Kuki Educalingo digunakan untuk memperibadikan iklan dan mendapatkan statistik trafik laman web. Kami juga berkongsi maklumat tentang penggunaan laman web dengan media sosial, pengiklanan dan rakan analisa kami.
Lihat butiran Faham

Marathi perkataan dan Ungkapan

ठंवस | ठण | ठणक | ठणकणें | ठणका | ठणकावणें | ठणठण | ठणठणणें | ठणठणपाळ | ठणठणाट | ठणठणीत | ठणण | ठणत्कार | ठणनें | ठणाका | ठणाठण | ठणाणणें | ठळक | ठळठळीत | ठळणें | ठा | ठां | ठांग | ठांगणें | ठांगाड | ठांगाळणें | ठांठूरणें | ठांब | ठांबी | ठाइका | ठाई | ठाईंचा | ठाऊ | ठाऊक | ठाक | ठाकठिकी | ठाकठोक | ठाकण | ठाकणें | ठाकत | ठाकरी | ठाकल | ठाकसठिकस | ठाकाठिकी | ठाकाठोका | ठाकिजणें | ठाकी | ठाकु | ठाकुली | ठाकून येणें | ठाकूनठोकून | ठाक्या | ठाठू | ठाडा | ठाडेसरी | ठाण | ठाणठूण | ठाणांतर | ठाणें | ठाणेसरी | ठाणो | ठान | ठाम | ठामणें | ठाय | ठार | ठालाठेल | ठाळणा | ठाळा | ठाव | ठावका | ठावणें | ठावर | ठावा | ठावें | ठास | ठासर | ठासा | ठिंकाळणें | ठिंग | ठिंगणा | ठिंगळी | ठिंबरी | ठिंबो | ठिक | ठिकठाक | ठिकडें | ठिकणाती | ठिकणें | ठिकर | ठिकरी | ठिकला | ठिकवणी | ठिकसठाकस | ठिकसां | ठिका | ठिकाठोक | ठिकाण | ठिकी | ठिकें | ठिक्कर | ठिगड | ठिगुर | ठिगुळवाणें | ठिणकणें | ठिणगी | ठिप | ठिपठिप | ठिया | ठिल | ठिला | ठिवणें | ठिसपिस | ठिसरी | ठिसूळ | ठी | ठीक | ठीकलग | ठीसका | ठु | ठुंगणें | ठुंठण | ठुंठी | ठुंब | ठुंबरा | ठुकठुक | ठुकणें | ठुकरणें | ठुठा | ठुणका | ठुणगा | ठुणगुण | ठुणठुणणें | ठुनका | ठुनठुन | ठुनी | ठुबरा | ठुमकणें | ठुमठुमीत | ठुर्रु | ठुला | ठुशी | ठुशो | ठुस | ठुसका | ठुसठुशी | ठुसठुस | ठुसठुसणें | ठुसा | ठूं | ठून | ठे | ठेंग | ठेंगठोक | ठेंगडा | ठेंगडें | ठेंगण | ठेंगणा | ठेंगा | ठेंगाठेंगी | ठेंगार | ठेंगू | ठेंगेपण | ठेंग्या | ठेंचळणें | ठेंचाळणें | ठेंटा | ठेंबा | ठेंबूस | ठेंवें | ठेंस | ठेऊ | ठेक | ठेका | ठेकी | ठेकेठोक | ठेकेदार | ठेचणी | ठेटमत | ठेठे | ठेणा | ठेणें | ठेप | ठेपणें | ठेपसा | ठेपा | ठेपाऊ | ठेपी | ठेम | ठेल | ठेला | ठेव | ठेवण | ठेवणस | ठेवणा | ठेवणाऊ | ठेवणावळ | ठेवणी | ठेवणूक | ठेवणें | ठेवरेव | ठेवलेली | ठेवा | ठेवाठेव | ठेवासाटपा | ठेवी | ठेसन | ठैरणें | ठो | ठोंग | ठोंगळ | ठोंगाई | ठोंचला | ठोंटा | ठोंठण | ठोंब | ठोंबरणें | ठोंबरा | ठोंबस | ठोंबा | ठोंब्या | ठोक | ठोकजोशी | ठोकठोक | ठोकडा | ठोकण | ठोकणावळ | ठोकणी | ठोकणें | ठोकतापीर | ठोकताळा | ठोकनापूर | ठोकमत | ठोकर | ठोकरणें | ठोकळ | ठोकळा | ठोका | ठोकाण | ठोकारोका | ठोकारोखा | ठोकूनठाकून | ठोके | ठोक्या | ठोठाविणें | ठोठो | ठोम | ठोमणा | ठोमन् | ठोमूस | ठोला | ठोळ्या | ठोवर | ठोसर | ठोसराई | ठोसलो | ठोसळ | ठ्यां करणें
mr
Kamus Marathi
Temui semuanya yang tersembunyi dalam perkataan di