Download the app
educalingo
Search

Meaning of "班扇" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 班扇 IN CHINESE

bānshàn
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 班扇 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «班扇» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 班扇 in the Chinese dictionary

Class fan that class female fan. Metaphor out of favor or by the cold of the meaning. "anthology. Thank you I ":" meet each other Yong "蘼 Wu", Pet sorrow class fan. "Liu Liang Note:" class out of favor, sadness for "fan" poetry, Also. "Qing Gong Zizhen" Dragons "word" Xiao Rulu column, just as Dou Jin, the case of class fan. "And because of class" fan group "in the poem" New crack Qi Su Su, For the Acacia fan, like the moon, "the sentence, it is also used for the Code of Yong snow. 班扇 即班女扇。比喻失宠或受冷遇之意。《文选.谢I》:"相逢咏《蘼芜》,辞宠悲班扇。"刘良注:"班失宠,悲怨作《扇》诗,言秋至则扇见捐也。臣之失位亦然也。"清龚自珍《水龙吟》词"啸如鲁柱,才如窦锦,遇如班扇。"又因班《团扇》诗中有"新裂齐纨素,鲜洁如霜雪,裁为合欢扇,团团似明月"之句,故亦用为咏雪之典。

Click to see the original definition of «班扇» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 班扇


丑扇
chou shan
冲积扇
chong ji shan
宝扇
bao shan
悲纨扇
bei wan shan
悲鸾扇
bei luan shan
打扇
da shan
斑扇
ban shan
波扇
bo shan
班女扇
ban nu shan
白扇
bai shan
白松扇
bai song shan
白羽扇
bai yu shan
白角扇
bai jiao shan
窗扇
chuang shan
簿扇
bu shan
芭蕉扇
ba jiao shan
蝉翼扇
chan yi shan
边扇
bian shan
长扇
zhang shan
鳖壳扇
bie ke shan

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 班扇

女扇
生庐
师得胜
师回朝
师回俯
师振旅

CHINESE WORDS THAT END LIKE 班扇

电气风
电风
鹅毛

Synonyms and antonyms of 班扇 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «班扇» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 班扇

Find out the translation of 班扇 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 班扇 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «班扇» in Chinese.

Chinese

班扇
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

Ban Fan
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Ban Fan
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

बान फैन
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

حظر مروحة
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Пан Вентилятор
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

Fan Ban
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

বান ফ্যান
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

Ban Fan
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

Ban Fan
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Ban Fan
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

バンファン
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

반 팬
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Ban Fan
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Ban Fan
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

பான் ரசிகர்
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

बंदी चाहता
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Ban Fan
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

Ban Fan
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

Ban Fan
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

Пан Вентилятор
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

Ban Fan
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Μπαν Fan
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

Ban Fan
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

Ban Fläkt
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

Ban Fan
5 millions of speakers

Trends of use of 班扇

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «班扇»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «班扇» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 班扇

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «班扇»

