Download the app
educalingo
Search

Meaning of "磁锋" in the Chinese dictionary

Dictionary
DICTIONARY
section

PRONUNCIATION OF 磁锋 IN CHINESE

fēng
play
facebooktwitterpinterestwhatsapp

WHAT DOES 磁锋 MEAN IN CHINESE?

Click to see the original definition of «磁锋» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

Definition of 磁锋 in the Chinese dictionary

Magnetic porcelain pieces of the tip; tiles. 磁锋 瓷器碎片的尖端;瓷片。

Click to see the original definition of «磁锋» in the Chinese dictionary.
Click to see the automatic translation of the definition in English.

CHINESE WORDS THAT RHYME WITH 磁锋


不露锋
bu lu feng
八面锋
ba mian feng
兵锋
bing feng
冲锋
chong feng
出锋
chu feng
刀锋
dao feng
当锋
dang feng
才锋
cai feng
打先锋
da xian feng
打冲锋
da chong feng
挫锋
cuo feng
摧锋
cui feng
笔锋
bi feng
藏锋
cang feng
触锋
chu feng
词锋
ci feng
辞锋
ci feng
辩锋
bian feng
边锋
bian feng
避锋
bi feng

CHINESE WORDS THAT BEGIN LIKE 磁锋

感线
感应强度
介质
流体发电
罗经
盘驱动器
偏角

CHINESE WORDS THAT END LIKE 磁锋

华国
开路先
急先
昆吾
静止

Synonyms and antonyms of 磁锋 in the Chinese dictionary of synonyms

SYNONYMS

Translation of «磁锋» into 25 languages

TRANSLATOR
online translator

TRANSLATION OF 磁锋

Find out the translation of 磁锋 to 25 languages with our Chinese multilingual translator.
The translations of 磁锋 from Chinese to other languages presented in this section have been obtained through automatic statistical translation; where the essential translation unit is the word «磁锋» in Chinese.

Chinese

磁锋
1,325 millions of speakers

Translator Chinese - Spanish

Magnetic Feng
570 millions of speakers

Translator Chinese - English

Magnetic Feng
510 millions of speakers

Translator Chinese - Hindi

चुंबकीय फेंग
380 millions of speakers
ar

Translator Chinese - Arabic

المغناطيسي فنغ
280 millions of speakers

Translator Chinese - Russian

Магнитный Фэн
278 millions of speakers

Translator Chinese - Portuguese

Magnetic Feng
270 millions of speakers

Translator Chinese - Bengali

ম্যাগনেটিক ফেং
260 millions of speakers

Translator Chinese - French

Magnetic Feng
220 millions of speakers

Translator Chinese - Malay

Feng magnet
190 millions of speakers

Translator Chinese - German

Magnetic Feng
180 millions of speakers

Translator Chinese - Japanese

磁気風水
130 millions of speakers

Translator Chinese - Korean

자기 펭
85 millions of speakers

Translator Chinese - Javanese

Magnetic Feng
85 millions of speakers
vi

Translator Chinese - Vietnamese

Magnetic Feng
80 millions of speakers

Translator Chinese - Tamil

காந்த ஃபெங்
75 millions of speakers

Translator Chinese - Marathi

चुंबकीय फेंग
75 millions of speakers

Translator Chinese - Turkish

Manyetik Feng
70 millions of speakers

Translator Chinese - Italian

Magnetic Feng
65 millions of speakers

Translator Chinese - Polish

magnetyczny Feng
50 millions of speakers

Translator Chinese - Ukrainian

магнітний Фен
40 millions of speakers

Translator Chinese - Romanian

magnetic Feng
30 millions of speakers
el

Translator Chinese - Greek

Μαγνητική Feng
15 millions of speakers
af

Translator Chinese - Afrikaans

magnetiese Feng
14 millions of speakers
sv

Translator Chinese - Swedish

magnetisk Feng
10 millions of speakers
no

Translator Chinese - Norwegian

Magnetic Feng
5 millions of speakers

Trends of use of 磁锋

TRENDS

TENDENCIES OF USE OF THE TERM «磁锋»

0
100%
The map shown above gives the frequency of use of the term «磁锋» in the different countries.

