Download the app
educalingo
Search

Meaning of "elektrik" in the Turkish dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF ELEKTRIK IN TURKISH

elektrik play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES ELEKTRIK MEAN IN TURKISH?

Click to see the original definition of «elektrik» in the Turkish dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.
elektrik

Electricity

Elektrik

Electricity is the whole of physical phenomena that deals with the existence and flow of electric charges. There are several effects that can be visually perceived in many areas of your electricity. Examples are lightning, static electricity, electromagnetic products and electric currents. In addition, it relates to the electromagnetic radiation that provides and creates the formation of electric radio waves. The electrical loads produce an electromagnetic field that also acts on other loads. Many physical quantities lie behind the emergence of electricity: ▪ electric charge: a feature that determines the electromagnetic interactions of subatomic particles. An electrically charged substance affects electromagnetic fields or is affected by them. ▪ electric field: Describes the electromagnetic field that an electric charge can give out even if it does not move. The electric field produces a force that pulls other loads around it toward it. ▪ electric potential: An electric field is the capacity to conduct work on any electric load. Elektrik, elektrik yüklerinin varlığıyla ve akışıyla ilgilenen fiziksel olguların bütünüdür. Elektriğin birçok alanda gözle görülebilir çeşitli etkileri vardır. Bunlara örnek olarak yıldırım, statik elektrik, elektromanyetik ürünlenim ve elektrik akımı verilebilir. Bunlara ek olarak, elektrik radyo dalgalarının oluşumunu sağlayan ve var eden elektromanyetik radyasyon ile ilgilidir. Elektrikteki yükler, yine diğer yükler üzerine etki gösteren bir elektromanyetik alan üretirler. Elektriğin ortaya çıkışının ardında birçok fiziksel nicelik yatar: ▪ elektrik yükü: Atom altı parçacıkların, elektromanyetik etkileşimlerini belirleyen bir özelliktir. Elektriksel olarak yüklenmiş bir madde, elektromanyetik alanlara etkir veya onlardan etkilenir. ▪ elektrik alan: Bir elektrik yükünün hareket etmemesi halinde bile dışarıya verebildiği elektromanyetik alanı niteler. Elektrik alan, çevresindeki diğer yükleri kendisine doğru çeken bir kuvvet üretir. ▪ elektrik potansiyeli: Bir elektrik alanın, herhangi bir elektrik yükü üzerindeki iş yaptırabilme kapasitesine denir.

Definition of elektrik in the Turkish dictionary

electricity The type of energy that is generated by the movement of particles such as electrons, positrons, and protons. This is the form of energy used in everyday life. The enlightenment obtained from this energy. / Your physique is the arm that examines electrical events. Electric working. Striking, charm, vitality. elektrik Maddenin elektron, pozitron, proton gibi parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü. / Bu enerjinin gündelik hayatta kullanılan biçimi. / Bu enerjiden elde edilen aydınlanma. / Fiziğin, elektrik olaylarını inceleyen kolu. / Elektrikle çalışan. / Çarpıcılık, cazibe, canlılık.
Click to see the original definition of «elektrik» in the Turkish dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

TURKISH WORDS THAT RHYME WITH ELEKTRIK


asimetrik
asimetrik
biyoelektrik
biyoelektrik
durağan elektrik
durağan elektrik
egosantrik
egosantrik
eksantrik
eksantrik
fotoelektrik
fotoelektrik
geometrik
geometrik
hidroelektrik
hidroelektrik
higrometrik
higrometrik
jeosantrik
jeosantrik
metrik
metrik
milimetrik
milimetrik
parametrik
parametrik
patrik
patrik
pediatrik
pediatrik
pozitif elektrik
pozitif elektrik
radyoelektrik
radyoelektrik
radyometrik
radyometrik
simetrik
simetrik
termoelektrik
termoelektrik

