Download the app
educalingo
Search

Meaning of "败桡" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 败桡 IN CHINESE

bàiráo
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 败桡 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «败桡» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 败桡 in the Chinese dictionary

Radial failure; frustration. 败桡 失败;挫折。

Click to see the original definition of «败桡» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 败桡


不桡
bu rao
兰桡
lan rao
剥桡
bo rao
回桡
hui rao
困桡
kun rao
大桡
da rao
夫桡
fu rao
归桡
gui rao
悲桡
bei rao
栋桡
dong rao
桂楫兰桡
gui ji lan rao
江桡
jiang rao
沮桡
ju rao
溃桡
kui rao
画桡
hua rao
离桡
li rao
逗桡
dou rao
阿桡
a rao
露桡
lu rao
鼓桡
gu rao

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 败桡

于垂成
子回头
子回头金不换

CHINESE WORDS THAT END LIKE 败桡

守正不

Synonyms and antonyms of 败桡 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «败桡» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 败桡

Find out the translation of 败桡 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 败桡 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «败桡» in Chinese.

Chinese

败桡
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

derrota radial
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Radial defeat
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

रेडियल हार
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

هزيمة شعاعي
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Радиальная поражение
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

derrota radial
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

রেডিয়াল পরাজয়ের
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

défaite Radial
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

kekalahan radial
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

radial Niederlage
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

ラジアル敗北
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

레이디 얼 패배
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

asor radial
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

thất bại Radial
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

ஆர தோல்வியை
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

radial पराभव
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

radyal yenilgi
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

sconfitta Radial
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

Radial porażka
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

радіальна поразку
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

înfrângere radial
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Radial ήττα
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

radiale nederlaag
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

radiell nederlag
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

radial nederlag
5 millions of speakers

Trends of use of 败桡

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «败桡»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «败桡» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 败桡

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «败桡»

Discover the use of 败桡 in the following bibliographical selection. Books relating to 败桡 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
古籍通假字选釋 - 第 163 页
《经籍赛诂》云: "桡、挠通用。"表桡挠义如次,搅乱,散乱。《说文》: ,扰也。, , '《易,说卦》: "桡万物者,莫疾乎风。》《左传,成公十三年》: "挠乱我同盟。, ,《校勘记》: "一本作桡。' '《说文》: "挠,扰也。"又《成公二年》: "畏君之震,师徒桡。",本亦作挠。震:威。徒:众。
高启沃, 1985
2
通鑑27參合殺俘
三九七年六九二一工懂〔首都霞{慣開靖遠縣西】)國王(二任橈怔)乞伏乾歸,反覆無常(既向帽愧稱臣而又後悔,參考前年【三九五】七月) ,遂向西秦王國發動大規模攻擊 o 厘官員都請求逃到東方的〝橈(咁鏽隙秦安縣北四十公里)躲避,乞伏乾歸說:「戰場上的 ...
司馬光, 1997
3
春秋左傳正義(莊公~僖公): - 第 xxviii 页
按:依文意,有此十一字爲宜,據校:「宋本『繽」字下有『諸言敗繽者,皆云某師敗「諸言敗繽者皆云某師敗繽」此十一字原無,阮之名。〇儁音俊, ... 沮,在吕反,壞崩曰敗績,師徒橈敗,若沮岸崩山,喪其功績,故曰郯之戦,上軍先陳,林父乃敗,故書戰又書敗也。」大士未 ...
杜預, 左丘明, 浦衛忠, 李學勤, 孔穎達, 2001
4
韓集校詮 - 第 1 卷
撓,擾也,从手,堯聲,一曰梂也。段曰:此與女部嬈音義同。按:第德案:説文:撓,曲木,从木,堯聲。臣鍇按周易曰:大過棟橈也(也字衍) ,棟橈,棟曲也。左氏成一一敗橈,以下卽引方語,從畧。方崧卿氏舉正作敗撓,云:字从木,猶木曲也,左傳:畏君之震,師徒橈敗,杜曰:橈, ...
童第德, 1986
5
捻軍 - 第 4 卷 - 第 105 页
... 豊 I 時潘鼎新駐濟 0 鸶未抵 I 先於五更引前軍六营逆 II 之距城八虽陳家 I 遣營哨官#近賊 40 跳^鼎新嚴陣以^兩炊 I 賊分布圔^ ;來 I 官軍屹如山. ^大昧馬败橈官軍陣&步賊萬餘四面 81 官軍洋鎗伺近連瓚擊^突縱炸^捻衆紛^卻而復進者一一 1 官軍瑷斫.
范文瀾, ‎中國史學會, 2000
6
Liushu biantong
薯手足爪也今途狄爪廢又非又以蚤代又蚤跳蟲也曲禮不蚤翦蓮治手昆爪亦'非別詳咭韻偉師徒橈敗旻鄢盒苴〈傅諒橈楚榷此拉當赦橈〕非橈犖我今′ ′宇垃有屈曲之無口」屾測鎂酗粗囿盹楓裙腓叫舢峒又案橈今訓短擢亦非 _ 椎篇棹本字愬諱橈非罹棹也 ...
楊錫觀, ‎4 Hefte zwischen zwei Holzdeckeln ZALT, ‎Bibliothek Arthur von Rosthorn ZALT, 1743
7
中国历代名诗分类大典 - 第 2 卷 - 第 305 页
果真。敗,输。笙,管乐器。^〈 9109 庆) ,古代打击乐器。这巧说:處能赛过笙磐之声。 19 这句说,还有本事扰乱学^的秩序。工,拽长。 ... 败桡,即桡败,破败、^败的意思,这句说,不知'谁胜谁敉。 10 这两句说,居然用来当鼎中的^物,岂不是有辱于钓軍?鼎,古代炊具 ...
胡光舟, ‎周滿江, ‎张明非, 1990
8
中國文選上冊 Advanced Level Chinese Literature, Vol. 1 (Text in ...
... [一三八〕師徒橈敗: '陛惟日:『橈,曲也 o 』匿庴曰:『按鰈凊高帝紀「與瞳慎謀橈腱權」,服幔云:「橈'弱也。」服注此嬉轡田亦同,肚訓曲,似回遠 o 」(春秋左傳詰)〔一三七〕畏君之震:帽頎惟日..「震,動 o 』按汶六年佐膊 _ 『其子何震之有』,肚顧惟日:『震,威也。
P.H. Ho, ‎P.L. Chan, 1992
9
春秋左傳(中) - 第 860 页
師徒橈敗:軍隊挫敗。橈:一作「撓」,挫折。敗:失敗。
左丘明, 1996
10
十三经注疏/标点本/十二/孝经注疏: 标点本 - 第 244 页
河曲之战,秦、晋交绥;长岸之战,吴、楚两败,交绥并退,军士未愁,吴楚俱病,莫肯以告。故皆书战而不书败也。鄉之战,上军先陈,林父乃败,故书战又书败也。"大崩曰败绩,师徒桡败,若沮岸崩山,丧其功绩,故曰败绩。〇桡,乃孝反,一音乃巧反。沮,在吕反,坏也,一音 ...
《十三经注疏》整理委员会, 1999

REFERENCE
« EDUCALINGO. 败桡 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/bai-rao-1>. Apr 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on