Examples of use in the Chinese literature, quotes and news about 磁锋

EXAMPLES

10 CHINESE BOOKS RELATING TO «磁锋»

Discover the use of 磁锋 in the following bibliographical selection. Books relating to 磁锋 and brief extracts from same to provide context of its use in Chinese literature.
1
中华医书集成: 儿科类 - 第 129 页
何清湖, 卢光明, 马継兴, 朱文锋. 六淫所犯,便尔五软见焉。五软者,头项 ... 水煎,热服。便闭,加大黄利之。磁针砭法,用上淸磁器,轻轻敲破,取其锋锐者一枚,将箸头劈破,横夹磁针,露锋于外,将线扎紧,以磁锋正对丹毒之处,另以箸一条,于磁锋箸上轻轻敲之,其血 ...
何清湖, ‎卢光明, ‎马継兴, 1999
2
傳世藏書: 妇科类, 儿科类, 五官科类, 针灸类, 气功, 养生类, 医案, 医话, 医论类
次用磁锋针去其血,则毒随血散。至神至捷,百发百中。入方:防风升麻汤总治十种丹毒。北防风绿升麻黑栀仁大麦冬荆芥穗淮木通粉干葛南薄荷润玄参牛蒡子已上十味各一钱粉甘草五分便闭,加大黄利之。灯心十茎,水煎,热服。磁针砭法,用上清磁器,轻轻敲 ...
何清湖, 1995
3
中华医书集成: 儿科类 - 第 129 页
次用磁锋针去其血,则毒随血敏。至神至捷,百发百中。人方:防风升麻 85 总治十种丹毒。北防风绿升麻鳳循仁大麦冬鋼芥德淮木通粉干葛南薄荷润玄参牛善子已上十味各一钱粉甘草五分灯心十茎,水煎,热服。便闭,加大黄利之。磁针砭法,用上淸磁器,轻&敲 ...
黃政德, ‎江育仁, 1999
4
近代中醫珍本集: 针灸按摩分冊 - 第 1163 页
磁针砭法用上清磁器,轻轻敲破,取其锋锐者一枚,将箸头劈破,横夹磁针,露锋于外,将线扎紧,以磁锋正对丹毒之处,另以箸一条,于磁箸上轻轻敲之,其血自出,多刺更妙。毒血出尽,立时见功。治丹若不砭去恶血,十不救一。十种丹证:一、飞灶丹。从头顶肿起, ...
包来发, 2003
5
You you ji cheng: - 第 201 页
Feixia Chen, Bingzhang Cao. 【人方】、防风升麻湯总治十种丹毒。北防风、綠升麻黑梔仁大麦冬荆芥穗淮木通粉干葛南薄荷,潤玄参牛蒡子|一粉廿草五分灯芯十莖。水煎。热服。便閉者加大黄利之。磁锋砭法用上淸磁器。輕輕敲破。取其鋒銳者一枚。
Feixia Chen, ‎Bingzhang Cao, 1956
6
中国古代兵器 - 第 123 页
磁锋等原料。组配成能使人肌肤腐烂的“烂火药”响口人毒一性原料草乌头、巴豆、雷藤、水马等原料。组配成使人说不出话来的衅见血封喉药"。加人江子。常山。半夏、川等原料,组配成能喷射毒焰的“喷火药蹲加人易燃物桐油。槛香。豆粉等原料。组配成能 ...
王兆春, 1996
7
书法/新世纪少儿美术教学系列丛书/Calligraphy: - 第 43 页
还有唐碑,作比较分析会进步更快。作业勺| 2 你知道"二王"吗,他们是什么朝代的人?试各选出五个赵字与"二王"字体临习柞比较分析,自己的体会。谈谈省元故奉豢夫夫福莲锚澳逾葡肢蔗纺使副包言岳篆镀机士(金谓更翱平椽滋二憋食考镑竭印券磁锋貉右 ...
赵珊珊, ‎胡文亮, 2003
8
自然科學論集 - 第 192 页
在已装置的實際「磁鋒比」〔 1131 * 0 〕的限镧下,利勿莫已獲預期的 0 ―值,其値爲 1.0 〜 1.5 。利勿莫爲改進磁鐘融合反應器的技術,使其更爲經濟起見,希望亲得的 0 —值爲二或再高一些才好。〔此地所謂「磁鏡比」卽是當有電暧存在時,磁鏡的磁場與磁鏡 ...
鄭嘉武, ‎中華學術院, 1983
9
中國名醫驗案類編 - 第 354 页
磁鋒剌委中穴深靑色之筋出血,以泄其毒,复用盐湯探吐,以宣其滞。得吐后,再以梔子豉湯加香附、益母草、川朴、菖阳、法夏、茯苓、生草,閼气行血,解毒安中,以善其后,日服二剂。 1 〔处方〕磁錄极尖鋭者二枚盐一撮放刀上用火炙途,用阴阳水和服,以鵝羽探 ...
何廉臣, 1969
10
御纂医宗金鉴 - 第 567 页
只须刺皮无伤肉,磁锋对患最宜轻,毒血遇刺皆出尽,肿消红散有奇功。〔注〕凡痈疽红肿色赤,游走不定,及赤游丹毒,红丝疔走散,时毒瘀血壅盛等证,皆宜行砭石之法。然忌其太深,《内经》所谓刺皮无筋一根,将头劈开,夹而缚之,用二指轻捺筋梢,以磁锋对患处, ...
吴谦, ‎鲁兆麟, 1997

REFERENCE
« EDUCALINGO. 磁锋 [online]. Available <https://educalingo.com/en/dic-zh/ci-feng>. Jun 2024 ».
Download the educalingo app
zh
Chinese dictionary
Discover all that is hidden in the words on