TURKISH WORDS THAT BEGIN LIKE ELEKTRIK

elektriği yakmak
elektrik anahtarı
elektrik çarpması
elektrik dinamosu
elektrik direği
elektrik düğmesi
elektrik fabrikası
elektrik feneri
elektrik fırını
elektrik fincanı
elektrik kaynağı
elektrik ocağı
elektrik saati
elektrik santrali
elektrik sayacı
elektrik süpürgesi
elektrik teli
elektrik üreteci
elektrik vermek
elektrik yayı

TURKISH WORDS THAT END LIKE ELEKTRIK

alegorik
ampirik
asit borik
atmosferik
bedirik
borik
brik
bromhidrik
devrik
dişindirik
erik
esrik
evrik
ezoterik
ferik
firik
folklorik
trigonometrik
çevrik
çiğindirik

Synonyms and antonyms of elektrik in the Turkish dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «elektrik» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF ELEKTRIK

Find out the translation of elektrik to 25 languages with our Turkish multilingual translator.
The translations of elektrik from Turkish to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «elektrik» in Turkish.

Translator Turkish - Chinese

电动
1,325 millions of speakers

Translator Turkish - Spanish

eléctrico
570 millions of speakers

Translator Turkish - English

electric
510 millions of speakers

Translator Turkish - Hindi

विद्युतीय
380 millions of speakers
ar

Translator Turkish - Arabic

كهربائي
280 millions of speakers

Translator Turkish - Russian

электрический
278 millions of speakers

Translator Turkish - Portuguese

elétrico
270 millions of speakers

Translator Turkish - Bengali

বৈদ্যুতিক
260 millions of speakers

Translator Turkish - French

électrique
220 millions of speakers

Translator Turkish - Malay

elektrik
190 millions of speakers

Translator Turkish - German

elektrisch
180 millions of speakers

Translator Turkish - Japanese

電気
130 millions of speakers

Translator Turkish - Korean

전기
85 millions of speakers

Translator Turkish - Javanese

electrical
85 millions of speakers
vi

Translator Turkish - Vietnamese

điện
80 millions of speakers

Translator Turkish - Tamil

மின்
75 millions of speakers

Translator Turkish - Marathi

विद्युत
75 millions of speakers

Turkish

elektrik
70 millions of speakers

Translator Turkish - Italian

elettrico
65 millions of speakers

Translator Turkish - Polish

elektryczny
50 millions of speakers

Translator Turkish - Ukrainian

електричний
40 millions of speakers

Translator Turkish - Romanian

electric
30 millions of speakers
el

Translator Turkish - Greek

ηλεκτρικά
15 millions of speakers
af

Translator Turkish - Afrikaans

elektriese
14 millions of speakers
sv

Translator Turkish - Swedish

elektriska
10 millions of speakers
no

Translator Turkish - Norwegian

elektrisk
5 millions of speakers

Trends of use of elektrik

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «ELEKTRIK»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «elektrik» in the different countries.

Examples of use in the Turkish literature, quotes and news about elektrik

EXAMPLES

2 TURKISH BOOKS RELATING TO «ELEKTRIK»

Discover the use of elektrik in the following bibliographical selection. Books relating to elektrik and brief extracts from same to provide context of its use in Turkish literature.
1
Yaşamımızdaki Elektrik: Fen ve Teknoloji Dizisi - Koza ... - Sayfa 4
elektrikle çal›fl›r. Bu ayg›tlardan birinin çal›flt›rma dü¤mesine bast›¤›m›zda prizden (ya da bir pilden) gelen elektrik, ayg›t› çal›flt›r›r. Elektrik dedi¤imiz gerçekte elektrik yüklerinin ak›fl›ndan baflka bir fley de¤ildir. Bu ak›fla elektrik ak›m› ya da ...
Çağlar SUNAY, ‎Dr. Özgün KARACA, 2012
2
Elektrik enerjisi teknolojileri ve enerji verimliliği: ...
Sedat Şişbot, ‎Alper Özpınar - 2012 - ‎Önizleme yok

REFERENCE
« EDUCALINGO. Elektrik [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-tr/elektrik>. Feb 2024 ».
Download the educalingo app
tr
Turkish dictionary
Discover all that is hidden in the words on
index
a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v w x y z