Download the app
educalingo
Search

Meaning of "宝赤刀" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 宝赤刀 IN CHINESE

bǎochìdāo
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 宝赤刀 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «宝赤刀» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 宝赤刀 in the Chinese dictionary

Po Chi Po ancient knife name. 宝赤刀 古宝刀名。

Click to see the original definition of «宝赤刀» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 宝赤刀


赤刀
chi dao

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 宝赤刀

成铁路
窗自选
带桥

CHINESE WORDS THAT END LIKE 宝赤刀

保险
卑手
备身
安全剃
并州
白杨
白阳
百炼
百辟

Synonyms and antonyms of 宝赤刀 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «宝赤刀» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 宝赤刀

Find out the translation of 宝赤刀 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 宝赤刀 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «宝赤刀» in Chinese.

Chinese

宝赤刀
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

Bao Chi cuchillo
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Bao Chi knife
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

बाओ ची चाकू
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

باو شي سكين
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Бао Ци нож
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

Bao Chi faca
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

বাও চি ছুরি
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

Couteau Bao Chi
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

Bao Chi pisau
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Bao Chi Messer
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

バオチーナイフ
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

바오 치 칼
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Pisau abang pisang
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Bảo Chi dao
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

பாவ் சி கத்தி
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

Bao ची चाकू
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Bao Chi bıçak
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

Bao Chi coltello
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

Bao Chi nóż
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

Бао Ци нож
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

Bao Chi cuțit
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Bao Chi μαχαίρι
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

Bao Chi mes
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

Bao Chi kniv
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

Bao Chi kniv
5 millions of speakers

Trends of use of 宝赤刀

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «宝赤刀»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «宝赤刀» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 宝赤刀

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «宝赤刀»

Discover the use of 宝赤刀 in the following bibliographical selection. Books relating to 宝赤刀 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
說文解字詁林 - 第 31-35 卷
... 言之謂之寶宗寶音作寶鄭注周天府職引此經與今本同段玉裁云許所」 4 部宗藏也以示聲示古文保周書目陳宗赤刀今本字陳寶 ... 藏也瓜承聲示古文佈周書目懷宗交陳赤刀一書寶子多作例例川臧也周書昌陳宗赤石經作寶寶珍也借接禮日刀禮器家不寶 ...
丁福保, 1931
2
王国维学术论著 - 第 13 页
《书,顾命》: "越玉五重,陈赤刀、大训、弘璧、琬琰卒西序。大玉、夷玉、天球、河图,在东序。"《书》疏引《郑注》云: "方有事,陈之以华国。"伪《孔传》略同。余谓如郑、孔说,则"陈宝"二字乃目下文,当在越玉五重之上,不当在其下。以文义言,则西序、东序所陈, ...
王国维, ‎雪克, ‎卢向前, 1998
3
破解易經: 易經大師解讀宇宙密碼
易經大師解讀宇宙密碼 陳文德. 鳳鳥不至,河不出圖,吾已矣夫!《論語.子罕篇》記載,孔子曾感嘆說:這是說明周康王登基大典時,殿堂內陳列著五組玉製的禮器,赤刀、大訓等放在西側:大玉、夷玉等放在東側 o 《河圖》同玉器並列,也是寶器的一種。在這裡關於《 ...
陳文德, 2011
4
美術叢書 - 第 20 卷
御之物古書雖無天子服玉刀之明文然典瑞消王措大 尖怖垣專卓一八二得二 圭執鏤圭以 ... 或朗卯此,朋、。孜之其為三代物無疑余因偉定為寶赤刀此稻玉器亦為古代帝王所英街輩飪二八 0 穿孔一其穿孔由一面鏤入正面大而反面小以其玉質之經過酸化程咫.
黄賓虹, 1947
5
Dai Jingshan xian sheng quan ji. Dai Junren zhu ; [bian ji ... - 第 615 页
8 說 II 錫玄^玄圭^ ^寶赤刀大訓河圆,都是 1 ^上面都載有天仏天命是以圖畫表示^其實也就是文^在行册命嗣王的確證,然湎泳經文,蓋無以易此解也。」註 4 許,上塗以朱,赤色爛然,書之赤刀,殆亦此 I 大訓蓋鐫.刻古之謨訓於玉,河圚則玉之自然成文&數者雖 ...
Junren Dai, 1980
6
十三经注疏: 周易正义 - 第 530 页
是世传守者也。凡国之玉镇、大宝器,藏焉。若有大祭、大丧,则出而陈之;既事,藏之。玉镇大宝器,玉瑞玉器之美者,褅拾及大丧,陈之以华国也。故书"镇"作"瑱"。郑司农云: "瑱读为镇。《书,顾命〉曰: '翌日乙丑,王崩。丁卯,命作册度。越七日癸酉,陈:赤刀、大训、 ...
李学勤, 1999
7
尚書正義(周書): - 第 2 卷 - 第 147 页
毛本作「刀」。誤。據改。作「策引白刃斫席,與體動」。毛本應不誤,阮校誤作『席』。」按:一, 11 裴注引 58 此處 0 「席」原作「虎」,阮校:「宋板、閩本同,毛本『虎』字誤。」據改。 9 「詣」原作「治」,按阮校:「乇本『治』作『詣」,『治」點,下『赤刀」、『白刀』同。」铼改。『爲赤刀 ...
Anguo Kong, Mingchun Liao, Ming Chen, Yingda Kong, 2001
8
斯文在兹:中华文化的源与流:
文中记载说,庙中有越玉五种,宝刀、赤刀、大训、大璧、琬琰,陈列在西墙向东的席前。大玉、夷玉、天球、河图,陈列在东墙向西的席前。(原 文:越玉五重,陈赤刀、大训、弘璧、琬琰,在西序;大玉、夷玉、天球、河图,在东序。)三千年前的周康王时代,河图还 ...
翟玉忠, 2015
9
尚書硏究
朱廷獻 圔,陳設在東廂房。臘所製的舞衣,大貝殼、大鼓,陳設在西邊房中;兌所作的戈、和所作的弓言陳設的玉有五組:陳赤刀,大訓、大璧,琬、琰,陳設在西廂房;大玉、夷玉,天球、河之前,謂畢門內之東。次輅亦北向。車。塾,門側之堂。左塾之前,謂畢門內之 ...
朱廷獻, 1987
10
夜航船:
敲冰煮茗《六帖》:王休居太白山,每冬月取冰煮茗,待賓客。酒囊飯袋《荊湖近事》:「馬氏奢僭,諸院王子,仆從赫;文武之道,未嘗留意。時謂之酒囊飯袋。」 寶玩部金玉歷代傳赤刀、大訓、弘璧、琬琰,在西序,太玉、夷玉、天球、河圖,在東序,八者皆歷代傳寶。
張岱, ‎朔雪寒, 2014

REFERENCE
« EDUCALINGO. 宝赤刀 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/bao-chi-dao>. May 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on