Educalingo cookies are used to personalize ads and get web traffic statistics. We also share information about the use of the site with our social media, advertising and analytics partners.
Got it
Search

Meaning of "hunriz" in the Turkish dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF HUNRIZ IN TURKISH

hunriz play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES HUNRIZ MEAN IN TURKISH?

Click to see the original definition of «hunriz» in the Turkish dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of hunriz in the Turkish dictionary

bloodshed, bloody. hunriz Kan dökücü, kanlı.

Click to see the original definition of «hunriz» in the Turkish dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

TURKISH WORDS THAT RHYME WITH HUNRIZ


antifriz
antifriz
bariz
bariz
biz bize benzeriz
biz bize benzeriz
dipfriz
dipfriz
duy priz
duy priz
efriz
efriz
filâriz
filâriz
friz
friz
geriz
geriz
keriz
keriz
kerteriz
kerteriz
kriz
kriz
mariz
mariz
merdümgiriz
merdümgiriz
muhteriz
muhteriz
mukriz
mukriz
munkariz
munkariz
muteriz
muteriz
ne mal olduğunu biliriz
ne mal olduğunu biliriz
nikriz
nikriz

TURKISH WORDS THAT BEGIN LIKE HUNRIZ

humbarahane
humma
hummalı
humus
hun
hunhar
hunharca
hunharlık
huni
hunnak
hura
hurafe
hu
hurda
hurdacı
hurdacılık
hurdahaş
hurdahaş etmek
hurdahaş olmak
hurdalık

TURKISH WORDS THAT END LIKE HUNRIZ

abdestsiz
abdiâciz
abdülleziz
aciz
acı ceviz
adalesiz
adaletsiz
adı belirsiz
affedersin veya affedersiniz
ahenksiz
ahiz
ailesiz
an´anesiz
açık deniz
priz
sürpriz
takriz
tariz
tiriz
âciz

Synonyms and antonyms of hunriz in the Turkish dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «hunriz» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF HUNRIZ

Find out the translation of hunriz to 25 languages with our Turkish multilingual translator.
The translations of hunriz from Turkish to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «hunriz» in Turkish.

Translator Turkish - Chinese

hunriz
1,325 millions of speakers

Translator Turkish - Spanish

hunriz
570 millions of speakers

Translator Turkish - English

hunriz
510 millions of speakers

Translator Turkish - Hindi

hunriz
380 millions of speakers
ar

Translator Turkish - Arabic

hunriz
280 millions of speakers

Translator Turkish - Russian

hunriz
278 millions of speakers

Translator Turkish - Portuguese

hunriz
270 millions of speakers

Translator Turkish - Bengali

hunriz
260 millions of speakers

Translator Turkish - French

hunriz
220 millions of speakers

Translator Turkish - Malay

hunriz
190 millions of speakers

Translator Turkish - German

hunriz
180 millions of speakers

Translator Turkish - Japanese

hunriz
130 millions of speakers

Translator Turkish - Korean

hunriz
85 millions of speakers

Translator Turkish - Javanese

hunriz
85 millions of speakers
vi

Translator Turkish - Vietnamese

hunriz
80 millions of speakers

Translator Turkish - Tamil

hunriz
75 millions of speakers

Translator Turkish - Marathi

hunriz
75 millions of speakers

Turkish

hunriz
70 millions of speakers

Translator Turkish - Italian

hunriz
65 millions of speakers

Translator Turkish - Polish

hunriz
50 millions of speakers

Translator Turkish - Ukrainian

hunriz
40 millions of speakers

Translator Turkish - Romanian

hunriz
30 millions of speakers
el

Translator Turkish - Greek

hunriz
15 millions of speakers
af

Translator Turkish - Afrikaans

hunriz
14 millions of speakers
sv

Translator Turkish - Swedish

hunriz
10 millions of speakers
no

Translator Turkish - Norwegian

hunriz
5 millions of speakers

Trends of use of hunriz

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «HUNRIZ»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «hunriz» in the different countries.

