan di