Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
Got it
Search

Meaning of "fluwialny" in the Polish dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF FLUWIALNY IN POLISH

fluwialny play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

POLISH WORDS THAT RHYME WITH FLUWIALNY


adwerbialny
adwerbialny
akt notarialny
akt notarialny
aktuarialny
aktuarialny
alodialny
alodialny
aluwialny
aluwialny
amaterialny
amaterialny
antyimperialny
antyimperialny
antykolonialny
antykolonialny
archiprezbiterialny
archiprezbiterialny
arterialny
arterialny
atrialny
atrialny
audialny
audialny
auktorialny
auktorialny
batialny
batialny
bawialny
bawialny
bestialny
bestialny
bezceremonialny
bezceremonialny
bilabialny
bilabialny
ceremonialny
ceremonialny
deluwialny
deluwialny

POLISH WORDS THAT BEGIN LIKE FLUWIALNY

fluorowodor
fluorowodorowy
fluorowy
fluoroza
fluorymetr
fluorymetria
fluorymetryczny
fluoryt
fluoryzacja
fluoryzowac
fluoryzować
fluoryzowanie
flura
flushing meadows
fluwio
fluwioglacjal
fluwioglacjalny
fluwiograf
fluwiometr
fluxus

POLISH WORDS THAT END LIKE FLUWIALNY

domenialny
dominialny
dowidzialny
dykasterialny
dyktatorialny
dyluwialny
dyrektorialny
eksterytorialny
ekwatorialny
eluwialny
epicedialny
epitafialny
fakt prasowy medialny
filialny
genialny
goscinno sypialny
gremialny
gubernialny
homagialny
iluwialny

Synonyms and antonyms of fluwialny in the Polish dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «fluwialny» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF FLUWIALNY

Find out the translation of fluwialny to 25 languages with our Polish multilingual translator.
The translations of fluwialny from Polish to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «fluwialny» in Polish.

Translator Polish - Chinese

河流
1,325 millions of speakers

Translator Polish - Spanish

fluvial
570 millions of speakers

Translator Polish - English

fluvial
510 millions of speakers

Translator Polish - Hindi

नदी-संबंधी
380 millions of speakers
ar

Translator Polish - Arabic

نهري
280 millions of speakers

Translator Polish - Russian

речной
278 millions of speakers

Translator Polish - Portuguese

fluvial
270 millions of speakers

Translator Polish - Bengali

নদীজ
260 millions of speakers

Translator Polish - French

fluvial
220 millions of speakers

Translator Polish - Malay

fluvial
190 millions of speakers

Translator Polish - German

fluvial
180 millions of speakers

Translator Polish - Japanese

河川
130 millions of speakers

Translator Polish - Korean

하천의
85 millions of speakers

Translator Polish - Javanese

fluvial
85 millions of speakers
vi

Translator Polish - Vietnamese

thuộc về sông
80 millions of speakers

Translator Polish - Tamil

fluvial
75 millions of speakers

Translator Polish - Marathi

fluvial
75 millions of speakers

Translator Polish - Turkish

nehir
70 millions of speakers

Translator Polish - Italian

fluviale
65 millions of speakers

Polish

fluwialny
50 millions of speakers

Translator Polish - Ukrainian

річковий
40 millions of speakers

Translator Polish - Romanian

fluvial
30 millions of speakers
el

Translator Polish - Greek

ποτάμιος
15 millions of speakers
af

Translator Polish - Afrikaans

fluviale
14 millions of speakers
sv

Translator Polish - Swedish

fluvial
10 millions of speakers
no

Translator Polish - Norwegian

fluvial
5 millions of speakers

Trends of use of fluwialny

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «FLUWIALNY»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «fluwialny» in the different countries.

Examples of use in the Polish literature, quotes and news about fluwialny

EXAMPLES

10 POLISH BOOKS RELATING TO «FLUWIALNY»

Discover the use of fluwialny in the following bibliographical selection. Books relating to fluwialny and brief extracts from same to provide context of its use in Polish literature.
1
Mechanizm transportu fluwialnego i dostawy zwietrzelin do ...
Wojciech Froehlich. rów determinujących mechanizm ich transportu i stabilizacji. W warunkach zlewni beskidzkich transportowane są produkty wietrzenia i erozji oraz materiał organiczny. Średnice transportowanych cząstek mieszczą się w ...
Wojciech Froehlich, 1982
2
Głazy rzeźbione przez wiatr jako wskaźniki różnowiekowych ...
... [szt] 389 3o 501 n8 o1 o6 375 4 ,6 Liczba pól tastowych 3 3 2 4 4 3 5 - Typ i goaza podłoża piasak fluwialny piasak fluwialny fluwialny piasak fluwialny piasak fluwialny fluwialny piasak fluwialny - żwia żwir Stanowisko i lokalizacja Kaagowa ...
Barbara Antczak-Górska, 2005
3
Zapis zmian klimatu oraz działalności człowieka i ich rola ... - Strona 32
W trakcie badań nad późnoglacjalną i holoceńską ewolucją dolin rzecznych wyodrębniły się cztery grupy hipotez wyjaśniających przyczyny zmian dynamiki fluwialnej: 1. Za powstawanie teras holoceńskich odpowiedzialne są procesy ...
Tomasz Kalicki, 2006
4
TRANSPORT ZAWIESINY W WARUNKACH ZMIENIAJĄCEJ SIĘ ...
TRANSPORT MATERIAŁU ZAWIESZONEGO W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH BADAŃ Transport fluwialny odzwierciedla procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym zlewni. Dominującą formą transportu fluwialnego w obszarach ...
Małgorzata Kijowska-Strugała, 2015
5
Ewolucja doliny Luciąży: uwarunkowania klimatyczne i lokalne
System fluwialny Luciąży został opisany na podstawie wyidealizowanego modelu systemu fluwialnego S c h u m m a (1977), który składa się z trzech zasadniczych członów: 1 - strefy produkcji; 2 - strefy transportu i 3 - strefy depozycji. W pracy ...
Lucyna Wachecka-Kotkowska, 2004
6
Prace naukowe: Geodezja - Wydania 17-18 - Strona 177
Kompleksowa analiza porównawcza piasków wydmowych z piaskami podłoża wydm, podjęta w celu ustalenia kryteriów rozróżniania eolianitów od osadów fluwialnych, nie ujawniła wyraźnych różnic pomiędzy piaskami tych dwóch środowisk ...
Politechnika Warszawska, 1976
7
Nauki matematyczno-przyrodnicze - Wydania 34-37 - Strona 74
Żółte piaski wydmowe i piasek fluwialny są umiarkowanie wysortowane, zaś piasek gla- cjalny — słabo. Skośność, czyli miara asymetrii krzywej frekwencji (Ski), wyraźnie różnicuje osady odmiennych środowisk sedymentacyjnych. Rozkład ...
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 1974
8
Przestrzenna zmienność właściwości gleb bielicoziemnych ...
sToPii-:Ń oBRÓBKi ziARN kwARCowYCH Analiza graniformametryczna materiału mineralnego potwierdza fluwialny charakter sedymentacji wszystkich badanych próbek. Wskazuje na to typowa dla utworów fluwialnych przeważająca ...
Marek Degórski, 2002
9
Późnovistuliańskie i holoceńskie formy i osady korytowe ... - Strona 10
Główne trendy holoceńskich procesów fluwialnych określa się na podstawie położenia poziomów terasowych, osadów je budujących i wzajemnego stosunku przestrzennego różnowiekowych serii osadów i powierzchni niezgodności .
Karol Rotnicki, ‎Zygmunt Młynarczyk, 1989
10
Późnoglacjalna i wczesnoholoceńska ewolucja obniżeń ... - Strona 51
nie Wietcisy w większości tylko krótkie, przełomowe odcinki, łączące poszczególne obniżenia inicjalne, mają wyraźnie fluwialny charakter. Po wstępnym rozpoznaniu form występujących w obrębie środkowego i dolnego odcinka doliny ...
Mirosław Błaszkiewicz, 2005

REFERENCE
« EDUCALINGO. Fluwialny [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-pl/fluwialny>. Jul 2020 ».
pl
Polish dictionary
Discover all that is hidden in the words on
index
a b c d e f g h i j k l ł m n o p q r s ś t u v w x y z ż