Discover the use of 班扇 in the following bibliographical selection. Books relating to 班扇 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
全唐诗典故辞典 - 第 2 卷 - 第 1573 页
班女扇(班女怨、班女恨、班姬艇、班扇、班家扇)【出典】《玉台新咏》卷一汉^班婕妤《怨诗^序》, "昔汉成帝班婕妤失宠,供养于长信宫,乃作賦自伤,并为《怨诗》一首。"其诗云 1 "新裂齐纨素,鲜洁如霜雪。裁为合欢扇,团团似明月。出入君怀袖,动摇微风发。
范之麟, ‎吳庚舜, 1989
2
唐宋词常用语释例 - 第 95 页
姜夔摸鱼儿: ' "向秋来,渐疏班扇,雨声时过金井"。班扇,班婕妤失宠悲愤而作团扇诗,后人称班扇。旧说金井,以金为井栏的装饰,疑不确,欧阳炯更漏子, "玉阑干^金絷井,月照梧桐影"。张籍《楚妃怨》, "梧桐叶落黄金井,横架辘铲牵素绠"。吴均《行路难》: "唯闻 ...
温广义, 1979
3
白居易詩集校注 - 第 3 卷
任誕》:「王子猷居山陰,夜大雪,眠覺,開室,命酌酒,四望皎然。因起製齊紈素,鲜潔如霜雪。裁爲合歡扇,團圑似明月。」離披湘葉衰。」謝跳《和王主簿怨情》:「相逢詠靡蕪,辭寵悲班扇。」《文選》李善注:「班捷妤《怨詩》曰:新〔坐罷楚絃曲,起吟班扇詩〕阮研《掉歌行》:「 ...
謝思煒, ‎白居易, 2006
4
增订注释全宋詞 - 第 4 卷 - 第 153 页
蓮渚收香,兰皋浮臾,凉思頓欺班扇气秋光苒苒。任老却芦花,西风不管。清兴难磨,几回有句到诗卷。长安故人別后,料征鸿声里,画阑凭遍。橫竹次有,疏砧点月^ ,好梦又随云远。闲愁似线。甚承損柔肠,不堪我剪。听著鸣蛩^ ,一声声是怨。 1 化基白首)卷五) I 金 ...
朱德才, ‎钟振振, 1997
5
中华古典诗词辞典 - 第 858 页
宋协周, ‎郭荣光, 1991
6
唐詩分類大辭典 - 第 1 卷 - 第 99 页
坐罢楚弦曲,起吟班扇诗。明宜灭烛后,争爱褰帘时。窗引曙色早,庭销春气迟。山阴应有兴,不卧待微之。西樓喜雷命宴白居易宿云黄惨澹,晓雪白親^ I 。敗面遮槐市,堆花压柳桥。四郊铺缟素,万室瓷琼瑶。银棰携桑落,金炉上丽谯。光迎舞妓动,寒近醉人销。
馬東田, 1992
7
金性尧全集 - 第 2 卷 - 第 467 页
这类诗虽是髙才,也难以做好,如李商隐《喜雪》有这样四句: "班扇慵裁素,曹衣讵比麻?鹅归逸少宅,鹤满令威家。"每句都用一个典故:班婕妤《怨歌行》有"新制齐纨素,皎洁如霜雪"语,《诗经,曹风,蜉蝣》有"麻衣如雪"语,王義之性好鹅,传说辽东人丁令威曾化鹤而 ...
金性尧, 2009
8
夜阑话韩柳 - 第 145 页
這類詩雖是高才,也難以做奸,如李商隱(喜雪)有這樣四句: "班扇備裁素,曹衣詎比麻?鵝歸逸少宅,麗滿令威家。"每句都用一個典故:班娃好(怨歌行)有"新製甫枕素,蛟潔如霜雪"語, (詩經.曹風.俘妨)有"麻衣如雪"語,王義之性好鵝,傳說遼東人丁令威曾化鶴而歸 ...
金性堯, 1991
9
汉语典故分类词典 - 第 315 页
... 班女扇,韵入楚王弦。^也作"班家扇"。唐许浑《赠萧炼师》 I "莫比班家扇,宁同卓氏琴,。也作"班姬^ "。唐沈佺期《和洛州康士曹庭芝望月有怀》^ "张尹将眉学,班姬取扇俦, ^也作"班扇"。南朝齐谢眺《和 2 主簿怨情》, "相逢咏糜赛,辞宠悲班扇, , '又"团扇诗"她》。
"汉语典故分类词典" 编写组, 1989
10
确有突不破的防线: - 第 185 页
... 成了一个能开能合、动之生风(抗击力)的整体,以抗击对方的冲击。扩而广之,一个加强排的防御,则是用三至四把"班扇" ,成后三角紀置,构成一把"排扇"。一个连的防御, .又是用三把"排扇"〈即十至十四把"班扇"〉,成后三角 这种"扇子阵"怎么破呢? ―185 ―
解放军报编辑部, 1983

REFERENCE
« EDUCALINGO. 班扇 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/ban-shan-1>. Jun 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on