Examples of use in the Turkish literature, quotes and news about hunriz

EXAMPLES

10 TURKISH BOOKS RELATING TO «HUNRIZ»

Discover the use of hunriz in the following bibliographical selection. Books relating to hunriz and brief extracts from same to provide context of its use in Turkish literature.
1
Nâ'ilî-i Kadim: hayatı ve edebî kișiliği - Sayfa 136
... Nâ'ilî Ser-i müjgân u turradan Suzenle riştedir ciğer-i çâk çâküne 313, 5 Hûn-rîz (çâk çâk, didenin mestliği, haste kanlı olması) Dide mest-i hayret-i nezzâre ammâ cân ü dil Çâk çâk-i hençar-i hûn-rîz-i müjgân olmada 347, 4 Mecrûh (peygân, ...
Halûk İpekten, 1973
2
Hasan Bey-Zâde târîhi: tahlil-kaynak tenkidi - Sayfa 637
... şerife gönderildi ve221] bu müjde mukabelesinde, merkum Abdi'ye defter emâneti tevcih ü inâyet olındukdan sonra,222 Serdâr-ı zafer-şi'âra223 cânib-i hazret-i Hudâvendigârdan224 şemşîr-i zafer-te'sîr-i mücevher225 ve hançer-i hûn-rîz-i ...
Ahmed Paşa (Hasan Beyzâde), ‎Şevki Nezihi Aykut, 2004
3
Işk-nâme: inceleme-metin - Sayfa 155
154a Duracak yir degül durma bu ara Bu \ inle durmayalum gidelüm biz 3960 Mebâdâ ardumuzdan ire leşker Üşürme yok yire bize çeriyi Kaçan kim korkusız yire varasın Felek hun-hâr ü çerhün tiri hun-riz Ata bindürdi eglendürmedi ol 3965 ...
Mehmed, ‎Sedit Yüksel, 1965
4
Divân şiiri ve kadın - Sayfa 43
Ordunun birisi kendisi, diğeri de güzel bir kadındır. Ve bu savaşın sonunda çok zaman olduğu gibi şâir yenik düşmüştür: "Hayl-i sirişge verdim akın kûy-i dilbere Dil verdim anda bir gözü hûnrîz kâfere" "Uşşaka kîn ü kibr ile bir kastı var gibi Bir ...
Dilâver Cebeci, 2001
5
Şair Şeref Hanım, 1808-1861 - Sayfa 104
"Dağıttı hânedân-ı Mustafâyı bir takım hunriz İlâhi ırkı nesli cümlesinin târümâr olsun" denildikten sonra : "Muhib-i âl ü evlâd-ı Resûl-i müçtebâyım ben Bana her sâl bir mersiye inşâdı şiâr olsun Bilinsin yazayım derd-i derûnum ömrüm oldukça ...
Yusuf Mardin, ‎Şeref Hanım, 1994
6
Tevârîḫ-i Âl-i Os̲mân: (transkripsiyon). VIII. defter - 8. cilt - Sayfa 127
Her birisinüñ elinde bir ser tîz ü-hûn-rîz harbe, her zamanda nâzir durur darbe, muntazir durur harbe Beyt-i türkî li-mü'ellifihi Elinde her zamanda harbe hâzir Sava§a ba§ açmi§ harbe hâzir 0l taglar ba§inda zâhir olan bârika-i bark-diref§ân ...
Kemalpaşazade, ‎Ahmet Uğur, 1997
7
Tarama dergisi: Osmanlıcadan Türkçeden söz karşılıkları
Kandirici, Mugfil, mukni. Kandirümi§, Muffel. Kandirma, tgfal, irva. Kandirmak, tgfal etmek, ikna etmek, iskât etmek, irza etmek, tatmin etmek. Kandi§, Cilve, naz. Kan döken, Hunriz. Kan dökme, trakai dem. Kan dökücü, Hunriz, hunasam, hunhâr.
Türk Dil Kurumu, 1934
8
Ziyânâme: - Sayfa lix
İşte bu mu'âmele-i vahşiyâne Ponapor- te'nin cerîde-i evsâfını kabkara etmişdir, zîrâ garaz, ahz-ı sâr ise yürüyüş ile Yafa'ya giren Fransız askerlerinin etmediği mu'âmelât-ı vahşiyâne ve hün-rîz-âne kalmartuşdı. Yok eğer rivayet olunduğu ...
Hasan İzzet Efendi, ‎M. İlkin Erkutun, 2009
9
Bütün yönleriyle Bektâşîlik ve Alevîlik - 6. cilt - Sayfa 150
Şâir Eşref (Ebced hisâbiyle Hamîd «% =62 dir. Yezîd *. - =31 dir.). Sözcük Açıklamaları: Hûn-riz: Kan dökücü, Hûn-u mazlûm-u şehid: Mazlum şehitlerin kanı. (Ş. Keçeli) Küçük Japon'un, Koca Rusya'yı yenmesi dolayısıyla şunu yazmış: Yûnus ...
Bedri Noyan, 1999
10
Necatî Beg divanı - Sayfa 533
616 Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün - + -- /- + -- /-+ -- /-+- 1 Kaşlarun sol ğamze-i hün-rîz ramiler gibi Kim şaçun der-bendini kesdi haramiler gibi 2 Baş koyub taş işigünde can virenle dostum C0mr-i sermed kesb ider Dârüsselâmîler gibi 3 ...
Necâtı̂ Bey, ‎Ali Nihad Tarlan, 1963

10 NEWS ITEMS WHICH INCLUDE THE TERM «HUNRIZ»

Find out what the national and international press are talking about and how the term hunriz is used in the context of the following news items.
1
Kulak akıntısı ve tedavisi
Ancak, kulak zarının yırtılması üzere öbür şartlar dinleyerek hunriz veya öbür sıvıların boşalmasına hastalık olabilir. Bu dava o genişliğinde da arı olmayabilir. «Haber8, Oct 15»
2
Akdoğan'dan sert açıklama: Hesabı sorulacak
Başbakan vekili Yalçın Akdoğan, "Nasıl Kandil bombardımanlarla örgütün başına yıkılıyorsa içerideki Kandilcikler de ağız ağıza temizlenecek, bu hunriz ... «Haber8, Sep 15»
3
O komutandan şaşkına çeviren itiraf
Nijerya'da çalışkanlık yayınlayan ve nice hunriz eyleme imza atan yıldırı örgütü Boko Haram komutanlarından birisi meydana getirilen sorgulamasında Kur'an-ı ... «Haber8, Sep 15»
4
'Her bir vatandaşımız aynı şekilde eşittir'
Eli hunriz katillerin taşeronluğuyla bölünmek, paralanmak maksut bu ülke, her insanın sonsuz yurdudur. Bu ülkede canlı rastgele bir vatandaşımız aynı şekilde ... «Haber8, Sep 15»
5
İstifa eden HDP'li bakanlar nefret kustu
Ülkemiz ve halklarımız, kolluk er gerilla körpe bebek ayrımı yapmaksızın, değme çağ onlarca yurttaşımızın hayatın yitirdiği hunriz girdaba Saray ve AKP ... «Haber8, Sep 15»
6
'HDP'nin politikası ırk temelli'
Terör vakalarına da yer veren Haluk Koç, PKK'nın eli hunriz müşterek yıldırı örgütü bulunduğunu dile getirdi. 'Terörü dönmek istiyordunuz, neden CHP'nin ... «Haber8, Sep 15»
7
Poz veren hendekçi yakalandı
Varto ve civarındaki alanda halkı isyana çağırarak bu mevzuda koyu bası karşılayıcı eli hunriz roketçinin çabalarının boşa çıkmasından çevre çecik dirlik kaba ... «Haber8, Sep 15»
8
'Ölü sevici' barış adamı mı olmuş!
Yenişafak yazarı İbrahim Karagül, HDP'nin 8 Haziran'dan beri eksiksiz ülkeye yaşattığı o hunriz hesaplaşmayı hafızalardan silmeye çalışıp, "dünün militanları ... «Haber8, Sep 15»
9
Türkiye'ye kaçtı denilen bombacı ile ilgili yeni iddia
Abdurrahman Abussattar'ın güzeşte ay Bangkok'ta yaşanmış olan hunriz saldırının mimarı bulunduğunu ve patlamanın peşi sıra önceki Bangladeş'e ve ordan ... «Haber8, Sep 15»
10
Pakistan'da patlama: 11 ölü, 79 yaralı
Multan manşet yetkilisi Halid Rauf, hunriz saldırının birlikte motor ile üç tekerli taksinin çarpışması kararı meydana geldiğini, açıktan kumandalı bombanın ... «Haber8, Sep 15»

REFERENCE
« EDUCALINGO. Hunriz [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-tr/hunriz>. Jul 2020 ».
tr
Turkish dictionary
Discover all that is hidden in the words on
index
a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v w x y z